A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: Il. 1:2: οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
: Il. 1:27: ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
: Il. 1:27: ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
: Il. 1:203: ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο;
: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
: Il. 1:232: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο.
: Il. 1:240: ἦ ποτ’ Ἀχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν
: Il. 1:254: “ Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
: Il. 1:255: ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
: Il. 1:348: ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
: Il. 1:355: ἦ γάρ μ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
: Il. 1:483: ἣ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
: Il. 1:496: παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
: Il. 1:528: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
: Il. 2:231: ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,
: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
: Il. 2:242: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο·
: Il. 2:253: ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν.
: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
: Il. 2:291: ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
: Il. 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
: Il. 2:368: ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
: Il. 2:370: ἦ μὰν αὖτ’ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
: Il. 2:460: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
: Il. 2:460: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
: Il. 2:800: λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
: Il. 3:43: ἦ που καγχαλόωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
: Il. 3:46: ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσι
: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
: Il. 3:56: ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
: Il. 3:183: ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν.
: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
: Il. 3:215: οὐδ’ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
: Il. 3:240: ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ’ ἔνι ποντοπόροισι,
: Il. 3:272: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
: Il. 3:355: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
: Il. 3:366: ἦ τ’ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
: Il. 3:369: Ἦ καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
: Il. 3:375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
: Il. 3:387: εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιετοώσῃ
: Il. 3:400: ἦ πῄ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων
: Il. 3:401: ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
: Il. 3:401: ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
: Il. 4:16: ὄρσομεν, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
: Il. 4:56: οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.
: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
: Il. 4:83: ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησι
: Il. 4:86: ἣ δ’ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον
: Il. 4:93: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.
: Il. 4:129: ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν.
: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
: Il. 4:192: Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα·
: Il. 4:197: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
: Il. 4:207: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
: Il. 4:307: ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω.
: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
: Il. 4:442: ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
: Il. 4:487: ἣ μέν τ’ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ’ ὄχθας.
: Il. 4:502: κόρσην· ἣ δ’ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
: Il. 5:86: ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ’ Ἀχαιοῖς.
: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
: Il. 5:280: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
: Il. 5:313: μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·
: Il. 5:318: ἣ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·
: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
: Il. 5:357: ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο
: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
: Il. 5:421: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;
: Il. 5:422: ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα
: Il. 5:466: ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;
: Il. 5:484: οἷόν κ’ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·
: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
: Il. 5:593: ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,
: Il. 5:672: ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι,
: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
: Il. 5:715: ἦ ῥ’ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ
: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
: Il. 5:736: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
: Il. 5:762: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα
: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
: Il. 5:800: ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς.
: Il. 5:811: ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν
: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
: Il. 5:881: ἣ νῦν Τυδέος υἱὸν ὑπερφίαλον Διομήδεα
: Il. 5:885: ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν
: Il. 5:887: ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι.
: Il. 6:26: ἣ δ’ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
: Il. 6:41: πρὸς πόλιν, ᾗ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο,
: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
: Il. 6:118: ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης.
: Il. 6:145: Τυδεΐδη μεγάθυμε τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις;
: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
: Il. 6:163: ἣ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα·
: Il. 6:164: τεθναίης ὦ Προῖτ’, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,
: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
: Il. 6:196: ἣ δ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ
: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
: Il. 6:215: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός·
: Il. 6:255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν
: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
: Il. 6:347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
: Il. 6:372: ἀλλ’ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ
: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
: Il. 6:379: ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
: Il. 6:388: ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει
: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
: Il. 6:399: ἥ οἱ ἔπειτ’ ἤντησ’, ἅμα δ’ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
: Il. 6:425: μητέρα δ’, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ,
: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
: Il. 6:457: καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης
: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
: Il. 7:45: βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι·
: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
: Il. 7:71: εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε
: Il. 7:72: ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμείετε ποντοπόροισιν.
: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
: Il. 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
: Il. 7:125: ἦ κε μέγ’ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
: Il. 7:179: Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν,
: Il. 7:179: Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν,
: Il. 7:180: ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.
: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
: Il. 7:244: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
: Il. 7:393: οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.
: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
: Il. 8:11: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι
: Il. 8:11: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι
: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
: Il. 8:36: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
: Il. 8:211: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.
: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
: Il. 8:236: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν’ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων
: Il. 8:290: ἢ τρίποδ’ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
: Il. 8:377: ἢ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς κορυθαίολος Ἕκτωρ
: Il. 8:379: ἦ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
: Il. 8:387: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
: Il. 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
: Il. 8:467: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
: Il. 8:514: βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
: Il. 8:514: βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
: Il. 8:533: πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν
: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
: Il. 9:339: Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ’ ἠϋκόμοιο;
: Il. 9:340: ἦ μοῦνοι φιλέουσ’ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων
: Il. 9:348: ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
: Il. 9:510: τιμήν, ἥ τ’ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν.
: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
: Il. 9:543: ἣ δ’ ἀμφ’ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν
: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
: Il. 9:615: φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν.
: Il. 9:615: φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν.
: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
: Il. 9:627: τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
: Il. 9:629: ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
: Il. 9:670: ἤ ῥ’ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ,
: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
: Il. 9:697: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ κεν ἴῃσιν
: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
: Il. 10:20: ἥ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο.
: Il. 10:37: τίφθ’ οὕτως ἠθεῖε κορύσσεαι; ἦ τιν’ ἑταίρων
: Il. 10:44: κερδαλέης, ἥ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει
: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
: Il. 10:84: ἠέ τιν’ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν’ ἑταίρων;
: Il. 10:147: βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
: Il. 10:174: ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
: Il. 10:207: ἤ τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο,
: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
: Il. 10:310: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
: Il. 10:327: βουλὰς βουλεύειν ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
: Il. 10:342: οὐκ οἶδ’ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν,
: Il. 10:343: ἦ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων.
: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
: Il. 10:387: ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων;
: Il. 10:388: ἦ σ’ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα
: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
: Il. 10:397: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
: Il. 10:432: ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;
: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
: Il. 10:451: ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων·
: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
: Il. 10:486: αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ,
: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
: Il. 10:505: ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ’ ἀείρας,
: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
: Il. 10:546: Τρώων, ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας.
: Il. 10:557: ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
: Il. 11:69: πυρῶν ἢ κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
: Il. 11:162: κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν.
: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
: Il. 11:220: ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.
: Il. 11:298: ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
: Il. 11:349: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
: Il. 11:368: Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν.
: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
: Il. 11:407: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
: Il. 11:431: σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
: Il. 11:446: Ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ’ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
: Il. 11:627: ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν
: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
: Il. 11:819: ἤ ῥ’ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ’ Ἀχαιοί,
: Il. 11:820: ἦ ἤδη φθίσονται ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;
: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
: Il. 12:33: κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ.
: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
: Il. 12:164: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
: Il. 12:254: ἥ ῥ’ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν
: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
: Il. 12:310: Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
: Il. 12:398: ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε
: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
: Il. 13:9: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν.
: Il. 13:9: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν.
: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
: Il. 13:59: Ἦ καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
: Il. 13:179: ἥ τ’ ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο
: Il. 13:290: ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε
: Il. 13:290: ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε
: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
: Il. 13:426: ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν Ἀχαιοῖς.
: Il. 13:437: ἀλλ’ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
: Il. 13:456: ἤ τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων
: Il. 13:457: ἂψ ἀναχωρήσας, ἦ πειρήσαιτο καὶ οἶος.
: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
: Il. 13:578: ἣ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις Ἀχαιῶν
: Il. 13:589: θρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι
: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
: Il. 13:631: Ζεῦ πάτερ ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
: Il. 13:639: ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.
: Il. 13:668: ἢ μετ’ Ἀχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι·
: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
: Il. 13:742: ἤ κεν ἐνὶ νήεσσι πολυκλήϊσι πέσωμεν
: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
: Il. 13:744: πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἔγωγε
: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
: Il. 13:810: δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως
: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
: Il. 13:815: ἦ κε πολὺ φθαίη εὖ ναιομένη πόλις ὑμὴ
: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
: Il. 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
: Il. 14:217: πάρφασις, ἥ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.
: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
: Il. 14:265: ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
: Il. 14:317: ἣ τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήστωρ’ ἀτάλαντον·
: Il. 14:319: ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν·
: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
: Il. 14:323: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
: Il. 14:467: οὔδεϊ πλῆντ’ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος.
: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
: Il. 14:473: ἢ πάϊς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει.
: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
: Il. 14:502: οὐδὲ γὰρ ἣ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο
: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
: Il. 15:46: τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.
: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
: Il. 15:128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως
: Il. 15:131: ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν;
: Il. 15:132: ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ
: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
: Il. 15:244: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων
: Il. 15:245: ἧσ’ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;
: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
: Il. 15:305: ἣ πληθὺς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἀπονέοντο.
: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
: Il. 15:448: τῇ γὰρ ἔχ’ ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες
: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
: Il. 15:502: αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
: Il. 15:504: ἦ ἔλπεσθ’ ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ
: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
: Il. 15:511: βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι
: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
: Il. 15:587: ὅς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσι
: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
: Il. 15:625: λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα
: Il. 15:692: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
: Il. 15:692: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
: Il. 15:705: καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν
: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
: Il. 16:12: ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ,
: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
: Il. 16:377: Πάτροκλος δ’ ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν,
: Il. 16:412: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
: Il. 16:438: ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
: Il. 16:578: χερμαδίῳ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
: Il. 16:648: ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
: Il. 16:651: ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.
: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
: Il. 16:714: ἦ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι.
: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
: Il. 16:750: ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.
: Il. 16:794: ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων
: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
: Il. 16:830: Πάτροκλ’ ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν,
: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
: Il. 17:62: βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἥ τις ἀρίστη·
: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
: Il. 17:97: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
: Il. 17:143: ἦ σ’ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα.
: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
: Il. 17:181: ἦ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα
: Il. 17:209: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων.
: Il. 17:227: τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω
: Il. 17:228: ἠὲ σαωθήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς.
: Il. 17:236: νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ’ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα.
: Il. 17:331: ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι
: Il. 17:409: ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.
: Il. 17:429: ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς
: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
: Il. 17:506: Ἀργείων, ἤ κ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη.
: Il. 17:516: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
: Il. 17:548: Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο
: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
: Il. 17:551: ὣς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν
: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
: Il. 18:12: ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
: Il. 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
: Il. 18:287: ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων;
: Il. 18:302: τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ Ἀχαιούς.
: Il. 18:308: στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἦ κε φεροίμην.
: Il. 18:308: στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἦ κε φεροίμην.
: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
: Il. 18:358: ἀνστήσασ’ Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· ἦ ῥά νυ σεῖο
: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
: Il. 18:395: ἥ μ’ ἐσάωσ’ ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα
: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
: Il. 18:511: ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
: Il. 19:56: Ἀτρεΐδη ἦ ἄρ τι τόδ’ ἀμφοτέροισιν ἄρειον
: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
: Il. 19:91: πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται,
: Il. 19:93: πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει
: Il. 19:109: ἦ μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν
: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
: Il. 19:129: αὖτις ἐλεύσεσθαι Ἄτην, ἣ πάντας ἀᾶται.
: Il. 19:136: οὐ δυνάμην λελαθέσθ’ Ἄτης ᾗ πρῶτον ἀάσθην.
: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
: Il. 19:238: Ἦ, καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο
: Il. 19:253: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
: Il. 19:270: Ζεῦ πάτερ ἦ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα·
: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
: Il. 19:335: τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ’ ἀκάχησθαι
: Il. 19:343: ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ’ Ἀχιλλεύς;
: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
: Il. 19:352: αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν· ἣ δ’ Ἀχιλῆϊ
: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
: Il. 20:5: κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ’ ἄρα πάντῃ
: Il. 20:17: ἦ τι περὶ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν μερμηρίζεις;
: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
: Il. 20:95: ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ’ ἐκέλευεν
: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
: Il. 20:120: αὐτόθεν, ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆϊ
: Il. 20:135: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
: Il. 20:173: ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·
: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
: Il. 20:184: ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
: Il. 20:251: ἀλλὰ τί ἢ ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη
: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
: Il. 20:275: ἄντυγ’ ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός,
: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
: Il. 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
: Il. 20:297: ἀλλὰ τί ἢ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει
: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
: Il. 20:387: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
: Il. 20:428: Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·
: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
: Il. 21:4: πρὸς πόλιν, ᾗ περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο
: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
: Il. 21:63: γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.
: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
: Il. 21:153: Πηλεΐδη μεγάθυμε τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις;
: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
: Il. 21:276: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·
: Il. 21:277: ἥ μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων
: Il. 21:324: Ἦ, καὶ ἐπῶρτ’ Ἀχιλῆϊ κυκώμενος ὑψόσε θύων
: Il. 21:336: ἥ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι
: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
: Il. 21:421: καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα
: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
: Il. 21:436: Φοῖβε τί ἢ δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν
: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
: Il. 21:494: ἥ ῥά θ’ ὑπ’ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
: Il. 21:532: ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
: Il. 21:562: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
: Il. 21:583: ἦ δή που μάλ’ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
: Il. 21:585: νηπύτι’· ἦ τ’ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε’ ἐπ’ αὐτῇ.
: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
: Il. 22:40: Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι
: Il. 22:43: κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
: Il. 22:109: ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,
: Il. 22:116: ἠγάγετο Τροίηνδ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,
: Il. 22:122: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
: Il. 22:135: ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.
: Il. 22:135: ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.
: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
: Il. 22:152: ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.
: Il. 22:152: ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.
: Il. 22:164: ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·
: Il. 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
: Il. 22:239: ἠθεῖ’ ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
: Il. 22:253: στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.
: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
: Il. 22:273: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
: Il. 22:289: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
: Il. 22:310: ἁρπάξων ἢ ἄρν’ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·
: Il. 22:310: ἁρπάξων ἢ ἄρν’ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·
: Il. 22:324: φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδες ἀπ’ ὤμων αὐχέν’ ἔχουσι
: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
: Il. 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
: Il. 22:374: Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.
: Il. 22:383: ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,
: Il. 22:385: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
: Il. 22:440: ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο
: Il. 22:449: ἣ δ’ αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
: Il. 23:79: ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ·
: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
: Il. 23:210: ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται
: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
: Il. 23:331: ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος,
: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
: Il. 23:382: καί νύ κεν ἢ παρέλασσ’ ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν,
: Il. 23:382: καί νύ κεν ἢ παρέλασσ’ ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν,
: Il. 23:391: ἣ δὲ μετ’ Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ’ ἐβεβήκει,
: Il. 23:409: Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα· τί ἢ λείπεσθε φέριστοι;
: Il. 23:420: ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ
: Il. 23:445: ἢ ὑμῖν· ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος.
: Il. 23:485: δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ λέβητος,
: Il. 23:563: Ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ
: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
: Il. 23:594: βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα πάντα
: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
: Il. 23:655: ἑξέτε’ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι·
: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
: Il. 23:877: πρόσθεν Μηριόναο πάγη ποδός· αὐτὰρ ἣ ὄρνις
: Il. 24:30: τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
: Il. 24:81: ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
: Il. 24:228: Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν·
: Il. 24:241: ἦ ὀνόσασθ’ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε
: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
: Il. 24:303: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
: Il. 24:383: ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
: Il. 24:438: ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
: Il. 24:608: φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ’ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
: Il. 24:652: βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
: Il. 24:734: ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἤ τις Ἀχαιῶν
: Il. 24:737: ἢ πατέρ’ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
: Il. 24:763: ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
: Il. 24:779: δείσητ’ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
: Od. 1:158: “ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;
: Od. 1:162: κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.
: Od. 1:165: ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
: Od. 1:175: ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι
: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
: Od. 1:253: “ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
: Od. 1:268: ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,
: Od. 1:280: νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
: Od. 1:288: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
: Od. 1:307: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
: Od. 1:352: ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται.
: Od. 1:360: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
: Od. 1:394: ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
: Od. 1:413: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
: Od. 2:29: ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
: Od. 2:88: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι περὶ κέρδεα οἶδεν.
: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
: Od. 2:204: ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
: Od. 2:219: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
: Od. 2:317: ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
: Od. 2:325: “ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει.
: Od. 2:326: ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαθόεντος,
: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
: Od. 2:346: ἔσχ’, ἣ πάντ’ ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν,
: Od. 2:375: ἢ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
: Od. 2:386: ἡ δ’ αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν
: Od. 2:429: [ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.]
: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
: Od. 3:72: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
: Od. 3:72: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
: Od. 3:94: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
: Od. 3:99: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 3:136: ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε.
: Od. 3:141: ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
: Od. 3:170: ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέσσης,
: Od. 3:172: ἦ ὑπένερθε Χίοιο παρ’ ἠνεμόεντα Μίμαντα.
: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
: Od. 3:195: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν.
: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
: Od. 3:251: ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιϊκοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ
: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
: Od. 4:14: Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης.
: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
: Od. 4:29: ἦ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ.”
: Od. 4:33: ἦ μὲν δὴ νῶϊ ξεινήϊα πολλὰ φαγόντες
: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
: Od. 4:81: κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
: Od. 4:110: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκεν. ὀδύρονται νύ που αὐτὸν
: Od. 4:119: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
: Od. 4:225: οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
: Od. 4:232: ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.
: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
: Od. 4:283: ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ’ ὑπακοῦσαι·
: Od. 4:283: ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ’ ὑπακοῦσαι·
: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
: Od. 4:324: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
: Od. 4:329: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
: Od. 4:456: ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,
: Od. 4:487: ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἦλθον Ἀχαιοί,
: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
: Od. 4:640: ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ.
: Od. 4:643: κοῦροι ἕποντ’; Ἰθάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ
: Od. 4:646: ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν,
: Od. 4:663: “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
: Od. 4:682: ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος θείοιο
: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
: Od. 4:714: πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
: Od. 4:714: πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
: Od. 4:724: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
: Od. 4:748: ἤ σ’ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
: Od. 4:764: ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε,
: Od. 4:764: ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε,
: Od. 4:770: “ἦ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια
: Od. 4:787: ἡ δ’ ὑπερωΐῳ αὖθι περίφρων Πηνελόπεια
: Od. 4:789: ὁρμαίνουσ’, ἤ οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων,
: Od. 4:790: ἦ ὅ γ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
: Od. 4:814: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
: Od. 4:829: ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.”
: Od. 4:833: ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
: Od. 5:68: ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
: Od. 5:149: ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη
: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
: Od. 5:323: πικρήν, ἥ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυζεν.
: Od. 5:334: Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα,
: Od. 5:336: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε’ ἔχοντα·
: Od. 5:383: ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,
: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
: Od. 6:37: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
: Od. 6:56: ἡ δὲ μάλ’ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε·
: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
: Od. 6:103: ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανθον,
: Od. 6:103: ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανθον,
: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
: Od. 6:109: ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής.
: Od. 6:114: ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο.
: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
: Od. 6:125: ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων.
: Od. 6:132: δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν
: Od. 6:142: ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην,
: Od. 6:143: ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι
: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
: Od. 6:183: ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
: Od. 6:198: ἦ ῥα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι κέλευσε·
: Od. 6:200: ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ’ ἔμμεναι ἀνδρῶν;
: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
: Od. 6:225: ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους·
: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 6:278: ἦ τινά που πλαγχθέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς
: Od. 6:280: ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος θεὸς ἦλθεν
: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
: Od. 7:12: ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν.
: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
: Od. 7:263: Ζηνὸς ὑπ’ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ’ αὐτῆς.
: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
: Od. 8:5: Φαιήκων ἀγορήνδ’, ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο.
: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
: Od. 8:29: ἠὲ πρὸς ἠοίων ἦ ἑσπερίων ἀνθρώπων·
: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
: Od. 8:188: ἢ οἵῳ Φαίηκες ἐδίσκεον ἀλλήλοισι.
: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
: Od. 8:255: οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”
: Od. 8:284: ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων.
: Od. 8:289: ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος
: Od. 8:336: ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖσ’ ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσθεὶς
: Od. 8:362: ἡ δ’ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
: Od. 8:491: ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.
: Od. 8:491: ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.
: Od. 8:508: ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης,
: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
: Od. 8:581: ἦ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρό,
: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
: Od. 8:584: ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς,
: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
: Od. 9:253: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
: Od. 9:253: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
: Od. 9:273: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
: Od. 9:371: ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
: Od. 9:406: ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”
: Od. 9:452: ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ’ ἄνακτος
: Od. 9:497: εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε,
: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
: Od. 10:52: ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
: Od. 10:107: ἡ μὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον
: Od. 10:111: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.
: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
: Od. 10:228: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.”
: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
: Od. 10:296: ἡ δέ σ’ ὑποδδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι·
: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
: Od. 10:354: ἡ δ’ ἑτέρη προπάροιθε θρόνων ἐτίταινε τραπέζας
: Od. 10:356: ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα
: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
: Od. 10:395: ἄνδρες δ’ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν
: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
: Od. 10:432: Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἥ κεν ἅπαντας
: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
: Od. 11:13: ἡ δ’ ἐς πείραθ’ ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
: Od. 11:118: ἀλλ’ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτείσεαι ἐλθών·
: Od. 11:120: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
: Od. 11:160: ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνεις
: Od. 11:172: ἢ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
: Od. 11:172: ἢ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
: Od. 11:180: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
: Od. 11:213: ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
: Od. 11:215: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
: Od. 11:235: ἔνθ’ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
: Od. 11:236: ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,
: Od. 11:238: ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ’ Ἐνιπῆος θείοιο,
: Od. 11:254: ἡ δ’ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,
: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
: Od. 11:267: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα
: Od. 11:272: ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο
: Od. 11:277: ἡ δ’ ἔβη εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο κρατεροῖο,
: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
: Od. 11:299: ἥ ῥ’ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε,
: Od. 11:306: εἴσιδον, ἣ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγῆναι,
: Od. 11:327: ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα.
: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
: Od. 11:332: ἢ αὐτοῦ· πομπὴ δὲ θεοῖσ’ ὑμῖν τε μελήσει.”
: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
: Od. 11:424: βάλλον ἀποθνῄσκων περὶ φασγάνῳ· ἡ δὲ κυνῶπις
: Od. 11:428: ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·
: Od. 11:430: κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε
: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
: Od. 11:447: ἦ μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς
: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
: Od. 11:451: καὶ κεῖνος πατέρα προσπτύξεται, ἣ θέμις ἐστίν.
: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
: Od. 11:460: ἤ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ·
: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
: Od. 11:491: ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν.
: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
: Od. 11:495: ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν,
: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
: Od. 11:505: “ἦ τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔ τι πέπυσμαι,
: Od. 11:510: ἦ τοι ὅτ’ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλάς,
: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
: Od. 12:27: ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.”
: Od. 12:27: ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.”
: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
: Od. 12:66: τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,
: Od. 12:81: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ᾗ περ ἂν ὑμεῖς
: Od. 12:86: τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλλῆς
: Od. 12:89: τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
: Od. 12:109: νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
: Od. 12:110: ἓξ ἑτάρους ἐν νηῒ ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας.”
: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
: Od. 12:125: μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν·
: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
: Od. 12:157: ἤ κεν ἀλευάμενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν.
: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
: Od. 12:231: Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμ’ ἑτάροισιν.
: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
: Od. 12:291: ἀλλ’ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
: Od. 12:301: ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ· ἀλλὰ ἕκηλοι
: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
: Od. 12:372: ἦ με μάλ’ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ,
: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
: Od. 12:416: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
: Od. 12:431: ἡ μὲν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ·
: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
: Od. 13:234: ἤ πού τις νήσων εὐδείελος, ἦέ τις ἀκτὴ
: Od. 13:237: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
: Od. 13:354: χαίρων ᾗ γαίῃ, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
: Od. 13:383: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
: Od. 13:418: ἦ ἵνα που καὶ κεῖνος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ
: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
: Od. 14:183: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
: Od. 14:183: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
: Od. 14:184: ἦ κε φύγῃ καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων.
: Od. 14:207: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
: Od. 14:236: ἐφράσαθ’, ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε,
: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
: Od. 14:306: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
: Od. 14:330: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
: Od. 14:521: πυκνὴν καὶ μεγάλην, ἥ οἱ παρακέσκετ’ ἀμοιβὰς
: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
: Od. 15:6: ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ·
: Od. 15:25: δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι,
: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
: Od. 15:93: αὐτίκ’ ἄρ’ ᾗ ἀλόχῳ ἠδὲ δμῳῇσι κέλευσε
: Od. 15:111: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
: Od. 15:250: ἀλλ’ ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
: Od. 15:300: ὁρμαίνων, ἤ κεν θάνατον φύγοι ἦ κεν ἁλοίη.
: Od. 15:300: ὁρμαίνων, ἤ κεν θάνατον φύγοι ἦ κεν ἁλοίη.
: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
: Od. 15:306: αὐτοῦ ἐνὶ σταθμῷ ἦ ὀτρύνειε πόλινδε·
: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
: Od. 15:349: ἤ που ἔτι ζώουσιν ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
: Od. 15:356: κουριδίης τ’ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα
: Od. 15:358: ἡ δ’ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφθιτο κυδαλίμοιο,
: Od. 15:385: ᾗ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
: Od. 15:424: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·
: Od. 15:431: “ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ’ ἡμῖν οἴκαδ’ ἕποιο,
: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
: Od. 15:441: ὑμετέρων ἑτάρων ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ
: Od. 15:442: ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
: Od. 15:464: ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
: Od. 15:469: ἡ δ’ αἶψα τρί’ ἄλεισα κατακρύψασ’ ὑπὸ κόλπῳ
: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
: Od. 15:539: ἦ, καὶ Πείραιον προσεφώνεε, πιστὸν ἑταῖρον·
: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
: Od. 16:9: ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν,
: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
: Od. 16:76: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
: Od. 16:97: ἦ τι κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ
: Od. 16:100: ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς
: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
: Od. 16:238: φράσσομαι, ἤ κεν νῶϊ δυνησόμεθ’ ἀντιφέρεσθαι
: Od. 16:239: μούνω ἄνευθ’ ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεθ’ ἄλλους.”
: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
: Od. 16:260: καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
: Od. 16:277: ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ’ εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
: Od. 16:278: ἀλλ’ ἦ τοι παύεσθαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων,
: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
: Od. 16:323: ἣ φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους.
: Od. 16:346: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
: Od. 16:348: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,
: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
: Od. 16:409: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια,
: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
: Od. 16:449: ἡ μὲν ἄρ’ εἰσαναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
: Od. 17:15: ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ’ ἀληθέα μυθήσασθαι.”
: Od. 17:36: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
: Od. 17:81: αὐτὸν ἔχοντα σὲ βούλομ’ ἐπαυρέμεν ἤ τινα τῶνδε·
: Od. 17:101: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
: Od. 17:197: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
: Od. 17:237: ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας·
: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
: Od. 17:287: οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσι·
: Od. 17:297: ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
: Od. 17:309: ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
: Od. 17:356: ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν
: Od. 17:371: τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γὰρ πρόσθεν μιν ὄπωπα.
: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
: Od. 17:378: ἦ ὄνοσαι, ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
: Od. 17:396: ἦ ῥα, καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
: Od. 17:397: “Ἀντίνο’, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
: Od. 17:404: αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ.”
: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
: Od. 17:472: βλήεται ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇσ’ ὀΐεσσιν·
: Od. 17:472: βλήεται ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇσ’ ὀΐεσσιν·
: Od. 17:474: οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
: Od. 17:478: “ἔσθι’ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ’ ἄλλῃ,
: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
: Od. 17:511: ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε.”
: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
: Od. 17:577: ἤ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
: Od. 18:91: ἢ ἐλάσει’ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,
: Od. 18:108: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
: Od. 18:125: “Ἀμφίνομ’, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι·
: Od. 18:162: μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.
: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
: Od. 18:214: ἡ δ’ αὖ Τηλέμαχον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν·
: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
: Od. 18:325: ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
: Od. 18:333: ἦ ἀλύεις ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
: Od. 18:338: “ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
: Od. 18:356: ἦ ῥ’, ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορθον·
: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
: Od. 18:393: ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;”
: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
: Od. 19:53: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
: Od. 19:235: ἦ μὲν πολλαί γ’ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες.
: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
: Od. 19:239: ἤ τίς που καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺς
: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
: Od. 19:299: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
: Od. 19:354: ἣ κεῖνον δύστηνον ἐῢ τρέφεν ἠδ’ ἀτίταλλε
: Od. 19:356: ἥ σε πόδας νίψει, ὀλιγηπελέουσά περ ἔμπης.
: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
: Od. 19:476: ἦ, καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσι,
: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
: Od. 19:521: ἥ τε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυδευκέα φωνήν,
: Od. 19:528: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπωμαι, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
: Od. 19:560: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
: Od. 19:594: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
: Od. 20:12: ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
: Od. 20:63: αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ’ ἀναρπάξασα θύελλα
: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
: Od. 20:130: εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
: Od. 20:139: ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
: Od. 20:166: “ξεῖν’, ἦ ἄρ τί σε μᾶλλον Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν,
: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
: Od. 20:197: ἦ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς
: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
: Od. 20:337: ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ’ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.”
