A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
γ’: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
γ’: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
γ’: Il. 1:98: πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην
γ’: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
γ’: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
γ’: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
γ’: Il. 1:304: Ὣς τώ γ’ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
γ’: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
γ’: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
γ’: Il. 1:496: παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
γ’: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
γ’: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
γ’: Il. 2:37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
γ’: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
γ’: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
γ’: Il. 2:667: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων·
γ’: Il. 2:686: ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο·
γ’: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
γ’: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
γ’: Il. 3:178: οὗτός γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
γ’: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
γ’: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
γ’: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
γ’: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
γ’: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
γ’: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
γ’: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
γ’: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
γ’: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
γ’: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
γ’: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
γ’: Il. 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ’ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
γ’: Il. 4:389: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
γ’: Il. 4:536: ὣς τώ γ’ ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τετάσθην,
γ’: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
γ’: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
γ’: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
γ’: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
γ’: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
γ’: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
γ’: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
γ’: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
γ’: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
γ’: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
γ’: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
γ’: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
γ’: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
γ’: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
γ’: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
γ’: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
γ’: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
γ’: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
γ’: Il. 5:623: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,
γ’: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
γ’: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
γ’: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
γ’: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
γ’: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
γ’: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
γ’: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
γ’: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
γ’: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
γ’: Il. 6:479: καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ’ ὅδε πολλὸν ἀμείνων
γ’: Il. 6:504: ἀλλ’ ὅ γ’, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
γ’: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
γ’: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
γ’: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
γ’: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
γ’: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
γ’: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
γ’: Il. 8:496: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα·
γ’: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
γ’: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
γ’: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
γ’: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
γ’: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
γ’: Il. 9:622: τῇδέ γ’ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
γ’: Il. 9:647: πρίν γ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
γ’: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
γ’: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
γ’: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 10:210: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
γ’: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
γ’: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
γ’: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
γ’: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
γ’: Il. 10:411: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
γ’: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
γ’: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
γ’: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
γ’: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
γ’: Il. 11:107: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
γ’: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
γ’: Il. 11:246: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,
γ’: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
γ’: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
γ’: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
γ’: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
γ’: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
γ’: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
γ’: Il. 12:172: χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.
γ’: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
γ’: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
γ’: Il. 12:437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε
γ’: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
γ’: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
γ’: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
γ’: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
γ’: Il. 13:94: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
γ’: Il. 13:114: ἡμέας γ’ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
γ’: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
γ’: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
γ’: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
γ’: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
γ’: Il. 13:441: δὴ τότε γ’ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
γ’: Il. 13:480: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
γ’: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
γ’: Il. 14:37: τώ ῥ’ οἵ γ’ ὀψείοντες ἀϋτῆς καὶ πολέμοιο
γ’: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
γ’: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
γ’: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
γ’: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
γ’: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
γ’: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
γ’: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
γ’: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
γ’: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
γ’: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
γ’: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
γ’: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
γ’: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
γ’: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
γ’: Il. 15:647: τῇ ὅ γ’ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ
γ’: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
γ’: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
γ’: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
γ’: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
γ’: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
γ’: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
γ’: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
γ’: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
γ’: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
γ’: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
γ’: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
γ’: Il. 17:219: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
γ’: Il. 17:336: αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ’ ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
γ’: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
γ’: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
γ’: Il. 17:504: πρίν γ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω
γ’: Il. 17:691: ἀλλὰ σύ γ’ αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
γ’: Il. 17:735: Ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
γ’: Il. 17:746: ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
γ’: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
γ’: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
γ’: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
γ’: Il. 18:190: πρίν γ’ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι·
γ’: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
γ’: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
γ’: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
γ’: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
γ’: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
γ’: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
γ’: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
γ’: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
γ’: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
γ’: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
γ’: Il. 20:318: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
γ’: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
γ’: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
γ’: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
γ’: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
γ’: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
γ’: Il. 21:367: Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ’ Ἥρην
γ’: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
γ’: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
γ’: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
γ’: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
γ’: Il. 21:550: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον
γ’: Il. 21:578: ἀλκῆς, πρίν γ’ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι·
γ’: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
γ’: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
γ’: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
γ’: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
γ’: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
γ’: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
γ’: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
γ’: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
γ’: Il. 22:440: ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο
γ’: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
γ’: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
γ’: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
γ’: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
γ’: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
γ’: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
γ’: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
γ’: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
γ’: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
γ’: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γ’: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
γ’: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
γ’: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
γ’: Il. 24:189: αὐτὰρ ὅ γ’ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
γ’: Il. 24:290: ἀλλ’ εὔχεο σύ γ’ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
γ’: Il. 24:364: οὐδὲ σύ γ’ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
γ’: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
γ’: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
γ’: Il. 24:589: αὐτὸς τόν γ’ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
γ’: Il. 24:710: πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ
γ’: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
γ’: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
γ’: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
γ’: Od. 1:163: εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,
γ’: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
γ’: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
γ’: Od. 1:386: μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
γ’: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
γ’: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
γ’: Od. 2:109: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
γ’: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
γ’: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
γ’: Od. 2:128: πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι.”
γ’: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
γ’: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
γ’: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
γ’: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
γ’: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
γ’: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
γ’: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
γ’: Od. 3:346: “Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
γ’: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
γ’: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
γ’: Od. 4:74: Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή,
γ’: Od. 4:110: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκεν. ὀδύρονται νύ που αὐτὸν
γ’: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
γ’: Od. 4:180: πρίν γ’ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
γ’: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
γ’: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
γ’: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
γ’: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
γ’: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
γ’: Od. 4:477: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
γ’: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
γ’: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
γ’: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
γ’: Od. 4:790: ἦ ὅ γ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
γ’: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
γ’: Od. 5:33: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων
γ’: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
γ’: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
γ’: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
γ’: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
γ’: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
γ’: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
γ’: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
γ’: Od. 6:109: ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής.
γ’: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
γ’: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
γ’: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
γ’: Od. 6:288: ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ’ ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν. -
γ’: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
γ’: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
γ’: Od. 8:55: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν· αὐτὰρ ἔπειτα
γ’: Od. 8:143: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο,
γ’: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
γ’: Od. 8:198: οὔ τις Φαιήκων τόν γ’ ἵξεται οὐδ’ ὑπερήσει.”
γ’: Od. 8:207: πάντων Φαιήκων πλήν γ’ αὐτοῦ Λαοδάμαντος.
γ’: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
γ’: Od. 8:418: καὶ τά γ’ ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί·
γ’: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γ’: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
γ’: Od. 9:109: ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
γ’: Od. 9:113: ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
γ’: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
γ’: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
γ’: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
γ’: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
γ’: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
γ’: Od. 9:411: νοῦσόν γ’ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
γ’: Od. 9:412: ἀλλὰ σύ γ’ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.”
γ’: Od. 9:452: ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ’ ἄνακτος
γ’: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
γ’: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
γ’: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
γ’: Od. 10:91: ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.
γ’: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
γ’: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
γ’: Od. 10:264: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων
γ’: Od. 10:285: αὐτὸν νοστήσειν, μενέεις δὲ σύ γ’ ἔνθα περ ἄλλοι.
γ’: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
γ’: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
γ’: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
γ’: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
γ’: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
γ’: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
γ’: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
γ’: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
γ’: Od. 11:399: ἠέ σέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
γ’: Od. 11:406: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
γ’: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
γ’: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
γ’: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
γ’: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
γ’: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
γ’: Od. 12:216: δώῃ τόνδε γ’ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·
γ’: Od. 12:250: ἐξονομακλήδην, τότε γ’ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ.
γ’: Od. 12:255: ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας.
γ’: Od. 13:5: ὑψερεφές, τῶ σ’ οὔ τι πάλιν πλαγχθέντα γ’ ὀΐω
γ’: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
γ’: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
γ’: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
γ’: Od. 13:159: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
γ’: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
γ’: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
γ’: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
γ’: Od. 13:322: πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
γ’: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
γ’: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
γ’: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
γ’: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
γ’: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
γ’: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
γ’: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
γ’: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
γ’: Od. 14:422: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν
γ’: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
γ’: Od. 15:24: ἀλλὰ σύ γ’ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα,
γ’: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
γ’: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
γ’: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
γ’: Od. 15:228: δὴ τότε γ’ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων
γ’: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
γ’: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
γ’: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
γ’: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
γ’: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
γ’: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
γ’: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
γ’: Od. 16:256: ἀλλὰ σύ γ’, εἰ δύνασαί τιν’ ἀμύντορα μερμηρίξαι,
γ’: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
γ’: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
γ’: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
γ’: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
γ’: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
γ’: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
γ’: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
γ’: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
γ’: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
γ’: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
γ’: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
γ’: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
γ’: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
γ’: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
γ’: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
γ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
γ’: Od. 17:568: οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ’ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
γ’: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
γ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
γ’: Od. 18:254: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
γ’: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
γ’: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
γ’: Od. 18:325: ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
γ’: Od. 18:398: αὐτὰρ ὅ γ’ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίῃσι.
γ’: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
γ’: Od. 19:127: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
γ’: Od. 19:215: “νῦν μὲν δή σευ ξεῖνέ γ’ ὀΐω πειρήσεσθαι,
γ’: Od. 19:235: ἦ μὲν πολλαί γ’ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες.
γ’: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
γ’: Od. 19:331: ζωῷ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ’ ἐφεψιόωνται ἅπαντες·
γ’: Od. 19:511: ὅν τινά γ’ ὕπνος ἕλῃ γλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ.
γ’: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
γ’: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
γ’: Od. 20:212: ἀνδρί γ’ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων·
γ’: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
γ’: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
γ’: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
γ’: Od. 21:318: μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ’ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων
γ’: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
γ’: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
γ’: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
γ’: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
γ’: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
γ’: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
γ’: Od. 22:212: πρῶτος τήν γ’ ἐνένιπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
γ’: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
γ’: Od. 22:350: καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ’ εἴποι, σὸς φίλος υἱός,
γ’: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
γ’: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
γ’: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
γ’: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
γ’: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
γ’: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
γ’: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
γ’: Od. 24:145: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
γ’: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
γ’: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
γ’: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
γαῖ’: Od. 19:172: Κρήτη τις γαῖ’ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
γαῖα: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
γαῖα: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
γαῖα: Il. 2:781: γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
γαῖα: Il. 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
γαῖα: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
γαῖα: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
γαῖα: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
γαῖα: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
γαῖα: Il. 7:99: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε
γαῖα: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
γαῖα: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
γαῖα: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
Γαῖα: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
γαῖα: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
γαῖα: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
γαῖα: Il. 16:629: νεκροῦ χωρήσουσι· πάρος τινὰ γαῖα καθέξει.
γαῖα: Il. 17:416: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα
γαῖα: Il. 18:332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει.
γαῖα: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
γαῖα: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
γαῖα: Od. 3:16: πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
γαῖα: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
γαῖα: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
γαῖα: Od. 11:365: βόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους
γαῖα: Od. 11:549: τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ’ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,
γαῖα: Od. 11:587: γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταζήνασκε δὲ δαίμων.
γαῖα: Od. 12:242: δεινὸν βεβρύχει, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε
γαῖα: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
γαῖα: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
γαῖα: Od. 18:130: οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο
γαῖα: Od. 19:111: εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
γαῖαν: Il. 1:254: “ Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
γαῖαν: Il. 2:140: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 2:418: πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.
γαῖαν: Il. 2:454: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Il. 2:782: χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ
γαῖαν: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 5:687: νοστήσας οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 6:19: ἔσκεν ὑφηνίοχος· τὼ δ’ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην.
γαῖαν: Il. 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
γαῖαν: Il. 7:335: οἴκαδ’ ἄγῃ ὅτ’ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
γαῖαν: Il. 7:460: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 9:27: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Il. 9:47: φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Il. 9:564: πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία
γαῖαν: Il. 11:14: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
γαῖαν: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
γαῖαν: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
γαῖαν: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
γαῖαν: Il. 13:645: ἐς τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
γαῖάν: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
γαῖαν: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
γαῖαν: Il. 15:81: γαῖαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ
γαῖαν: Il. 15:499: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Il. 15:505: ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος;
γαῖαν: Il. 15:706: ἐς Τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Il. 16:832: ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
γαῖαν: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
γαῖαν: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Il. 18:329: ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι
γαῖαν: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
γαῖαν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
γαῖαν: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
γαῖαν: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
γαῖαν: Il. 20:63: γαῖαν ἀναῤῥήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
γαῖαν: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
γαῖαν: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
γαῖαν: Il. 22:17: γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.
γαῖαν: Il. 23:145: κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
γαῖαν: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
γαῖαν: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
γαῖαν: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
γαῖαν: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
γαῖαν: Il. 23:869: μήρινθος ποτὶ γαῖαν· ἀτὰρ κελάδησαν Ἀχαιοί.
γαῖαν: Il. 24:54: κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.
γαῖαν: Il. 24:342: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
γαῖαν: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
γαῖαν: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
γαῖαν: Od. 1:21: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
γαῖάν: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
γαῖαν: Od. 1:98: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
γαῖαν: Od. 1:290: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 2:221: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
γαῖαν: Od. 3:117: πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.
γαῖαν: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
γαῖαν: Od. 4:268: ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ’ ἐπελήλυθα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 4:417: πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν
γαῖαν: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
γαῖαν: Od. 4:545: πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι.
γαῖαν: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
γαῖαν: Od. 4:823: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.”
γαῖαν: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
γαῖαν: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
γαῖαν: Od. 5:35: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
γαῖαν: Od. 5:37: πέμψουσιν δ’ ἐν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 5:46: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
γαῖαν: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
γαῖαν: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
γαῖαν: Od. 5:204: οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 5:207: κήδε’ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
γαῖαν: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
γαῖαν: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
γαῖαν: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
γαῖαν: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
γαῖαν: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
γαῖαν: Od. 5:439: νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι
γαῖαν: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
γαῖαν: Od. 6:177: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.
γαῖαν: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
γαῖαν: Od. 6:195: Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν,
γαῖαν: Od. 6:202: ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται
γαῖαν: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 6:331: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
γαῖαν: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 7:193: πομπῇ ὑφ’ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται
γαῖαν: Od. 8:301: αὖτις ὑποστρέψας πρὶν Λήμνου γαῖαν ἱκέσθαι·
γαῖάν: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
γαῖαν: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
γαῖαν: Od. 9:79: καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 9:106: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
γαῖαν: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
γαῖαν: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
γαῖαν: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 10:39: ἀνθρώποισ’, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
γαῖαν: Od. 10:191: οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν
γαῖαν: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 10:462: οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 10:562: “φάσθε νύ που οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
γαῖαν: Od. 11:239: ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
γαῖαν: Od. 11:455: κρύβδην, μηδ’ ἀναφανδά, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
γαῖαν: Od. 12:345: εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
γαῖαν: Od. 13:52: τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
γαῖαν: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
γαῖαν: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
γαῖαν: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
γαῖαν: Od. 13:326: γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
γαῖαν: Od. 13:426: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
γαῖαν: Od. 14:322: ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 14:333: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 14:380: ὅς ῥ’ ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς
γαῖαν: Od. 15:30: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.
γαῖαν: Od. 15:65: ἤδη νῦν μ’ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 15:79: δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
γαῖαν: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
γαῖαν: Od. 16:206: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
γαῖαν: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 18:99: λακτίζων ποσὶ γαῖαν· ἀτὰρ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
γαῖαν: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
γαῖαν: Od. 18:148: ὁππότε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
γαῖαν: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 19:258: οἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 19:279: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
γαῖαν: Od. 19:284: χρήματ’ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι·
γαῖαν: Od. 19:290: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 19:298: ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 19:484: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 20:81: ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην,
γαῖαν: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
γαῖαν: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
γαῖαν: Od. 21:208: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 23:102: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 23:120: φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 23:170: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
γαῖαν: Od. 23:340: καὶ πέμψαν σὺν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 24:106: “Ἀμφίμεδον, τί παθόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε
γαῖαν: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
γαῖαν: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
γαῖαν: Od. 24:322: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
γαιάων: Od. 8:284: ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων.
γαιάων: Od. 12:404: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
γαιάων: Od. 14:302: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
γαίῃ: Il. 1:245: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ
γαίῃ: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 3:244: ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.
γαίῃ: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 8:24: αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ’ αὐτῇ τε θαλάσσῃ·
γαίῃ: Il. 8:359: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ·
γαίῃ: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
γαίῃ: Il. 11:161: ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ’ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
γαίῃ: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
γαίῃ: Il. 12:260: πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.
γαίῃ: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
γαίῃ: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
γαίῃ: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
γαίη: Il. 20:420: ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη
γαίῃ: Il. 21:69: κύψας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Il. 21:168: γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἆσαι.
γαίῃ: Il. 22:64: βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
γαίῃ: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
γαίῃ: Il. 22:404: δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.
γαίῃ: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Od. 2:80: ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
γαίῃ: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
γαίῃ: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
γαίῃ: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
γαίῃ: Od. 9:36: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων.
γαίῃ: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
γαίῃ: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
γαίῃ: Od. 11:423: ἀμφ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων
γαίῃ: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
γαίῃ: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
γαίῃ: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
γαίῃ: Od. 13:354: χαίρων ᾗ γαίῃ, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
γαίῃ: Od. 14:143: ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
γαίῃ: Od. 14:315: γαίῃ Θεσπρωτῶν πέλασεν μέγα κῦμα κυλίνδον.
γαίῃ: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
γαίῃ: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
γαίῃ: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
γαίῃ: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
γαίῃ: Od. 24:266: ἄνδρα ποτ’ ἐξείνισσα φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
Γαιήϊον: Od. 7:324: ἦγον ἐποψόμενον Τιτυόν, Γαιήϊον υἱόν.
γαιήοχε: Il. 15:174: ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
γαιήοχε: Il. 15:201: οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
γαιήοχε: Od. 3:55: “κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρῃς
γαιήοχε: Od. 8:350: “μή με, Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτα κέλευε·
γαιήοχε: Od. 9:528: “κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα·
γαιήοχον: Il. 23:584: ἵππων ἁψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον
γαιήοχος: Il. 13:43: ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γαιήοχος: Il. 13:59: Ἦ καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γαιήοχος: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
γαιήοχος: Il. 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
γαιήοχος: Il. 13:677: ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γαιήοχος: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γαιήοχος: Il. 20:34: ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ’ ἐριούνης
γαιήοχος: Od. 1:68: ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν
γαιήοχος: Od. 8:322: ἦλθε Ποσειδάων γαιήοχος, ἦλθ’ ἐριούνης
γαιήοχος: Od. 11:241: τῷ δ’ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γαιηόχῳ: Il. 9:183: πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ
γαιηόχῳ: Il. 14:354: ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ·
γαίης: Il. 1:270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·
γαίης: Il. 3:49: ἐξ ἀπίης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων
γαίης: Il. 5:310: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε.