: Od. 20:340: ὅς που τῆλ’ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται,
: Od. 20:340: ὅς που τῆλ’ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται,
: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
: Od. 21:102: “ὢ πόποι, ἦ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων·
: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
: Od. 21:154: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστι
: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
: Od. 21:194: ἦ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει.
: Od. 21:197: ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ’ ἦ Ὀδυσῆϊ;
: Od. 21:197: ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ’ ἦ Ὀδυσῆϊ;
: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
: Od. 21:249: “ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος περί τ’ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων.
: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
: Od. 21:325: "ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν
: Od. 21:354: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
: Od. 21:398: ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται,
: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
: Od. 22:66: ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ·
: Od. 22:97: ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειε
: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
: Od. 22:159: ἦ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω.”
: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
: Od. 22:289: μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
: Od. 22:292: ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
: Od. 22:334: ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
: Od. 22:337: ἦ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα.
: Od. 22:340: ἦ τοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
: Od. 23:71: ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτε φῇσθα
: Od. 23:86: ὥρμαιν’, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι,
: Od. 23:87: ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.
: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
: Od. 23:149: “ἦ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν·
: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
: Od. 23:229: ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο,
: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
: Od. 23:334: ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι,
: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
: Od. 24:109: ἢ ὔμμ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
: Od. 24:115: ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ
: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
: Od. 24:147: εὖθ’ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν,
: Od. 24:154: ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
: Od. 24:238: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
: Od. 24:242: ἦ τοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινε·
: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
: Od. 24:263: ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν,
: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
: Od. 24:404: ἢ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια
: Od. 24:405: νοστήσαντά σε δεῦρ’, ἦ ἄγγελον ὀτρύνωμεν.”
: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
: Od. 24:475: ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
: Od. 24:476: τεύξεις, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησθα;”
: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
ἦα: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
ἦα: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
ᾖα: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ᾖα: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἦα: Od. 10:156: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ἦα: Od. 11:620: Ζηνὸς μὲν πάϊς ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀϊζὺν
ἦα: Od. 12:368: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ἦα: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
ἦα: Od. 16:472: ἦα κιών, ὅτε νῆα θοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν
ἦα: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἦα: Od. 19:19: πατρὸς ἀποιχομένοιο· ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα·
ἦα: Od. 19:549: ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα,
ἦα: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἦα: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
ἥατ’: Il. 23:128: ἥατ’ ἄρ’ αὖθι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἥατο: Il. 3:149: ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,
ἥατο: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
ἥατο: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
ἠβαιαί: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
ἠβαιαί: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
ἠβαιαί: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
ἠβαιόν: Il. 2:380: Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
ἠβαιὸν: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
ἠβαιόν: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
ἠβαιόν: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
ἠβαιόν: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
ἠβαιόν: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
ἠβαιὸν: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
Ἥβη: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
Ἥβη: Il. 5:722: Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
Ἥβη: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
ἥβη: Il. 24:348: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη.
ἥβῃ: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
ἥβη: Od. 10:279: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη·
ἥβην: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ἥβην: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ἥβην: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
Ἥβην: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
ἥβην: Od. 15:366: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβην πολυήρατον ἱκόμεθ’ ἄμφω,
ἥβην: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
ἥβης: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
ἥβης: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἥβης: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
ἥβης: Il. 23:432: ὅν τ’ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης,
ἥβης: Od. 4:668: Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἥβης μέτρον ἱκέσθαι.
ἥβης: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
ἥβης: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
ἥβης: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
ἥβης: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
ἥβης: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
ἡβήσαντε: Il. 5:550: τὼ μὲν ἄρ’ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἡβήσας: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
ἡβήσῃ: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ἡβῷμ’: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ἡβῶν: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἡβῶν: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἡβῶν: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἡβώοιμι: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
ἡβώοιμι: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
ἡβώοιμι: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
ἡβώοιμι: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
ἡβώοιμι: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
ἡβώοντα: Il. 9:446: γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα,
ἡβώοντες: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἡβώοντες: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἡβώωσα: Od. 5:69: ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
ἦγ’: Il. 2:844: Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως
ἦγ’: Il. 5:614: ἦγ’ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.
ἦγ’: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
ἠγάασθε: Od. 5:122: τόφρα οἱ ἠγάασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
ἤγαγ’: Il. 6:426: τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ’ ἤγαγ’ ἅμ’ ἄλλοισι κτεάτεσσιν,
ἤγαγ’: Il. 16:153: τόν ῥά ποτ’ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ’ Ἀχιλλεύς,
ἤγαγε: Il. 6:291: ἤγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,
ἤγαγε: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
ἤγαγε: Il. 23:188: τῷ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος Ἀπόλλων
ἤγαγε: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
ἤγαγε: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
ἤγαγε: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
ἤγαγε: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
ἤγαγε: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
ἤγαγε: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἤγαγε: Od. 9:495: ὃς καὶ νῦν πόντονδε βαλὼν βέλος ἤγαγε νῆα
ἤγαγε: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
ἤγαγε: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
ἤγαγε: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
ἠγάγεθ’: Il. 22:471: ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ Ἕκτωρ
ἤγαγεν: Il. 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ’ Ἀχαιῶν,
ἤγαγεν: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
ἤγαγεν: Il. 10:293: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἤγαγεν: Il. 10:391: πολλῇσίν μ’ ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ,
ἤγαγεν: Il. 15:531: ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
ἤγαγεν: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
ἤγαγεν: Il. 23:86: ἤγαγεν ὑμέτερον δ’ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς,
ἤγαγεν: Il. 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
ἤγαγεν: Od. 3:383: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἤγαγεν: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
ἤγαγες: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
ἤγαγες: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
ἠγάγετο: Il. 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·
ἠγάγετο: Il. 16:190: ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἠγάγετο: Il. 22:116: ἠγάγετο Τροίηνδ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,
ἠγάγετο: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
ἠγαγόμην: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
ἠγαγόμην: Od. 14:211: ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων
ἤγαγον: Il. 11:662: τοῦτον δ’ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
ἤγαγον: Il. 24:547: αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ’ ἤγαγον Οὐρανίωνες
ἤγαγον: Od. 1:172: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἤγαγον: Od. 7:9: τήν ποτ’ Ἀπείρηθεν νέες ἤγαγον ἀμφιέλισσαι,
ἤγαγον: Od. 11:509: ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἤγαγον: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
ἤγαγον: Od. 14:189: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἤγαγον: Od. 16:58: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἤγαγον: Od. 16:223: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἤγαγον: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
ἤγαγον: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
ἠγαθέῃ: Il. 1:252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
ἠγαθέῃ: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
ἠγαθέῃ: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
ἠγαθέῃ: Od. 8:80: Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ’ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν
ἠγαθέην: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
ἠγαθέην: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
ἠγαθέην: Od. 2:308: ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.”
ἠγαθέην: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἠγαθέην: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἠγαθέην: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
ἠγάθεον: Il. 6:133: σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
ἠγάσσατο: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
ἤγγειλ’: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
ἤγγειλε: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
ἦγε: Il. 2:631: Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
ἦγε: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
ἦγε: Il. 2:862: Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς
ἦγε: Il. 9:660: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε,
ἦγε: Il. 21:36: ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα
ἦγε: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
ἦγε: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἦγε: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
ἦγε: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
ἦγε: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
ἡγεῖθ’: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
ἤγειρα: Il. 5:208: ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.
ἤγειρα: Il. 17:222: ἐνθάδ’ ἀφ’ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον,
ἤγειρα: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
ἤγειραν: Il. 17:261: ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν;
ἤγειρας: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
ἤγειρε: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
ἠγείροντο: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
ἠγείροντο: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ἠγείροντο: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ἡγεῖσθαι: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἡγείσθην: Il. 2:731: τῶν αὖθ’ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
ἡγείσθην: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
ἡγείσθω: Od. 23:134: ὑμῖν ἡγείσθω πολυπαίγμονος ὀρχηθμοῖο,
ἡγεῖτ’: Il. 12:28: ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
ἡγεῖτ’: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
ἡγεῖτο: Il. 2:567: συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἡγεῖτο: Il. 2:638: Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
ἡγεῖτο: Il. 2:851: Παφλαγόνων δ’ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
ἡγεῖτο: Il. 9:192: τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἡγεῖτο: Il. 13:802: Ἕκτωρ δ’ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ
ἡγεῖτο: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἡγεῖτο: Od. 16:397: ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ
ἡγεμόν’: Il. 11:745: ἡγεμόν’ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἡγεμόν’: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
ἡγεμόνα: Il. 15:517: ἡγεμόνα πρυλέων Ἀντήνορος ἀγλαὸν υἱόν·
ἡγεμόνα: Il. 16:292: ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἡγεμόνας: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἡγεμόνας: Il. 16:171: πέντε δ’ ἄρ’ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει
ἡγεμόνες: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἡγεμόνες: Il. 2:487: οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
ἡγεμόνες: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
ἡγεμόνες: Il. 4:538: ἡγεμόνες· πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι.
ἡγεμόνες: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
ἡγεμόνες: Il. 13:491: οἵ οἱ ἅμ’ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἡγεμόνες: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
ἡγεμόνεσσιν: Il. 3:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι,
ἡγεμόνεσσιν: Il. 12:87: πένταχα κοσμηθέντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
ἡγεμόνεσσιν: Il. 13:801: χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
ἡγεμόνεσσιν: Il. 16:198: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν Ἀχιλλεὺς
ἡγεμόνευ’: Il. 2:540: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
ἡγεμόνευ’: Il. 2:552: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.
ἡγεμόνευ’: Od. 8:4: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
ἡγεμόνευ’: Od. 8:421: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἡγεμόνευ’: Od. 10:445: ἡμῖν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.”
ἡγεμόνευε: Il. 2:563: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἡγεμόνευε: Il. 2:601: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἡγεμόνευε: Il. 2:627: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ἡγεμόνευε: Il. 2:650: τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
ἡγεμόνευε: Il. 2:698: τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἡγεμόνευε: Il. 2:740: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
ἡγεμόνευε: Il. 2:758: ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε,
ἡγεμόνευε: Il. 2:816: Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἡγεμόνευε: Il. 16:179: τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἡγεμόνευε: Il. 16:193: τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἡγεμόνευε: Od. 3:386: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἡγεμόνευε: Od. 9:142: ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡγεμόνευε
ἡγεμόνευε: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
ἡγεμόνευε: Od. 24:155: ὕστερος, αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ’ ἡγεμόνευε.
ἡγεμόνευε: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
ἡγεμονεύει: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
ἡγεμονεύειν: Il. 16:92: Τρῶας ἐναιρόμενος προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν,
ἡγεμόνευεν: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ἡγεμόνευεν: Il. 2:645: Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
ἡγεμόνευεν: Il. 2:657: τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
ἡγεμόνευεν: Od. 10:141: ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν.
ἡγεμόνευεν: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
ἡγεμόνευεν: Od. 22:400: βῆ δ’ ἴμεν· αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ’ ἡγεμόνευεν.
ἡγεμόνευεν: Od. 23:293: τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
ἡγεμονεύῃ: Il. 21:258: ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ
ἡγεμονεύῃς: Il. 15:46: τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.
ἡγεμονεύσει: Od. 10:501: “ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει;
ἡγεμονεύσω: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
ἡγεμονεύσω: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
ἡγεμόνος: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
ἡγεμόνος: Il. 13:108: ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν,
ἡγεμόνος: Od. 10:505: μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηῒ μελέσθω·
ἡγεμόνων: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ἡγεμόνων: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
ἡγεμόνων: Il. 5:38: ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἡγεμόνων: Il. 12:334: ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·
ἡγεμόνων: Il. 16:307: ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
ἡγεμόνων: Il. 17:253: ἡγεμόνων· τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
ἦγεν: Il. 9:89: Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν Ἀχαιῶν
ἦγεν: Il. 19:273: ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος· ἀλλά ποθι Ζεὺς
ἦγεν: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
ἦγεν: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
ἦγεν: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
ἦγεν: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
ἡγεόμην: Il. 5:211: ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ.
ἠγερέθεσθαι: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
ἠγερέθονται: Il. 3:231: ἕστηκ’, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
ἠγερέθοντο: Il. 2:304: ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
ἠγερέθοντο: Il. 12:82: οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο,
ἠγερέθοντο: Il. 19:303: αὐτὸν δ’ ἀμφὶ γέροντες Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: Il. 23:233: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο·
ἠγερέθοντο: Il. 24:783: ζεύγνυσαν, αἶψα δ’ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
ἠγερέθοντο: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
ἠγερέθοντο: Od. 3:412: σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: Od. 11:228: αἱ δ’ ἀμφ’ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,
ἠγερέθοντο: Od. 17:34: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: Od. 17:65: ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: Od. 18:41: ἀμφὶ δ’ ἄρα πτωχοὺς κακοείμονας ἠγερέθοντο.
ἠγερέθοντο: Od. 19:542: ἀμφὶ δέ μ’ ἠγερέθοντο ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
ἠγερέθοντο: Od. 24:468: ἁθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο.
ἤγερθεν: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἤγερθεν: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
ἤγερθεν: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἤγερθεν: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἤγερθεν: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἤγετ’: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
ἤγετο: Od. 4:10: υἱέϊ δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος ἤγετο κούρην,
ἡγηλάζει: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
ἡγηλάζεις: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
ἡγήσαιο: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
ἡγήσαιτο: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
ἡγήσαιτο: Od. 6:114: ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο.
ἡγήσαιτο: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
ἡγήσασθαι: Il. 22:101: ὅς μ’ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι
ἡγήσασθαι: Od. 10:263: τὸν δ’ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι.
ἡγήσασθαι: Od. 14:238: νήεσσ’ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
ἡγησάσθην: Il. 2:620: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
ἡγησάσθην: Il. 2:678: τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
ἡγησάσθην: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
ἡγησάσθην: Il. 2:870: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
ἡγησάσθω: Il. 9:168: Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διῒ φίλος ἡγησάσθω,
ἡγήσατ’: Il. 1:71: καὶ νήεσσ’ ἡγήσατ’ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
ἡγήσατ’: Il. 12:101: Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,
ἡγήσατ’: Il. 22:247: Ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ Ἀθήνη·
ἡγήσατο: Il. 2:867: Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,
ἡγήσατο: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἡγήσατο: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἡγήσατο: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
ἡγήσατο: Il. 20:144: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης
ἡγήσατο: Od. 2:405: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἡγήσατο: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἡγήσατο: Od. 3:29: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἡγήσατο: Od. 5:192: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θεάων
ἡγήσατο: Od. 7:37: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἡγήσατο: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἡγήσατο: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἡγήσατο: Od. 14:48: ὣς εἰπὼν κλισίηνδ’ ἡγήσατο δῖος ὑφορβός,
ἡγήσατο: Od. 24:469: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέῃσι·
ἡγήσομαι: Il. 14:373: ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ’ ἔτι φημὶ
ἡγήσομαι: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
ἡγήτορα: Il. 14:511: Γυρτιάδην Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων·
ἡγήτορα: Il. 15:330: τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων,
ἡγήτορα: Il. 20:383: ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην πολέων ἡγήτορα λαῶν,
ἡγήτορας: Il. 10:181: οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον,
ἡγήτορας: Il. 16:495: πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ἡγήτορας: Il. 16:532: πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ἡγήτορας: Od. 7:136: εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας
ἡγήτορε: Il. 4:285: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,
ἡγήτορε: Il. 12:354: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων
ἡγήτορε: Il. 17:508: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε
ἡγήτορε: Il. 17:669: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε
ἡγήτορες: Il. 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 3:153: τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ’ ἐπὶ πύργῳ.
ἡγήτορες: Il. 4:393: κούρους πεντήκοντα· δύω δ’ ἡγήτορες ἦσαν,
ἡγήτορες: Il. 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 10:301: ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἡγήτορες: Il. 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 11:686: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
ἡγήτορες: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 12:376: ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἡγήτορες: Il. 14:144: ἀλλ’ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 16:164: τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Il. 23:573: ἀλλ’ ἄγετ’ Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Od. 7:98: ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο
ἡγήτορες: Od. 7:186: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορες: Od. 8:11: “δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορες: Od. 8:26: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορες: Od. 8:97: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἡγήτορες: Od. 8:387: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἡγήτορες: Od. 8:536: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορες: Od. 11:526: ἔνθ’ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἡγήτορες: Od. 13:186: δήμου Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορες: Od. 13:210: ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἡγήτορι: Il. 5:462: εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·
ἡγήτορι: Il. 17:73: ἀνέρι εἰσάμενος Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ·
ἡγήτορι: Od. 1:105: εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.
ἠγίνεον: Il. 18:493: ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
ἠγνοίησεν: Il. 1:537: ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς
ἠγνοίησεν: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
ἠγνοίησεν: Il. 13:28: πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ’ ἠγνοίησεν ἄνακτα·
ἠγνοίησεν: Od. 5:78: ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
ἤγομεν: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
ἤγομεν: Od. 14:469: ὡς ὅθ’ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
ἦγον: Il. 2:866: οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
ἦγον: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
ἦγον: Il. 11:597: ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
ἦγον: Il. 20:194: ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
ἦγον: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
ἦγον: Od. 5:311: τῶ κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί·
ἦγον: Od. 7:324: ἦγον ἐποψόμενον Τιτυόν, Γαιήϊον υἱόν.
ἦγον: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
ἦγον: Od. 20:277: ἦγον· τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἦγον: Od. 22:353: ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ.”
ἦγον: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
ἠγοράασθε: Il. 8:230: ἃς ὁπότ’ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἠγοράασθε,
ἠγορόωντο: Il. 4:1: Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
ἠδ’: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ἠδ’: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
ἠδ’: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
ἠδ’: Il. 1:251: ἐφθίαθ’, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο
ἠδ’: Il. 1:316: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο·
ἠδ’: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἠδ’: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἠδ’: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
ἠδ’: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἠδ’: Il. 2:152: ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἠδ’: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
ἠδ’: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
ἠδ’: Il. 2:393: ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ’ οἰωνούς.
ἠδ’: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
ἠδ’: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
ἠδ’: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
ἠδ’: Il. 2:574: Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
ἠδ’: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
ἠδ’: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
ἠδ’: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
ἠδ’: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
ἠδ’: Il. 2:762: αὐτῶν ἠδ’ ἵππων, οἳ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο.
ἠδ’: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
ἠδ’: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
ἠδ’: Il. 3:296: ἔκχεον, ἠδ’ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
ἠδ’: Il. 3:456: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἠδ’: Il. 4:26: πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ’ ἀτέλεστον,
ἠδ’: Il. 4:186: εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ’ ὑπένερθε
ἠδ’: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
ἠδ’: Il. 4:215: λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ’ ὑπένερθε
ἠδ’: Il. 4:258: ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ’ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἠδ’: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
ἠδ’: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
ἠδ’: Il. 5:473: φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ’ ἐπικούρων
ἠδ’: Il. 5:751: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἠδ’: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
ἠδ’: Il. 6:437: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν·
ἠδ’: Il. 6:446: ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ.
ἠδ’: Il. 7:126: ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ’ ἀγορητής,
ἠδ’: Il. 7:302: ἠδ’ αὖτ’ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε.
ἠδ’: Il. 7:348: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
ἠδ’: Il. 7:368: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
ἠδ’: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
ἠδ’: Il. 7:477: δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἠδ’: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἠδ’: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
ἠδ’: Il. 8:379: ἦ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
ἠδ’: Il. 8:395: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἠδ’: Il. 8:497: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἠδ’: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἧδ’: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
ἠδ’: Il. 9:82: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος
ἠδ’: Il. 9:84: ἠδ’ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν Λυκομήδεα δῖον.
ἠδ’: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
ἠδ’: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἠδ’: Il. 9:151: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
ἠδ’: Il. 9:158: δμηθήτω· Ἀΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος,
ἠδ’: Il. 9:161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.
ἠδ’: Il. 9:293: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
ἠδ’: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
ἠδ’: Il. 10:109: ἠμὲν Τυδεΐδην δουρὶ κλυτὸν ἠδ’ Ὀδυσῆα
ἠδ’: Il. 10:110: ἠδ’ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν.
ἠδ’: Il. 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἠδ’: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ἠδ’: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἠδ’: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
ἠδ’: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
ἠδ’: Il. 11:787: ἀλλ’ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ’ ὑποθέσθαι
ἠδ’: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἠδ’: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἠδ’: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
ἠδ’: Il. 13:755: κεκλήγων, διὰ δὲ Τρώων πέτετ’ ἠδ’ ἐπικούρων.
ἠδ’: Il. 13:771: Ἀσιάδης τ’ Ἀδάμας ἠδ’ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός;
ἠδ’: Il. 13:831: δάψει· ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
ἠδ’: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
ἠδ’: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἠδ’: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
ἠδ’: Il. 14:347: λωτόν θ’ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον
ἠδ’: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
ἠδ’: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
ἠδ’: Il. 15:663: παίδων ἠδ’ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων,
ἠδ’: Il. 15:673: ἠδ’ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.
ἠδ’: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
ἠδ’: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
ἠδ’: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἠδ’: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ἠδ’: Il. 17:241: ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνούς,
ἠδ’: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἠδ’: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἠδ’: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἠδ’: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
ἠδ’: Il. 18:116: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἠδ’: Il. 18:377: ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.
ἠδ’: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
ἠδ’: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
ἠδ’: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
ἠδ’: Il. 20:34: ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ’ ἐριούνης
ἠδ’: Il. 20:39: Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἠδ’: Il. 20:95: ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ’ ἐκέλευεν
ἠδ’: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
ἠδ’: Il. 20:202: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
ἠδ’: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
ἠδ’: Il. 20:433: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
ἠδ’: Il. 21:102: Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα·
ἠδ’: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
ἠδ’: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
ἠδ’: Il. 22:366: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἠδ’: Il. 22:419: ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ
ἠδ’: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
ἠδ’: Il. 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ’ ἐπαρήγει.
ἠδ’: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
ἠδ’: Il. 24:7: ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
ἠδ’: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
ἠδ’: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἠδ’: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
ἠδ’: Il. 24:262: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
ἠδ’: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
ἠδ’: Il. 24:342: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
ἠδ’: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
ἠδ’: Il. 24:574: ἥρως Αὐτομέδων ἠδ’ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
ἠδ’: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἠδ’: Od. 1:98: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἠδ’: Od. 1:135: ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
ἠδ’: Od. 1:182: νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισι,
ἥδ’: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
ἠδ’: Od. 1:247: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
ἠδ’: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
ἠδ’: Od. 2:32: ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει;
ἠδ’: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ἠδ’: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
ἠδ’: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἥδ’: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
ἠδ’: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἠδ’: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἠδ’: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
ἠδ’: Od. 4:512: σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ’ ὑπάλυξεν
ἠδ’: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ἠδ’: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἠδ’: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
ἠδ’: Od. 4:812: καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ’ ὀδυνάων
ἠδ’: Od. 5:7: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἠδ’: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἠδ’: Od. 5:46: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἠδ’: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἠδ’: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
ἠδ’: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
ἠδ’: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἠδ’: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
ἠδ’: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἠδ’: Od. 8:306: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἠδ’: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἠδ’: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ἠδ’: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἠδ’: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
ἠδ’: Od. 9:110: πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ’ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν
ἠδ’: Od. 9:115: παίδων ἠδ’ ἀλόχων, οὐδ’ ἀλλήλων ἀλέγουσι.
ἠδ’: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
ἠδ’: Od. 9:367: μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.”
ἠδ’: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
ἠδ’: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἠδ’: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
ἠδ’: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
ἠδ’: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ἠδ’: Od. 10:485: ἠδ’ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φθινύθουσι φίλον κῆρ
ἠδ’: Od. 11:402: βοῦς περιταμνόμενον ἠδ’ οἰῶν πώεα καλὰ
ἠδ’: Od. 11:525: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι,
ἠδ’: Od. 12:371: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἠδ’: Od. 12:377: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἠδ’: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
ἠδ’: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἠδ’: Od. 13:148: ἀλλὰ σὸν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομαι ἠδ’ ἀλεείνω.
ἠδ’: Od. 13:241: ἠδ’ ὅσσοι μετόπισθε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἠδ’: Od. 14:201: υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ’ ἐγένοντο
ἠδ’: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
ἠδ’: Od. 14:377: ἠδ’ οἳ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες·
ἠδ’: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἠδ’: Od. 15:334: σίτου καὶ κρειῶν ἠδ’ οἴνου βεβρίθασιν.
ἠδ’: Od. 15:387: ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ’ ἐπέρασσαν
ἠδ’: Od. 16:124: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
ἠδ’: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
ἠδ’: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
ἠδ’: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ἠδ’: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ἠδ’: Od. 17:509: ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ’ ἐρέωμαι,
ἠδ’: Od. 17:584: οἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι.”
ἠδ’: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
ἠδ’: Od. 19:354: ἣ κεῖνον δύστηνον ἐῢ τρέφεν ἠδ’ ἀτίταλλε
ἠδ’: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
ἠδ’: Od. 19:460: εὖ ἰησάμενοι ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες
ἥδ’: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἠδ’: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἠδ’: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
ἠδ’: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἠδ’: Od. 22:238: ἠμὲν Ὀδυσσῆος ἠδ’ υἱοῦ κυδαλίμοιο.
ἠδ’: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
ἠδ’: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἠδ’: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
ἠδ’: Od. 23:253: νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἠδ’: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
ἠδ’: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
ἠδ’: Od. 23:318: ἠδ’ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν,
ἠδ’: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
ἠδ’: Od. 23:326: ἠδ’ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
ἠδ’: Od. 23:329: ἠδ’ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι·
ἠδ’: Od. 23:330: ἠδ’ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ
ἠδ’: Od. 23:338: ἠδ’ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας,
ἠδ’: Od. 24:112: βοῦς περιταμνομένους ἠδ’ οἰῶν πώεα καλά,
ἠδ’: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ἥδ’: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἠδ’: Od. 24:314: μείξεσθαι ξενίῃ ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.”
ᾔδε’: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
ᾔδε’: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
ᾔδε’: Od. 13:340: ᾔδε’, ὃ νοστήσεις ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους·
ἠδὲ: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
ἠδὲ: Il. 1:400: Ἥρη τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
ἧδε: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
ἠδὲ: Il. 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 2:121: ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἠδὲ: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
ἠδὲ: Il. 2:225: Ἀτρεΐδη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
ἠδὲ: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
ἠδὲ: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
ἠδὲ: Il. 2:452: καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ἠδὲ: Il. 2:639: οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
ἠδὲ: Il. 2:668: τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
ἠδὲ: Il. 2:732: ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
ἠδὲ: Il. 2:789: πάντες ὁμηγερέες ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες·
ἠδὲ: Il. 3:67: νῦν αὖτ’ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
ἠδὲ: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
ἠδὲ: Il. 3:146: Οἳ δ’ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
ἠδὲ: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
ἠδὲ: Il. 3:248: κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα·
ἠδὲ: Il. 3:435: ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἠδὲ: Il. 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
ἠδὲ: Il. 4:342: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι·
ἠδὲ: Il. 4:345: ἔνθα φίλ’ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα
ἠδὲ: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
ἠδὲ: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
ἠδὲ: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
ἠδὲ: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
ἠδὲ: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἠδὲ: Il. 5:822: τοὔνεκα νῦν αὐτός τ’ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους
ἠδὲ: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
ἠδὲ: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
ἠδὲ: Il. 6:238: ἀμφ’ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες
ἠδὲ: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
ἠδὲ: Il. 6:294: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ἠδὲ: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἠδὲ: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
ἧδε: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
ἠδὲ: Il. 7:3: ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ἠδὲ: Il. 7:232: καὶ πολέες· ἀλλ’ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο.
ἠδὲ: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
ἠδὲ: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
ἠδὲ: Il. 8:349: Γοργοῦς ὄμματ’ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος.
ἧδε: Il. 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
ἠδὲ: Il. 8:556: τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων
ἠδὲ: Il. 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 9:36: ἴσασ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
ἠδὲ: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἠδὲ: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
ἠδὲ: Il. 9:133: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι,
ἠδὲ: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
ἠδὲ: Il. 9:227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
ἠδὲ: Il. 9:258: τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
ἠδὲ: Il. 9:275: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
ἠδὲ: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
ἠδὲ: Il. 9:366: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον
ἧδέ: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
ἠδὲ: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
ἧδε: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
ἠδὲ: Il. 10:44: κερδαλέης, ἥ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει
ἠδὲ: Il. 10:61: πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις;
ἠδὲ: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ἠδὲ: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
ἠδὲ: Il. 10:260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
ἠδὲ: Il. 10:301: ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἠδὲ: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
ἠδὲ: Il. 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 11:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·
ἠδὲ: Il. 11:12: καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ἠδὲ: Il. 11:255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
ἠδὲ: Il. 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 11:430: ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ’ ἠδὲ πόνοιο
ἠδὲ: Il. 11:491: οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
ἠδὲ: Il. 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
ἠδὲ: Il. 11:696: εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι’ ἠδὲ νομῆας.
ἠδὲ: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
ἠδὲ: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἠδὲ: Il. 11:779: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 11:832: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
ἠδὲ: Il. 12:135: ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
ἠδὲ: Il. 12:147: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα,
ἠδὲ: Il. 12:153: λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν.
ἠδὲ: Il. 12:160: ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθες δ’ ἀμφ’ αὖον ἀΰτευν
ἠδὲ: Il. 12:256: τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
ἠδὲ: Il. 12:316: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι,
ἠδὲ: Il. 12:376: ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἠδὲ: Il. 13:71: ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων
ἠδὲ: Il. 13:74: μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
ἠδὲ: Il. 13:475: θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας·
ἠδὲ: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἠδὲ: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
ἧδε: Il. 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
ἠδὲ: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
ἠδὲ: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἠδὲ: Il. 14:144: ἀλλ’ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 14:152: καρδίῃ, ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ἧδε: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
ἠδὲ: Il. 14:199: δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους.
ἠδὲ: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
ἠδὲ: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἠδὲ: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἠδὲ: Il. 15:160: παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἠδὲ: Il. 15:176: παυσάμενόν σ’ ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἠδέ: Il. 15:226: ἀλλὰ τόδ’ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ
ἠδὲ: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἠδὲ: Il. 15:409: ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν.
ἠδὲ: Il. 15:443: τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἠδὲ: Il. 15:642: παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι,
ἠδὲ: Il. 15:663: παίδων ἠδ’ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων,
ἠδὲ: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἠδὲ: Il. 16:164: τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
ἠδὲ: Il. 16:696: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην·
ἠδὲ: Il. 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἧδε: Il. 17:336: αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ’ ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἠδὲ: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
ἠδὲ: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠδὲ: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠδὲ: Il. 18:265: ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν.
ἠδὲ: Il. 19:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἠδὲ: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
ἠδὲ: Il. 19:165: ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
ἠδὲ: Il. 19:176: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
ἠδὲ: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
ἧδε: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
ἠδὲ: Il. 20:34: ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ’ ἐριούνης
ἠδὲ: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
ἧδε: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
ἥδε: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
ἠδὲ: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
ἠδὲ: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
ἠδὲ: Il. 21:572: ἄλκιμον ὁρμᾶτο πτολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ἧδε: Il. 22:118: ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἧδε κέκευθε·
ἠδὲ: Il. 22:234: γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
ἠδὲ: Il. 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἠδὲ: Il. 23:126: φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἷ αὐτῷ.
ἠδὲ: Il. 23:191: σκήλει’ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν.
ἠδὲ: Il. 23:208: ἀλλ’ Ἀχιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν
ἠδὲ: Il. 23:261: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον.
ἠδὲ: Il. 23:415: ταῦτα δ’ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω
ἠδὲ: Il. 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 23:573: ἀλλ’ ἄγετ’ Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
ἠδὲ: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
ἠδὲ: Il. 24:150: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἠδὲ: Il. 24:169: στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
ἠδὲ: Il. 24:179: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἠδὲ: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
ἠδὲ: Il. 24:588: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
ἧδε: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
ἠδὲ: Od. 1:12: οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
ἠδὲ: Od. 1:13: τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
ἠδὲ: Od. 1:170: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἠδὲ: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἠδέ: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ἠδὲ: Od. 1:395: πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί,
ἠδὲ: Od. 2:68: λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
ἠδὲ: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
ἠδὲ: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ἠδὲ: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
ἠδὲ: Od. 2:293: πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί·
ἥδε: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
ἠδὲ: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
ἠδὲ: Od. 2:407: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
ἠδὲ: Od. 3:244: Νέστορ’, ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων·
ἠδὲ: Od. 3:467: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδὲ: Od. 4:4: υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
ἠδὲ: Od. 4:16: γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο,
ἠδὲ: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
ἠδὲ: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
ἠδὲ: Od. 4:235: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε
ἠδὲ: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
ἠδὲ: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
ἠδὲ: Od. 4:412: αὐτὰρ ἐπὴν πάσας πεμπάσσεται ἠδὲ ἴδηται,
ἠδὲ: Od. 4:428: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
ἠδὲ: Od. 4:573: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἥδε: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
ἠδὲ: Od. 4:670: ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω
ἠδὲ: Od. 4:720: πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ’ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί.
ἠδὲ: Od. 4:788: κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Od. 5:2: ὤρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἠδὲ: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
ἠδὲ: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
ἠδὲ: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
ἠδὲ: Od. 5:201: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἠδὲ: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
ἠδὲ: Od. 6:126: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.”
ἠδὲ: Od. 6:184: ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
ἠδὲ: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
ἠδὲ: Od. 7:136: εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας
ἠδὲ: Od. 7:186: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 7:190: ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσι
ἠδὲ: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἠδὲ: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
ἠδὲ: Od. 8:11: “δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 8:26: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 8:50: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 8:58: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρ’ ἔσαν, νέοι ἠδὲ παλαιοί.
ἠδὲ: Od. 8:97: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἠδὲ: Od. 8:103: πύξ τε παλαιμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν.”
ἠδὲ: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
ἠδὲ: Od. 8:387: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἠδὲ: Od. 8:392: τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
ἠδὲ: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
ἠδὲ: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδὲ: Od. 8:528: κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
ἠδὲ: Od. 8:536: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 9:87: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Od. 9:199: οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ’ ἠδὲ γυναικὶ
ἠδὲ: Od. 9:231: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἥδε: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἠδὲ: Od. 9:367: μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.”
ἥδε: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἠδὲ: Od. 10:58: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
ἠδὲ: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
ἠδὲ: Od. 10:218: ὣς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες
ἠδὲ: Od. 10:274: ὣς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀπήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ἠδὲ: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
ἠδὲ: Od. 10:325: “τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἠδὲ: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδὲ: Od. 10:384: πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: Od. 10:446: ὣς φάμενοι παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ἠδὲ: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
ἠδὲ: Od. 11:1: Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 11:227: ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.
ἥδε: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἠδὲ: Od. 11:233: αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη
ἠδὲ: Od. 11:259: Αἴσονά τ’ ἠδὲ Φέρητ’ Ἀμυθάονά θ’ ἱππιοχάρμην.
ἠδὲ: Od. 11:329: ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ θύγατρας·
ἥδε: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
ἠδὲ: Od. 11:403: ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν;”
ἠδὲ: Od. 11:526: ἔνθ’ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἠδὲ: Od. 12:25: πλεύσεσθ’· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
ἠδὲ: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἠδὲ: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ἠδὲ: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
ἠδὲ: Od. 12:391: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 12:404: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ἠδὲ: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
ἠδὲ: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
ἠδὲ: Od. 13:67: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδὲ: Od. 13:70: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἠδὲ: Od. 13:186: δήμου Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 13:210: ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἠδὲ: Od. 13:217: ὣς εἰπὼν τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
ἠδὲ: Od. 13:301: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἥδε: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
ἠδὲ: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδὲ: Od. 14:187: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἠδὲ: Od. 14:194: ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι
ἠδὲ: Od. 14:302: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ἠδὲ: Od. 14:322: ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἠδὲ: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
ἠδέ: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ἠδὲ: Od. 14:478: ἔνθ’ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας,
ἠδὲ: Od. 14:491: οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι·
ἠδὲ: Od. 15:93: αὐτίκ’ ἄρ’ ᾗ ἀλόχῳ ἠδὲ δμῳῇσι κέλευσε
ἠδὲ: Od. 15:107: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ἠδὲ: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἥδε: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
ἠδὲ: Od. 15:264: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
ἠδὲ: Od. 15:298: ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
ἠδὲ: Od. 15:331: ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας,
ἠδὲ: Od. 15:382: πολλὸν ἀπεπλάγχθης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων.
ἠδὲ: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἠδὲ: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἠδὲ: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
ἠδὲ: Od. 15:504: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας·
ἠδὲ: Od. 16:173: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
ἠδὲ: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
ἠδὲ: Od. 16:198: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠδὲ γέροντα.
ἠδὲ: Od. 16:212: ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι.”
ἠδὲ: Od. 16:273: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι.
ἥδε: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
ἠδὲ: Od. 16:429: ἠδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν·
ἠδὲ: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
ἠδὲ: Od. 17:202: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
ἠδὲ: Od. 17:207: τὴν ποίησ’ Ἴθακος καὶ Νήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ·
ἠδὲ: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
ἠδὲ: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
ἠδὲ: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
ἠδὲ: Od. 17:337: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι,
ἠδὲ: Od. 17:603: πλησάμενος δ’ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
ἠδὲ: Od. 18:262: ἠμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν
ἥδε: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
ἠδὲ: Od. 18:382: καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιός,
ἠδὲ: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
ἠδὲ: Od. 19:64: νήησαν ξύλα πολλά, φόως ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι.
ἠδὲ: Od. 19:105: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
ἠδὲ: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἠδὲ: Od. 19:316: ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι.
ἠδὲ: Od. 19:408: ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
ἠδὲ: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠδὲ: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
ἥδε: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
ἠδὲ: Od. 20:86: ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ’ ἀμφικαλύψῃ· -
ἥδε: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
ἠδὲ: Od. 21:11: ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη
ἠδὲ: Od. 21:19: νηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι’ ἠδὲ νομῆας.
ἠδὲ: Od. 21:59: τόξον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἠδὲ: Od. 21:86: ἆ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ
ἠδὲ: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
ἠδὲ: Od. 21:159: αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, -
ἠδὲ: Od. 21:189: βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
ἠδὲ: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
ἠδὲ: Od. 21:233: οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην·
ἠδὲ: Od. 21:323: ἀλλ’ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν,
ἠδὲ: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
ἠδὲ: Od. 22:71: ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
ἠδὲ: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
ἠδὲ: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ἠδὲ: Od. 22:216: ὁππότε κεν τούτους κτέωμεν, πατέρ’ ἠδὲ καὶ υἱόν,
ἠδὲ: Od. 22:435: αὐτὰρ ὁ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
ἠδὲ: Od. 22:438: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
ἠδὲ: Od. 22:452: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
ἠδὲ: Od. 22:454: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
ἠδὲ: Od. 22:477: χεῖράς τ’ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ.
ἠδὲ: Od. 23:155: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα·
ἠδὲ: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
ἠδὲ: Od. 23:297: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
ἠδὲ: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
ἠδὲ: Od. 23:346: εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου,
ἠδὲ: Od. 23:367: ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην,
ἠδὲ: Od. 24:12: ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
ἠδέ: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
ἥδε: Od. 24:55: μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἠδὲ: Od. 24:113: ἦε περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν;
ἠδὲ: Od. 24:157: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
ἠδὲ: Od. 24:161: ἀλλ’ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν.
ἠδὲ: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
ἠδὲ: Od. 24:236: κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ’ ἠδὲ ἕκαστα
ἠδὲ: Od. 24:298: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἠδὲ: Od. 24:320: κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος ἠδὲ προσηύδα·
ἠδὲ: Od. 24:359: ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
ἠδὲ: Od. 24:363: εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
ἠδὲ: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
ἠδὲ: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ἥδε: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
ἠδὲ: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ᾔδεα: Il. 14:71: ᾔδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
ᾔδεε: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
ᾔδεε: Il. 2:832: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
ᾔδεε: Il. 11:330: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
ᾔδεε: Il. 17:402: ᾔδεε Πάτροκλον τεθνηότα δῖος Ἀχιλλεύς·
ᾔδεεν: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
ᾔδεεν: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
ἡδέϊ: Il. 4:131: παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν ὅθ’ ἡδέϊ λέξαται ὕπνῳ,
ἡδέϊ: Od. 10:519: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
ἡδέϊ: Od. 11:27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
ἡδέϊ: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
ἡδεῖα: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
ἡδεῖαν: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
ἡδέος: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
ἡδέος: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
ἡδέος: Od. 15:44: αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε
ἡδέος: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
ἡδέος: Od. 23:17: ἡδέος, ὅς μ’ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας;
ᾔδη: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
ἤδη: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
ἤδη: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
ἤδη: Il. 1:456: ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. ”
ἤδη: Il. 1:590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα
ᾔδη: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
ᾔδη: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
ἤδη: Il. 2:663: ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος·
ἤδη: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
ἤδη: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
ἤδη: Il. 3:56: ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
ἤδη: Il. 3:98: θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
ἤδη: Il. 3:184: ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν,
ἤδη: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἤδη: Il. 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
ᾔδη: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
ἤδη: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
ἤδη: Il. 5:206: ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα
ᾔδη: Il. 5:326: τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
ἤδη: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
ἤδη: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
ᾔδη: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
ἤδη: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
ἤδη: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
ἤδη: Il. 7:282: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι.
ἤδη: Il. 7:293: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι,
ἤδη: Il. 7:402: ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
ἤδη: Il. 8:236: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν’ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων
ἤδη: Il. 10:310: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
ἤδη: Il. 10:397: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
ᾔδη: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
ἤδη: Il. 11:820: ἦ ἤδη φθίσονται ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;
ᾔδη: Il. 13:355: ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ᾔδη.
ᾔδη: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
ἤδη: Il. 14:206: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
ἤδη: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
ἤδη: Il. 14:304: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
ἤδη: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
ἤδη: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
ἤδη: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἤδη: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
ἤδη: Il. 16:438: ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
ἤδη: Il. 16:648: ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἤδη: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
ἤδη: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἤδη: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
ἤδη: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
ᾔδη: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
ἤδη: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
ἤδη: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
ἤδη: Il. 20:90: στήσομαι, ἀλλ’ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν
ἤδη: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
ἤδη: Il. 20:306: ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἔχθηρε Κρονίων·
ᾔδη: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
ἤδη: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
ἤδη: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
ἤδη: Il. 23:20: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην
ἤδη: Il. 23:180: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην,
ἤδη: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
ἤδη: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἤδη: Il. 24:383: ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
ἤδη: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
ἤδη: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
ἤδη: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
ἤδη: Od. 1:303: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
ᾔδη: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
ἤδη: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
ᾔδη: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
ᾔδη: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
ἤδη: Od. 2:164: δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
ἤδη: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
ἤδη: Od. 2:402: “Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἤδη: Od. 2:410: “δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη
ᾔδη: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
ἤδη: Od. 3:241: κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
ἤδη: Od. 3:335: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε
ἤδη: Od. 3:410: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
ἤδη: Od. 4:260: χαῖρ’, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι
ἤδη: Od. 4:267: ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε
ἤδη: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
ἤδη: Od. 4:598: τέρπομαι· ἀλλ’ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι
ἤδη: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
ἤδη: Od. 5:161: φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.
ἤδη: Od. 5:223: ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα
ἤδη: Od. 6:11: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
ἤδη: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
ἤδη: Od. 8:98: ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης
ἤδη: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
ἤδη: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
ἤδη: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
ἤδη: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
ἤδη: Od. 8:537: Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
ᾔδη: Od. 9:189: πωλεῖτ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη.
ἤδη: Od. 10:29: τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
ἤδη: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
ἤδη: Od. 10:472: “δαιμόνι’, ἤδη νῦν μιμνῄσκεο πατρίδος αἴης,
ἤδη: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
ἤδη: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
ἤδη: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
ἤδη: Od. 11:416: ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας,
ἤδη: Od. 12:248: ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
ἤδη: Od. 12:393: εὑρέμεναι δυνάμεσθα· βόες δ’ ἀποτέθνασαν ἤδη.
ἤδη: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
ἤδη: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
ἤδη: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
ἤδη: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
ἤδη: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
ἤδη: Od. 14:213: οὐδὲ φυγοπτόλεμος· νῦν δ’ ἤδη πάντα λέλοιπεν·
ἤδη: Od. 14:330: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ᾔδη: Od. 14:433: ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
ἤδη: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
ἤδη: Od. 15:65: ἤδη νῦν μ’ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἤδη: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
ἤδη: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
ἤδη: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
ἤδη: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
ἤδη: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
ἤδη: Od. 15:371: νῦν δ’ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ
ἤδη: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
ἤδη: Od. 16:76: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἤδη: Od. 16:168: ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἤδη: Od. 16:337: “ἤδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς εἰλήλουθε.”
ἤδη: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
ἤδη: Od. 16:471: ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν,
ἤδη: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
ἤδη: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
ἤδη: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
ἤδη: Od. 19:86: ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι,
ἤδη: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
ἤδη: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
ἤδη: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
ᾔδη: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
ἤδη: Od. 19:270: ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
ἤδη: Od. 19:299: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ἤδη: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
ἤδη: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
ἤδη: Od. 19:528: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπωμαι, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἤδη: Od. 20:53: πάννυχον ἐγρήσσοντα, κακῶν δ’ ὑποδύσεαι ἤδη.”
ἤδη: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
ἤδη: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
ἤδη: Od. 20:94: ἤδη γινώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφι.
ἤδη: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
ἤδη: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
ἤδη: Od. 20:273: οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῶ κέ μιν ἤδη
ἤδη: Od. 20:309: φαινέτω· ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
ἤδη: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
ἤδη: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
ἤδη: Od. 20:347: οἱ δ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν,
ἤδη: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
ἤδη: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
ἤδη: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
ἤδη: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
ἤδη: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
ἤδη: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
ἤδη: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
ἤδη: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
ἤδη: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
ἤδη: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
ἤδη: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
ἤδη: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
ᾔδη: Od. 23:220: εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἤδη: Od. 23:225: νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξας
ἤδη: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
ἤδη: Od. 23:350: “ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων
ἤδη: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἤδη: Od. 24:87: ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας
ᾔδη: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
ἤδη: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
ἤδη: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
ἤδη: Od. 24:404: ἢ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια
ἤδη: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
ἤδη: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
ᾔδησθ’: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἥδιστος: Od. 13:80: νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς.
ἦδος: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
ἦδος: Il. 11:318: ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἦδος: Il. 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος
ἦδος: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
ἦδος: Od. 24:95: αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ’ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα;
ἡδὺ: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
ἡδὺ: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
ἡδὺ: Il. 7:387: εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
ἡδὺ: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
ἡδὺ: Il. 21:508: εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·
ἡδὺ: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἡδὺ: Od. 4:446: ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.
ἡδύ: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
ἡδὺ: Od. 4:809: ἡδὺ μάλα κνώσσουσ’ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν·
ἡδύ: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
ἡδύ: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἡδὺ: Od. 9:354: ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ’ ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
ἡδύ: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἡδύ: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἡδύ: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἡδύ: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἡδύ: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἡδὺ: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
ἡδύ: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
ἡδὺ: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
ἡδὺ: Od. 18:111: ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ’ ἐπέεσσι·
ἡδὺ: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἡδύ: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
ἡδὺ: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
ἡδὺ: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
ἡδυεπὴς: Il. 1:248: ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,
ἡδὺν: Od. 1:364: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἡδύν: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
ἡδὺν: Od. 9:205: ἡδὺν ἀκηράσιον, θεῖον ποτόν· οὐδέ τις αὐτὸν
ἡδὺν: Od. 10:357: ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κύπελλα·
ἡδὺν: Od. 16:451: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἡδὺν: Od. 19:604: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἡδὺν: Od. 21:358: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἡδυπότοιο: Od. 2:340: ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο
ἡδυπότοιο: Od. 3:391: οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
ἡδυπότοιο: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
ἡδὺς: Od. 12:369: καὶ τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀϋτμή·
ἠὲ: Il. 1:146: ἠὲ σὺ Πηλεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν,
ἦε: Il. 1:192: ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.
ἠέ: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
ἠὲ: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
ἠὲ: Il. 2:232: ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
ἦε: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
ἦε: Il. 2:253: ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν.
ἦε: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
ἠὲ: Il. 2:453: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
ἠὲ: Il. 3:394: ἔρχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
ἠὲ: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
ἠὲ: Il. 4:142: Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων·
ἠὲ: Il. 5:86: ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ’ Ἀχαιοῖς.
ἠὲ: Il. 5:162: πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων,
ἠὲ: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἠὲ: Il. 5:484: οἷόν κ’ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·
ἠὲ: Il. 5:531: αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
ἠέ: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
ἠὲ: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
ἠὲ: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
ἠὲ: Il. 8:290: ἢ τρίποδ’ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ἠὲ: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
ἠὲ: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
ἠὲ: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
ἠὲ: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
ἠὲ: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
ἠέ: Il. 10:8: ἠέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο,
ἦε: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
ἠέ: Il. 10:84: ἠέ τιν’ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν’ ἑταίρων;
ἠὲ: Il. 10:147: βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
ἠὲ: Il. 10:174: ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
ἦε: Il. 10:209: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
ἠὲ: Il. 10:309: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
ἠὲ: Il. 10:327: βουλὰς βουλεύειν ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
ἠὲ: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
ἠέ: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
ἠὲ: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
ἠὲ: Il. 10:396: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
ἦε: Il. 10:410: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
ἠέ: Il. 10:443: ἠέ με δήσαντες λίπετ’ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ,
ἠὲ: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
ἦε: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
ἠὲ: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
ἠὲ: Il. 10:451: ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων·
ἠὲ: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἠέ: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
ἠὲ: Il. 11:13: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
ἠὲ: Il. 11:220: ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.
ἠὲ: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
ἠέ: Il. 11:319: Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.
ἠὲ: Il. 11:395: πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.
ἠὲ: Il. 12:42: κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·
ἠὲ: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
ἠὲ: Il. 12:172: χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.
ἠὲ: Il. 12:172: χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.
ἠέ: Il. 12:248: εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον
ἠὲ: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἠέ: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
ἠέ: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
ᾖε: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
ἠὲ: Il. 13:39: Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ
ἠέ: Il. 13:251: ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,
ἦέ: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
ἠὲ: Il. 13:288: εἴ περ γάρ κε βλεῖο πονεύμενος ἠὲ τυπείης
ἠὲ: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
ἠέ: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
ἦέ: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
ἠὲ: Il. 13:390: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
ἠέ: Il. 13:425: ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι
ἠὲ: Il. 13:486: αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίμην.
ἠὲ: Il. 13:486: αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίμην.
ἠὲ: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
ἦε: Il. 14:22: ἦε μετ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν.
ἠὲ: Il. 14:81: βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ.
ἠὲ: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
ἦέ: Il. 14:191: ἦέ κεν ἀρνήσαιο κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ,
ἠὲ: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
ἠὲ: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ἠὲ: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἠὲ: Il. 15:495: βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ
ἠὲ: Il. 15:503: ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
ἠὲ: Il. 15:511: βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι
ἠὲ: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
ἠὲ: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
ἠὲ: Il. 15:563: αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
ἠέ: Il. 15:735: ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω,
ἦέ: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
ἠέ: Il. 16:12: ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ,
ἦέ: Il. 16:13: ἦέ τιν’ ἀγγελίην Φθίης ἐξέκλυες οἶος;
ἦε: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
ἠὲ: Il. 16:483: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
ἠὲ: Il. 16:591: ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
ἠέ: Il. 16:688: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν·
ἠὲ: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
ἠὲ: Il. 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
ἠὲ: Il. 17:228: ἠὲ σαωθήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς.
ἠὲ: Il. 17:435: ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,
ἠὲ: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
ἠὲ: Il. 17:755: τῶν δ’ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
ἠὲ: Il. 18:511: ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
ἠὲ: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
ἠὲ: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἠὲ: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
ἠὲ: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
ἠὲ: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
ἠὲ: Il. 21:578: ἀλκῆς, πρίν γ’ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι·
ἠὲ: Il. 21:578: ἀλκῆς, πρίν γ’ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι·
ἠὲ: Il. 22:68: τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,
ἠέ: Il. 22:110: ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς πρὸ πόληος.
ἠὲ: Il. 22:164: ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·
ἠέ: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
ἦέ: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
ἦε: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
ἠὲ: Il. 23:315: μήτι τοι δρυτόμος μέγ’ ἀμείνων ἠὲ βίηφι·
ἠὲ: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
ἦε: Il. 23:458: οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς;
ἦε: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
ἠὲ: Il. 23:485: δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ λέβητος,
ἠὲ: Il. 23:552: ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ’ αἰνήσωσιν Ἀχαιοί.
ἠὲ: Il. 24:47: ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ἠὲ: Il. 24:47: ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ἠέ: Il. 24:381: ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἦέ: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
ἠὲ: Il. 24:737: ἢ πατέρ’ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἠὲ: Od. 1:175: ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι
ἦε: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
ἠὲ: Od. 1:238: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἦε: Od. 1:268: ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,
ἠὲ: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
ἠέ: Od. 1:408: ἠέ τιν’ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,
ἠὲ: Od. 2:29: ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
ἠέ: Od. 2:30: ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
ἦέ: Od. 2:32: ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει;
ἠὲ: Od. 2:317: ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
ἠὲ: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
ἠέ: Od. 3:99: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἠὲ: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
ἠὲ: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
ἠὲ: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
ἠὲ: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
ἠέ: Od. 4:118: ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι,
ἠέ: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
ἠέ: Od. 4:329: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἦε: Od. 4:372: ἦε ἑκὼν μεθιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων;
ἠὲ: Od. 4:396: μή πώς με προϊδὼν ἠὲ προδαεὶς ἀλέηται·
ἦέ: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ἠὲ: Od. 4:490: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
ἠὲ: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
ἦε: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
ἠὲ: Od. 4:640: ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ.
ἦε: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
ἠὲ: Od. 4:654: Μέντορα ἠὲ θεόν, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει.
ἦε: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
ἠέ: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
ἠὲ: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
ἠὲ: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
ἠὲ: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
ἦε: Od. 6:121: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
ἠὲ: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
ἠὲ: Od. 7:36: τῶν νέες ὠκεῖαι ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα.”
ἠὲ: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
ἠὲ: Od. 8:29: ἠὲ πρὸς ἠοίων ἦ ἑσπερίων ἀνθρώπων·
ἠὲ: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
ἠὲ: Od. 8:507: ἠὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ,
ἦε: Od. 9:176: ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.”
ἠὲ: Od. 9:267: ἱκόμεθ’, εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως
ἠὲ: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
ἠὲ: Od. 9:406: ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”
ἠὲ: Od. 10:51: ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίμην ἐνὶ πόντῳ,
ἠὲ: Od. 10:228: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.”
ἠὲ: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ἠὲ: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
ἠὲ: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
ἠὲ: Od. 11:120: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
ἦέ: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
ἠὲ: Od. 11:178: ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει,
ἠέ: Od. 11:399: ἠέ σέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἦέ: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἠὲ: Od. 11:403: ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν;”
ἦε: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
ἠὲ: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
ἠὲ: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἠέ: Od. 12:301: ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ· ἀλλὰ ἕκηλοι
ἦε: Od. 13:202: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
ἦέ: Od. 13:234: ἤ πού τις νήσων εὐδείελος, ἦέ τις ἀκτὴ
ἠέ: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἦε: Od. 14:330: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ἠὲ: Od. 14:368: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἠέ: Od. 15:84: ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων
ἠὲ: Od. 15:84: ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων
ἠὲ: Od. 15:85: ἠὲ δύ’ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.”
ἠὲ: Od. 15:85: ἠὲ δύ’ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.”
ἦε: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
ἠὲ: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
ἠὲ: Od. 15:384: ἠὲ διεπράθετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια,
ἦέ: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
ἠὲ: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
ἠὲ: Od. 16:100: ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἠὲ: Od. 16:181: “ἀλλοῖός μοι, ξεῖνε, φάνης νέον ἠὲ πάροιθεν,
ἦέ: Od. 16:261: ἀρκέσει, ἦέ τιν’ ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω.”
ἠὲ: Od. 17:18: πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ’ ἀγροὺς
ἠὲ: Od. 17:37: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ,
ἠὲ: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
ἠὲ: Od. 17:275: ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἠέ: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
ἠὲ: Od. 17:510: εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται
ἠὲ: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
ἦε: Od. 17:577: ἤ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
ἦέ: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
ᾖε: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
ἠέ: Od. 18:329: ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
ἠὲ: Od. 19:54: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.
ἠὲ: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
ἠὲ: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
ἦε: Od. 19:299: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ἠὲ: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
ἠὲ: Od. 19:525: ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω,
ἠὲ: Od. 20:11: ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
ἠέ: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
ἦέ: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
ἠέ: Od. 20:297: ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῳ ἄλλῳ
ἠὲ: Od. 20:297: ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῳ ἄλλῳ
ἠὲ: Od. 21:89: ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε
ἠὲ: Od. 21:132: ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
ἠὲ: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἠὲ: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἠὲ: Od. 22:65: νῦν ὕμιν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσθαι
ἠὲ: Od. 22:98: φασγάνῳ ἀΐξας ἠὲ προπρηνέα τύψας.
ἠὲ: Od. 22:152: νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν ἠὲ Μελανθεύς.”
ἦέ: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
ἠὲ: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
ἠὲ: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
ἠὲ: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
ἦέ: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
ἦε: Od. 24:113: ἦε περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν;
ἠὲ: Od. 24:148: πλύνασ’, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ,
ἦέ: Od. 24:218: ἦέ κεν ἀγνοιῇσι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα.”