γαίης: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
γαίης: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
γαίης: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
γαίης: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
γαίης: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
γαίης: Il. 11:356: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
γαίης: Il. 11:358: τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης
γαίης: Il. 11:734: εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης,
γαίης: Il. 13:200: ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε,
γαίης: Il. 13:504: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
γαίης: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
γαίης: Il. 13:696: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
γαίης: Il. 14:200: εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
γαίης: Il. 14:204: γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης·
γαίης: Il. 14:300: ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
γαίης: Il. 15:335: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
γαίης: Il. 16:614: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
γαίης: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
γαίης: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
γαίης: Il. 23:420: ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ
γαίης: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
γαίης: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
γαίης: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
γαίης: Od. 4:563: ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
γαίης: Od. 5:280: γαίης Φαιήκων, ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ·
γαίης: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
γαίης: Od. 5:345: γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.
γαίης: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
γαίης: Od. 7:25: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
γαίης: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
γαίης: Od. 7:269: γαίης ὑμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ,
γαίης: Od. 9:28: ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.
γαίης: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
γαίης: Od. 9:117: γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ’ ἀποτηλοῦ,
γαίης: Od. 9:284: πρὸς πέτρῃσι βαλὼν ὑμῆς ἐπὶ πείρασι γαίης,
γαίης: Od. 10:49: κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος. αὐτὰρ ἐγώ γε
γαίης: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
Γαίης: Od. 11:576: καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱόν,
γαίης: Od. 12:282: οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνθα κεν αὖτε
γαίης: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
γαίης: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
γαίης: Od. 14:339: ἀλλ’ ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς,
γαίης: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
γαίης: Od. 16:382: γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ’ ἀφικώμεθα δῆμον.
γαίης: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
γαίης: Od. 23:238: ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
γαίης: Od. 24:204: ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοισ’, ὑπὸ κεύθεσι γαίης·
γαίων: Il. 1:405: ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·
γαίων: Il. 5:906: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων.
γαίων: Il. 8:51: αὐτὸς δ’ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κύδεϊ γαίων
γαίων: Il. 11:81: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων
γάλα: Il. 4:434: μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν
γάλα: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
γάλα: Od. 4:89: ἀλλ’ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.
γάλα: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
γαλαθηνοὺς: Od. 4:336: νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαθηνοὺς
γαλαθηνοὺς: Od. 17:127: νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαθηνοὺς
γάλακτι: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
γάλακτος: Od. 4:88: τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,
γάλακτος: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
Γαλάτεια: Il. 18:45: Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια
γαλήνη: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
γαλήνη: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
γαλήνη: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
γαλήνην: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
γαλήνην: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
γαλόῳ: Il. 3:122: εἰδομένη γαλόῳ Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
γαλόῳ: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
γαλόων: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
γαλόων: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
γαλόων: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
γαμβροὶ: Il. 6:249: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ γαμβροὶ
γαμβροί: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
γαμβροῖο: Il. 6:177: ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.
γαμβροῖσι: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
γαμβροῖσιν: Od. 3:387: υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
γαμβρός: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
γαμβρός: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
γαμβρὸς: Il. 11:738: Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο,
γαμβρὸς: Il. 13:428: ἥρω’ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ’ ἦν Ἀγχίσαο,
γαμβρὸς: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
γαμβρὸς: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
γαμβρὸς: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
γαμβρὸς: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
γαμβρὸς: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
γαμβροῦ: Il. 6:178: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,
γαμβρῷ: Il. 13:464: γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει.
γαμέειν: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
γαμέεσθαι: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
γαμέεσθαι: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
γαμέοντί: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
γαμέω: Il. 9:388: κούρην δ’ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
γαμέω: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
γάμοι: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
γάμοιο: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
γάμοιο: Od. 3:224: τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο.”
γάμοιο: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
γάμοιο: Od. 17:476: Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη.”
γάμοιο: Od. 20:74: κούρῃσ’ αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο,
γάμοιο: Od. 20:307: καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο
γάμον: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
γάμον: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
γάμον: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
γάμον: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
γάμον: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
γάμον: Od. 2:205: ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
γάμον: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
γάμον: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
γάμον: Od. 4:770: “ἦ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια
γάμον: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
γάμον: Od. 6:288: ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ’ ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν. -
γάμον: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
γάμον: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
γάμον: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
γάμον: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
γάμον: Od. 20:341: οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω
γάμον: Od. 23:135: ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων,
γάμον: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
γάμον: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
γάμος: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
γάμος: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
γάμος: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
γάμου: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
γάμου: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
γάμου: Od. 21:250: οὔ τι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ· -
γάμου: Od. 22:50: οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
γαμφηλῇς: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
γαμφηλῇσι: Il. 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
γαμφηλῇσιν: Il. 13:200: ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε,
γαμψώνυχες: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
γαμψώνυχες: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
γαμψώνυχες: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
γάμῳ: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
γάμῳ: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
γανόωντες: Il. 13:265: καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες.
γανόωσαι: Il. 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
γανόωσαι: Od. 7:128: παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι.
Γανυμήδεος: Il. 5:266: δῶχ’ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ’ ἄριστοι
Γανυμήδης: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
γάνυνται: Od. 12:43: οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,
γανύσσεται: Il. 14:503: ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ
γάνυται: Il. 13:493: πιόμεν’ ἐκ βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν·
γάνυται: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
γάρ: Il. 1:8: Τίς γάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
γὰρ: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
γὰρ: Il. 1:12: Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
γὰρ: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
γὰρ: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
γάρ: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
γὰρ: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
γὰρ: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
γὰρ: Il. 1:80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·
γάρ: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
γὰρ: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
γάρ: Il. 1:113: οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
γὰρ: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
γάρ: Il. 1:123: πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;
γὰρ: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
γὰρ: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
γάρ: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
γὰρ: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
γὰρ: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Il. 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
γὰρ: Il. 1:232: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο.
γάρ: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
γάρ: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
γάρ: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
γὰρ: Il. 1:270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·
γάρ: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
γὰρ: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
γὰρ: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
γὰρ: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
γάρ: Il. 1:355: ἦ γάρ μ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
γὰρ: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
γὰρ: Il. 1:389: τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ
γάρ: Il. 1:396: πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα
γὰρ: Il. 1:404: Αἰγαίων’ — ὃ γὰρ αὖτε βίην οὗ πατρὸς ἀμείνων —
γὰρ: Il. 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
γὰρ: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
γὰρ: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
γὰρ: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
γὰρ: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
γάρ: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
γὰρ: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
γὰρ: Il. 1:589: χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·
γάρ: Il. 1:590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα
γάρ: Il. 2:12: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
γὰρ: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
γὰρ: Il. 2:14: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
γάρ: Il. 2:29: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
γὰρ: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
γὰρ: Il. 2:31: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
γὰρ: Il. 2:37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
γὰρ: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
γάρ: Il. 2:66: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
γὰρ: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
γὰρ: Il. 2:68: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
γὰρ: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
γὰρ: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
γάρ: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
γὰρ: Il. 2:141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
γάρ: Il. 2:192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
γὰρ: Il. 2:221: τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ
γὰρ: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
γὰρ: Il. 2:242: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο·
γὰρ: Il. 2:248: οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
γὰρ: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
γάρ: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
γὰρ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
γάρ: Il. 2:319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
γὰρ: Il. 2:342: αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
γὰρ: Il. 2:350: φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
γὰρ: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
γὰρ: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
γὰρ: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
γὰρ: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
γὰρ: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
γάρ: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
γὰρ: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
γὰρ: Il. 2:555: Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
γὰρ: Il. 2:597: στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
γάρ: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
γὰρ: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
γάρ: Il. 2:665: βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
γὰρ: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
γὰρ: Il. 2:688: κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
γὰρ: Il. 2:769: ὄφρ’ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
γὰρ: Il. 2:800: λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
γὰρ: Il. 2:803: πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
γὰρ: Il. 2:834: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
γάρ: Il. 3:25: πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
γὰρ: Il. 3:28: ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην·
γάρ: Il. 3:83: στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γὰρ: Il. 3:97: κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
γὰρ: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
γὰρ: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
γὰρ: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
γὰρ: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
γὰρ: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
γὰρ: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
γάρ: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
γὰρ: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
γάρ: Il. 3:454: ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
γὰρ: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
γὰρ: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
γάρ: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
γὰρ: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
γὰρ: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
γὰρ: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
γάρ: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
γὰρ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
γὰρ: Il. 4:172: αὐτίκα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης·
γὰρ: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
γὰρ: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
γὰρ: Il. 4:235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ’ ἀρωγός,
γάρ: Il. 4:261: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
γὰρ: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
γὰρ: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
γὰρ: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
γὰρ: Il. 4:305: μηδ’ ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε.
γὰρ: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
γάρ: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
γὰρ: Il. 4:343: πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
γὰρ: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
γὰρ: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
γὰρ: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: Il. 4:376: ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
γὰρ: Il. 4:413: οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
γὰρ: Il. 4:415: τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ’ ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
γὰρ: Il. 4:467: νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
γάρ: Il. 4:480: πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
γὰρ: Il. 4:518: χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι
γὰρ: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
γὰρ: Il. 4:543: πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἤματι κείνῳ
γὰρ: Il. 5:22: οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,
γὰρ: Il. 5:40: πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
γὰρ: Il. 5:51: ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ
γάρ: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
γὰρ: Il. 5:87: θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς
γὰρ: Il. 5:103: βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι
γάρ: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
γάρ: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
γὰρ: Il. 5:206: ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα
γάρ: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
γάρ: Il. 5:253: οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι
γάρ: Il. 5:265: τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς
γὰρ: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
γὰρ: Il. 5:379: οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,
γὰρ: Il. 5:383: πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
γάρ: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
γὰρ: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
γὰρ: Il. 5:479: τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,
γάρ: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
γὰρ: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
γὰρ: Il. 5:566: βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν
γάρ: Il. 5:587: δηθὰ μάλ’ ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ’ ἀμάθοιο βαθείης·
γὰρ: Il. 5:622: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι.