ἠέ: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
ἠὲ: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
ᾔει: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
ᾔει: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
ᾔει: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
ἤειδε: Od. 1:154: Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ἤειδε: Od. 22:331: Φήμιος, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ἤειδεν: Od. 8:514: ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
ἠείδη: Od. 9:206: ἠείδη δμώων οὐδ’ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ,
ἠείδης: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
ἤειραν: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
ἤειρεν: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
Ἠέλι’: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
ἠελίοιο: Il. 1:605: Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Il. 5:120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: Il. 8:480: ἥμενοι οὔτ’ αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 10:547: αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Il. 18:11: χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 23:154: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 23:190: ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Il. 24:558: αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: Od. 1:8: νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἠελίοιο: Od. 2:181: ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο
ἠελίοιο: Od. 4:540: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 4:833: ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Od. 6:98: εἵματα δ’ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ.
Ἠελίοιο: Od. 10:138: ἄμφω δ’ ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου Ἠελίοιο
ἠελίοιο: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 10:498: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 11:93: τίπτ’ αὖτ’, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Od. 11:498: εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Od. 11:619: ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
Ἠελίοιο: Od. 12:128: βόσκοντ’ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.
Ἠελίοιο: Od. 12:263: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλ’ Ὑπερίονος Ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: Od. 12:269: νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: Od. 12:274: νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο·
Ἠελίοιο: Od. 12:343: ἀλλ’ ἄγετ’, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
Ἠελίοιο: Od. 12:353: αὐτίκα δ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
Ἠελίοιο: Od. 12:398: δαίνυντ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλόωντες ἀρίστας·
ἠελίοιο: Od. 13:33: ἀσπασίως δ’ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: Od. 13:35: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 14:44: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 15:349: ἤ που ἔτι ζώουσιν ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Od. 15:404: Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Od. 16:220: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
ἠελίοιο: Od. 20:207: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ἠελίοιο: Od. 21:226: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
Ἠελίοιο: Od. 23:329: ἠδ’ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι·
Ἠελίοιο: Od. 24:12: ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
ἠέλιον: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
ἠέλιόν: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠέλιόν: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠέλιον: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
Ἠέλιον: Il. 18:239: Ἠέλιον δ’ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἠέλιόν: Il. 18:484: ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
ἠέλιον: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
ἠέλιον: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
ἠέλιόν: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠέλιον: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιον: Od. 13:29: πολλὰ πρὸς ἠέλιον κεφαλὴν τρέπε παμφανόωντα,
ἠέλιόν: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠέλιον: Od. 17:570: μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα·
ἠέλιον: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
ἠέλιον: Od. 18:296: χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἠέλιον ὥς·
ἠέλιον: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠέλιος: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
Ἠέλιός: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
Ἠέλιος: Il. 7:421: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἠέλιος: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
Ἠέλιος: Il. 8:68: ἦμος δ’ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
ἠέλιος: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἠέλιος: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἠέλιος: Il. 11:734: εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης,
ἠέλιος: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
Ἠέλιός: Il. 14:343: χρύσεον· οὐδ’ ἂν νῶϊ διαδράκοι Ἠέλιός περ,
Ἠέλιος: Il. 16:777: Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
Ἠέλιος: Il. 16:779: ἦμος δ’ Ἠέλιος μετενίσετο βουλυτὸν δέ,
ἠέλιος: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
ἠέλιος: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
ἠέλιος: Il. 18:241: ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
Ἠέλιος: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
ἠέλιος: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
Ἠέλιος: Od. 3:1: Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
ἠέλιος: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἠέλιος: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἠέλιος: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
ἠέλιος: Od. 4:400: ἦμος δ’ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ,
ἠέλιος: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἠέλιος: Od. 5:479: οὔτε ποτ’ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
ἠέλιος: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
ἠέλιος: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
Ἠέλιος: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
ἠέλιος: Od. 8:417: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
ἠέλιος: Od. 9:58: ἦμος δ’ ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
ἠέλιος: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἠέλιος: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἠέλιος: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἠέλιος: Od. 10:191: οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν
ἠέλιος: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἠέλιος: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
Ἠέλιος: Od. 11:16: Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
ἠέλιος: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἠέλιος: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἠέλιος: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἠέλιος: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἠέλιος: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
Ἠέλιος: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
ἠέλιος: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
Ἠέλιος: Od. 19:433: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἠέλιος: Od. 19:441: οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
ἠέλιος: Od. 20:356: ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
ἠέλιος: Od. 22:388: τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν·
ἠελίου: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἠελίου: Il. 16:188: ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς,
ἠελίου: Il. 17:372: ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ’ οὐ φαίνετο πάσης
ἠελίου: Il. 22:135: ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.
ἠελίου: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
ἠελίου: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
Ἠελίου: Od. 11:109: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.
Ἠελίου: Od. 12:176: Ἠελίου τ’ αὐγὴ Ὑπεριονίδαο ἄνακτος·
Ἠελίου: Od. 12:323: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.”
ἠελίῳ: Il. 1:592: πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
Ἠελίῳ: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
ἠελίῳ: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
ἠελίῳ: Il. 18:136: ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἠελίῳ: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
Ἠελίῳ: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
ἠελίῳ: Il. 19:207: νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἠελίῳ: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
Ἠελίῳ: Od. 12:133: ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.
Ἠελίῳ: Od. 12:346: αἶψά κεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι πίονα νηὸν
Ἠελίῳ: Od. 12:374: ὠκέα δ’ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλθε
ἠελίῳ: Od. 12:429: παννύχιος φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἠελίῳ: Od. 16:366: αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἠελίῳ: Od. 23:362: αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἠελίῳ: Od. 24:148: πλύνασ’, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ,
ἦεν: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
ἦεν: Il. 2:555: Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
ἦεν: Il. 2:769: ὄφρ’ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
ἦεν: Il. 3:41: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν
ἦεν: Il. 3:211: ἄμφω δ’ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς·
ἦεν: Il. 3:215: οὐδ’ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
ἦεν: Il. 3:429: ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
ἦεν: Il. 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ’ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
ἦεν: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
ἦεν: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
ἦεν: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
ἦεν: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
ἦεν: Il. 5:695: ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος.
ἦεν: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἦεν: Il. 7:105: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἦεν: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
ἦεν: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
ἦεν: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
ἦεν: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἦεν: Il. 11:30: χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν
ἦεν: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
ἦεν: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
ἦεν: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
ἦεν: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
ἦεν: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
ἦεν: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
ἦεν: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
ἦεν: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
ἦεν: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
ἦεν: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
ἦεν: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
ἦεν: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
ἦεν: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
ἦεν: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἦεν: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
ἦεν: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
ἦεν: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
ἦεν: Il. 18:390: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
ἦεν: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
ἦεν: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
ἦεν: Il. 20:348: ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.
ἦεν: Il. 21:101: τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν
ἦεν: Il. 21:163: ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν.
ἦεν: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
ἦεν: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
ἦεν: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
ἦεν: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
ἦεν: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
ἦεν: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ἦεν: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
ἦεν: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
ἦεν: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
ἦεν: Od. 1:131: καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
ἦεν: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ἦεν: Od. 2:47: τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
ἦεν: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
ἦεν: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἦεν: Od. 3:251: ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιϊκοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ
ἦεν: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
ἦεν: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
ἦεν: Od. 4:675: οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος
ἦεν: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἦεν: Od. 5:127: νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος
ἦεν: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
ἦεν: Od. 7:156: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν
ἦεν: Od. 8:128: ἅλματι δ’ Ἀμφίαλος πάντων προφερέστατος ἦεν·
ἦεν: Od. 8:129: δίσκῳ δ’ αὖ πάντων πολὺ φέρτατος ἦεν Ἐλατρεύς,
ἦεν: Od. 8:233: ἦεν ἐπηετανός· τῶ μοι φίλα γυῖα λέλυνται.”
ἦεν: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
ἦεν: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
ἦεν: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
ἦεν: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
ἦεν: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ἦεν: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
ἦεν: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
ἦεν: Od. 10:315: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
ἦεν: Od. 10:367: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
ἦεν: Od. 11:343: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν·
ἦεν: Od. 12:72: ἀλλ’ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων.
ἦεν: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἦεν: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
ἦεν: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
ἦεν: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
ἦεν: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
ἦεν: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
ἦεν: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
ἦεν: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἦεν: Od. 18:162: μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.
ἦεν: Od. 18:205: παντοίην ἀρετήν, ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν Ἀχαιῶν.”
ἦεν: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
ᾖεν: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
ᾖεν: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
ἦεν: Od. 19:227: αὐλοῖσιν διδύμοισι· πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν·
ἦεν: Od. 19:443: ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή.
ᾖεν: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἦεν: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
ἦεν: Od. 22:156: κάλλιπον ἀγκλίνας· τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων.
ἦεν: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
ἦεν: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἦεν: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
ἠέρ’: Od. 7:140: πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη,
ἠέρα: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
ἠέρα: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
ἠέρα: Il. 14:281: ἠέρα ἑσσαμένω ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.
ἠέρα: Il. 17:269: λαμπρῇσιν κορύθεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν
ἠέρα: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
ἠέρα: Il. 20:446: ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ’ ἠέρα τύψε βαθεῖαν.
ἠέρα: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
ἠέρα: Od. 7:15: πολλὴν ἠέρα χεῦε φίλα φρονέουσ’ Ὀδυσῆϊ,
ἠέρα: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
ἠέρα: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
ἠερέθονται: Il. 2:448: τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
ἠερέθονται: Il. 3:108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
ἠερέθονται: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
ἠέρι: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἠέρι: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ἠέρι: Il. 11:751: ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
ἠέρι: Il. 16:790: ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε·
ἠέρι: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
ἠέρι: Il. 17:376: ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ
ἠέρι: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
ἠέρι: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ἠέρι: Il. 21:549: φηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ἠέρι: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἠέρι: Od. 8:562: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι· οὐδέ ποτέ σφιν
ἠέρι: Od. 11:15: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς
ἠέριαι: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
Ἠερίβοια: Il. 5:389: εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια
ἠερίη: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
ἠερίη: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
ἠέριοι: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
ἠεροειδέα: Il. 23:744: Φοίνικες δ’ ἄγον ἄνδρες ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἠεροειδέα: Od. 2:263: καί μ’ ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἠεροειδέα: Od. 3:105: ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἠεροειδέα: Od. 4:482: οὕνεκά μ’ αὖτις ἄνωγεν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἠεροειδέα: Od. 5:164: ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον.
ἠεροειδέα: Od. 12:233: πάντῃ παπταίνοντι πρὸς ἠεροειδέα πέτρην.
ἠεροειδέϊ: Od. 3:294: ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ·
ἠεροειδέϊ: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ἠεροειδέϊ: Od. 8:568: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἠεροειδέϊ: Od. 12:285: νήσου ἀποπλαγχθέντας, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ἠεροειδέϊ: Od. 13:150: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἠεροειδέϊ: Od. 13:176: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἠεροειδὲς: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἠεροειδές: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
ἠεροειδές: Od. 13:103: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἠεροειδές: Od. 13:347: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἠεροειδές: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
ἠερόεντα: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
ἠερόεντα: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἠερόεντα: Il. 15:191: παλλομένων, Ἀΐδης δ’ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,
ἠερόεντα: Il. 23:51: νεκρὸν ἔχοντα νέεσθαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα,
ἠερόεντα: Od. 11:57: “Ἐλπῆνορ, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα;
ἠερόεντα: Od. 11:155: “τέκνον ἐμόν, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
ἠερόεντα: Od. 13:241: ἠδ’ ὅσσοι μετόπισθε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἠερόεντα: Od. 20:64: οἴχοιτο προφέρουσα κατ’ ἠερόεντα κέλευθα,
ἠερόεντος: Il. 21:56: αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος,
ἠέρος: Il. 14:287: μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
ἠέρος: Il. 17:645: Ζεῦ πάτερ ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ’ ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν,
ἠεροφοῖτις: Il. 9:567: παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς
ἠεροφοῖτις: Il. 19:87: ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
ἠεροφώνων: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
Ἠετίων: Il. 6:396: Ἠετίων ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
Ἠετίων: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
Ἠετίωνα: Il. 6:416: Θήβην ὑψίπυλον· κατὰ δ’ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
Ἠετίωνος: Il. 1:366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
Ἠετίωνος: Il. 6:395: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
Ἠετίωνος: Il. 8:187: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
Ἠετίωνος: Il. 9:188: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας·
Ἠετίωνος: Il. 16:153: τόν ῥά ποτ’ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ’ Ἀχιλλεύς,
Ἠετίωνος: Il. 17:575: ἔσκε δ’ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς υἱὸς Ἠετίωνος
Ἠετίωνος: Il. 17:590: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Ποδῆν υἱὸν Ἠετίωνος.
Ἠετίωνος: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
Ἠετίωνος: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
Ἠετίωνος: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
ἤην: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
ἤην: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
ἤην: Od. 23:316: ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα
ἤην: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
ἤθεα: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ἤθεα: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ἤθεα: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
ἠθεῖ’: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
ἠθεῖ’: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἠθεῖ’: Il. 22:239: ἠθεῖ’ ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἠθεῖε: Il. 10:37: τίφθ’ οὕτως ἠθεῖε κορύσσεαι; ἦ τιν’ ἑταίρων
ἠθείη: Il. 23:94: τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ’ εἰλήλουθας
ἠθεῖον: Od. 14:147: ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”
ἤθελ’: Il. 19:274: ἤθελ’ Ἀχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι.
ἤθελ’: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
ἤθελ’: Od. 4:540: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἤθελ’: Od. 10:498: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἤθελ’: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
ἤθελε: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Il. 10:229: ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ’ ἤθελε Νέστορος υἱός,
ἤθελε: Il. 10:229: ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ’ ἤθελε Νέστορος υἱός,
ἤθελε: Il. 10:230: ἤθελε δ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος,
ἤθελε: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
ἤθελε: Il. 13:349: ἤθελε λαὸν ὀλέσθαι Ἀχαιϊκὸν Ἰλιόθι πρό,
ἤθελε: Il. 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
ἤθελε: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
ἤθελε: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
ἤθελε: Il. 21:65: γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
ἤθελε: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
ἤθελε: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
ἤθελε: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 9:262: ἤλθομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητίσασθαι.
ἤθελε: Od. 11:566: ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἤθελε: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 13:262: οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
ἤθελε: Od. 17:424: ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων· - ἤθελε γάρ που· -
ἤθελε: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελε: Od. 19:80: ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων· ἤθελε γάρ που.
ἤθελε: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἤθελεν: Od. 4:287: ἤθελεν· ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε
ἤθελεν: Od. 9:95: οὐκέτ’ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι,
ἤθελεν: Od. 24:279: τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι.”
ἠθελέτην: Il. 10:228: ἠθελέτην Αἴαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
ἠθελέτην: Il. 17:433: ἠθελέτην ἰέναι οὔτ’ ἐς πόλεμον μετ’ Ἀχαιούς,
ἠθέλετον: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
ἤθελον: Il. 1:399: ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι
ἤθελον: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
ἤθελον: Od. 4:334: ἤθελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἤθελον: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἤθελον: Od. 13:277: πόλλ’ ἀεκαζομένους, οὐδ’ ἤθελον ἐξαπατῆσαι.
ἤθελον: Od. 17:125: ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἤθελον: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
ἤϊ’: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
ἤϊ’: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
ἤϊ’: Od. 5:150: ἤϊ’, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.
ἤϊα: Il. 13:103: θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται
ἤϊα: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
ἤϊα: Od. 2:410: “δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη
ἤϊα: Od. 4:363: καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφθιτο καὶ μένε’ ἀνδρῶν,
ἤϊα: Od. 4:427: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
ἤϊα: Od. 4:433: ἤϊα, πολλὰ θεοὺς γουνούμενος· αὐτὰρ ἑταίρους
ἤϊα: Od. 4:572: ἤϊα, πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
ἤϊα: Od. 10:309: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
ἤϊα: Od. 12:329: ἀλλ’ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα,
ἤιε: Il. 1:47: αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
ἤϊε: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
ἤϊε: Il. 7:213: ἤϊε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἤϊε: Il. 11:556: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἤϊε: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
ἤϊε: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
ἤϊε: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
ἤϊε: Il. 20:152: ἀμφὶ σὲ ἤϊε Φοῖβε καὶ Ἄρηα πτολίπορθον.
ἤϊε: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἤϊε: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
ἤϊε: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
ἤϊεν: Il. 13:214: ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
ἤϊεν: Il. 18:147: ἤϊεν ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε’ ἐνείκαι.
ἤϊεν: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
ἤϊεν: Od. 16:178: ἤϊεν ἐς κλισίην. θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
ἤϊεν: Od. 19:431: ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ
ἤϊεν: Od. 19:438: ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἤϊεν: Od. 21:302: ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
ἤϊεν: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
ἠΐθεοι: Il. 18:567: παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες
ἠΐθεοι: Il. 18:593: ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
ἠΐθεοι: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
ἠΐθεοί: Od. 11:38: νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
ἠΐθεον: Il. 4:474: ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
ἠΐθεόν: Il. 11:60: ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.
ἠΐθεός: Il. 22:127: τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε
ἠΐθεός: Il. 22:128: παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.
ἠΐθεος: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
ἤϊκτο: Od. 4:796: εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί,
ἤϊκτο: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
ἤϊκτο: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
ἤϊκτο: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
ἤϊξαν: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
ἤϊξαν: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
ἤϊξαν: Od. 15:183: ἤϊξαν πεδίονδε διὰ πτόλιος μεμαῶτες.
ἤϊξε: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
ἤϊξε: Il. 13:65: ὣς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
ἤϊξε: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
ἤϊξε: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
ἤϊξεν: Il. 4:78: τῷ ἐϊκυῖ’ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
ἤϊξεν: Il. 20:277: Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ’ ἀσπὶς ὑπ’ αὐτῆς.
ἤϊξεν: Il. 21:247: ἤϊξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι
ἤϊξεν: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
ἠϊόεντι: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
ἤϊον: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἤϊον: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἠϊόνα: Il. 7:462: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι,
ἠϊόνα: Il. 12:31: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε
Ἠϊόνας: Il. 2:561: Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,
ἠϊόνας: Il. 24:13: φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ’ ἠϊόνας τε.
ἠϊόνας: Od. 5:418: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης,
ἠϊόνας: Od. 5:440: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης.
ἠϊόνας: Od. 6:138: τρέσσαν δ’ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ’ ἠϊόνας προὐχούσας.
ἠϊόνες: Il. 17:265: ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω,
ἠϊόνεσσι: Od. 5:156: ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων
Ἠϊονῆα: Il. 7:11: Ἕκτωρ δ’ Ἠϊονῆα βάλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
Ἠϊονῆος: Il. 10:435: ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
ἠϊόνος: Il. 2:92: ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο
ἠϊόνος: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
ἠϊόνος: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
ἠϊόνος: Il. 23:61: ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον·
ἤϊσαν: Il. 10:197: ἤϊσαν· αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι.
ἤϊσαν: Il. 13:305: ἤϊσαν ἐς πόλεμον κεκορυθμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
ἤϊσαν: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
ἤϊσαν: Od. 19:436: ἴχνι’ ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ἤϊσαν: Od. 20:7: ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
ἤϊσαν: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
ἤϊσαν: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἤϊσκε: Od. 4:247: ἄλλῳ δ’ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκε
ἠΐσκομεν: Il. 21:332: Ξάνθον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι·
ἤϊσσον: Il. 18:506: τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
ἠΐχθη: Il. 3:368: ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν.
ἠΐχθησαν: Il. 16:404: ἡνία ἠΐχθησαν· ὃ δ’ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς
ἧκ’: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
ἦκ’: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
ἧκ’: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
ἦκ’: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
ἦκ’: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
ἦκα: Il. 3:155: ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἧκα: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
ἧκα: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
ἦκα: Il. 18:596: εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
ἦκα: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
ἦκα: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
ἧκα: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
ἦκα: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
ἦκα: Od. 20:301: ἦκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῷ
ἧκαν: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ἤκαχ’: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
ἤκαχε: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
ἤκαχε: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
ἧκε: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἧκε: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἧκε: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
ἧκε: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
ἧκε: Il. 4:75: οἷον δ’ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἧκε: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
ἧκε: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
ἧκε: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
ἧκε: Il. 8:247: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν,
ἧκε: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
ἧκε: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἧκε: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
ἧκε: Il. 15:327: ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
ἧκε: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
ἧκε: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
ἧκε: Il. 17:299: Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶζε
ἧκέ: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
ἧκε: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
ἧκε: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
ἧκε: Il. 21:120: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς ποταμὸν δὲ λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι,
ἧκε: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
ἧκε: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
ἧκε: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
ἧκε: Il. 24:315: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
ἧκε: Od. 6:231: οὔλας ἧκε κὄμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
ἧκε: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
ἧκε: Od. 9:481: ἧκε δ’ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο,
ἧκε: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἧκε: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
ἧκε: Od. 19:57: ποίησ’ Ἰκμάλιος καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
ἧκε: Od. 21:21: παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες·
ἧκε: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
ἧκε: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
ἧκε: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ἧκε: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
ἧκε: Od. 22:84: φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζῃ
ἧκε: Od. 23:33: γρηῒ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκε,
ἧκε: Od. 23:158: οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
ἧκε: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
ἥκειν: Od. 13:325: ἥκειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, ἀλλά τιν’ ἄλλην
ἧκεν: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἧκεν: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
ἧκεν: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
ἧκεν: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ἧκεν: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
ἧκεν: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἧκεν: Il. 16:291: Παίονες· ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν
ἧκεν: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
ἧκεν: Il. 23:863: ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ’ ἠπείλησεν ἄνακτι
ἧκεν: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
ἧκεν: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἧκεν: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἧκεν: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἧκεν: Od. 10:159: ἧκεν· ὁ μὲν ποταμόνδε κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης
ἠκέσατ’: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
ἠκέσατ’: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
ἠκέστας: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἠκέστας: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἠκέστας: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
ἤκιστος: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἠκόντισαν: Il. 16:336: ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ’ ἠκόντισαν ἄμφω·
ἠκούομεν: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
ἠκούομεν: Od. 12:198: φθόγγον Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ’ ἀοιδήν,
ἤκουσ’: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
ἤκουσα: Od. 11:421: οἰκτροτάτην δ’ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς
ἤκουσα: Od. 12:265: μυκηθμοῦ τ’ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων
ἤκουσα: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ἤκουσε: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
ἤκουσε: Il. 22:447: κωκυτοῦ δ’ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·
ἤκουσε: Od. 17:492: τοῦ δ’ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια
ἤκουσε: Od. 19:89: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια,
ἤκουσε: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
ἤκουσεν: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
ἥκω: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
ἠλάκατα: Od. 6:53: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα· τῷ δὲ θύραζε
ἠλάκατα: Od. 6:306: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι,
ἠλάκατα: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
ἠλάκατα: Od. 17:97: κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ’ ἠλάκατα στρωφῶσα.
ἠλάκατα: Od. 18:315: τῇ δὲ παρ’ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ’ αὐτὴν
ἠλακάτη: Od. 4:135: ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα.
ἠλακάτην: Il. 6:491: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἠλακάτην: Od. 1:357: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἠλακάτην: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
ἠλακάτην: Od. 21:351: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἤλασ’: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
ἤλασ’: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
ἤλασα: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
ἠλασάμεσθα: Il. 11:681: καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
ἤλασαν: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
ἤλασαν: Il. 7:450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας;
ἤλασαν: Il. 12:6: ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·
ἤλασαν: Il. 23:13: οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
ἤλασε: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
ἤλασε: Il. 5:584: Ἀντίλοχος δ’ ἄρ’ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·
ἤλασε: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
ἤλασε: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
ἤλασε: Il. 13:576: Δηΐπυρον δ’ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην
ἤλασε: Il. 20:270: ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων,
ἤλασε: Il. 20:475: μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι,
ἤλασε: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
ἤλασε: Od. 4:507: ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν·
ἤλασε: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
ἤλασε: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
ἤλασε: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
ἤλασε: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
ἤλασε: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
ἤλασε: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
ἤλασε: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
ἤλασε: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
ἤλασε: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
ἤλασε: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
ἤλασεν: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
ἤλασεν: Il. 12:296: ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς
ἤλασεν: Il. 13:614: ἤτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης
ἤλασεν: Il. 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
ἤλασεν: Il. 16:338: ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν
ἤλασεν: Il. 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
ἤλασεν: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
ἤλασεν: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
ἤλασεν: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
ἠλασκάζει: Od. 9:457: εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
ἠλασκάζων: Il. 18:281: παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων·
ἠλάσκουσαι: Il. 13:104: αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη·
ἠλάσκουσιν: Il. 2:470: αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
ἠλάστεον: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
ἠλᾶτο: Od. 3:302: ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους·
ἤλδανε: Od. 18:70: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν.
ἤλδανε: Od. 24:368: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν,
ἠλὲ: Il. 15:128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως
ἠλεέ: Od. 2:243: “Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένας ἠλεέ, ποῖον ἔειπες
Ἠλείοισι: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ἤλειψαν: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἤλειψεν: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἠλέκτροισιν: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
ἠλέκτροισιν: Od. 18:296: χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἠέλιον ὥς·
ἠλέκτρου: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
ἠλέκτωρ: Il. 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
ἠλέκτωρ: Il. 19:398: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ Ὑπερίων,
ἠλεός: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
ἠλεύατο: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἠλεύατο: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἠλεύατο: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
ἠλεύατο: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἠλεύατο: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἠλεύατο: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἠλεύατο: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ἠλήλατο: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
ἦλθ’: Il. 5:658: Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή·
ἦλθ’: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
ἦλθ’: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
ἦλθ’: Il. 20:422: δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ’ ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆϊ
ἦλθ’: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
ἦλθ’: Il. 23:199: ἀράων ἀΐουσα μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν.
ἦλθ’: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
ἦλθ’: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
ἦλθ’: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ἦλθ’: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
ἦλθ’: Od. 8:322: ἦλθε Ποσειδάων γαιήοχος, ἦλθ’ ἐριούνης
ἦλθ’: Od. 12:18: ἦλθ’ ἐντυναμένη· ἅμα δ’ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ
ἦλθ’: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
ἦλθ’: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
ἦλθ’: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
ἦλθ’: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
ἦλθ’: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
ἦλθε: Il. 1:12: Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἦλθε: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἦλθε: Il. 1:371: ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἦλθε: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦλθε: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
ἦλθε: Il. 2:408: αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἦλθε: Il. 2:673: Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε
ἦλθε: Il. 2:786: Τρωσὶν δ’ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἦλθε: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἦλθε: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
ἦλθε: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἦλθε: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
ἦλθε: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἦλθε: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
ἦλθε: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
ἦλθε: Il. 6:394: ἔνθ’ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα
ἦλθε: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
ἦλθε: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
ἦλθε: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἦλθε: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
ἦλθε: Il. 8:266: Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,
ἦλθε: Il. 8:500: ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα
ἦλθε: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἦλθε: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
ἦλθε: Il. 11:363: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ἦλθε: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἦλθε: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
ἦλθε: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἦλθε: Il. 12:218: Τρωσὶν ὅδ’ ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
ἦλθε: Il. 13:91: Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων
ἦλθε: Il. 13:175: ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
ἦλθε: Il. 13:212: ἦλθε κατ’ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ.
ἦλθε: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἦλθε: Il. 14:136: ἀλλὰ μετ’ αὐτοὺς ἦλθε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς,
ἦλθε: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
ἦλθε: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἦλθε: Il. 15:550: ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
ἦλθε: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
ἦλθε: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
ἦλθε: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
ἦλθε: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
ἦλθε: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἦλθε: Il. 18:2: Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
ἦλθε: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἦλθε: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
ἦλθε: Il. 20:14: νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ’ αὐτούς,
ἦλθε: Il. 20:330: τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἦλθε: Il. 20:450: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἦλθε: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἦλθε: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
ἦλθε: Il. 23:65: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
ἦλθε: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
ἦλθε: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
ἦλθε: Il. 23:547: εὔχεσθαι· τό κεν οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων.
ἦλθε: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
ἦλθε: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
ἦλθε: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
ἦλθε: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
ἦλθε: Od. 1:16: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
ἦλθε: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
ἦλθε: Od. 3:311: αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἦλθε: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἦλθε: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
ἦλθε: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἦλθε: Od. 3:432: Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
ἦλθε: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἦλθε: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
ἦλθε: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
ἦλθε: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἦλθε: Od. 8:261: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν
ἦλθε: Od. 8:300: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ἦλθε: Od. 8:322: ἦλθε Ποσειδάων γαιήοχος, ἦλθ’ ἐριούνης
ἦλθε: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦλθε: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦλθε: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦλθε: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἦλθε: Od. 11:84: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
ἦλθε: Od. 11:90: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο,
ἦλθε: Od. 11:387: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἦλθε: Od. 11:467: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ἦλθε: Od. 12:374: ὠκέα δ’ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλθε
ἦλθε: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
ἦλθε: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
ἦλθε: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
ἦλθε: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
ἦλθε: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἦλθε: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἦλθε: Od. 15:95: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Βοηθοΐδης Ἐτεωνεύς,
ἦλθε: Od. 16:6: σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν.
ἦλθε: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
ἦλθε: Od. 17:71: τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθε
Ἦλθε: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
ἦλθε: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦλθε: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
ἦλθε: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
ἦλθε: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
ἦλθε: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἦλθε: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
ἦλθε: Od. 21:422: πρώτης στειλειῆς, διὰ δ’ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε
ἦλθε: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
ἦλθε: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἦλθε: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
ἦλθε: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
ἤλθεθ’: Od. 4:146: ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”
ἦλθεν: Il. 2:56: κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ἦλθεν: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
ἦλθεν: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
ἦλθεν: Il. 11:219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
ἦλθεν: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
ἦλθεν: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
ἦλθεν: Il. 14:448: τῷ δ’ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ
ἦλθεν: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
ἦλθεν: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
ἦλθεν: Il. 17:615: καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ,
ἦλθεν: Il. 18:16: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
ἦλθεν: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἦλθεν: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
ἦλθεν: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
ἦλθεν: Od. 1:286: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ἦλθεν: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἦλθεν: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
ἦλθεν: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἦλθεν: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
ἦλθεν: Od. 6:280: ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος θεὸς ἦλθεν
ἦλθεν: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἦλθεν: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
ἦλθεν: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
ἦλθεν: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἦλθεν: Od. 9:336: ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
ἦλθεν: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἦλθεν: Od. 11:51: πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
ἦλθεν: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἦλθεν: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
ἦλθεν: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
ἦλθεν: Od. 14:495: “κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
ἦλθεν: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
ἦλθεν: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
ἦλθεν: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
ἦλθεν: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
ἦλθεν: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
ἦλθεν: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἦλθεν: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
ἦλθεν: Od. 21:20: τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς,
ἦλθεν: Od. 22:18: βλημένου, αὐτίκα δ’ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν
ἦλθεν: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
ἦλθεν: Od. 23:311: ἦλθεν Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν·
ἦλθεν: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἦλθεν: Od. 24:151: ἔνθ’ ἦλθεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἦλθεν: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
ἦλθες: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἦλθες: Il. 13:250: τίπτ’ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;
ἦλθες: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
ἦλθες: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
ἦλθες: Od. 11:57: “Ἐλπῆνορ, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα;
ἦλθες: Od. 11:155: “τέκνον ἐμόν, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
ἦλθες: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
ἦλθες: Od. 13:309: πάντων, οὕνεκ’ ἄρ’ ἦλθες ἀλώμενος, ἀλλὰ σιωπῇ
ἦλθες: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἦλθες: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
ἦλθες: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἤλθετε: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
ἤλθομεν: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
ἤλθομεν: Od. 9:262: ἤλθομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητίσασθαι.
ἤλθομεν: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
ἤλθομεν: Od. 14:496: λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη
ἤλθομεν: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
ἤλθομεν: Od. 23:249: ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
Ἧλθον: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
ἦλθον: Il. 2:249: ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
ἦλθον: Il. 2:492: θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
ἦλθον: Il. 3:189: ἤματι τῷ ὅτε τ’ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
ἦλθον: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
ἦλθον: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
ἦλθον: Il. 7:35: ἦλθον ἀπ’ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
ἦλθον: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
ἦλθον: Il. 8:89: ἦλθον ἀν’ ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
ἦλθον: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
ἦλθον: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
ἦλθον: Il. 15:175: ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
ἦλθον: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
ἦλθον: Il. 21:606: τόφρ’ ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ
ἦλθον: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
ἦλθον: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
ἦλθον: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἦλθον: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
ἦλθον: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
ἦλθον: Od. 3:139: οἱ δ’ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν, -
ἦλθον: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
ἦλθον: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ἦλθον: Od. 3:431: ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης
ἦλθον: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
ἦλθον: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
ἦλθον: Od. 4:487: ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἦλθον Ἀχαιοί,
ἦλθον: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
ἦλθον: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
ἦλθον: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
ἦλθον: Od. 11:166: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
ἦλθον: Od. 11:479: ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν
ἦλθον: Od. 11:481: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
ἦλθον: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
ἦλθον: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
ἦλθον: Od. 14:267: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
ἦλθον: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
ἦλθον: Od. 15:270: ἦλθον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο.”
ἦλθον: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
ἦλθον: Od. 17:436: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
ἦλθον: Od. 18:198: ἦλθον δ’ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο
ἦλθον: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
ἦλθον: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἦλθον: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
ἦλθον: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
ἠλίβατοι: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ἠλίβατοι: Od. 13:196: πέτραι τ’ ἠλίβατοι καὶ δένδρεα τηλεθάοντα.
ἠλίβατον: Od. 9:243: τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν.
ἠλίβατος: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
ἠλίβατος: Il. 15:619: ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα,
ἠλίβατος: Od. 10:88: ἠλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν,
Ἤλιδ’: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
Ἤλιδα: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
Ἤλιδα: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
Ἤλιδα: Od. 15:298: ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
Ἤλιδα: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
Ἤλιδι: Il. 11:672: ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε,
Ἤλιδι: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
Ἤλιδι: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
Ἤλιδος: Il. 2:626: νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,
Ἤλιδος: Od. 21:347: οὔθ’ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο·
ἤλιθα: Il. 11:676: ληΐδα δ’ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
ἤλιθα: Od. 5:483: εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,
ἤλιθα: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
ἤλιθα: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
ἤλιθα: Od. 19:443: ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή.
ἥλικες: Od. 18:373: ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
ἡλικίην: Il. 16:808: Πανθοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο
ἡλικίην: Il. 22:419: ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ
Ἥλιος: Od. 8:271: Ἥλιος, ὅ σφ’ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.
ἤλιτεν: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
ἠλιτόμηνον: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
ἧλοι: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
ἥλοισι: Il. 1:246: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ’ αὐτός·
ἥλοισι: Il. 11:632: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ’ αὐτοῦ
ἤλπετ’: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
ἤλυθ’: Il. 5:16: Τυδεΐδεω δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἤλυθ’: Il. 5:67: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἤλυθ’: Il. 10:139: φθεγξάμενος· τὸν δ’ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ’ ἰωή,
ἤλυθ’: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
ἤλυθ’: Il. 16:478: Πατρόκλου δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἤλυθ’: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
ἤλυθ’: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἤλυθ’: Od. 7:284: ἤλυθ’· ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέος ποταμοῖο
ἤλυθ’: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
ἤλυθ’: Od. 15:459: ἤλυθ’ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς
ἤλυθ’: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
ἤλυθ’: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
ἤλυθ’: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
ἤλυθ’: Od. 24:20: ἤλυθ’ ἔπι ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἤλυθε: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἤλυθε: Il. 5:803: οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν
ἤλυθε: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
ἤλυθε: Il. 17:613: ἤλυθε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν,
ἤλυθε: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
ἤλυθε: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἤλυθε: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
ἤλυθε: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
ἤλυθε: Od. 11:153: ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἤλυθε: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
ἤλυθε: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
ἤλυθε: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
ἤλυθε: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
ἤλυθε: Od. 24:49: θεσπεσίη, ὑπὸ δὲ τρόμος ἤλυθε πάντας Ἀχαιούς.
ἤλυθεν: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
ἤλυθεν: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἤλυθεν: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
ἤλυθεν: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
ἤλυθεν: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
ἤλυθεν: Il. 15:454: Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων.
ἤλυθεν: Il. 23:532: υἱὸς δ’ Ἀδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων
ἤλυθεν: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
ἤλυθεν: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
ἤλυθεν: Od. 4:122: ἤλυθεν Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτῳ ἐϊκυῖα.
ἤλυθεν: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ἤλυθεν: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ἤλυθεν: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
ἤλυθεν: Od. 9:362: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
ἤλυθεν: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἤλυθεν: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἤλυθεν: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἤλυθεν: Od. 15:223: νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ
ἤλυθεν: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
ἤλυθεν: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἤλυθεν: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἤλυθεν: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
ἤλυθες: Il. 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ’ ὀλέσθαι
ἤλυθες: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
ἤλυθες: Il. 24:104: ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
ἤλυθες: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
ἤλυθες: Od. 4:810: “τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ’ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
ἤλυθες: Od. 11:94: ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
ἤλυθον: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
ἤλυθον: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
ἤλυθον: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
ἤλυθον: Il. 10:28: ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.
ἤλυθον: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
ἤλυθον: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
ἤλυθον: Il. 13:174: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
ἤλυθον: Il. 15:549: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
ἤλυθον: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἤλυθον: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
ἤλυθον: Il. 24:495: πεντήκοντά μοι ἦσαν ὅτ’ ἤλυθον υἷες Ἀχαιῶν·
ἤλυθον: Od. 4:317: ἤλυθον εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις.
ἤλυθον: Od. 11:226: ἤλυθον, ὤτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια,
ἤλυθον: Od. 14:278: αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵππων
ἤλυθον: Od. 15:415: ἔνθα δὲ Φοίνικες ναυσικλυτοὶ ἤλυθον ἄνδρες,
ἤλυθον: Od. 16:206: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἤλυθον: Od. 19:484: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἤλυθον: Od. 21:208: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἤλυθον: Od. 24:322: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἤλυξα: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
ἤλυξαν: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ἤλυξε: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
Ἠλύσιον: Od. 4:563: ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
ἦλφον: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
ἥλω: Od. 22:230: σῇ δ’ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια.
ἠλώμην: Od. 4:91: ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε
ἠλώμην: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
Ἠλώνην: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
Ἠμαθίην: Il. 14:226: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
ἠμαθόεντα: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
ἠμαθόεντα: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἠμαθόεντα: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἠμαθόεντι: Od. 11:257: ναῖε πολύῤῥηνος, ὁ δ’ ἄρ’ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
ἠμαθόεντι: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
ἠμαθόεντος: Il. 2:77: Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ἠμαθόεντος: Il. 9:153: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἠμαθόεντος: Il. 9:295: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἠμαθόεντος: Il. 11:711: τηλοῦ ἐπ’ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος·
ἠμαθόεντος: Od. 2:326: ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαθόεντος,
ἠμαθόεντος: Od. 4:633: ὁππότε Τηλέμαχος νεῖτ’ ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος;
ἠμαθόεντος: Od. 24:152: ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηῒ μελαίνῃ·
ἧμαι: Il. 18:104: ἀλλ’ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης,
ἧμαι: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
ἧμαι: Od. 8:157: ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε πάντα τε δῆμον.”
ἧμαι: Od. 14:41: ἧμαι, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω
ἦμαρ: Il. 1:592: πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἦμαρ: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἦμαρ: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἦμαρ: Il. 6:455: δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας·
ἦμαρ: Il. 6:463: χήτεϊ τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
ἦμαρ: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
ἦμαρ: Il. 9:251: φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
ἦμαρ: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 11:484: ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
ἦμαρ: Il. 11:587: στῆτ’ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 13:98: νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι.
ἦμαρ: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 15:375: τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον Ὀλύμπιε νηλεὲς ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 15:719: νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε
ἦμαρ: Il. 16:831: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἦμαρ: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
ἦμαρ: Il. 17:511: νῶϊν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ·
ἦμαρ: Il. 17:615: καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 18:453: πᾶν δ’ ἦμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι·
ἦμαρ: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Il. 19:294: κηδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον.
ἦμαρ: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
ἦμαρ: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἦμαρ: Il. 20:315: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 21:100: πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 21:374: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
ἦμαρ: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
ἦμαρ: Il. 22:490: ἦμαρ δ’ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι·
ἦμαρ: Il. 24:73: μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
ἦμαρ: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 1:9: ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 1:168: φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
ἦμαρ: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ἦμαρ: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
ἦμαρ: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
ἦμαρ: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
ἦμαρ: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
ἦμαρ: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἦμαρ: Od. 6:311: βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι
ἦμαρ: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
ἦμαρ: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
ἦμαρ: Od. 8:525: ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
ἦμαρ: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἦμαρ: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἦμαρ: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἦμαρ: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
ἦμαρ: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ἦμαρ: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἦμαρ: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
ἦμαρ: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 10:269: φεύγωμεν· ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἦμαρ.”
ἦμαρ: Od. 10:288: ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἦμαρ: Od. 14:340: αὐτίκα δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο.
ἦμαρ: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ἦμαρ: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἦμαρ: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
ἦμαρ: Od. 16:149: πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεθα νόστιμον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 16:280: πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
ἦμαρ: Od. 17:253: ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ.”
ἦμαρ: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
ἦμαρ: Od. 17:571: καὶ τότε μ’ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ
ἦμαρ: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
ἦμαρ: Od. 19:369: νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἦμαρ: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἦμαρ: Od. 24:41: ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ’· οὐδέ κε πάμπαν
ἦμαρ: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ἡμάρτανε: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
ἡμάρτανε: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
ἡμάρτανε: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
ἧμας: Od. 16:372: Τηλεμάχῳ, μηδ’ ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω
ἥμασιν: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
ἤματ’: Il. 6:217: ξείνισ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ’ ἐρύξας·
ἤματ’: Il. 16:385: ἤματ’ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
ἤματ’: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
ἤματ’: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
ἤματα: Il. 8:539: . εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα,
ἤματα: Il. 9:326: ἤματα δ’ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων
ἤματα: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
ἤματα: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
ἤματα: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
ἤματα: Il. 14:275: Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.
ἤματα: Il. 16:499: ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ’ Ἀχαιοὶ
ἤματα: Il. 18:340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι,
ἤματα: Il. 19:226: λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα
ἤματα: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
ἤματα: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
ἤματα: Il. 23:594: βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα πάντα
ἤματα: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
ἤματα: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
ἤματα: Od. 2:55: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
ἤματα: Od. 2:205: ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 4:209: ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 4:592: ἀθανάτοισ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα.”
ἤματα: Od. 5:136: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 5:156: ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων
ἤματα: Od. 5:210: σὴν ἄλοχον, τῆς τ’ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
ἤματα: Od. 5:388: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
ἤματα: Od. 6:46: τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 7:94: ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 7:257: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἤματα: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
ἤματα: Od. 8:431: χρύσεον, ὄφρ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
ἤματα: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
ἤματα: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 10:11: ἤματα· νύκτας δ’ αὖτε παρ’ αἰδοίῃσ’ ἀλόχοισιν
ἤματα: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
ἤματα: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
ἤματα: Od. 10:470: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα μακρὰ τελέσθη,
ἤματα: Od. 11:183: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
ἤματα: Od. 13:338: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
ἤματα: Od. 15:54: τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα
ἤματα: Od. 16:39: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.”
ἤματα: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
ἤματα: Od. 17:534: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
ἤματα: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἤματα: Od. 19:153: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
ἤματα: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
ἤματα: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
ἤματα: Od. 20:84: ἤματα μὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ,
ἤματα: Od. 21:156: ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
ἤματα: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
ἤματα: Od. 23:336: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἤματα: Od. 24:25: ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα,
ἤματα: Od. 24:143: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
ἤματι: Il. 2:37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
ἤματι: Il. 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ἤματι: Il. 2:482: τοῖον ἄρ’ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ
ἤματι: Il. 2:743: ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,
ἤματι: Il. 3:189: ἤματι τῷ ὅτε τ’ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
ἤματι: Il. 4:543: πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἤματι κείνῳ
ἤματι: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
ἤματι: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
ἤματι: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
ἤματι: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
ἤματι: Il. 9:253: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
ἤματί: Il. 9:363: ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην.
ἤματι: Il. 9:439: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
ἤματι: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
ἤματι: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἤματι: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
ἤματι: Il. 11:765: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
ἤματι: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
ἤματι: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
ἤματι: Il. 13:335: ἤματι τῷ ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύθους,
ἤματι: Il. 14:250: ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς
ἤματι: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
ἤματι: Il. 15:252: ἤματι τῷδ’ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.
ἤματι: Il. 17:401: ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ’ ἄρα πώ τι
ἤματι: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
ἤματι: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
ἤματι: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
ἤματι: Il. 19:89: ἤματι τῷ ὅτ’ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων.
ἤματι: Il. 19:98: ἤματι τῷ ὅτ’ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην
ἤματι: Il. 19:110: ὅς κεν ἐπ’ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
ἤματι: Il. 19:229: νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·
ἤματι: Il. 21:5: ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ἤματι: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ἤματι: Il. 21:517: μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ.
ἤματι: Il. 21:584: ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων
ἤματι: Il. 22:359: ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἤματι: Il. 22:471: ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ Ἕκτωρ
ἤματι: Il. 23:87: ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος
ἤματι: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
ἤματι: Od. 5:34: ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,
ἤματι: Od. 5:309: ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα
ἤματι: Od. 6:170: χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον·
ἤματι: Od. 7:326: ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω.
ἤματι: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
ἤματι: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
ἤματι: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ἤματι: Od. 20:116: μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε
ἤματι: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ἠμάτιαι: Il. 9:72: ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι·
ἠματίη: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἠματίη: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
ἠματίη: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἤματός: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
ἤμβροτε: Od. 21:421: ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ’ οὐκ ἤμβροτε πάντων
ἤμβροτεν: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
ἤμβροτες: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
ἤμβροτες: Il. 22:279: ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἤμβροτον: Il. 16:336: ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ’ ἠκόντισαν ἄμφω·
ἤμβροτον: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
ἤμβροτον: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
ἡμέας: Il. 8:211: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.
ἡμέας: Il. 8:529: ἀλλ’ ἤτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς,
ἡμέας: Il. 10:211: ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
ἡμέας: Il. 11:694: ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο.
ἡμέας: Il. 13:114: ἡμέας γ’ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
ἡμέας: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
ἡμέας: Il. 20:135: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
ἡμέας: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
ἡμέας: Od. 2:244: ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
ἡμέας: Od. 2:330: ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.”
ἥμεας: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
ἥμεας: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
ἡμέας: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ἡμέας: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
ἥμεας: Od. 6:297: αὐτὰρ ἐπὴν ἥμεας ἔλπῃ ποτὶ δώματ’ ἀφῖχθαι,
ἡμέας: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
ἥμεας: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
ἡμέας: Od. 9:545: εἵατ’ ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί,
ἥμεας: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
ἥμεας: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
ἡμέας: Od. 16:319: ἡμέας πειράζειν, ἀλλ’ ὕστερα ταῦτα πένεσθαι,
ἥμεας: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
ἡμέας: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
ἡμέας: Od. 19:384: ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιϊν
ἡμέας: Od. 22:264: ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν.”
ἡμέας: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
ἡμέας: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
ἥμεθ’: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἥμεθ’: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
ἥμεθ’: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
ἥμεθα: Il. 15:740: πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης·
ἥμεθα: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἥμεθα: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἥμεθα: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἥμεθα: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἥμεθα: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἥμεθα: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἥμεθα: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἥμεθα: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἥμεθα: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἥμεθα: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἠμείβετ’: Il. 1:121: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἠμείβετ’: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἠμείβετ’: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
ἠμείβετ’: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἠμείβετ’: Il. 1:551: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἠμείβετ’: Il. 4:50: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 5:375: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη·
ἠμείβετ’: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
ἠμείβετ’: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Il. 6:263: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἠμείβετ’: Il. 6:359: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἠμείβετ’: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἠμείβετ’: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἠμείβετ’: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἠμείβετ’: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
ἠμείβετ’: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
ἠμείβετ’: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 13:231: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἠμείβετ’: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἠμείβετ’: Il. 14:193: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
ἠμείβετ’: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ἠμείβετ’: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἠμείβετ’: Il. 16:439: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἠμείβετ’: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἠμείβετ’: Il. 18:181: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἠμείβετ’: Il. 18:360: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 18:393: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἠμείβετ’: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
ἠμείβετ’: Il. 18:462: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἠμείβετ’: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἠμείβετ’: Il. 20:132: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἠμείβετ’: Il. 20:309: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἠμείβετ’: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἠμείβετ’: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἠμείβετ’: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἠμείβετ’: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἠμείβετ’: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἠμείβετ’: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἠμείβετ’: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἠμείβετ’: Od. 4:711: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
ἠμείβετ’: Od. 4:808: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια,
ἠμείβετ’: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
ἠμείβετ’: Od. 8:357: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἠμείβετ’: Od. 13:146: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἠμείβετ’: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἠμείβετ’: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἠμείβετ’: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἠμείβετ’: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἠμείβετ’: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἠμείβετ’: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἠμείβετ’: Od. 18:250: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἠμείβετ’: Od. 19:123: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἠμείβετ’: Od. 23:69: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
ἠμείβετ’: Od. 23:80: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἠμείβετ’: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
ἠμείβετο: Il. 1:292: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἠμείβετο: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ἠμείβετο: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
ἠμείβετο: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ἠμείβετο: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
ἠμείβετο: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
ἡμεῖς: Il. 2:126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
ἡμεῖς: Il. 2:305: ἡμεῖς δ’ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἡμεῖς: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
ἡμεῖς: Il. 2:328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
ἡμεῖς: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ἡμεῖς: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
ἡμεῖς: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
ἡμεῖς: Il. 3:283: ἡμεῖς δ’ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
ἡμεῖς: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἡμεῖς: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ἡμεῖς: Il. 4:238: ἡμεῖς αὖτ’ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα
ἡμεῖς: Il. 4:405: ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ’ ἀμείνονες εὐχόμεθ’ εἶναι·
ἡμεῖς: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
ἡμεῖς: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
ἡμεῖς: Il. 6:84: ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες,
ἡμεῖς: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
ἡμεῖς: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
ἡμεῖς: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
ἡμεῖς: Il. 10:478: οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς.
ἡμεῖς: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
ἡμεῖς: Il. 11:688: ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
ἡμεῖς: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
ἡμεῖς: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
ἡμεῖς: Il. 12:241: ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,
ἡμεῖς: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
ἡμεῖς: Il. 13:785: ἡμεῖς δ’ ἐμμεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
ἡμεῖς: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
ἡμεῖς: Il. 14:368: ἡμεῖς ὀτρυνώμεθ’ ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν.
ἡμεῖς: Il. 17:712: ἡμεῖς δ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
ἡμεῖς: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
ἡμεῖς: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
ἡμεῖς: Il. 20:119: ἀλλ’ ἄγεθ’, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω
ἡμεῖς: Il. 20:136: ἀλλ’ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες
ἡμεῖς: Il. 20:300: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν,
ἡμεῖς: Il. 24:53: μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
ἡμεῖς: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ἡμεῖς: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἡμεῖς: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
ἡμεῖς: Od. 1:76: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες
ἡμεῖς: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
ἡμεῖς: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἡμεῖς: Od. 2:205: ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
ἡμεῖς: Od. 3:81: ἡμεῖς ἐξ Ἰθάκης Ὑπονηΐου εἰλήλουθμεν·
ἡμεῖς: Od. 3:262: ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
ἡμεῖς: Od. 3:276: ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηθεν ἰόντες,
ἡμεῖς: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
ἡμεῖς: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
ἡμεῖς: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
ἡμεῖς: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
ἡμεῖς: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
ἡμεῖς: Od. 7:203: δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖς.
ἡμεῖς: Od. 8:31: ἡμεῖς δ’, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα πομπήν·
ἡμεῖς: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
ἡμεῖς: Od. 9:259: “ἡμεῖς τοι Τροίηθεν ἀποπλαγχθέντες Ἀχαιοὶ
ἡμεῖς: Od. 9:266: πολλούς. ἡμεῖς δ’ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα
ἡμεῖς: Od. 9:294: ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας,
ἡμεῖς: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
ἡμεῖς: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
ἡμεῖς: Od. 11:9: ἡμεῖς δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
ἡμεῖς: Od. 11:53: σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
ἡμεῖς: Od. 11:447: ἦ μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς
ἡμεῖς: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
ἡμεῖς: Od. 12:234: ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·
ἡμεῖς: Od. 12:244: ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·
ἡμεῖς: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
ἡμεῖς: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
ἡμεῖς: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
ἡμεῖς: Od. 14:473: ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
ἡμεῖς: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
ἡμεῖς: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
ἡμεῖς: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
ἡμεῖς: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἡμεῖς: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
ἡμεῖς: Od. 23:41: κτεινομένων· ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων
ἡμεῖς: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
ἡμεῖς: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
ἡμεῖς: Od. 23:127: ἡμεῖς δὲ μεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
ἡμεῖς: Od. 24:41: ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ’· οὐδέ κε πάμπαν
ἡμεῖς: Od. 24:173: ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι
ἡμεῖς: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
ἡμεῖς: Od. 24:484: ἡμεῖς δ’ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο
ἠμείψατ’: Il. 23:542: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα δίκῃ ἠμείψατ’ ἀναστάς·
ἡμείων: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
ἡμείων: Il. 20:120: αὐτόθεν, ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆϊ
ἡμείων: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
ἡμείων: Od. 24:170: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κρατεροῖο βιοῖο
ἤμελγε: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
ἤμελγε: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
ἤμελγεν: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ἤμελγεν: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ἠμὲν: Il. 2:789: πάντες ὁμηγερέες ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες·
ἠμὲν: Il. 4:258: ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ’ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἠμὲν: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
ἠμὲν: Il. 5:751: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἠμὲν: Il. 7:301: ἠμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο,
ἠμὲν: Il. 8:224: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
ἠμὲν: Il. 8:395: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἠμὲν: Il. 9:36: ἴσασ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
ἠμὲν: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἠμὲν: Il. 9:226: ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἠμὲν: Il. 9:258: τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
ἠμὲν: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
ἠμὲν: Il. 10:109: ἠμὲν Τυδεΐδην δουρὶ κλυτὸν ἠδ’ Ὀδυσῆα
ἠμὲν: Il. 11:7: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
ἦμεν: Il. 11:688: ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
ἦμεν: Il. 11:691: δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν·
ἠμὲν: Il. 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
ἠμὲν: Il. 12:428: ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
ἠμὲν: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἠμὲν: Il. 15:226: ἀλλὰ τόδ’ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ
ἠμὲν: Il. 15:491: ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ,
ἠμὲν: Il. 15:642: παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι,
ἠμὲν: Il. 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
ἠμὲν: Il. 15:670: ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.
ἠμὲν: Il. 15:672: ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
ἠμὲν: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἠμὲν: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠμὲν: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠμὲν: Il. 20:202: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
ἠμὲν: Il. 20:433: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
ἠμὲν: Il. 24:341: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἠμὲν: Od. 1:97: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἠμὲν: Od. 2:68: λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
ἠμὲν: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
ἠμὲν: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
ἠμὲν: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
ἠμὲν: Od. 3:105: ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἠμὲν: Od. 5:45: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἠμὲν: Od. 8:383: ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους,
ἠμὲν: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἠμὲν: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
ἠμὲν: Od. 10:458: ἠμὲν ὅσ’ ἐν πόντῳ πάθετ’ ἄλγεα ἰχθυόεντι,
ἠμὲν: Od. 11:525: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι,
ἠμὲν: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠμὲν: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
ἠμὲν: Od. 14:201: υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ’ ἐγένοντο
ἠμὲν: Od. 14:376: ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
ἠμὲν: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
ἠμὲν: Od. 16:212: ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι.”
ἠμὲν: Od. 16:306: ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
ἠμὲν: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
ἠμὲν: Od. 18:262: ἠμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν
ἠμὲν: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἠμὲν: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ἠμὲν: Od. 22:238: ἠμὲν Ὀδυσσῆος ἠδ’ υἱοῦ κυδαλίμοιο.
ἦμεν: Od. 24:171: νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ’ ἐπιδευέες ἦμεν.
ἠμὲν: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ἠμὲν: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
ἥμεναι: Od. 7:106: ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
ἥμεναι: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
ἥμεναι: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
ἡμένη: Il. 1:358: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι·
ἡμένη: Il. 18:36: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι,
ἡμένη: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
ἥμενοι: Il. 7:100: ἥμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι ἀκλεὲς αὔτως·
ἥμενοι: Il. 8:480: ἥμενοι οὔτ’ αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἥμενοι: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
ἥμενοι: Od. 1:108: ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.
ἥμενοι: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
ἥμενοι: Od. 8:506: ἥμενοι ἀμφ’ αὐτόν· τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
ἥμενοι: Od. 9:8: ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι
ἥμενοι: Od. 9:233: ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων. φέρε δ’ ὄβριμον ἄχθος
ἥμενοι: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
ἥμενον: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
ἥμενον: Il. 1:498: εὗρεν δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
ἥμενον: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ἥμενον: Il. 5:753: εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων
ἥμενον: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
ἥμενον: Il. 15:153: ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.
ἥμενον: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
ἥμενον: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
ἥμενον: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
ἥμενον: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
ἥμενος: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
ἥμενος: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἥμενος: Il. 20:155: ὄκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ’ ἥμενος ὕψι κέλευε.
ἥμενος: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
ἥμενος: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
ἥμενος: Od. 5:271: ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε
ἥμενος: Od. 8:95: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἥμενος: Od. 8:534: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἥμενος: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
ἥμενος: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
ἥμενος: Od. 17:161: ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν.”
ἥμενος: Od. 18:224: ἥμενος ὧδε πάθοι ῥυστακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς;
ἥμενος: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
ἥμενος: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
ἥμενος: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
ἡμέραι: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ἡμέραι: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
ἡμέραι: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ἡμέρη: Il. 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
ἡμέρη: Il. 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
ἡμέρη: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
ἡμερὶς: Od. 5:69: ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
ἥμερον: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
ἡμέτερ’: Il. 9:615: φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν.