γὰρ: Il. 5:667: σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες.
γὰρ: Il. 5:790: οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος·
γάρ: Il. 5:796: ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος
γὰρ: Il. 5:824: γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.
γὰρ: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
γὰρ: Il. 5:875: σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην
γὰρ: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
γάρ: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
γὰρ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
γάρ: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
γὰρ: Il. 6:15: πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων.
γάρ: Il. 6:38: ζωὸν ἕλ’· ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο
γὰρ: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
γάρ: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
γὰρ: Il. 6:130: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
γὰρ: Il. 6:137: δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
γάρ: Il. 6:159: Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.
γὰρ: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
γὰρ: Il. 6:190: πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης.
γάρ: Il. 6:216: Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην
γὰρ: Il. 6:227: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι
γάρ: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
γὰρ: Il. 6:300: τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.
γάρ: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
γὰρ: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
γὰρ: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
γὰρ: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
γάρ: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
γὰρ: Il. 6:414: ἤτοι γὰρ πατέρ’ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
γὰρ: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
γὰρ: Il. 6:423: πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
γὰρ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
γάρ: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
γάρ: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
γὰρ: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
γάρ: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
γὰρ: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
γὰρ: Il. 7:73: ὑμῖν δ’ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν·
γὰρ: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
γὰρ: Il. 7:144: χραῖσμε σιδηρείη· πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς
γάρ: Il. 7:156: πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
γὰρ: Il. 7:172: οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
γάρ: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
γάρ: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
γὰρ: Il. 7:280: ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς,
γὰρ: Il. 7:285: αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους.
γὰρ: Il. 7:328: πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
γάρ: Il. 7:409: οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων
γὰρ: Il. 8:29: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν.
γὰρ: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
γὰρ: Il. 8:141: νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει
γάρ: Il. 8:148: Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων·
γάρ: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
γάρ: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
γὰρ: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
γὰρ: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
γὰρ: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
γὰρ: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
γάρ: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
γὰρ: Il. 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
γάρ: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
γὰρ: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
γὰρ: Il. 8:473: οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ
γὰρ: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
γὰρ: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
γὰρ: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
γὰρ: Il. 9:28: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
γὰρ: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
γὰρ: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
γάρ: Il. 9:104: οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει
γάρ: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
γὰρ: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
γὰρ: Il. 9:204: οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.
γὰρ: Il. 9:227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
γὰρ: Il. 9:232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
γὰρ: Il. 9:241: στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
γὰρ: Il. 9:256: ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
γάρ: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
γάρ: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
γάρ: Il. 9:312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
γὰρ: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
γάρ: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
γὰρ: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
γὰρ: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
γάρ: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
γάρ: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
γάρ: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
γὰρ: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
γὰρ: Il. 9:431: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν·
γὰρ: Il. 9:433: δάκρυ’ ἀναπρήσας· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν·
γάρ: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
γὰρ: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
γὰρ: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
γάρ: Il. 9:541: καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·
γάρ: Il. 9:599: ἔρχεο· ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί.
γάρ: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
γὰρ: Il. 9:646: οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος
γάρ: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
γὰρ: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
γὰρ: Il. 9:690: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε.
γὰρ: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
γὰρ: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
γάρ: Il. 10:47: οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
γὰρ: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
γάρ: Il. 10:57: κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιθοίατο· τοῖο γὰρ υἱὸς
γὰρ: Il. 10:57: κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιθοίατο· τοῖο γὰρ υἱὸς
γὰρ: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
γάρ: Il. 10:61: πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις;
γὰρ: Il. 10:66: ἐρχομένω· πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι.
γὰρ: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
γὰρ: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
γὰρ: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
γὰρ: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
γάρ: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
γὰρ: Il. 10:145: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
γὰρ: Il. 10:173: νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
γάρ: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
γὰρ: Il. 10:188: νύκτα φυλασσομένοισι κακήν· πεδίον δὲ γὰρ αἰεὶ
γὰρ: Il. 10:197: ἤϊσαν· αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι.
γὰρ: Il. 10:214: ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι
γάρ: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
γάρ: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
γὰρ: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
γὰρ: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
γὰρ: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
γάρ: Il. 10:352: ἡμιόνων· αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν
γὰρ: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
γὰρ: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
γὰρ: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
γὰρ: Il. 10:421: εὕδουσι· Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν·
γάρ: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
γὰρ: Il. 10:424: πῶς γὰρ νῦν Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν
γὰρ: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
γὰρ: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
γάρ: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
γὰρ: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
γὰρ: Il. 10:493: νεκροῖς ἀμβαίνοντες· ἀήθεσσον γὰρ ἔτ’ αὐτῶν.
γὰρ: Il. 10:496: ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη
γὰρ: Il. 10:531: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
γὰρ: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
γὰρ: Il. 10:552: ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς
γὰρ: Il. 11:21: πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ’ Ἀχαιοὶ
γάρ: Il. 11:74: οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
γάρ: Il. 11:111: γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
γάρ: Il. 11:117: χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
γάρ: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
γὰρ: Il. 11:180: Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
γὰρ: Il. 11:274: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
γὰρ: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
γὰρ: Il. 11:332: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
γὰρ: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
γὰρ: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
γὰρ: Il. 11:390: κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.
γὰρ: Il. 11:400: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
γὰρ: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
γὰρ: Il. 11:469: ἀλλ’ ἴομεν καθ’ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.
γὰρ: Il. 11:514: ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
γὰρ: Il. 11:520: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
γὰρ: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
γὰρ: Il. 11:551: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
γὰρ: Il. 11:556: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
γὰρ: Il. 11:599: ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ
γὰρ: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
γάρ: Il. 11:614: ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.
γὰρ: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
γὰρ: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
γὰρ: Il. 11:687: δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
γάρ: Il. 11:689: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
γὰρ: Il. 11:691: δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν·
γὰρ: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
γὰρ: Il. 11:699: ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
γάρ: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
γὰρ: Il. 11:734: εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης,
γὰρ: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
γὰρ: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
γὰρ: Il. 11:832: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
γὰρ: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
γὰρ: Il. 12:54: ῥηϊδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν
γὰρ: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
γάρ: Il. 12:66: ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.
γὰρ: Il. 12:67: εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει
γάρ: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
γάρ: Il. 12:116: πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν
γὰρ: Il. 12:118: εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ’ ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 12:125: ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺς
γὰρ: Il. 12:152: ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο
γὰρ: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
γάρ: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
γὰρ: Il. 12:177: πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ
γάρ: Il. 12:200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
γὰρ: Il. 12:204: κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
γὰρ: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
γὰρ: Il. 12:226: πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ
γάρ: Il. 12:245: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες
γάρ: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
γάρ: Il. 12:302: εἴ περ γάρ χ’ εὕρῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας
γὰρ: Il. 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
γὰρ: Il. 12:326: νῦν δ’ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο
γὰρ: Il. 12:332: τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.
γὰρ: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
γὰρ: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
γάρ: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
γὰρ: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
γάρ: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
γὰρ: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
γὰρ: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
γὰρ: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
γὰρ: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
γὰρ: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
γὰρ: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
γὰρ: Il. 13:51: ἕξουσιν γὰρ πάντας ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
γὰρ: Il. 13:71: ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων
γὰρ: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
γὰρ: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
γὰρ: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
γὰρ: Il. 13:214: ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
γὰρ: Il. 13:223: γιγνώσκω· πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν.
γὰρ: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
γὰρ: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
γὰρ: Il. 13:257: οἰσόμενος· τό νυ γὰρ κατεάξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον
γὰρ: Il. 13:262: Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι· οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
γὰρ: Il. 13:276: εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
γάρ: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
γάρ: Il. 13:288: εἴ περ γάρ κε βλεῖο πονεύμενος ἠὲ τυπείης
γάρ: Il. 13:352: λάθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός· ἤχθετο γάρ ῥα
γὰρ: Il. 13:363: πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
γὰρ: Il. 13:405: Ἰδομενεύς· κρύφθη γὰρ ὑπ’ ἀσπίδι πάντοσ’ ἐΐσῃ,
γὰρ: Il. 13:431: ἐν μεγάρῳ· πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
γὰρ: Il. 13:436: οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’ ἀλέασθαι,
γὰρ: Il. 13:460: ἑσταότ’· αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ
γὰρ: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
γὰρ: Il. 13:511: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν.
γὰρ: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
γάρ: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
γάρ: Il. 13:554: Ἀντιλόχου· πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
γάρ: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
γὰρ: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
γάρ: Il. 13:661: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσι·
γάρ: Il. 13:666: πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος
γὰρ: Il. 13:677: ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γάρ: Il. 13:713: οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ·
γὰρ: Il. 13:714: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,
γὰρ: Il. 13:722: Τρῶες μιμνήσκοντο· συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί.
γὰρ: Il. 13:730: ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
γάρ: Il. 13:736: πάντῃ γάρ σε περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηε·
γὰρ: Il. 13:744: πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
γὰρ: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
γάρ: Il. 14:30: πολλὸν γάρ ῥ’ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες
γὰρ: Il. 14:31: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
γὰρ: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
γὰρ: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
γάρ: Il. 14:63: δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἐστὶ μάχεσθαι.
γὰρ: Il. 14:71: ᾔδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
γάρ: Il. 14:80: οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ’ ἀνὰ νύκτα.
γὰρ: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 14:115: Πορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο,
γάρ: Il. 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
γὰρ: Il. 14:200: εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
γὰρ: Il. 14:206: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
γὰρ: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
γάρ: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
γὰρ: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
γὰρ: Il. 14:304: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
γάρ: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
γὰρ: Il. 14:423: οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν· πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι
γὰρ: Il. 14:459: τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.
γάρ: Il. 14:463: Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον.
γὰρ: Il. 14:473: ἢ πάϊς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει.
γὰρ: Il. 14:502: οὐδὲ γὰρ ἣ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο
γάρ: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
γὰρ: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
γὰρ: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
γὰρ: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
γάρ: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
γὰρ: Il. 15:135: αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ Ἀχαιοὺς
γάρ: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
γάρ: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
γάρ: Il. 15:197: θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη
γὰρ: Il. 15:201: οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
γάρ: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
γάρ: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
γὰρ: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
γὰρ: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
γάρ: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
γὰρ: Il. 15:400: ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν·
γὰρ: Il. 15:448: τῇ γὰρ ἔχ’ ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες
γάρ: Il. 15:451: αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·
γὰρ: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
γὰρ: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
γάρ: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
γὰρ: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
γάρ: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
γὰρ: Il. 15:599: πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς
γὰρ: Il. 15:601: ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν
γάρ: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
γὰρ: Il. 15:612: τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν
γάρ: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
γὰρ: Il. 15:618: ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΰτε πέτρη
γὰρ: Il. 15:628: δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπ’ ἐκ θανάτοιο φέρονται·
γὰρ: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
γὰρ: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
γὰρ: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
γὰρ: Il. 15:658: καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.
γὰρ: Il. 15:727: Αἴας δ’ οὐκέτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·
γὰρ: Il. 15:739: ἀλλ’ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων
γὰρ: Il. 16:22: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
γὰρ: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
γὰρ: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
γὰρ: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
γὰρ: Il. 16:74: οὐ γὰρ Τυδεΐδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι
γὰρ: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
γὰρ: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
γὰρ: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
γὰρ: Il. 16:291: Παίονες· ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν
γάρ: Il. 16:303: οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
γὰρ: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
γὰρ: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
γὰρ: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
γὰρ: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
γὰρ: Il. 16:448: πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται
γὰρ: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γὰρ: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
γὰρ: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
γὰρ: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
γὰρ: Il. 16:550: ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών· πολέες γὰρ ἅμ’ αὐτῷ
γὰρ: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
γὰρ: Il. 16:609: ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβῶντος.
γὰρ: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
γὰρ: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
γὰρ: Il. 16:658: Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.
γὰρ: Il. 16:661: κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει· πολέες γὰρ ἐπ’ αὐτῷ
γὰρ: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γὰρ: Il. 16:699: Πατρόκλου ὑπὸ χερσί, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν,
γὰρ: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
γάρ: Il. 16:788: ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
γὰρ: Il. 16:790: ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε·
γὰρ: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
γὰρ: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
γὰρ: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
γὰρ: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
γάρ: Il. 17:14: οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
γὰρ: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
γάρ: Il. 17:118: θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
γάρ: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
γὰρ: Il. 17:156: εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη
γὰρ: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
γὰρ: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
γὰρ: Il. 17:228: ἠὲ σαωθήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς.
γὰρ: Il. 17:253: ἡγεμόνων· τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
γάρ: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
γάρ: Il. 17:338: ἀλλ’ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς
γὰρ: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
γὰρ: Il. 17:356: Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων·
γὰρ: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
γὰρ: Il. 17:364: παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον· μέμνηντο γὰρ αἰεὶ
γὰρ: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
γὰρ: Il. 17:403: πολλὸν γὰρ ῥ’ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων
γὰρ: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
γάρ: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
γὰρ: Il. 17:449: Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
γάρ: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
γὰρ: Il. 17:461: ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ’ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ,
γάρ: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
γάρ: Il. 17:475: Ἀλκίμεδον τίς γάρ τοι Ἀχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος
γὰρ: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: Il. 17:512: τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα
γὰρ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
γὰρ: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
γὰρ: Il. 17:545: οὐρανόθεν καταβᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς
γὰρ: Il. 17:546: ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοῦ.
γάρ: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
γὰρ: Il. 17:561: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ Ἀθήνη
γάρ: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
γὰρ: Il. 17:566: χαλκῷ δηϊόων· τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
γὰρ: Il. 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
γάρ: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
γὰρ: Il. 17:612: πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας
γὰρ: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
γὰρ: Il. 17:631: τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε’ ἅπτεται ὅς τις ἀφήῃ
γὰρ: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
γὰρ: Il. 17:661: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
γὰρ: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
γὰρ: Il. 17:671: μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
γάρ: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
γάρ: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
γὰρ: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
γάρ: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
γὰρ: Il. 18:117: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
γὰρ: Il. 18:136: ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
γὰρ: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
γὰρ: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
γάρ: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
γὰρ: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
γὰρ: Il. 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν.
γὰρ: Il. 18:224: ἂψ ὄχεα τρόπεον· ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
γὰρ: Il. 18:247: ἕζεσθαι· πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
γὰρ: Il. 18:254: ἀμφὶ μάλα φράζεσθε φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε
γὰρ: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
γὰρ: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
γὰρ: Il. 18:270: γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρὴν
γὰρ: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
γὰρ: Il. 18:288: πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι
γάρ: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
γὰρ: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
γάρ: Il. 18:311: νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη.
γὰρ: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
γὰρ: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
γὰρ: Il. 18:329: ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι
γὰρ: Il. 18:373: σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν
γὰρ: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
γάρ: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
γὰρ: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
γὰρ: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
γὰρ: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
γὰρ: Il. 19:80: ὑββάλλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι.
γὰρ: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
γὰρ: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
γὰρ: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
γὰρ: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
γὰρ: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
γὰρ: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
γὰρ: Il. 19:164: εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
γάρ: Il. 19:182: ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
γὰρ: Il. 19:186: ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
γὰρ: Il. 19:226: λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα
γὰρ: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
γάρ: Il. 19:321: σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
γάρ: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
γὰρ: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
γὰρ: Il. 19:411: οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε
γὰρ: Il. 20:18: τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.
γὰρ: Il. 20:26: εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται
γὰρ: Il. 20:67: ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
γάρ: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
γὰρ: Il. 20:89: οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ’ Ἀχιλῆος
γὰρ: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
γὰρ: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
γάρ: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
γάρ: Il. 20:211: σήμερον· οὐ γάρ φημ’ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν
γὰρ: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
γὰρ: Il. 20:246: ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι
γὰρ: Il. 20:262: ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος
γὰρ: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
γὰρ: Il. 20:306: ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἔχθηρε Κρονίων·
γὰρ: Il. 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
γάρ: Il. 20:339: οὐ μὲν γάρ τίς σ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.
γάρ: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
γάρ: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
γὰρ: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
γὰρ: Il. 21:76: πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτὴν
γὰρ: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Il. 21:100: πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ
γάρ: Il. 21:143: πρεσβυτάτη· τῇ γάρ ῥα μίγη ποταμὸς βαθυδίνης.
γὰρ: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
γάρ: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
γὰρ: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
γάρ: Il. 21:215: ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.
γὰρ: Il. 21:218: πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
γάρ: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
γάρ: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
γὰρ: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
γὰρ: Il. 21:316: φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος
γὰρ: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
γὰρ: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
γὰρ: Il. 21:384: παυσάσθην, Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ·
γὰρ: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
γὰρ: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
γὰρ: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
γάρ: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
γάρ: Il. 21:516: μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος
γὰρ: Il. 21:532: ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
γὰρ: Il. 21:566: λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ’ ἀνθρώπων.
γάρ: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
γὰρ: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
γάρ: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
γὰρ: Il. 21:600: αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς
γὰρ: Il. 22:46: καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
γὰρ: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
γὰρ: Il. 22:51: πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.
γάρ: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
γάρ: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
γὰρ: Il. 22:241: αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες·
γὰρ: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
γὰρ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
γὰρ: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
γάρ: Il. 22:288: σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
γὰρ: Il. 22:298: Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·
γάρ: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
γάρ: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
γὰρ: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
γάρ: Il. 22:423: τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας·
γὰρ: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
γάρ: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
γὰρ: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
γὰρ: Il. 22:487: ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιῶν,
γάρ: Il. 22:489: ἔσσοντ’· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.
γάρ: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
γὰρ: Il. 23:9: Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γὰρ: Il. 23:16: δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο.
γὰρ: Il. 23:20: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην
γὰρ: Il. 23:63: νήδυμος ἀμφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
γὰρ: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
γὰρ: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
γάρ: Il. 23:105: παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο
γὰρ: Il. 23:123: πάντες δ’ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὡς γὰρ ἀνώγει
γὰρ: Il. 23:137: ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ’ Ἄϊδος δέ.