ἡμέτερ’: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
ἡμέτεραί: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
ἡμετέρας: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
ἡμετέρας: Il. 13:101: Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ
ἡμετέρας: Il. 15:725: ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
ἡμετεράων: Il. 24:567: ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
ἡμετεράων: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
ἡμέτερε: Il. 8:31: ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ὕπατε κρειόντων
ἡμέτερε: Od. 1:45: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
ἡμέτερε: Od. 1:81: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
ἡμέτερε: Od. 24:473: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
ἡμετέρῃ: Il. 19:411: οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε
ἡμετέρη: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
ἡμετέρῃ: Od. 7:193: πομπῇ ὑφ’ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται
ἡμετέρη: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
ἡμετέρῃ: Od. 10:79: ἡμετέρῃ ματίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή.
ἡμετέρη: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
ἡμετέρῃ: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
ἡμετέρην: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
ἡμετέρην: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
ἡμετέρην: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
ἡμετέρην: Od. 16:117: ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων·
ἡμετέρῃς: Il. 6:114: εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι
ἡμετέρης: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
ἡμετέρῃς: Il. 20:143: ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.
ἡμετέρης: Od. 6:311: βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι
ἡμετέρης: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
ἡμετέρης: Od. 10:334: εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
ἡμετέρης: Od. 16:382: γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ’ ἀφικώμεθα δῆμον.
ἡμετέρης: Od. 23:226: εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει,
ἡμετέρῃσι: Il. 10:310: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
ἡμετέρῃσι: Il. 10:397: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
ἡμετέρῃσι: Il. 20:91: ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,
ἡμετέρῃσι: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
ἡμετέρῃσιν: Il. 2:374: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
ἡμετέρῃσιν: Il. 4:291: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
ἡμετέρῃσιν: Il. 10:342: οὐκ οἶδ’ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν,
ἡμετέρῃσιν: Il. 13:816: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
ἡμέτεροι: Il. 12:319: ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα
ἡμέτεροι: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
ἡμετέροιο: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
ἡμετέροιο: Il. 15:351: ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.
ἡμετέροιο: Il. 19:73: δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ’ ἔγχεος ἡμετέροιο.
ἡμετέροιο: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο
ἡμετέροιο: Od. 1:397: αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
ἡμετέροιο: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
ἡμετέροιο: Od. 19:344: γίνεται· οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο
ἡμετέροιο: Od. 24:216: αὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο,
ἡμετέροισ’: Od. 9:93: ἡμετέροισ’, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι.
ἡμετέροισι: Il. 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
ἡμετέροισι: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
ἡμετέροισι: Od. 8:255: οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”
ἡμετέροισι: Od. 11:33: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
ἡμετέροισι: Od. 18:223: πῶς νῦν, εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν
ἡμετέροισι: Od. 18:236: οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἡμετέροισι: Od. 24:325: μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἡμετέροισι: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἡμετέροισιν: Od. 4:101: πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
ἡμετέροισιν: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἡμετέροισιν: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἡμέτερον: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
ἡμέτερόν: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
ἡμέτερόν: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
ἡμέτερον: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
ἡμέτερον: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
ἡμέτερον: Il. 18:385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
ἡμέτερον: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
ἡμέτερον: Il. 18:424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
ἡμέτερον: Od. 1:176: ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
ἡμέτερον: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
ἡμέτερον: Od. 4:139: ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ;
ἡμέτερον: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
ἡμέτερον: Od. 13:181: ἡμέτερον προτὶ ἄστυ· Ποσειδάωνι δὲ ταύρους
ἡμέτερον: Od. 14:417: ἄλλοι δ’ ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν.”
ἡμέτερον: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
ἡμέτερον: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
ἡμέτερόν: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
ἡμέτερον: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἡμέτερόνδ’: Od. 8:39: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντες· ἐγὼ δ’ ἐῢ πᾶσι παρέξω.
ἡμέτερόνδ’: Od. 24:267: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντα, καὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλος
ἡμέτερόνδε: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
ἡμέτερος: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
ἡμετέρου: Od. 2:55: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
ἡμετέρου: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
ἡμετέρου: Od. 17:534: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
ἡμετέρου: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
ἡμετέρου: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
ἡμετέρῳ: Il. 1:30: ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
ἡμετέρῳ: Il. 3:233: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
ἡμετέρῳ: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
ἡμετέρῳ: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
ἡμετέρῳ: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἡμετέρῳ: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
ἡμετέρῳ: Od. 22:358: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος,
ἡμετέρων: Il. 8:165: πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας
ἡμετέρων: Od. 7:323: λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν
ἡμετέρων: Od. 21:291: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος
ἡμετέρων: Od. 21:292: ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει.
ἡμέων: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
ἡμέων: Il. 11:318: ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἡμέων: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
ἡμέων: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
ἡμέων: Od. 9:498: σύν κεν ἄραξ’ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα
ἡμέων: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
ἡμέων: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἡμέων: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
ἡμέων: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἥμην: Il. 6:336: ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
ἥμην: Od. 10:374: ἀλλ’ ἥμην ἀλλοφρονέων, κακὰ δ’ ὄσσετο θυμός.
ἥμην: Od. 11:49: ἥμην οὐδ’ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
ἡμιδαὴς: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
ἡμιθέων: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
ἡμῖν: Il. 1:67: βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. ”
ἥμιν: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ἡμῖν: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
ἡμῖν: Il. 1:579: νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
ἡμῖν: Il. 1:583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. ”
ἡμῖν: Il. 2:295: ἡμῖν δ’ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
ἡμῖν: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
ἥμιν: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
ἡμῖν: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
ἡμῖν: Il. 3:323: ἡμῖν δ’ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
ἡμῖν: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
ἡμῖν: Il. 7:352: ψευσάμενοι μαχόμεσθα· τὼ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν
ἡμῖν: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
ἡμῖν: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
ἡμῖν: Il. 11:319: Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.
ἡμῖν: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ἡμῖν: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
ἡμῖν: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
ἡμῖν: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
ἡμῖν: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
ἡμῖν: Il. 14:480: ἡμῖν, ἀλλά ποθ’ ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.
ἡμῖν: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
ἡμῖν: Il. 15:719: νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε
ἡμῖν: Il. 15:721: ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων,
ἡμῖν: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ἡμῖν: Il. 17:331: ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι
ἧμιν: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
ἧμιν: Il. 17:417: πᾶσι χάνοι· τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη
ἡμῖν: Il. 17:633: ἡμῖν δ’ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε.
ἡμῖν: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
ἡμῖν: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
ἥμιν: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
ἥμιν: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
ἡμῖν: Od. 2:95: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
ἡμῖν: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἥμιν: Od. 2:325: “ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει.
ἡμῖν: Od. 3:56: ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
ἥμιν: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
ἥμιν: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
ἡμῖν: Od. 7:202: ἡμῖν, εὖθ’ ἕρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας,
ἡμῖν: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ἡμῖν: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
ἡμῖν: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
ἡμῖν: Od. 8:566: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων·
ἧμιν: Od. 8:569: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ἡμῖν: Od. 9:53: ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν’ ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν.
ἡμῖν: Od. 9:256: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἡμῖν: Od. 10:445: ἡμῖν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.”
ἡμῖν: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἧμιν: Od. 10:563: ἔρχεσθ’· ἄλλην δ’ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη
ἡμῖν: Od. 11:6: ἡμῖν δ’ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἧμιν: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
ἡμῖν: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἡμῖν: Od. 12:148: ἡμῖν δ’ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἡμῖν: Od. 13:174: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων.
ἧμιν: Od. 13:177: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ἥμιν: Od. 13:183: μηδ’ ἥμιν περίμηκες ὄρος πόλει ἀμφικαλύψῃ.”
ἥμιν: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
ἡμῖν: Od. 15:431: “ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ’ ἡμῖν οἴκαδ’ ἕποιο,
ἡμῖν: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
ἡμῖν: Od. 16:268: φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν
ἡμῖν: Od. 16:312: ἡμῖν ἀμφοτέροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα.
ἡμῖν: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
ἥμιν: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
ἧμιν: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
ἥμιν: Od. 17:597: τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἥμιν πῆμα γενέσθαι.”
ἥμιν: Od. 18:48: αἰεὶ δ’ αὖθ’ ἥμιν μεταδαίσεται, οὐδέ τιν’ ἄλλον
ἥμιν: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
ἧμιν: Od. 20:272: Τηλεμάχου· μάλα δ’ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει.
ἡμῖν: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
ἡμῖν: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ἡμῖν: Od. 21:365: ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.”
ἥμιν: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
ἡμῖν: Od. 24:127: ἡμῖν φραζομένη θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
ἡμῖν: Od. 24:130: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
ἡμῖν: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἡμῖν: Od. 24:169: ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἡμῖν: Od. 24:400: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ’ ἡμῖν
ἡμιονείην: Il. 24:189: αὐτὰρ ὅ γ’ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἡμιονείην: Il. 24:266: ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἡμιονείην: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἡμιόνειον: Il. 24:268: κὰδ δ’ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
ἡμίονοι: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
ἡμίονοι: Il. 24:324: πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
ἡμίονοι: Il. 24:697: ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος
ἡμίονοι: Od. 4:636: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοὶ
ἡμίονοι: Od. 21:23: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοί·
ἡμιόνοιϊν: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
ἡμιόνοιϊν: Od. 7:2: κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡμιόνοιϊν.
ἡμιόνοιϊν: Od. 8:124: ὅσσον τ’ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν,
ἡμιόνοις: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
ἡμιόνοισιν: Il. 7:333: βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν· ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς
ἡμίονον: Il. 23:266: ἑξέτε’ ἀδμήτην βρέφος ἡμίονον κυέουσαν·
ἡμίονον: Il. 23:654: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ’ ἐν ἀγῶνι
ἡμίονον: Il. 23:662: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίην δὲ νεέσθω·
ἡμίονον: Il. 23:668: ἡμίονον δ’ οὔ φημί τιν’ ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν
ἡμιόνου: Il. 23:666: ἅψατο δ’ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε·
ἡμιόνους: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
ἡμιόνους: Il. 24:150: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἡμιόνους: Il. 24:179: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἡμιόνους: Il. 24:277: ζεῦξαν δ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
ἡμιόνους: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
ἡμιόνους: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
ἡμιόνους: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
ἡμιόνους: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἡμιόνους: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
ἡμιόνους: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
ἡμιόνους: Od. 6:37: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
ἡμιόνους: Od. 6:73: ὅπλεον ἡμιόνους θ’ ὕπαγον ζεῦξάν θ’ ὑπ’ ἀπήνῃ·
ἡμιόνους: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
ἡμιόνους: Od. 6:111: ζεύξασ’ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά,
ἡμιόνους: Od. 6:253: ζεῦξε δ’ ὑφ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ’ ἔβη αὐτή.
ἡμιόνους: Od. 6:260: τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ’ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν
ἡμιόνους: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
ἡμιόνους: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
ἡμιόνους: Od. 15:85: ἠὲ δύ’ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.”
ἡμιόνων: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
ἡμιόνων: Il. 10:352: ἡμιόνων· αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν
ἡμιόνων: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
ἡμιόνων: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
ἡμιόνων: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
ἡμιόνων: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
ἡμιπέλεκκα: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
ἡμιπέλεκκα: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
ἡμιπέλεκκα: Il. 23:883: Τεῦκρος δ’ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἡμίσεες: Il. 21:7: πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν· ἡμίσεες δὲ
ἡμίσεες: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
ἡμίσεες: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἡμίσεων: Od. 24:464: ἡμίσεων πλείους· - τοὶ δ’ ἁθρόοι αὐτόθι μεῖναν· -
ἥμισυ: Il. 6:193: δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης·
ἥμισυ: Il. 9:575: πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο,
ἥμισυ: Il. 9:576: ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.
ἥμισυ: Il. 9:612: ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
ἥμισυ: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
ἥμισυ: Il. 17:231: ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς
ἥμισυ: Il. 17:231: ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς
ἥμισυ: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
ἥμισυ: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
ἥμισυ: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
ἥμισυ: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἡμιτάλαντον: Il. 23:751: ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήϊ’ ἔθηκε.
ἡμιτάλαντον: Il. 23:796: ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω.
ἡμιτελής: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
ἥμονες: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
Ἦμος: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦμος: Il. 1:477: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἦμος: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
ἦμος: Il. 8:68: ἦμος δ’ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
ἦμος: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
ἦμος: Il. 16:779: ἦμος δ’ Ἠέλιος μετενίσετο βουλυτὸν δέ,
Ἦμος: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
Ἦμος: Il. 24:788: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἦμος: Od. 2:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 3:404: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 3:491: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 4:306: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 4:400: ἦμος δ’ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ,
ἦμος: Od. 4:431: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 4:576: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 5:228: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἦμος: Od. 8:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 9:58: ἦμος δ’ ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
ἦμος: Od. 9:152: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦμος: Od. 9:170: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 9:307: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 9:437: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦμος: Od. 9:560: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦμος: Od. 10:187: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἦμος: Od. 12:8: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἦμος: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ἦμος: Od. 12:316: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ἦμος: Od. 13:18: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 15:189: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἦμος: Od. 17:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἦμος: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἦμος: Od. 19:428: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠμύει: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ἤμυνε: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
ἤμυνε: Il. 13:783: ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα· φόνον δ’ ἤμυνε Κρονίων.
ἠμύνοντο: Il. 12:179: νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν
ἤμυσε: Il. 8:308: ὣς ἑτέρωσ’ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν.
ἤμυσε: Il. 19:405: Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
ἠμύσειε: Il. 2:373: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
ἠμύσειε: Il. 4:290: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
ἤμων: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἣν: Il. 1:72: ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἢν: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
ἤν: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
ἣν: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
ἣν: Il. 1:603: οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,
ἦν: Il. 2:77: Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ἦν: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
ἦν: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
ἥν: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
ἥν: Il. 2:286: οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν
ἦν: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
ἦν: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
ἦν: Il. 2:685: τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς.
ἦν: Il. 2:846: Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων
ἦν: Il. 3:115: πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ’ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα·
ἥν: Il. 3:286: τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἥν: Il. 3:459: ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἦν: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἣν: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
ἦν: Il. 4:211: βλήμενος ἦν, περὶ δ’ αὐτὸν ἀγηγέραθ’ ὅσσοι ἄριστοι
Ἦν: Il. 5:9: Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων
ἥν: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
ἦν: Il. 5:544: ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ’ ἦν ἐκ ποταμοῖο
ἣν: Il. 5:739: δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται,
ἦν: Il. 6:14: ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ’ ἦν ἀνθρώποισι.
ἦν: Il. 6:23: Βουκολίων δ’ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος
ἦν: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ἦν: Il. 6:140: ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·
ἥν: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
ἣν: Il. 6:292: τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν·
ἤν: Il. 7:39: ἤν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἶος
ἦν: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
ἦν: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἣν: Il. 8:186: νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν
ἦν: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἢν: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
ἣν: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
ἣν: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
ἥν: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
ἣν: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
ἥν: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
ἢν: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
ἥν: Il. 9:397: τάων ἥν κ’ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ’ ἄκοιτιν.
ἣν: Il. 9:426: ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
ἢν: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
ἦν: Il. 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ’ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
ἦν: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
ἢν: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
ἣν: Il. 10:293: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἦν: Il. 10:314: ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς
ἣν: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
ἦν: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
ἦν: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἥν: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
ἥν: Il. 11:625: θυγατέρ’ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
ἦν: Il. 11:738: Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο,
ἦν: Il. 12:95: υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ’ ἦν Ἄσιος ἥρως
ἣν: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἥν: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
ἥν: Il. 13:376: Δαρδανίδῃ Πριάμῳ· ὃ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
ἦν: Il. 13:428: ἥρω’ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ’ ἦν Ἀγχίσαο,
ἦν: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
ἦν: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
ἣν: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
ἣν: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
ἦν: Il. 13:663: ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς
ἣν: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
ἢν: Il. 14:78: νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἦν: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
ἦν: Il. 14:118: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ· ἀρετῇ δ’ ἦν ἔξοχος αὐτῶν.
ἦν: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
ἥν: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
ἣν: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
ἤν: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
ἣν: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
ἣν: Il. 15:309: δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ’, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἣν: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
ἣν: Il. 15:469: νευρὴν δ’ ἐξέῤῥηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα
ἢν: Il. 15:504: ἦ ἔλπεσθ’ ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἣν: Il. 15:505: ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος;
ἦν: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
ἦν: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
ἤν: Il. 16:39: Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι.
ἥν: Il. 16:50: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα,
ἣν: Il. 16:56: κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἦν: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἣν: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
ἥν: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
ἦν: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
ἤν: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
ἦν: Il. 17:271: ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο·
ἦν: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
ἣν: Il. 18:444: κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἦν: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
ἣν: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
ἣν: Il. 19:20: αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἤν: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
ἥν: Il. 19:416: ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ’ ἔμμεναι· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἤν: Il. 20:172: γλαυκιόων δ’ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ
ἦν: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
ἣν: Il. 21:401: σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός·
ἥν: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
ἢν: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
ἣν: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἦν: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
ἤν: Il. 22:419: ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ
ἤν: Il. 22:487: ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιῶν,
ἦν: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
ἦν: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἦν: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἣν: Il. 24:59: αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
ἦν: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
ἥν: Od. 1:5: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἣν: Od. 1:21: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἤν: Od. 1:94: νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ,
ἦν: Od. 1:177: ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.”
ἤν: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
ἥν: Od. 1:415: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
ἥν: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
ἥν: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
ἥν: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
ἣν: Od. 2:195: μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
ἣν: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
ἤν: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
ἣν: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
ἣν: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
ἤν: Od. 2:360: νόστον πευσόμενος πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσω.”
ἥν: Od. 3:18: εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
ἣν: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
ἤν: Od. 3:83: πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
ἣν: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ἣν: Od. 3:383: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἦν: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
ἣν: Od. 4:261: ἂψ οἶκόνδ’, ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν Ἀφροδίτη
ἣν: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
ἣν: Od. 4:522: καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἣν: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἥν: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
ἣν: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἣν: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
ἤν: Od. 5:120: ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ’ ἀκοίτην.
ἣν: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
ἦν: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
ἣν: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
ἤν: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
ἦν: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
ἦν: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
ἣν: Od. 6:262: αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβήομεν, ἣν πέρι πύργος
ἣν: Od. 6:331: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἥν: Od. 7:140: πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη,
ἣν: Od. 7:193: πομπῇ ὑφ’ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται
ἦν: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
ἥν: Od. 8:107: κῆρυξ· ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι
ἦν: Od. 8:298: οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ’ ἀναεῖραι.
ἦν: Od. 8:476: ἀργιόδοντος ὑός, θαλερὴ δ’ ἦν ἀμφὶς ἀλοιφή·
ἦν: Od. 8:511: αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
ἦν: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἦν: Od. 9:144: ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ’ ἦν, οὐδὲ σελήνη
ἦν: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
ἦν: Od. 10:225: ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
ἦν: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
ἥν: Od. 10:483: “ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέστης,
ἢν: Od. 11:159: πεζὸν ἐόντ’, ἢν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.
ἥν: Od. 11:322: κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς
ἦν: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
ἦν: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
ἦν: Od. 11:605: ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
ἦν: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
ἢν: Od. 12:121: ἢν γὰρ δηθύνῃσθα κορυσσόμενος παρὰ πέτρῃ,
ἤν: Od. 12:288: ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,
ἦν: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
ἥν: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
ἦν: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
ἣν: Od. 14:159: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἦν: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
ἣν: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
ἦν: Od. 15:473: ἔνθ’ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
ἤν: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
ἣν: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἣν: Od. 17:156: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω,
ἦν: Od. 17:208: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος,
ἣν: Od. 17:228: βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ’ ἄναλτον.
ἣν: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
ἣν: Od. 17:517: ἀλλ’ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
ἦν: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
ἦν: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
ἥν: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
ἦν: Od. 18:424: κῆρυξ Δουλιχιεύς· θεράπων δ’ ἦν Ἀμφινόμοιο·
ἥν: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
ἤν: Od. 19:83: ἤν πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ
ἥν: Od. 19:206: ἥν τ’ εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν ζέφυρος καταχεύῃ,
ἦν: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
ἣν: Od. 19:304: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἣν: Od. 20:170: ἣν οἵδ’ ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται
ἣν: Od. 20:231: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἦν: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
ἦν: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
ἥν: Od. 21:29: τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
ἢν: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἣν: Od. 21:302: ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
ἢν: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἦν: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
ἦν: Od. 23:191: ἀκμηνὸς θαλέθων· πάχετος δ’ ἦν ἠΰτε κίων.
ἥν: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
ἣν: Od. 23:247: καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἣν: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
ἣν: Od. 24:167: αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγε
ἦν: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
ἣν: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
ἠναίνετο: Il. 18:450: ἔνθ’ αὐτὸς μὲν ἔπειτ’ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι,
ἤνασσε: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
ἤνασσε: Il. 16:172: σημαίνειν· αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε.
ἤνασσε: Il. 16:572: ὅς ῥ’ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε
ἤνασσε: Od. 3:305: ἑπτάετες δ’ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης,
ἤνασσε: Od. 11:276: Καδμείων ἤνασσε θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς·
ἥνδανε: Il. 1:24: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
ἥνδανε: Il. 1:378: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
ἥνδανε: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
ἥνδανε: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
ἥνδανε: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
ἥνδανε: Od. 5:153: νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.
ἥνδανε: Od. 8:506: ἥμενοι ἀμφ’ αὐτόν· τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
ἥνδανε: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
ἥνδανε: Od. 14:337: ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
ἥνδανε: Od. 16:398: ἥνδανε μύθοισι· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
ἥνδανε: Od. 17:173: ἥνδανε κηρύκων καί σφιν παρεγίνετο δαιτί·
ἥνδανεν: Od. 14:525: ἥνδανεν αὐτόθι κοῖτος, ὑῶν ἄπο κοιμηθῆναι,
ἤνεικαν: Od. 4:784: τεύχεα δέ σφ’ ἤνεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
ἠνείκαντο: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
ἤνεικεν: Od. 18:300: ἴσθμιον ἤνεικεν θεράπων, περικαλλὲς ἄγαλμα·
ἤνεικεν: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἠνεμόεντα: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
ἠνεμόεντα: Od. 3:172: ἦ ὑπένερθε Χίοιο παρ’ ἠνεμόεντα Μίμαντα.
ἠνεμόεσσαν: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
ἠνεμόεσσαν: Il. 3:305: ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἠνεμόεσσαν: Il. 8:499: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἠνεμόεσσαν: Il. 12:115: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἠνεμόεσσαν: Il. 13:724: Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
ἠνεμόεσσαν: Il. 18:174: οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἠνεμόεσσαν: Il. 23:64: Ἕκτορ’ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἠνεμόεσσαν: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
ἠνεμοέσσας: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
ἠνεμοέσσας: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
ἠνεμοέσσας: Od. 19:432: Παρνησοῦ, τάχα δ’ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας.
ᾔνεον: Il. 3:461: Ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
ᾔνεον: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ᾔνεον: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ᾔνησ’: Il. 24:30: τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
ἡνί’: Il. 8:121: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
ἡνί’: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἡνί’: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
ἡνία: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἡνία: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἡνία: Il. 5:226: ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
ἡνία: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
ἡνία: Il. 5:262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἡνία: Il. 5:322: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἡνία: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἡνία: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
ἡνία: Il. 5:583: ἡνία λεύκ’ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.
ἡνία: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
ἡνία: Il. 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ’ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων
ἡνία: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἡνία: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
ἡνία: Il. 8:137: Νέστορα δ’ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
ἡνία: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
ἡνία: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
ἡνία: Il. 16:404: ἡνία ἠΐχθησαν· ὃ δ’ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς
ἡνία: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
ἡνία: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
ἡνία: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
ἡνία: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
ἡνία: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
ἡνία: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
ἡνία: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
ἡνία: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
ἡνία: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
ἡνία: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
ἡνίκ’: Od. 22:198: λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς
ἦνιν: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
ἤνιν: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
Ἠνιοπῆα: Il. 8:120: υἱὸν ὑπερθύμου Θηβαίου Ἠνιοπῆα
ἡνιόχευ’: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
ἡνιόχευεν: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
ἡνιόχευεν: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
ἡνιόχευεν: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
ἡνιοχῆα: Il. 8:312: ἀλλ’ Ἀρχεπτόλεμον θρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα
ἡνιοχῆα: Il. 16:737: οὐδ’ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ’ Ἕκτορος ἡνιοχῆα
ἡνιοχῆα: Il. 19:401: ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα
ἡνιοχῆες: Il. 5:505: ἂψ ἐπιμισγομένων· ὑπὸ δ’ ἔστρεφον ἡνιοχῆες.
ἡνίοχοι: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
ἡνίοχοί: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
ἡνιόχοιο: Il. 8:124: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
ἡνιόχοιο: Il. 8:316: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
ἡνιόχοιο: Il. 17:427: κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο
ἡνιόχοιο: Il. 17:439: ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ’ ἐμιαίνετο χαίτη
ἡνιόχοιο: Il. 23:280: τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο
ἡνιόχοιο: Il. 23:318: μήτι δ’ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο.
ἡνιόχοισι: Il. 17:487: ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι·
ἡνίοχον: Il. 5:580: Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ’ ἡνίοχον θεράποντα
ἡνίοχον: Il. 8:89: ἦλθον ἀν’ ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
ἡνίοχον: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
ἡνίοχον: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἡνίοχον: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
ἡνίοχόν: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἡνίοχόν: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἡνίοχόν: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
ἡνίοχον: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
ἡνίοχον: Il. 23:502: αἰεὶ δ’ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον,
ἡνίοχος: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἡνίοχος: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
ἡνίοχος: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
ἡνίοχος: Il. 23:318: μήτι δ’ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο.
ἡνίοχος: Il. 23:460: ἄλλος δ’ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ
ἡνιόχους: Il. 11:161: ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ’ ἐπὶ γαίῃ
ἡνιόχῳ: Il. 5:231: μᾶλλον ὑφ’ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα
Ἡνιόχῳ: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἡνιόχῳ: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἡνιόχῳ: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἡνιόχῳ: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἠνίπαπε: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἠνίπαπε: Il. 3:427: ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ’ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἠνίπαπε: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
ἠνίπαπε: Il. 17:141: Ἕκτορ’ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἠνίπαπε: Od. 20:17: στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
ἠνίπαπε: Od. 20:303: Κτήσιππον δ’ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ·
ἤνις: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἤνις: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἤνις: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
ἦνον: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
Ἤνοπι: Il. 14:444: Ἤνοπι βουκολέοντι παρ’ ὄχθας Σατνιόεντος.
ἤνοπι: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
ἤνοπι: Il. 18:349: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
ἤνοπι: Od. 10:360: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
Ἠνοπίδην: Il. 14:443: Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηῒς ἀμύμων
Ἤνοπος: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
Ἤνοπος: Il. 23:634: πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἤνοπος υἱόν,
Ἤνοπος: Od. 21:144: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός,
ἠνορέῃ: Il. 8:226: εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν·
ἠνορέῃ: Il. 11:9: εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
ἠνορέῃ: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
ἠνορέῃ: Od. 24:509: ἀλκῇ τ’ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν.”
ἠνορέην: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
ἠνορέηφι: Il. 4:303: μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
ἧντ’: Il. 3:153: τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ’ ἐπὶ πύργῳ.
ἤντεον: Il. 7:423: οὐρανὸν εἰσανιών· οἳ δ’ ἤντεον ἀλλήλοισιν.
ἤντετ’: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
ἤντετο: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
ἤντετο: Il. 16:788: ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἤντετο: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
ἤντησ’: Il. 4:375: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
ἤντησ’: Il. 6:399: ἥ οἱ ἔπειτ’ ἤντησ’, ἅμα δ’ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
ἤντησ’: Od. 4:201: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· - περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
ἤντησας: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ἤντησας: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ἤντησας: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
ἠντήσατε: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
ἤνυσεν: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
ἤνυσεν: Od. 24:71: αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
ἤνυτο: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
ἠνώγεα: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
ἠνώγεα: Od. 10:263: τὸν δ’ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι.
ἠνώγεα: Od. 17:55: Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα
ἠνώγει: Il. 7:386: ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ
ἠνώγει: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
ἠνώγει: Il. 12:355: ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς
ἠνώγει: Il. 24:190: ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ’ αὐτῆς.