γάρ: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
γὰρ: Il. 23:180: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην,
γὰρ: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
γὰρ: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
γὰρ: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
γάρ: Il. 23:277: ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ’ αὐτοὺς
γὰρ: Il. 23:280: τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο
γάρ: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
γὰρ: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
γάρ: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
γὰρ: Il. 23:379: αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην,
γὰρ: Il. 23:381: θέρμετ’· ἐπ’ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην.
γὰρ: Il. 23:399: πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος· ἐν γὰρ Ἀθήνη
γὰρ: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
γὰρ: Il. 23:434: Ἀτρεΐδεω· αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεθέηκεν ἐλαύνειν
γὰρ: Il. 23:445: ἢ ὑμῖν· ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος.
γὰρ: Il. 23:451: ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ·
γὰρ: Il. 23:462: ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας,
γὰρ: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: Il. 23:479: λαβραγόρην ἔμεναι· πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι.
γὰρ: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
γάρ: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
γὰρ: Il. 23:540: καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί,
γὰρ: Il. 23:544: τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον
γὰρ: Il. 23:580: ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.
γὰρ: Il. 23:587: ἄνσχεο νῦν· πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι
γάρ: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
γάρ: Il. 23:606: οὐ γάρ κέν με τάχ’ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν.
γὰρ: Il. 23:607: ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ μόγησας
γὰρ: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
γὰρ: Il. 23:621: αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
γὰρ: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
γὰρ: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
γὰρ: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Il. 23:691: ἑστήκειν· αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα.
γὰρ: Il. 23:756: Ἀντίλοχος· ὃ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα.
γὰρ: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
γὰρ: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
γὰρ: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
γάρ: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
γὰρ: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
γάρ: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
γὰρ: Il. 23:890: Ἀτρεΐδη· ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων
γὰρ: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
γὰρ: Il. 24:49: τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
γὰρ: Il. 24:54: κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.
γὰρ: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
γὰρ: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
γάρ: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
γὰρ: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
γάρ: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
γάρ: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
γάρ: Il. 24:153: τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν Ἀργειφόντην,
γάρ: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
γάρ: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
γάρ: Il. 24:182: τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ’ ἕψεται Ἀργειφόντης,
γάρ: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
γάρ: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
γάρ: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
γάρ: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
γὰρ: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
γάρ: Il. 24:226: βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 24:243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
γὰρ: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
γάρ: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
γὰρ: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
γὰρ: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
γάρ: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
γὰρ: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
γὰρ: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
γὰρ: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
γὰρ: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
γάρ: Il. 24:461: Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
γάρ: Il. 24:524: οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο·
γὰρ: Il. 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
γάρ: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
γὰρ: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
γάρ: Il. 24:550: οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
γάρ: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
γὰρ: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
γάρ: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
γὰρ: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
γάρ: Il. 24:637: οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
γὰρ: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
γὰρ: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
γὰρ: Il. 24:708: οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
γὰρ: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
γὰρ: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
γὰρ: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
γάρ: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
γὰρ: Il. 24:751: ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
γάρ: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
γὰρ: Il. 24:779: δείσητ’ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
γὰρ: Od. 1:7: αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
γὰρ: Od. 1:29: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
γάρ: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
γὰρ: Od. 1:40: ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
γάρ: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
γὰρ: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
γάρ: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
γάρ: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
γάρ: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
γάρ: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
γάρ: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
γὰρ: Od. 1:245: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
γὰρ: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
γὰρ: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
γὰρ: Od. 1:264: ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -
γὰρ: Od. 1:286: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
γάρ: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
γὰρ: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
γὰρ: Od. 1:337: “Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας
γὰρ: Od. 1:343: τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεὶ
γὰρ: Od. 1:351: τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
γὰρ: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
γὰρ: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
γὰρ: Od. 1:361: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
γάρ: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
γὰρ: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
γάρ: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
γὰρ: Od. 2:17: καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
γὰρ: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
γὰρ: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
γὰρ: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
γὰρ: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
γὰρ: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
γὰρ: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
γὰρ: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
γὰρ: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
γὰρ: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
γάρ: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
γὰρ: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
γὰρ: Od. 2:171: καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα,
γὰρ: Od. 2:198: οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀΐομαι υἷας Ἀχαιῶν
γὰρ: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
γὰρ: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
γὰρ: Od. 2:237: σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλὰς κατέδουσι βιαίως
γάρ: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
γάρ: Od. 2:276: παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται,
γάρ: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
γὰρ: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
γάρ: Od. 2:335: κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε
γὰρ: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
γὰρ: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
γὰρ: Od. 2:410: “δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη
γὰρ: Od. 3:15: τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
γὰρ: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
γὰρ: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
γὰρ: Od. 3:76: θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
γὰρ: Od. 3:86: ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιζον,
γάρ: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
γάρ: Od. 3:95: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ·
γάρ: Od. 3:118: εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
γὰρ: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
γάρ: Od. 3:143: οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
γάρ: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
γὰρ: Od. 3:152: ἀλλήλοισ’· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο·
γάρ: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
γὰρ: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
γάρ: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γάρ: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
γὰρ: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
γὰρ: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
γὰρ: Od. 3:261: κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
γὰρ: Od. 3:262: ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
γὰρ: Od. 3:266: δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσι·
γὰρ: Od. 3:276: ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηθεν ἰόντες,
γὰρ: Od. 3:318: ἐλθεῖν· κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοθεν εἰλήλουθεν,
γὰρ: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
γὰρ: Od. 3:334: σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
γὰρ: Od. 3:335: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε
γὰρ: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
γάρ: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
γὰρ: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
γὰρ: Od. 4:6: ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσε
γὰρ: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
γὰρ: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
γὰρ: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
γὰρ: Od. 4:81: κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
γὰρ: Od. 4:86: τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
γάρ: Od. 4:141: οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
γὰρ: Od. 4:149: κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
γάρ: Od. 4:162: τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι,
γὰρ: Od. 4:164: πολλὰ γὰρ ἄλγε’ ἔχει πατρὸς πάϊς οἰχομένοιο
γὰρ: Od. 4:187: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο,
γὰρ: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
γὰρ: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
γὰρ: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
γὰρ: Od. 4:206: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις.
γὰρ: Od. 4:232: ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.
γὰρ: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
γὰρ: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
γάρ: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
γάρ: Od. 4:325: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ.
γάρ: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
γάρ: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
γὰρ: Od. 4:368: αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχθυάασκον
γάρ: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
γὰρ: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
γάρ: Od. 4:443: τίς γάρ κ’ εἰναλίῳ παρὰ κήτεϊ κοιμηθείη;
γάρ: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
γὰρ: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
γάρ: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
γάρ: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
γάρ: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
γὰρ: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
γὰρ: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
γάρ: Od. 4:607: οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ’ εὐλείμων,
γάρ: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
γὰρ: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
γάρ: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
γὰρ: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
γάρ: Od. 4:722: “κλῦτε, φίλαι· περὶ γάρ μοι Ὀλύμπιος ἄλγε’ ἔδωκεν
γὰρ: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
γάρ: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
γὰρ: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
γάρ: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
γὰρ: Od. 4:822: δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ’ αὐτῷ μηχανόωνται,
γάρ: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
γάρ: Od. 4:827: ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ,
γάρ: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
γάρ: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
γὰρ: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
γάρ: Od. 5:25: Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,
γὰρ: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
γάρ: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
γάρ: Od. 5:79: οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
γάρ: Od. 5:98: νημερτέως τὸν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.
γάρ: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
γάρ: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
γάρ: Od. 5:161: φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.
γὰρ: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
γὰρ: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
γὰρ: Od. 5:223: ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα
γὰρ: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
γάρ: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
γάρ: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
γὰρ: Od. 5:402: ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο
γὰρ: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
γὰρ: Od. 5:411: ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα
γὰρ: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
γὰρ: Od. 5:454: χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ·
γὰρ: Od. 5:483: εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,
γάρ: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
γάρ: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
γὰρ: Od. 6:40: ἔρχεσθαι· πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί εἰσι πόληος.”
γὰρ: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
γὰρ: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
γὰρ: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
γάρ: Od. 6:160: οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,
γὰρ: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
γὰρ: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
γὰρ: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
γὰρ: Od. 6:203: δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν.
γὰρ: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
γὰρ: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
γὰρ: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
γὰρ: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
γὰρ: Od. 6:244: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη
γὰρ: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
γὰρ: Od. 6:265: εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ.
γὰρ: Od. 6:270: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη,
γὰρ: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
γάρ: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
γάρ: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
γὰρ: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
γὰρ: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
γὰρ: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
γὰρ: Od. 7:51: τάρβει· θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων
γάρ: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
γὰρ: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
γὰρ: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
γὰρ: Od. 7:99: πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
γάρ: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
γὰρ: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
γὰρ: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
γάρ: Od. 7:216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
γὰρ: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
γὰρ: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
γάρ: Od. 7:294: ἑρξέμεν· αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν.
γάρ: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
γάρ: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
γάρ: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
γὰρ: Od. 7:322: τὴν γὰρ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο
γὰρ: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
γάρ: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
γάρ: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
γάρ: Od. 8:81: χρησόμενος. τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ
γὰρ: Od. 8:86: αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λείβων.
γὰρ: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
γὰρ: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
γάρ: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
γὰρ: Od. 8:169: ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
γὰρ: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
γὰρ: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
γάρ: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
γὰρ: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
γὰρ: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
γὰρ: Od. 8:231: Φαιήκων· λίην γὰρ ἀεικελίως ἐδαμάσθην
γὰρ: Od. 8:246: οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταί,
γὰρ: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
γὰρ: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
γάρ: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
γὰρ: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
γάρ: Od. 8:355: “Ἥφαιστ’, εἴ περ γάρ κεν Ἄρης χρεῖος ὑπαλύξας
γὰρ: Od. 8:390: δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
γάρ: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
γὰρ: Od. 8:479: πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοὶ
γὰρ: Od. 8:489: λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις,
γάρ: Od. 8:504: αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
γὰρ: Od. 8:511: αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
γάρ: Od. 8:538: οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
γὰρ: Od. 8:544: εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
γάρ: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
γὰρ: Od. 8:557: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν,
γὰρ: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
γὰρ: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
γὰρ: Od. 9:125: οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρῃοι,
γάρ: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
γὰρ: Od. 9:132: ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ’ ὄχθας
γὰρ: Od. 9:144: ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ’ ἦν, οὐδὲ σελήνη
γάρ: Od. 9:163: οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,
γὰρ: Od. 9:164: ἀλλ’ ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι
γὰρ: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
γὰρ: Od. 9:200: ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι
γάρ: Od. 9:213: κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο θυμὸς ἀγήνωρ
γὰρ: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
γὰρ: Od. 9:275: οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν
γάρ: Od. 9:303: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ’ αἰπὺν ὄλεθρον·
γάρ: Od. 9:304: οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλάων
γὰρ: Od. 9:319: Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
γὰρ: Od. 9:357: καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα
γὰρ: Od. 9:393: φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
γάρ: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
γὰρ: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
γὰρ: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
γὰρ: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
γὰρ: Od. 9:499: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.”
γὰρ: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
γὰρ: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
γὰρ: Od. 10:21: κεῖνον γὰρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων,
γὰρ: Od. 10:27: ἐκτελέειν· αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ’ ἀφραδίῃσιν.
γὰρ: Od. 10:32: αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ
γὰρ: Od. 10:69: σχέτλιος. ἀλλ’ ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.”
γάρ: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
γὰρ: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
γάρ: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
γὰρ: Od. 10:108: Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον·
γάρ: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
γὰρ: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
γάρ: Od. 10:174: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πω καταδυσόμεθ’, ἀχνύμενοι περ,
γὰρ: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
γὰρ: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
γὰρ: Od. 10:194: εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν
γάρ: Od. 10:202: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
γάρ: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
γάρ: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
γὰρ: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
γὰρ: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
γάρ: Od. 10:269: φεύγωμεν· ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἦμαρ.”
γὰρ: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
γὰρ: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
γάρ: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
γάρ: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
γάρ: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
γὰρ: Od. 10:427: πίνοντας καὶ ἔδοντας· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν.”
γὰρ: Od. 10:437: τούτου γὰρ καὶ κεῖνοι ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο.”
γὰρ: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
γὰρ: Od. 10:501: “ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει;
γάρ: Od. 10:549: ἀλλ’ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
γάρ: Od. 10:568: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
γάρ: Od. 11:52: οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
γὰρ: Od. 11:53: σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
γὰρ: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
γὰρ: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
γάρ: Od. 11:166: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
γὰρ: Od. 11:187: πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
γὰρ: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
γὰρ: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
γὰρ: Od. 11:226: ἤλυθον, ὤτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια,
γὰρ: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
γάρ: Od. 11:330: πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φθῖτ’ ἄμβροτος. ἀλλὰ καὶ ὥρη
γὰρ: Od. 11:340: οὕτω χρηΐζοντι κολούετε· πολλὰ γὰρ ὑμῖν
γὰρ: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
γάρ: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
γὰρ: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
γὰρ: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
γάρ: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
γάρ: Od. 11:481: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
γάρ: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
γὰρ: Od. 11:498: εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
γάρ: Od. 11:508: αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
γὰρ: Od. 11:549: τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ’ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,
γάρ: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
γὰρ: Od. 11:580: Λητὼ γὰρ ἕλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν,
γὰρ: Od. 11:585: ὁσσάκι γὰρ κύψει’ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων,
γὰρ: Od. 11:621: εἶχον ἀπειρεσίην· μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ
γὰρ: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
γὰρ: Od. 12:59: ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς
γὰρ: Od. 12:79: πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξέστῃ ἐϊκυῖα.
γάρ: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
γάρ: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
γὰρ: Od. 12:121: ἢν γὰρ δηθύνῃσθα κορυσσόμενος παρὰ πέτρῃ,
γὰρ: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
γὰρ: Od. 12:167: νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων.
γάρ: Od. 12:186: οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
γάρ: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
γάρ: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
γάρ: Od. 12:230: πρῴρης· ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι
γὰρ: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
γὰρ: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
γὰρ: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
γὰρ: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
γὰρ: Od. 12:354: ἐγγύθεν· - οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴροιο
γὰρ: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
γὰρ: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
γὰρ: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
γάρ: Od. 12:446: εἰσιδέειν· οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.
γάρ: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
γὰρ: Od. 13:15: τεισόμεθ’· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”
γὰρ: Od. 13:30: δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.
γὰρ: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
γὰρ: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
γὰρ: Od. 13:131: καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ’ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παθόντα
γὰρ: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
γὰρ: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
γάρ: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
γὰρ: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
γὰρ: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
γάρ: Od. 13:333: ἀσπασίως γάρ κ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
γὰρ: Od. 14:17: πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες
γὰρ: Od. 14:40: ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
γὰρ: Od. 14:57: ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
γὰρ: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
γὰρ: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
γὰρ: Od. 14:70: καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
γὰρ: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
γάρ: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
γάρ: Od. 14:115: “ὦ φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν,
γάρ: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
γὰρ: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
γάρ: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
γάρ: Od. 14:156: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
γὰρ: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
γάρ: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
γάρ: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
γάρ: Od. 14:228: ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
γὰρ: Od. 14:229: πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
γὰρ: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
γὰρ: Od. 14:270: μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
γάρ: Od. 14:275: αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· -
γὰρ: Od. 14:282: ἱέμενοι κτεῖναι· δὴ γὰρ κεχολώατο λίην·
γὰρ: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
γὰρ: Od. 14:317: ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
γὰρ: Od. 14:321: ἔνθ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε
γὰρ: Od. 14:334: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
γάρ: Od. 14:355: φοίτων· ἀλλ’ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
γάρ: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
γὰρ: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
γάρ: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
γὰρ: Od. 14:421: λήθετ’ ἄρ’ ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
γὰρ: Od. 14:433: ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
γὰρ: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
γὰρ: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
γὰρ: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
γὰρ: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
γὰρ: Od. 14:496: λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη
γὰρ: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
γάρ: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
γὰρ: Od. 15:17: Εὐρυμάχῳ γήμασθαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας
γὰρ: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
γάρ: Od. 15:54: τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα
γάρ: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
γὰρ: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
γὰρ: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
γὰρ: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
γὰρ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
γὰρ: Od. 15:214: ἂψ ἰέναι κενεόν· μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης.”
γάρ: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
γὰρ: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
γάρ: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
γάρ: Od. 15:335: ἀλλὰ μέν’· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι,
γὰρ: Od. 15:355: ἐκπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο
γάρ: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
γὰρ: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
γὰρ: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
γὰρ: Od. 15:450: παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ’ ἀτιτάλλω,
γὰρ: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
γὰρ: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
γάρ: Od. 15:514: ἔρχεσθ’· οὐ γάρ τι ξενίων ποθή· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
γάρ: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
γὰρ: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
γάρ: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
γὰρ: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
γάρ: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
γάρ: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
γάρ: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
γάρ: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
γάρ: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
γὰρ: Od. 16:70: πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ;
γὰρ: Od. 16:86: ἔρχεσθαι, λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἔχουσι·
γὰρ: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
γὰρ: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
γὰρ: Od. 16:117: ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων·
γὰρ: Od. 16:122: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
γὰρ: Od. 16:134: πευθέσθω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται.”
γάρ: Od. 16:148: εἰ γάρ πως εἴη αὐτάγρετα πάντα βροτοῖσι,
γάρ: Od. 16:153: κρύβδην· κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι.”
γάρ: Od. 16:161: οὐ γάρ πως πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, -
γάρ: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
γάρ: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
γάρ: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
γάρ: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
γάρ: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
γὰρ: Od. 16:222: “ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦται
γάρ: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
γάρ: Od. 16:280: πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.
γὰρ: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
γάρ: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
γὰρ: Od. 16:313: δηθὰ γὰρ αὔτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων,
γὰρ: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
γὰρ: Od. 16:372: Τηλεμάχῳ, μηδ’ ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω
γὰρ: Od. 16:374: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
γάρ: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
γὰρ: Od. 16:398: ἥνδανε μύθοισι· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
γὰρ: Od. 16:411: πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον·
γάρ: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
γὰρ: Od. 16:425: δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
γὰρ: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
γάρ: Od. 17:7: ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
γὰρ: Od. 17:15: ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ’ ἀληθέα μυθήσασθαι.”
γὰρ: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
γὰρ: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
γάρ: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
γάρ: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
γάρ: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
γάρ: Od. 17:154: ἀτρεκέως γάρ τοι μαντεύσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
γὰρ: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
γάρ: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
γάρ: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
γὰρ: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
γὰρ: Od. 17:251: αἲ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
γὰρ: Od. 17:257: ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
γάρ: Od. 17:262: φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ’ ἀείδειν
γάρ: Od. 17:283: οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων·
γάρ: Od. 17:316: οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης
γὰρ: Od. 17:317: κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη.