ἠνώγει: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
ἠνώγει: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἠνώγει: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
ἠνώγει: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
ἠνώγειν: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
ἠνώγειν: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
ἠνώγεον: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
ἤνωγον: Il. 9:574: ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
ἤνωγον: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
ἤνωγον: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
ἦξε: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
ἦξε: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
ἠοῖ: Il. 7:331: τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ’ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν,
ἠοῖ: Il. 9:614: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἠοῖ: Il. 9:678: αὐτὸς δ’ ἠπείλησεν ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἠοῖ: Il. 11:684: κήρυκες δ’ ἐλίγαινον ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἠοῖ: Il. 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
ἠοῖ: Il. 24:600: κεῖται δ’ ἐν λεχέεσσ’· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν
ἠόϊ: Od. 4:407: ἔνθα σ’ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν
ἠόϊ: Od. 6:31: ἀλλ’ ἴομεν πλυνέουσαι ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι·
ἠόϊ: Od. 7:222: ὑμεῖς δ’ ὀτρύνεσθε ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν,
ἠόϊ: Od. 12:24: αὖθι πανημέριοι· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἠόϊ: Od. 14:266: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἠόϊ: Od. 15:396: εὑδέτω ἐξελθών· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἠόϊ: Od. 16:2: ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠόϊ, κηαμένω πῦρ,
ἠόϊ: Od. 16:270: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἠόϊ: Od. 17:435: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἠοίην: Od. 4:447: πᾶσαν δ’ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ·
ἠοίων: Od. 8:29: ἠὲ πρὸς ἠοίων ἦ ἑσπερίων ἀνθρώπων·
ᾔομεν: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
ᾔομεν: Od. 10:570: ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,
ᾔομεν: Od. 11:22: ᾔομεν, ὄφρ’ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ’, ὃν φράσε Κίρκη.
ἧος: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἧός: Il. 3:291: αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
ἠοῦς: Il. 8:470: ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα
ἠοῦς: Il. 8:508: ὥς κεν παννύχιοι μέσφ’ ἠοῦς ἠριγενείης
ἠοῦς: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
Ἠοῦς: Od. 4:188: τόν ῥ’ Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός.
Ἠοῦς: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
Ἠοῦς: Od. 13:94: ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης,
ἧπαρ: Il. 11:578: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
ἧπαρ: Il. 13:412: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε.
ἧπαρ: Il. 17:349: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
ἧπαρ: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
ἧπαρ: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
ἧπαρ: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἧπαρ: Od. 9:301: οὐτάμεναι πρὸς στῆθος, ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσι,
ἧπαρ: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
ἥπατι: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἤπαφε: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
ἠπεδανὸς: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
ἠπεδανὸς: Od. 8:311: ἠπεδανὸς γενόμην· ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος,
ἠπείλει: Il. 15:179: ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων
ἠπείλησε: Il. 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
ἠπείλησε: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
ἠπείλησεν: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
ἠπείλησεν: Il. 9:678: αὐτὸς δ’ ἠπείλησεν ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἠπείλησεν: Il. 23:863: ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ’ ἠπείλησεν ἄνακτι
ἠπείλησεν: Il. 23:872: αὐτίκα δ’ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι
ἠπείροιο: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
ἠπείροιο: Od. 5:348: αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο,
ἠπείροιο: Od. 5:402: ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο
ἠπείροιο: Od. 13:235: κεῖθ’ ἁλὶ κεκλιμένη ἐριβώλακος ἠπείροιο;”
ἠπείροιο: Od. 14:97: ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης
ἠπείροιο: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἠπείροιο: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἠπείροιο: Od. 21:109: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης·
ἠπείροιο: Od. 24:378: ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων,
ἤπειρον: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
ἤπειρον: Od. 9:49: ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ’ ἵππων
ἤπειρον: Od. 9:496: αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ’ ὀλέσθαι.
ἤπειρόνδε: Od. 5:56: ἔνθ’ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε
ἤπειρόνδε: Od. 5:438: κύματος ἐξαναδύς, τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε,
ἤπειρόνδε: Od. 9:73: αὐτὰς δ’ ἐσσυμένως προερέσσαμεν ἤπειρόνδε.
ἤπειρόνδε: Od. 9:485: τὴν δ’ ἂψ ἤπειρόνδε παλιῤῥόθιον φέρε κῦμα,
ἤπειρόνδε: Od. 10:403: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε,
ἤπειρόνδε: Od. 10:423: “νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσομεν ἤπειρόνδε,
ἤπειρόνδε: Od. 13:116: οἱ δ’ ἐκ νηὸς βάντες ἐϋζύγου ἤπειρόνδε
ἤπειρόνδε: Od. 18:84: πέμψω σ’ ἤπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ,
ἤπειρόνδε: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
ἤπειρόνδε: Od. 23:236: παῦροι δ’ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε
ἠπείρου: Od. 1:162: κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.
ἠπείρου: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
ἠπείρου: Od. 5:350: πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι.”
ἠπείρου: Od. 5:399: νῆχε δ’ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.
ἠπείρου: Od. 9:85: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ,
ἠπείρου: Od. 10:56: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ·
ἠπείρου: Od. 14:136: κεῖται ἐπ’ ἠπείρου ψαμάθῳ εἰλυμένα πολλῇ.
ἠπείρου: Od. 16:367: οὔ ποτ’ ἐπ’ ἠπείρου νύκτ’ ἄσαμεν, ἀλλ’ ἐνὶ πόντῳ
ἠπείρῳ: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
ἠπείρῳ: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
ἠπεροπεύει: Od. 15:421: εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
ἠπεροπεύειν: Il. 3:399: δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
ἠπεροπεύειν: Il. 23:605: δεύτερον αὖτ’ ἀλέασθαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν.
ἠπεροπεύειν: Od. 14:400: ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν.”
ἠπεροπεύεις: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
ἠπεροπεύῃς: Od. 13:327: ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· -
ἠπερόπευον: Od. 15:419: τὴν δ’ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερόπευον.
ἠπεροπευτὰ: Il. 3:39: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
ἠπεροπευτὰ: Il. 13:769: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
ἠπεροπῆά: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
ἤπια: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
ἤπια: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
ἤπια: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
ἤπια: Il. 11:829: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ’ ἤπια φάρμακα πάσσε
ἤπια: Il. 16:73: ἤπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται.
ἤπια: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
ἤπια: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
ἤπια: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
ἠπίη: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
ἠπιόδωρος: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
ἤπιον: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
ἤπιον: Od. 14:139: ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ’ ἐπέλθω,
ἤπιον: Od. 20:327: ἤπιον, εἴ σφωϊν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν.
ἤπιος: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
ἤπιος: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
ἤπιος: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
ἤπιος: Il. 24:775: ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.
ἤπιος: Od. 2:47: τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
ἤπιος: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἤπιος: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἤπιος: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἤπιος: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἤπιος: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
ἤπιος: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
ἠπίου: Il. 23:281: ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον
ἠπίου: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
ἥπτετο: Il. 8:67: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
ἥπτετο: Il. 11:85: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
ἥπτετο: Il. 15:319: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
ἥπτετο: Il. 16:778: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
ἥπτετο: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
ἠπύει: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
ἠπύει: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
ἠπύει: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
ἤπυεν: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
ἠπύτα: Il. 7:384: στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·
Ἠπυτίδῃ: Il. 17:324: κήρυκι Ἠπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι
ἤρα’: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
ἦρα: Il. 14:132: θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ’ οὐδὲ μάχονται.
ἦρα: Od. 3:164: αὖτις ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦρα φέροντες·
ἦρα: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
ἦρα: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
ἠρᾶθ’: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
ἠρᾶθ’: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
Ἡρακλεΐδαο: Il. 2:679: Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
Ἡρακλεΐδην: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
Ἡρακλεΐδης: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
Ἡρακλῆα: Il. 14:323: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
Ἡρακλῆα: Od. 11:267: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα
Ἡρακλῆα: Od. 21:26: φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων,
Ἡρακληείῃ: Il. 2:658: ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ,
Ἡρακληείη: Il. 11:689: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
Ἡρακληείῃ: Il. 15:640: ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ.
Ἡρακληείην: Il. 5:638: ἀλλ’ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην
Ἡρακληείην: Il. 19:98: ἤματι τῷ ὅτ’ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην
Ἡρακληείην: Od. 11:601: τὸν δὲ μέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
Ἡρακληείης: Il. 2:666: υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης.
Ἡρακλῆϊ: Od. 8:224: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ,
Ἡρακλῆος: Il. 14:266: ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
Ἡρακλῆος: Il. 15:25: ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο,
Ἡρακλῆος: Il. 18:117: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
Ἡρακλῆος: Il. 20:145: τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο
ἠράμεθα: Il. 22:393: ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
ἤραρε: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
ἤραρε: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
ἤραρε: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἤραρε: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἤραρεν: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
ἠρασάμην: Il. 14:316: οὐδ’ ὁπότ’ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,
ἠράσατ’: Il. 16:182: ἠράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν
ἠράσσατ’: Od. 11:238: ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ’ Ἐνιπῆος θείοιο,
ἠράσσατο: Il. 20:223: τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων,
ἤρατ’: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἠρᾶτ’: Il. 23:194: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ’ ἀνέμοισι
ἤρατ’: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ἤρατ’: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ἤρατο: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
ἠρᾶτο: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἠρᾶτο: Il. 6:304: εὐχομένη δ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
ἠρᾶτο: Il. 9:563: πόλλ’ ἀχέουσ’ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο,
ἠρᾶτο: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
ἠρᾶτο: Il. 10:283: Δεύτερος αὖτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἤρατο: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
ἠρᾶτο: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
ἠρᾶτο: Od. 3:64: ὣς δ’ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ἤρατο: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἠρᾶτο: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
ἠρᾶτο: Od. 6:323: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
ἠρᾶτο: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ᾕρεε: Il. 21:327: ἵστατ’ ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
ᾕρεε: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
ᾕρει: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ᾕρει: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
ᾕρει: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ᾕρει: Il. 17:463: ἀλλ’ οὐχ ᾕρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν·
ᾕρει: Il. 24:5: ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ᾕρει: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ᾕρει: Od. 9:373: ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ’ ἐξέσσυτο οἶνος
ᾕρει: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ᾕρει: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
ᾕρει: Od. 12:243: ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ᾕρει: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
ᾕρει: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ᾑρεῖτ’: Od. 21:40: ᾑρεῖτ’, ἀλλ’ αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο
ᾕρεον: Il. 2:154: οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
ᾕρεον: Il. 24:268: κὰδ δ’ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
ᾕρεον: Il. 24:579: ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα.
ᾕρεον: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
Ἥρη: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
Ἥρη: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 1:400: Ἥρη τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἥρῃ: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
Ἥρη: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
Ἥρη: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
Ἥρη: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
Ἥρη: Il. 1:551: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 1:568: Ὣς ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ἥρῃ: Il. 1:572: μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ·
Ἥρη: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
Ἥρη: Il. 2:15: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται.
Ἥρη: Il. 2:32: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
Ἥρη: Il. 2:69: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
Ἥρη: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἥρη: Il. 4:8: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
Ἥρη: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
Ἥρῃ: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
Ἥρη: Il. 4:50: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 5:392: τλῆ δ’ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς Ἀμφιτρύωνος
Ἥρη: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἥρη: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 5:721: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
Ἥρη: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
Ἥρη: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
Ἥρη: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρῃ: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
Ἥρη: Il. 5:908: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη
Ἥρη: Il. 8:198: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 8:209: Ἥρη ἀπτοεπὲς ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
Ἥρη: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
Ἥρη: Il. 8:383: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
Ἥρη: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
Ἥρῃ: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
Ἥρῃ: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
Ἥρη: Il. 8:426: αὐτὰρ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἥρη: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἥρη: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
Ἥρη: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
Ἥρῃ: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
Ἥρη: Il. 8:471: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
Ἥρη: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἥρη: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἥρη: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 14:153: Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι
Ἥρη: Il. 14:159: μερμήριξε δ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 14:194: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
Ἥρη: Il. 14:197: Τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 14:222: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
Ἥρη: Il. 14:243: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
Ἥρη: Il. 14:263: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 14:291: Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον
Ἥρη: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
Ἥρη: Il. 14:299: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 14:312: Ἥρη κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
Ἥρη: Il. 14:328: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
Ἥρη: Il. 14:359: Ἥρη δ’ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι.
Ἥρη: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
Ἥρη: Il. 15:34: Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 15:83: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 15:90: Ἥρη τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας·
Ἥρη: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
Ἥρη: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ἥρη: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
Ἥρη: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
Ἥρη: Il. 16:439: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
Ἥρη: Il. 18:184: Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις·
Ἥρη: Il. 18:239: Ἠέλιον δ’ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 18:357: ἔπρηξας καὶ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
Ἥρη: Il. 18:360: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 19:97: Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν,
Ἥρη: Il. 19:106: τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
Ἥρη: Il. 19:407: αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
Ἥρη: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἥρῃ: Il. 20:70: Ἥρῃ δ’ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ
Ἥρη: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
Ἥρη: Il. 20:309: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ἥρη: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
Ἥρη: Il. 21:328: Ἥρη δὲ μέγ’ ἄϋσε περιδείσασ’ Ἀχιλῆϊ
Ἥρη: Il. 21:369: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν
Ἥρη: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 21:384: παυσάσθην, Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ·
Ἥρη: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρη: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
Ἥρη: Il. 21:512: σή μ’ ἄλοχος στυφέλιξε πάτερ λευκώλενος Ἥρη,
Ἥρῃ: Il. 24:25: ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ
Ἥρη: Il. 24:55: Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
Ἥρη: Il. 24:65: Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
Ἥρη: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
Ἥρη: Od. 4:513: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη.
Ἥρη: Od. 12:72: ἀλλ’ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων.
Ἥρη: Od. 20:70: Ἥρη δ’ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν
Ἥρην: Il. 4:5: αὐτίκ’ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
Ἥρην: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἥρην: Il. 16:432: Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
Ἥρην: Il. 18:356: Ζεὺς δ’ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
Ἥρην: Il. 20:112: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην
Ἥρην: Il. 21:367: Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ’ Ἥρην
ἠρήρει: Il. 12:56: ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν
ἠρήρειστο: Il. 3:358: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
ἠρήρειστο: Il. 4:136: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο
ἠρήρειστο: Il. 7:252: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
ἠρήρειστο: Il. 11:436: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,
Ἥρης: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
Ἥρης: Il. 7:411: ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
Ἥρης: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
Ἥρης: Il. 10:329: ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης
Ἥρης: Il. 11:271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
Ἥρης: Il. 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
Ἥρης: Il. 15:5: Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης,
Ἥρης: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
Ἥρης: Il. 16:88: δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
Ἥρης: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
Ἥρης: Od. 8:465: οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
Ἥρης: Od. 11:604: παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου.
Ἥρης: Od. 15:112: ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
Ἥρης: Od. 15:180: “οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης·
ἠρήσαντο: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
ἠρήσαντο: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
ἠρήσαντο: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
ἠρήσαντο: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ἠρήσαντο: Od. 1:366: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
ἠρήσαντο: Od. 4:827: ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ,
ἠρήσαντο: Od. 18:213: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
ἠρήσατο: Il. 1:351: πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·
ἠρήσατο: Il. 17:568: ὅττί ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων.
ἠρήσατο: Il. 23:144: Σπερχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς
ἠρήσατο: Od. 13:355: αὐτίκα δὲ Νύμφῃσ’ ἠρήσατο χεῖρας ἀνασχών·
ἦρι: Il. 9:360: ἦρι μάλ’ Ἑλλήσποντον ἐπ’ ἰχθυόεντα πλεούσας
ἦρι: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
ἦρι: Od. 20:156: ἀλλὰ μάλ’ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή.”
ἠριγένεια: Il. 1:477: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Il. 24:788: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 2:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 3:404: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 3:491: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 4:195: ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν
ἠριγένεια: Od. 4:306: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 4:431: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 4:576: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 5:228: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 8:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 9:152: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 9:170: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 9:307: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 9:437: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 9:560: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 10:187: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 12:8: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 12:316: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 13:18: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 15:189: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 17:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 19:428: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠριγένεια: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
ἠριγένειαν: Od. 23:347: αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν
ἠριγενείης: Il. 8:508: ὥς κεν παννύχιοι μέσφ’ ἠοῦς ἠριγενείης
ἠριγενείης: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
ἠριγενείης: Od. 13:94: ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης,
ἠρίθμει: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
ἠρίθμεον: Od. 10:204: ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·
ἤρικε: Il. 17:295: ἤρικε δ’ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ
ἠρίον: Il. 23:126: φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἷ αὐτῷ.
ἤριπε: Il. 4:462: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ἤριπε: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἤριπε: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
ἤριπε: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἤριπε: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
ἤριπε: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
ἤριπε: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἤριπε: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἤριπε: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἤριπε: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἤριπε: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ἤριπε: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἤριπε: Il. 16:319: ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ’ αὐτοσχεδὰ δουρὶ
ἤριπε: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
ἤριπε: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ἤριπε: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
ἤριπε: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
ἤριπε: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
ἤριπε: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἤριπε: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
ἤριπε: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
ἤριπεν: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ἤριπεν: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ἤρκει: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
ἤρκεσ’: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
ἤρκεσε: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
ἤρκεσε: Il. 13:371: καὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
ἤρκεσε: Il. 13:397: δουρὶ μέσον περόνησε τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
ἤρκεσε: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
ἤρκεσε: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἤρκεσε: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἥρμοσε: Il. 3:333: οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε δ’ αὐτῷ.
ἥρμοσε: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
ἥρμοσεν: Od. 5:247: τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
ἠρνεῖτο: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
ἠρνεῖτο: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
ἠρνεῖτο: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
ἦρξα: Od. 14:230: εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
ἤρξατο: Od. 23:310: ἤρξατο δ’, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα
ἥρπαξ’: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
ἥρπαξε: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἥρπασε: Il. 13:528: ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ἥρπασε: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἥρπασεν: Od. 15:250: ἀλλ’ ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
ἤρτυε: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
ἤρτυε: Od. 3:152: ἀλλήλοισ’· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο·
ἤρτυε: Od. 11:439: σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ’ ἐόντι.”
ἤρτυεν: Od. 16:448: ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ’ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον.
ἠρτύναντο: Od. 4:782: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἠρτύναντο: Od. 8:53: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἤρτυνον: Il. 15:303: ὑσμίνην ἤρτυνον ἀριστῆας καλέσαντες
ἤρτυον: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἤρυγεν: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ἤρυγεν: Il. 20:404: ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα
ἠρύκακε: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
ἠρύκακε: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
ἠρύκακε: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
ἦρχ’: Il. 1:571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἦρχ’: Il. 2:512: τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
ἦρχ’: Il. 2:609: τῶν ἦρχ’ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ
ἦρχ’: Il. 2:713: τῶν ἦρχ’ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν
ἦρχ’: Il. 2:736: τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
ἦρχ’: Il. 2:830: τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ
ἦρχ’: Il. 2:837: τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδης ἦρχ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἦρχ’: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
ἦρχ’: Il. 7:347: τοῖσιν δ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἦρχ’: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἦρχ’: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
ἦρχ’: Il. 13:690: ἦρχ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἦρχ’: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
ἦρχ’: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἦρχ’: Il. 18:249: τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἦρχ’: Il. 19:248: ἦρχ’, ἅμα δ’ ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν.
ἦρχ’: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
ἦρχ’: Od. 16:345: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἦρχ’: Od. 18:349: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἦρχ’: Od. 20:359: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἦρχ’: Od. 22:461: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἦρχε: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
ἦρχε: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἦρχε: Il. 2:576: τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
ἦρχε: Il. 2:586: τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἦρχε: Il. 2:622: τῶν δ’ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·
ἦρχε: Il. 2:623: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
ἦρχε: Il. 2:636: τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
ἦρχε: Il. 2:756: Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,
ἦρχε: Il. 2:826: Τρῶες, τῶν αὖτ’ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἦρχε: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
ἦρχε: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
ἦρχε: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἦρχε: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
ἦρχε: Il. 7:445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἦρχε: Il. 9:653: σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἦρχε: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἦρχε: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
ἦρχε: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἦρχε: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἦρχε: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἦρχε: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἦρχε: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
ἦρχε: Il. 16:196: τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ,
ἦρχε: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
ἦρχε: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἦρχε: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἦρχε: Il. 17:597: Πρῶτος Πηνέλεως Βοιώτιος ἦρχε φόβοιο.
ἦρχε: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἦρχε: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἦρχε: Il. 21:287: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἦρχε: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
ἦρχε: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἦρχε: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
ἦρχε: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἦρχε: Il. 24:723: τῇσιν δ’ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
ἦρχε: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἦρχε: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
ἦρχε: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
ἦρχε: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἦρχε: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἦρχε: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἦρχε: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
ἦρχε: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
ἦρχε: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
ἦρχε: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἦρχε: Od. 8:107: κῆρυξ· ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι
ἦρχε: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἦρχε: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἦρχε: Od. 17:100: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
ἦρχε: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἦρχε: Od. 19:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
ἦρχε: Od. 19:508: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
ἦρχε: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἦρχε: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἦρχε: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
ἦρχε: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἦρχε: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἦρχεν: Il. 2:718: τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἦρχεν: Il. 2:819: Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
ἦρχεν: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
ἦρχεν: Il. 12:98: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
ἤρχετο: Il. 7:324: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
ἤρχετο: Il. 9:93: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
ἤρχετο: Od. 1:367: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
ἤρχετο: Od. 6:101: τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς.
ἤρχετο: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
ἤρχετο: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
ἤρχετο: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
ἤρχετο: Od. 15:166: τοῖσι δὲ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύθων·
ἤρχετο: Od. 15:502: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
ἦρχον: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
ἦρχον: Il. 2:494: Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
ἦρχον: Il. 2:517: Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
ἦρχον: Il. 2:856: Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
ἦρχον: Il. 11:780: ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ’ ἅμ’ ἕπεσθαι·
ἦρχον: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
ἦρχον: Od. 13:266: δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ’ ἄλλων ἦρχον ἑταίρων.
ἦρχον: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
ἥρω’: Il. 6:63: ἥρω’ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ἥρω’: Il. 13:428: ἥρω’ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ’ ἦν Ἀγχίσαο,
ἥρω’: Od. 11:520: ἥρω’ Εὐρύπυλον· πολλοὶ δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἥρῳ: Il. 7:453: ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε.
ἥρῳ: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
ἠρῶ: Od. 18:176: ἠρῶ ἀθανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσθαι.”
ἥρωα: Il. 4:200: παπταίνων ἥρωα Μαχάονα· τὸν δὲ νόησεν
ἥρωα: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
ἥρωα: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
ἥρωα: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
ἥρωα: Il. 16:781: ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν
ἥρωα: Il. 18:325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι·
ἥρωα: Il. 22:298: Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·
ἥρωα: Od. 1:189: Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε
ἥρωας: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἥρωας: Il. 13:629: πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, κτεῖναι δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἥρωας: Il. 15:230: τῇ μάλ’ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς·
ἥρωας: Il. 15:261: πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἥρωας: Il. 15:702: νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν θ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἥρωας: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἥρωας: Il. 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἥρωας: Od. 1:272: αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἥρωας: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
ἥρωες: Il. 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
ἥρωες: Il. 2:256: ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις.
ἥρωες: Il. 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
ἥρωες: Il. 15:219: δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ’ ἥρωες Ἀχαιοί.
ἥρωες: Il. 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
ἥρωες: Il. 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
ἥρωες: Od. 24:68: καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ’ ἥρωες Ἀχαιοὶ
ἡρώεσσιν: Il. 2:483: ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
ἡρώεσσιν: Il. 2:579: κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
ἡρώεσσιν: Il. 13:346: ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά.
ἡρώεσσιν: Il. 16:144: Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν.
ἡρώεσσιν: Il. 19:391: Πηλίου ἐκ κορυφῆς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν·
ἡρώεσσιν: Il. 23:645: πείθεσθαι, τότε δ’ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν.
ἠρώησαν: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
ἥρωϊ: Il. 9:609: Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
ἥρωϊ: Il. 13:582: βῆ δ’ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι
ἥρωϊ: Il. 16:751: Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει
ἥρωϊ: Il. 17:137: ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει.
ἥρωϊ: Il. 17:706: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει,
ἥρωϊ: Il. 23:151: Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσθαι.
ἥρωϊ: Il. 23:747: Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος.
ἥρωϊ: Il. 23:893: ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν,
ἥρωϊ: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ἥρωϊ: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ἥρωϊ: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ἠρώμην: Od. 12:337: ἠρώμην πάντεσσι θεοῖσ’, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
ἥρωος: Od. 22:185: Λαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρίζων φορέεσκε·
ἥρως: Il. 1:102: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
ἥρως: Il. 2:708: ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ
ἥρως: Il. 2:844: Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως
ἥρως: Il. 3:377: τὴν μὲν ἔπειθ’ ἥρως μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἥρως: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 6:35: Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ’ ἕλε Λήϊτος ἥρως
ἥρως: Il. 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ἥρως: Il. 7:120: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ἥρως: Il. 7:322: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων.
ἥρως: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
ἥρως: Il. 10:416: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ’ ἃς εἴρεαι ἥρως
ἥρως: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
ἥρως: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
ἥρως: Il. 12:95: υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ’ ἦν Ἄσιος ἥρως
ἥρως: Il. 13:112: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
ἥρως: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
ἥρως: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
ἥρως: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ἥρως: Il. 13:788: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως·
ἥρως: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
ἥρως: Il. 21:163: ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν.
ἥρως: Il. 23:824: αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
ἥρως: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἥρως: Il. 24:474: ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
ἥρως: Il. 24:574: ἥρως Αὐτομέδων ἠδ’ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
ἥρως: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
ἥρως: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
ἥρως: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
ἥρως: Od. 4:21: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός,
ἥρως: Od. 4:303: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός·
ἥρως: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
ἥρως: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
ἥρως: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
ἥρως: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
ἥρως: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
ἥρως: Od. 7:303: “ἥρως, μή μοι τοὔνεκ’ ἀμύμονα νείκεε κούρην·
ἥρως: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
ἥρως: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
ἥρως: Od. 14:317: ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
ἥρως: Od. 15:52: ἥρως Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος,
ἥρως: Od. 15:62: ἥρως, βῆ δὲ θύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδα
ἥρως: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
ἥρως: Od. 15:121: ἥρως Ἀτρεΐδης· ὁ δ’ ἄρα κρητῆρα φαεινὸν
ἥρως: Od. 15:131: καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ἥρως
ἥρως: Od. 18:423: τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως,
ἥρως: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
ἡρώων: Il. 1:4: ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
ἡρώων: Il. 5:747: ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
ἡρώων: Il. 8:391: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
ἡρώων: Il. 9:521: ἡρώων, ὅτε κέν τιν’ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
ἡρώων: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἡρώων: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἡρώων: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
ἡρώων: Od. 1:101: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,
ἡρώων: Od. 4:268: ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ’ ἐπελήλυθα γαῖαν·
ἡρώων: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
ἡρώων: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
ἡρώων: Od. 11:329: ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ θύγατρας·
ἡρώων: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
ἡρώων: Od. 14:97: ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης
ἡρώων: Od. 24:25: ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα,
ἡρώων: Od. 24:88: ἡρώων, ὅτε κέν ποτ’ ἀποφθιμένου βασιλῆος
ἧσ’: Il. 15:245: ἧσ’ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;
ᾗς: Il. 1:205: ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ”
ἧς: Il. 2:161: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἧς: Il. 2:177: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἧς: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
ᾗς: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
ἧς: Il. 2:358: ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ᾗς: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
ἧς: Il. 5:265: τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς
ἧς: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
ἧς: Il. 14:89: καλλείψειν, ἧς εἵνεκ’ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά;
ἧς: Il. 14:275: Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.
ἧς: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
ἧς: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
ἧς: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
ἧς: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
ἧς: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
ἧς: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
ᾗς: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
ἧς: Il. 24:305: νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
ἧς: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ἧς: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
ἧς: Od. 3:235: ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
ἧς: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ἧς: Od. 6:278: ἦ τινά που πλαγχθέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς
ἧς: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἧς: Od. 9:28: ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.
ἧς: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
ἧς: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
ἧς: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
ἧς: Od. 19:400: παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς·
ἧς: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
ἧς: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἧς: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
ἧς: Od. 23:346: εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου,
ἧς: Od. 24:30: ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες,
ἧς: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
ἧσαι: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
ἦσαν: Il. 2:487: οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
ἦσαν: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
ἦσαν: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
ἦσαν: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
ἦσαν: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
ἦσαν: Il. 3:384: πύργῳ ἐφ’ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν·
ἦσαν: Il. 4:393: κούρους πεντήκοντα· δύω δ’ ἡγήτορες ἦσαν,
ἦσαν: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἦσαν: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἦσαν: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
ἦσαν: Il. 6:315: ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
ἦσαν: Il. 9:30: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
ἦσαν: Il. 9:582: οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων·
ἦσαν: Il. 9:691: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
ἦσαν: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
ἦσαν: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
ἦσαν: Il. 11:39: κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
ἦσαν: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 11:634: χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ’ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.
ἦσαν: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ἦσαν: Il. 12:180: πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν.
ἦσαν: Il. 13:525: ἀθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο.
ἦσαν: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἦσαν: Il. 14:122: ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι
ἦσαν: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ἦσαν: Il. 16:168: Πεντήκοντ’ ἦσαν νῆες θοαί, ᾗσιν Ἀχιλλεὺς
ἦσαν: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
ἦσαν: Il. 18:38: πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
ἦσαν: Il. 18:49: ἄλλαι θ’ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
ἦσαν: Il. 18:258: τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί·
ἦσαν: Il. 18:519: ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ’ ὑπολίζονες ἦσαν.
ἦσαν: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
ἦσαν: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 20:270: ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων,
ἦσαν: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 23:173: ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν,
ἦσαν: Il. 23:461: ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν·
ἦσαν: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
ἦσαν: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
ἦσαν: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἦσαν: Il. 24:495: πεντήκοντά μοι ἦσαν ὅτ’ ἤλυθον υἷες Ἀχαιῶν·
ἦσαν: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
ἦσαν: Od. 1:27: Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
ἦσαν: Od. 2:119: τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
ἦσαν: Od. 6:6: οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
ἦσαν: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
ἦσαν: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
ἦσαν: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
ἦσαν: Od. 9:425: ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
ἦσαν: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
ἦσαν: Od. 10:395: ἄνδρες δ’ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν
ἦσαν: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
ἦσαν: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
ἦσαν: Od. 13:210: ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἦσαν: Od. 14:224: ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν
ἦσαν: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
ἦσαν: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
ἦσαν: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
ἦσαν: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
ἦσαν: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
ἦσαν: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
ἦσαν: Od. 19:240: ἔσκε φίλος· παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι.
ἦσαν: Od. 21:185: ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν.
ἦσαν: Od. 22:472: δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν.
ἦσαν: Od. 24:160: ἐξαπίνης προφανέντ’, οὐδ’ οἳ προγενέστεροι ἦσαν,
ἦσαν: Od. 24:194: ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἦσαν ἀμύμονι Πηνελοπείῃ,
ἥσατο: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
ἥσει: Il. 14:240: τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
ἥσειν: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
ἧσθ’: Od. 2:240: ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
ἦσθ’: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
ἦσθα: Il. 5:898: καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.
ἦσθα: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
ἦσθα: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
ἦσθα: Il. 23:604: ἦσθα πάρος· νῦν αὖτε νόον νίκησε νεοίη.
ἦσθα: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
ἦσθα: Od. 4:31: “οὐ μὲν νήπιος ἦσθα, Βοηθοΐδη Ἐτεωνεῦ,
ἦσθα: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
ἦσθα: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
ἦσθα: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
ἦσθα: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
ἧσθαι: Il. 1:134: ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;
ἧσθαι: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
ἧσθαι: Il. 13:253: ἧσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι.
ἧσθαι: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
ἧσθαι: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
ἧσθαι: Od. 10:507: ἧσθαι· τὴν δέ κέ τοι πνοιὴ βορέαο φέρῃσιν.
ἧσθαι: Od. 10:536: ἧσθαι, μηδὲ ἐᾶν νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
ἧσθαι: Od. 19:120: ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί·
ἧσθαι: Od. 23:365: ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.”
ἦσθε: Od. 5:94: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
ἦσθε: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἦσθε: Od. 7:177: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
ἥσθην: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
ἥσθην: Il. 8:445: ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
ἥσθην: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
ἥσθην: Od. 7:232: ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός.
ἤσθιε: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἤσθιε: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
ἤσθιε: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
ἤσθιε: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ἤσθιεν: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
ἤσθιον: Od. 1:9: ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἤσθιον: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
ᾗσι: Il. 2:588: ἐν δ’ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς
ᾗσι: Il. 11:673: ῥύσι’ ἐλαυνόμενος· ὃ δ’ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
ᾗσι: Il. 11:793: εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει
ᾗσι: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
ᾗσι: Il. 14:92: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν
ᾗσι: Il. 15:359: γίγνεται, ὁππότ’ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.
ᾗσι: Il. 17:260: τῶν δ’ ἄλλων τίς κεν ᾗσι φρεσὶν οὐνόματ’ εἴποι,
ᾗσι: Il. 19:19: αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
ᾗσι: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
ᾗσι: Il. 24:409: ᾗσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύθηκεν Ἀχιλλεύς.
ᾗσι: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
ᾗσι: Od. 2:34: Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
ᾗσι: Od. 8:240: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν·
ᾖσι: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
ᾗσι: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
ᾗσι: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
ᾗσι: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
ᾗσιν: Il. 1:333: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ᾗσιν: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
ᾗσιν: Il. 5:54: οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·
ᾗσιν: Il. 8:446: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ᾗσιν: Il. 13:558: σειόμενον ἐλέλικτο· τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾗσιν
ᾗσιν: Il. 16:168: Πεντήκοντ’ ἦσαν νῆες θοαί, ᾗσιν Ἀχιλλεὺς
ᾗσιν: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
ᾗσιν: Il. 18:430: τοσσάδ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ
ᾖσιν: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
ᾗσιν: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ᾗσιν: Od. 1:444: βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ’ Ἀθήνη.
ᾗσιν: Od. 5:74: θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
ᾗσιν: Od. 6:272: ᾗσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι θάλασσαν.
ᾖσιν: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ᾖσιν: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
ᾗσιν: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
ᾗσιν: Od. 10:553: ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,
ᾗσιν: Od. 10:557: ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
ᾗσιν: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
ᾗσιν: Od. 13:320: ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
ᾗσιν: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
ᾗσιν: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
ἤσκειν: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
ἤσκησαν: Il. 23:743: πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν,
ἤσκησεν: Il. 18:592: Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
ἤσκηται: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
ἧσο: Il. 2:200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
ἧσο: Il. 3:406: ἧσο παρ’ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ’ ἀπόεικε κελεύθου,
ἧσο: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
ἧσο: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
ἧσο: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
ἧσο: Od. 20:262: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων·
ἠσπάζοντ’: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
ἠσπάζοντο: Il. 10:542: δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
ἠσπάζοντο: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
ἠσπάζοντο: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
ἤσπαιρ’: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
ἤσπαιρε: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
ἤσπαιρε: Od. 19:231: αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι.
ἤσπαιρον: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
ἧσσον: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
ἥσσονας: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
ἥσσων: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
ἥσσων: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
ἧστ’: Il. 14:288: ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
ἧσται: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἧσται: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἧσται: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
ἧσται: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ἧσται: Od. 13:424: ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις, παρὰ δ’ ἄσπετα κεῖται.
ἧσται: Od. 16:145: ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ’ ἀμφ’ ὀστεόφι χρώς.”
ἧσται: Od. 18:240: ἧσται νευστάζων κεφαλῇ, μεθύοντι ἐοικώς,
ἤστην: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
ἧστο: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
ἧστο: Il. 6:324: ἧστο καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.
ἧστο: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
ἧστο: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
ἧστο: Il. 13:524: ἧστο Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθά περ ἄλλοι
ἧστό: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
ἧστο: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἧστο: Il. 23:451: ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ·
ἧστο: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἧστο: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
ἧστο: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἧστο: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
ἧστο: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
ἧστο: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ἧστο: Od. 23:91: ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι
ἧστο: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
ἡσυχίη: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
ἡσύχιον: Il. 21:598: ἡσύχιον δ’ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
ᾐσχυμμένος: Il. 18:180: σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ.
ᾔσχυνας: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
ᾔσχυνε: Il. 18:24: χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον·
ᾔσχυνε: Il. 18:27: κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.
ᾔσχυνε: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
ἥσω: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
ἤτ’: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
ἤτ’: Il. 17:42: οὐδ’ ἔτ’ ἀδήριτος ἤτ’ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.
ἤτε: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
ἦτε: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
ἤτε: Il. 17:42: οὐδ’ ἔτ’ ἀδήριτος ἤτ’ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.
ᾔτεε: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
ᾔτεε: Il. 13:365: ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
ᾔτεέ: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
ᾔτεε: Od. 2:387: ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
ᾔτεε: Od. 9:354: ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ’ ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
ᾔτεεν: Il. 5:358: πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·
ᾐτέομεν: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
ᾔτεον: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ᾔτευν: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
ᾐτιάασθε: Il. 16:202: πάνθ’ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ’ ᾐτιάασθε ἕκαστος·
ἠτίμασεν: Il. 1:11: οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
ἠτίμησ’: Il. 1:94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων,
ἠτίμησας: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἠτίμησεν: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
ἠτίμησεν: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἠτίμησεν: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ᾐτιόωντο: Il. 11:78: πάντες δ’ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα
Ἤτοι: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
Ἤτοι: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἤτοι: Il. 1:140: Ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,
ἤτοι: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
Ἤτοι: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἤτοι: Il. 2:813: τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,
ἤτοι: Il. 3:168: ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι,
ἤτοι: Il. 3:213: ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
ἤτοι: Il. 3:305: ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἤτοι: Il. 4:9: ἀλλ’ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
ἤτοι: Il. 4:13: ἀλλ’ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου·
ἤτοι: Il. 4:18: ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
ἤτοι: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἤτοι: Il. 4:51: ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες
ἤτοι: Il. 4:62: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦθ’ ὑποείξομεν ἀλλήλοισι,
ἤτοι: Il. 4:237: τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
ἤτοι: Il. 4:376: ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
ἤτοι: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
ἤτοι: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἤτοι: Il. 5:648: Τληπόλεμ’ ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν
ἤτοι: Il. 5:724: τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε
ἤτοι: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἤτοι: Il. 5:842: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν
ἤτοι: Il. 5:847: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ’ ἔασε
ἤτοι: Il. 6:201: ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
ἤτοι: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
ἤτοι: Il. 6:414: ἤτοι γὰρ πατέρ’ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἤτοι: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
ἤτοι: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
Ἤτοι: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
Ἤτοι: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἤτοι: Il. 7:406: Ἰδαῖ’ ἤτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις
ἤτοι: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
ἤτοι: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
ἤτοι: Il. 8:35: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’ ὡς σὺ κελεύεις·
ἤτοι: Il. 8:323: ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν,
ἤτοι: Il. 8:364: ἤτοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
ἤτοι: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἤτοι: Il. 8:466: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’, εἰ σὺ κελεύεις·
ἤτοι: Il. 8:502: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
ἤτοι: Il. 8:529: ἀλλ’ ἤτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς,
ἤτοι: Il. 9:65: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
ἤτοι: Il. 9:551: ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ
ἤτοι: Il. 9:697: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ κεν ἴῃσιν
ἤτοι: Il. 10:11: ἤτοι ὅτ’ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε,
ἤτοι: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
ἤτοι: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
ἤτοι: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
ἤτοι: Il. 11:317: ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
ἤτοι: Il. 11:338: ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
ἤτοι: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
ἤτοι: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ἤτοι: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἤτοι: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
ἤτοι: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἤτοι: Il. 13:614: ἤτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης
ἤτοι: Il. 13:694: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
ἤτοι: Il. 13:709: ἀλλ’ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ
ἤτοι: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἤτοι: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
ἤτοι: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
ἤτοι: Il. 15:190: ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ
ἤτοι: Il. 15:211: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθεὶς ὑποείξω·
ἤτοι: Il. 15:333: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
ἤτοι: Il. 15:634: ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν
ἤτοι: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
ἤτοι: Il. 16:61: ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν· ἤτοι ἔφην γε
ἤτοι: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
ἤτοι: Il. 16:399: ἔνθ’ ἤτοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ
ἤτοι: Il. 16:451: ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἤτοι: Il. 16:463: ἔνθ’ ἤτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον,
ἤτοι: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
Ἤτοι: Il. 17:288: Ἤτοι τὸν Λήθοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς
ἤτοι: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
ἤτοι: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
ἤτοι: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἤτοι: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
ἤτοι: Il. 18:446: ἤτοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ἤτοι: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
ἤτοι: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἤτοι: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
ἤτοι: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
ἤτοι: Il. 20:22: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο
ἤτοι: Il. 20:67: ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
ἤτοι: Il. 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
ἤτοι: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ἤτοι: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἤτοι: Il. 21:90: ἤτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας
ἤτοι: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
ἤτοι: Il. 21:446: ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
ἤτοι: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
ἤτοι: Il. 22:512: ἀλλ’ ἤτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ
ἤτοι: Il. 23:48: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί·
ἤτοι: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
ἤτοι: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
ἤτοι: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
ἤτοι: Il. 23:404: ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω
ἤτοι: Il. 23:462: ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας,
ἤτοι: Il. 23:828: ἀλλ’ ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἤτοι: Il. 24:48: ἀλλ’ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
ἤτοι: Il. 24:71: ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
ἤτοι: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
ἤτοι: Il. 24:462: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ’ Ἀχιλῆος
ἤτοι: Il. 24:490: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων
ἤτοι: Il. 24:629: ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ’ Ἀχιλῆα
ἦτορ: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἦτορ: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
ἦτορ: Il. 3:31: ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Il. 5:250: θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
ἦτορ: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
ἦτορ: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
ἦτορ: Il. 8:413: πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;
ἦτορ: Il. 8:437: μίγδ’ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ.
ἦτορ: Il. 9:9: Ἀτρεΐδης δ’ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ
ἦτορ: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
ἦτορ: Il. 9:568: ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.
ἦτορ: Il. 9:701: νῦν μὲν κοιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ
ἦτορ: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
ἦτορ: Il. 10:107: ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Il. 10:575: νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
ἦτορ: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
ἦτορ: Il. 13:84: οἳ παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Il. 14:366: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ·
ἦτορ: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
ἦτορ: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
ἦτορ: Il. 15:252: ἤματι τῷδ’ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.
ἦτορ: Il. 15:554: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο;
ἦτορ: Il. 16:209: ἔνθά τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσθω.
ἦτορ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ἦτορ: Il. 16:264: κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες
ἦτορ: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
ἦτορ: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
ἦτορ: Il. 16:660: πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ
ἦτορ: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
ἦτορ: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
ἦτορ: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
ἦτορ: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
ἦτορ: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἦτορ: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
ἦτορ: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
ἦτορ: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἦτορ: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
ἦτορ: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἦτορ: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
ἦτορ: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
ἦτορ: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
ἦτορ: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἦτορ: Il. 24:205: υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἦτορ: Il. 24:521: υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἦτορ: Il. 24:585: παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ’ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 1:48: ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
ἦτορ: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
ἦτορ: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἦτορ: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
ἦτορ: Od. 2:298: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἦτορ: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
ἦτορ: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
ἦτορ: Od. 4:481: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 4:538: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
ἦτορ: Od. 4:804: “εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ;
ἦτορ: Od. 4:840: κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
ἦτορ: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 7:269: γαίης ὑμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 7:287: ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἦτορ: Od. 8:303: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ·
ἦτορ: Od. 9:62: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἦτορ: Od. 9:105: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ.
ἦτορ: Od. 9:256: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 9:565: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἦτορ: Od. 10:77: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ·
ἦτορ: Od. 10:133: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἦτορ: Od. 10:198: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
ἦτορ: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἦτορ: Od. 10:496: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ·
ἦτορ: Od. 10:566: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 12:277: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Od. 13:286: ᾤχοντ’· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.”
ἦτορ: Od. 13:320: ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
ἦτορ: Od. 15:481: ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἦτορ: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
ἦτορ: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
ἦτορ: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Od. 18:153: αὐτὰρ ὁ βῆ κατὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἦτορ: Od. 19:136: ἀλλ’ Ὀδυσῆ ποθέουσα φίλον κατατήκομαι ἦτορ.
ἦτορ: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
ἦτορ: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
ἦτορ: Od. 20:84: ἤματα μὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ,
ἦτορ: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
ἦτορ: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 23:53: ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε.
ἦτορ: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
ἦτορ: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
ἦτορ: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ἦτορ: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ἠΰ: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
ἠΰ: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
ἠῢ: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
ἠΰ: Il. 24:6: Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
ἠΰ: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
ἠΰ: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
ἠϋγένειος: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
ἠϋγένειος: Il. 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ἠϋγένειος: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ἠϋγένειος: Od. 4:456: ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,
ηὔδα: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
ηὔδα: Il. 3:203: Τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 11:821: Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 12:163: Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:254: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:266: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 14:499: πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
ηὔδα: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 23:586: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Il. 24:307: οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:213: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:230: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:306: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:345: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:388: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:399: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 1:412: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:129: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:177: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:208: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:309: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 2:371: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 3:21: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 3:75: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα,
ηὔδα: Od. 3:201: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 3:225: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 3:239: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 4:155: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 4:290: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 4:315: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 4:593: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 4:648: τὸν δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 6:186: τὸν δ’ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:48: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:86: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:154: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:179: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:265: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:279: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:512: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:535: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 15:544: τὸν δ’ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:30: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:68: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:112: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:146: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:240: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:262: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 16:434: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 17:45: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 17:77: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 17:107: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 17:392: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 17:598: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 18:226: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 19:26: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 20:338: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 21:320: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 21:343: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 22:153: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 23:123: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 24:375: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ηὔδα: Od. 24:510: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἠϋκόμοιο: Il. 2:689: κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο,
ἠϋκόμοιο: Il. 3:329: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο.
ἠϋκόμοιο: Il. 4:512: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 6:92: θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἠϋκόμοιο: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἠϋκόμοιο: Il. 6:303: θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἠϋκόμοιο: Il. 7:355: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο,
ἠϋκόμοιο: Il. 8:82: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 9:339: Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ’ ἠϋκόμοιο;
ἠϋκόμοιο: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 11:369: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 11:505: εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 13:766: δῖον Ἀλέξανδρον Ἑλένης πόσιν ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Il. 24:466: καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
ἠϋκόμοιο: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ἠϋκόμοιο: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ἠύκομος: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
ἠΰκομος: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
ἠΰκομος: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
ἠύκομος: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
ἠΰν: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
ἠΰν: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
ἠῢν: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
ἠΰν: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
ἤϋσ’: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἠΰς: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
ἠΰς: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
ἠΰς: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ἠΰς: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
ἠῢς: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
ἠῢς: Il. 16:653: ὄφρ’ ἠῢς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ἠΰς: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ἠΰς: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
ἤϋσε: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἤϋσε: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
ἤϋσεν: Il. 8:227: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Il. 11:275: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Il. 11:462: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,
ἤϋσεν: Il. 11:585: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Il. 12:439: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Il. 13:149: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Il. 17:247: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ἤϋσεν: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
ἠΰτ’: Il. 1:359: καρπαλίμως δ’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὀμίχλη,
ἠΰτ’: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
ἠΰτ’: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
ἠΰτ’: Od. 8:518: βήμεναι, ἠΰτ’ Ἄρηα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
ἠΰτ’: Od. 11:222: ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.
ἠΰτε: Il. 2:87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
Ἠΰτε: Il. 2:455: Ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
Ἠΰτε: Il. 2:469: Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
ἠΰτε: Il. 2:480: ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ἠΰτε: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
ἠΰτε: Il. 3:3: ἠΰτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό·
ἠΰτε: Il. 4:243: τίφθ’ οὕτως ἔστητε τεθηπότες ἠΰτε νεβροί,
ἠΰτε: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
ἠΰτε: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
ἠΰτε: Il. 7:235: μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
ἠΰτε: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
ἠΰτε: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
ἠΰτε: Il. 15:618: ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΰτε πέτρη
ἠΰτε: Il. 16:7: τίπτε δεδάκρυσαι Πατρόκλεες, ἠΰτε κούρη
ἠΰτε: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
ἠΰτε: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
ἠΰτε: Il. 17:547: ἠΰτε πορφυρέην ἶριν θνητοῖσι τανύσσῃ
ἠΰτε: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
ἠΰτε: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
ἠΰτε: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
ἠΰτε: Il. 21:29: τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς,
ἠΰτε: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
ἠΰτε: Il. 21:573: ἠΰτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
ἠΰτε: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
ἠΰτε: Il. 22:139: ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν
ἠΰτε: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
ἠΰτε: Il. 23:455: λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠΰτε μήνη.
ἠΰτε: Od. 14:476: πηγυλίς· αὐτὰρ ὕπερθε χιὼν γένετ’ ἠΰτε πάχνη,
ἠΰτε: Od. 17:463: πρυμνότατον κατὰ νῶτον. ὁ δ’ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
ἠΰτε: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
ἠΰτε: Od. 23:191: ἀκμηνὸς θαλέθων· πάχετος δ’ ἦν ἠΰτε κίων.
Ἥφαιστ’: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
Ἥφαιστ’: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
Ἥφαιστ’: Od. 8:355: “Ἥφαιστ’, εἴ περ γάρ κεν Ἄρης χρεῖος ὑπαλύξας
Ἥφαιστε: Il. 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
Ἥφαιστε: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
Ἡφαίστοιο: Il. 2:426: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο.
Ἡφαίστοιο: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
Ἡφαίστοιο: Il. 9:464: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο,
Ἡφαίστοιο: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
Ἡφαίστοιο: Il. 17:88: ὀξέα κεκλήγων φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο
Ἡφαίστοιο: Il. 18:137: τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ’ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
Ἡφαίστοιο: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
Ἡφαίστοιο: Il. 18:617: τεύχεα μαρμαίροντα παρ’ Ἡφαίστοιο φέρουσα.
Ἡφαίστοιο: Il. 19:10: τύνη δ’ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο
Ἡφαίστοιο: Il. 20:73: ἄντα δ’ ἄρ’ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
Ἡφαίστοιο: Il. 21:355: πνοιῇ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο.
Ἡφαίστοιο: Il. 21:367: Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ’ Ἥρην
Ἡφαίστοιο: Il. 23:33: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο·
Ἡφαίστοιο: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
Ἡφαίστοιο: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
Ἡφαίστοιο: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
Ἡφαίστοιο: Od. 8:287: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο,
Ἡφαίστοιο: Od. 8:297: τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο,
Ἡφαίστοιο: Od. 8:327: τέχνας εἰσορόωσι πολύφρονος Ἡφαίστοιο.
Ἡφαίστοιο: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
Ἡφαίστοιο: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
Ἡφαίστοιο: Od. 24:71: αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
Ἡφαίστοιο: Od. 24:75: φάσκ’ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο.
Ἥφαιστον: Il. 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
Ἥφαιστον: Il. 18:143: εἶμι παρ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
Ἥφαιστον: Il. 18:391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον·
Ἥφαιστον: Il. 21:330: αὐτίκα δ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
Ἥφαιστον: Il. 21:378: αὐτίκ’ ἄρ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
Ἥφαιστον: Od. 8:286: ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα·
Ἥφαιστον: Od. 8:345: Ἥφαιστον κλυτοεργόν, ὅπως λύσειεν Ἄρηα·
Ἥφαιστος: Il. 1:571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν
Ἥφαιστος: Il. 1:608: Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι·
Ἥφαιστος: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
Ἥφαιστος: Il. 2:102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
Ἥφαιστος: Il. 5:23: ἀλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,
Ἥφαιστος: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
Ἥφαιστος: Il. 14:167: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε
Ἥφαιστος: Il. 14:239: χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
Ἥφαιστος: Il. 14:338: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
Ἥφαιστος: Il. 15:310: Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν·
Ἥφαιστός: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
Ἥφαιστος: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
Ἥφαιστος: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
Ἥφαιστος: Il. 20:12: Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.
Ἥφαιστος: Il. 20:36: Ἥφαιστος δ’ ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων
Ἥφαιστος: Il. 21:342: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
Ἥφαιστος: Il. 21:381: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
Ἥφαιστος: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
Ἥφαιστος: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἥφαιστος: Od. 7:92: οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι
Ἥφαιστος: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
Ἥφαιστος: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
Ἥφαιστος: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
Ἥφαιστος: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἡφαίστου: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
ἧφι: Il. 22:107: Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.
ἧφι: Od. 21:315: ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,
ἤφυσ’: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἤφυσ’: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἠφύσαμεν: Od. 9:165: ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες.
ἠφυσάμην: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
ἠφύσσετο: Od. 23:305: ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος·
ἠχῇ: Il. 2:209: ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἠχῇ: Il. 8:159: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο.
ἠχῇ: Il. 12:252: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
ἠχῇ: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
ἠχὴ: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
ἠχῇ: Il. 15:355: ἠχῇ θεσπεσίῃ· προπάροιθε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἠχῇ: Il. 15:590: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο·
ἠχῇ: Il. 16:769: ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
ἠχῇ: Il. 23:213: ἠχῇ θεσπεσίῃ νέφεα κλονέοντε πάροιθεν.
ἠχῇ: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
ἠχῇ: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
ἠχήεντα: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
ἠχήεσσα: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
ἤχθεθ’: Od. 19:338: ἤχθεθ’, ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεα νιφόεντα
ἤχθετο: Il. 11:274: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἤχθετο: Il. 11:400: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἤχθετο: Il. 13:352: λάθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός· ἤχθετο γάρ ῥα
ἤχθετο: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
ἤχθετο: Od. 15:457: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι,
ἤχθηρε: Od. 11:437: ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς
ἤχθηρε: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
ἤχθηρε: Od. 19:364: ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα.
ἧχι: Il. 1:607: ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
ἧχι: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
ἧχι: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
ἧχι: Il. 8:14: τῆλε μάλ’, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,
ἧχι: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
ἧχι: Od. 3:87: πευθόμεθ’, ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ·
ἧχι: Od. 3:292: ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
ἧχι: Od. 6:94: ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν’ ἁλός, ἧχι μάλιστα
ἧχι: Od. 19:553: πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον, ἧχι πάρος περ.”
ἤχλυσε: Od. 12:406: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
ἤχλυσε: Od. 14:304: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
ἥψατο: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
ἥψατο: Il. 5:799: ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·
ἥψατο: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
ἥψατο: Il. 15:704: Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο
ἠῶ: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
Ἠῶ: Il. 8:561: ἑσταότες παρ’ ὄχεσφιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνον.
Ἠῶ: Il. 9:240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
ἠῶ: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
Ἠῶ: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
ἠῶ: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἠῶ: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
ἠῶ: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
ἠῶ: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
ἠῶ: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
Ἠῶ: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
Ἠῶ: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
Ἠῶ: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἠῶ: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
Ἠῶ: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἠῶ: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
Ἠῶ: Od. 16:368: νηῒ θοῇ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν,
Ἠῶ: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
Ἠῶ: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
Ἠῶ: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
Ἠῶ: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
Ἠῶ: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
Ἠῶ: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
Ἠῶ: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
ἠῶθεν: Il. 7:372: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας
ἠῶθεν: Il. 7:381: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας·
ἠῶθεν: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἠῶθεν: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἠῶθεν: Il. 18:136: ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἠῶθεν: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἠῶθεν: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
ἠῶθεν: Od. 1:372: ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες
ἠῶθεν: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
ἠῶθεν: Od. 3:366: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους
ἠῶθέν: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
ἠῶθεν: Od. 7:189: ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες
ἠῶθεν: Od. 12:293: ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
ἠῶθέν: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
ἠῶθεν: Od. 15:308: ἠῶθεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσθαι
ἠῶθεν: Od. 15:506: ἠῶθεν δέ κεν ὔμμιν ὁδοιπόριον παραθείμην,
ἠῶθεν: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
ἠῶθεν: Od. 18:248: ἠῶθεν δαινύατ’, ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν
ἠῶθεν: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
ἠῶθεν: Od. 21:265: ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν,
ἠῶθεν: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
ἠῶθεν: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
ἠῶθι: Il. 11:50: ῥώοντ’· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ’ ἠῶθι πρό.
ἠῶθι: Od. 5:469: αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό.
ἠῶθι: Od. 6:36: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ
ᾔων: Od. 5:368: ὡς δ’ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημῶνα τινάξῃ
Ἠώς: Il. 1:477: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠώς: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
Ἠὼς: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
Ἠὼς: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ἠώς: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
ἠώς: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
ἠώς: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
Ἠὼς: Il. 8:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἠὼς: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
Ἠώς: Il. 9:703: αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠώς: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
Ἠὼς: Il. 11:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ἠὼς: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
Ἠὼς: Il. 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
ἠὼς: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
ἠὼς: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
ἠὼς: Il. 21:156: ἠὼς ἑνδεκάτη ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα.
Ἠὼς: Il. 23:109: μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ἠώς: Il. 23:227: ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς,
ἠὼς: Il. 24:12: δινεύεσκ’ ἀλύων παρὰ θῖν’ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
ἠώς: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ἠὼς: Il. 24:413: αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
ἠὼς: Il. 24:417: ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
Ἠὼς: Il. 24:695: Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἠώς: Il. 24:781: μὴ πρὶν πημανέειν πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς.
ἠώς: Il. 24:785: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς,
Ἠώς: Il. 24:788: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 2:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 3:404: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 3:491: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠὼς: Od. 4:194: τέρπομ’ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς
Ἠώς: Od. 4:306: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 4:431: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 4:576: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠὼς: Od. 5:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
Ἠώς: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 5:228: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
Ἠὼς: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
Ἠώς: Od. 8:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠὼς: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
Ἠώς: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
Ἠώς: Od. 9:152: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 9:170: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 9:307: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 9:437: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 9:560: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
Ἠώς: Od. 10:187: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠώς: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
Ἠώς: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
Ἠώς: Od. 12:8: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
Ἠώς: Od. 12:316: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 13:18: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠώς: Od. 14:502: κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς.
ἠώς: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
Ἠώς: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
Ἠώς: Od. 15:189: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ἠὼς: Od. 15:250: ἀλλ’ ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
Ἠὼς: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
Ἠώς: Od. 17:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠὼς: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
Ἠώς: Od. 19:428: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἠὼς: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
Ἠώς: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
Ἠώς: Od. 23:241: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,