γάρ: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
γὰρ: Od. 17:371: τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γὰρ πρόσθεν μιν ὄπωπα.
γὰρ: Od. 17:382: τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν
γὰρ: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
γὰρ: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
γὰρ: Od. 17:404: αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ.”
γὰρ: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
γάρ: Od. 17:424: ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων· - ἤθελε γάρ που· -
γὰρ: Od. 17:439: στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
γὰρ: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
γὰρ: Od. 17:502: ἀνέρας αἰτίζων· ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει·
γὰρ: Od. 17:511: ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε.”
γάρ: Od. 17:513: “εἰ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Ἀχαιοί·
γὰρ: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
γὰρ: Od. 17:516: ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ’ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
γὰρ: Od. 17:532: αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ’ ἀκήρατα κεῖτ’ ἐνὶ οἴκῳ,
γὰρ: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
γὰρ: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
γὰρ: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
γάρ: Od. 17:572: ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
γάρ: Od. 17:587: οὐ γάρ πώ τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
γὰρ: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
γὰρ: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
γάρ: Od. 18:23: αὔριον· οὐ μὲν γάρ τί σ’ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω
γάρ: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
γὰρ: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
γάρ: Od. 18:132: οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
γὰρ: Od. 18:136: τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
γὰρ: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
γὰρ: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
γὰρ: Od. 18:154: νευστάζων κεφαλῇ· δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμῷ.
γάρ: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
γὰρ: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
γάρ: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
γάρ: Od. 18:231: ἐκ γάρ με πλήσσουσι παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος
γάρ: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
γάρ: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
γὰρ: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
γὰρ: Od. 18:261: καὶ γὰρ Τρῶάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας,
γὰρ: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
γάρ: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
γάρ: Od. 18:342: ταρβοσύνῃ· φὰν γάρ μιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
γὰρ: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
γὰρ: Od. 18:421: Τηλεμάχῳ μελέμεν· τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
γὰρ: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
γὰρ: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
γὰρ: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
γὰρ: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
γὰρ: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
γάρ: Od. 19:80: ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων· ἤθελε γάρ που.
γὰρ: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
γὰρ: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
γάρ: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
γάρ: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
γὰρ: Od. 19:130: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
γὰρ: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
γὰρ: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
γὰρ: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
γὰρ: Od. 19:186: καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο
γάρ: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
γὰρ: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
γὰρ: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
γὰρ: Od. 19:240: ἔσκε φίλος· παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι.
γὰρ: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
γάρ: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
γάρ: Od. 19:269: νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
γὰρ: Od. 19:275: Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
γὰρ: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
γὰρ: Od. 19:291: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
γὰρ: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
γὰρ: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
γὰρ: Od. 19:341: πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ
γάρ: Od. 19:350: “ξεῖνε φίλ’· οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε
γὰρ: Od. 19:360: αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.”
γάρ: Od. 19:365: οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ
γὰρ: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
γὰρ: Od. 19:397: Ἑρμείας· τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν
γὰρ: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
γὰρ: Od. 19:479: τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
γὰρ: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Od. 19:504: οἰσομένη ποδάνιπτρα· τὰ γὰρ πρότερ’ ἔκχυτο πάντα.
γὰρ: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
γὰρ: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
γάρ: Od. 19:562: δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
γὰρ: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
γὰρ: Od. 19:572: οἴκου ἀποσχήσει· νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον,
γάρ: Od. 19:585: πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
γάρ: Od. 19:591: ἀλλ’ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν
γάρ: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
γὰρ: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
γάρ: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
γάρ: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
γὰρ: Od. 20:88: τῇδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ,
γὰρ: Od. 20:121: Ζηνός τε βροντῇ· φάτο γὰρ τείσασθαι ἀλείτας.
γὰρ: Od. 20:131: τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
γὰρ: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
γάρ: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
γὰρ: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
γὰρ: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
γὰρ: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
γὰρ: Od. 20:236: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων·
γὰρ: Od. 20:273: οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῶ κέ μιν ἤδη
γὰρ: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
γὰρ: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
γὰρ: Od. 20:305: οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον· ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός.
γάρ: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
γὰρ: Od. 20:309: φαινέτω· ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
γὰρ: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
γὰρ: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
γὰρ: Od. 20:394: θησέμεναι· πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο.
γὰρ: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
γὰρ: Od. 21:21: παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες·
γὰρ: Od. 21:36: γνώτην ἀλλήλω· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν
γὰρ: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
γὰρ: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
γάρ: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
γὰρ: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
γὰρ: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
γὰρ: Od. 21:153: πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
γάρ: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
γὰρ: Od. 21:200: “Ζεῦ πάτερ, αἲ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,
γὰρ: Od. 21:232: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
γὰρ: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
γάρ: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
γάρ: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
γὰρ: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
γὰρ: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
γὰρ: Od. 21:355: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
γὰρ: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
γὰρ: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
γάρ: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
γὰρ: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
γὰρ: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
γὰρ: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
γὰρ: Od. 22:96: αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ· περὶ γὰρ δίε, μή τις Ἀχαιῶν
γὰρ: Od. 22:104: καὶ τῷ βουκόλῳ ἄλλα· τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον.”
γὰρ: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
γάρ: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
γὰρ: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
γὰρ: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
γάρ: Od. 22:313: οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν
γὰρ: Od. 22:362: πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα
γὰρ: Od. 22:414: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
γάρ: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
γάρ: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
γάρ: Od. 23:44: Τηλέμαχος· τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι.
γὰρ: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
γὰρ: Od. 23:65: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
γὰρ: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
γάρ: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
γὰρ: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
γὰρ: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
γάρ: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
γάρ: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
γὰρ: Od. 23:217: ἐλθών· πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν.
γάρ: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
γάρ: Od. 23:251: ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
γὰρ: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
γὰρ: Od. 23:362: αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
γὰρ: Od. 24:62: Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
γὰρ: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
γάρ: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
γάρ: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
γὰρ: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
γάρ: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
γὰρ: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
γὰρ: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
γὰρ: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
γάρ: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
γάρ: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
γὰρ: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
γὰρ: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γάρ: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
γάρ: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
γὰρ: Od. 24:395: δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες
γάρ: Od. 24:423: παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο,
γὰρ: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
γὰρ: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
γὰρ: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
γὰρ: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
γάρ: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
γὰρ: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
Γάργαρον: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
Γάργαρον: Il. 14:291: Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον
Γαργάρῳ: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
Γαργάρῳ: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
γαστέρ’: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
γαστέρ’: Od. 17:228: βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ’ ἄναλτον.
γαστέρ’: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
γαστέρ’: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
γαστέρ’: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
γαστέρα: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
γαστέρα: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
γαστέρα: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
γαστέρα: Il. 17:313: Ἱπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε·
γαστέρα: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
γαστέρα: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
γαστέρα: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
γαστέρα: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
γαστέρα: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
γαστέρα: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
γαστέρες: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
γαστέρι: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
γαστέρι: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
γαστέρι: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
γαστέρι: Il. 19:225: γαστέρι δ’ οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς·
γαστέρι: Od. 7:216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
γαστέρι: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
γαστέρος: Od. 17:473: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
γαστήρ: Il. 16:163: στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ·
γαστὴρ: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
γαστὴρ: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
γάστρην: Il. 18:348: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
γάστρην: Od. 8:437: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
γαστρὶ: Il. 5:539: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·
γαστρὶ: Il. 5:616: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,
γαστρὶ: Il. 17:519: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν.
γαστρὸς: Od. 15:344: ἀλλ’ ἕνεκ’ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε’ ἔχουσιν
γαυλοί: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
γε: Il. 1:60: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
γε: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
γε: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
γε: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
γε: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
γε: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
γε: Il. 1:281: ἀλλ’ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.
γε: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γε: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
γε: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
γε: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
γε: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
γε: Il. 1:393: ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·
γε: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
γε: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
γε: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
γε: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
γε: Il. 2:3: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
γε: Il. 2:55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
γε: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
γε: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
γε: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
γε: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
γε: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
γε: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
γε: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
γε: Il. 2:577: Ἀτρεΐδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
γε: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
γε: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
γε: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
γε: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
γε: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
γε: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
γε: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
γε: Il. 2:753: οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
γε: Il. 2:817: Πριαμίδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
γε: Il. 2:822: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
γε: Il. 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων
γε: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
γε: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
γε: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
γε: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
γε: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
γε: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
γε: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
γε: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
γε: Il. 4:261: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
γε: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
γε: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
γε: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
γε: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
γε: Il. 5:54: οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·
γε: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
γε: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
γε: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
γε: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
γε: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
γε: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
γε: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
γε: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
γε: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
γε: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
γε: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
γε: Il. 5:554: οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν
γε: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
γε: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
γε: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
γε: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
γε: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
γε: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γε: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
γε: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
γε: Il. 6:125: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων
γε: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
γε: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
γε: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
γε: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
γε: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
γε: Il. 6:228: κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω,
γε: Il. 6:284: εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
γε: Il. 6:372: ἀλλ’ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ
γε: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
γε: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
γε: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
γέ: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
γε: Il. 7:22: ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῷ.
γε: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
γε: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
γε: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
γε: Il. 7:195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται,
γε: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
γε: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
γε: Il. 7:292: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
γε: Il. 7:378: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
γε: Il. 7:393: οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.
γε: Il. 7:397: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
γε: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
γε: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γε: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
γε: Il. 8:176: νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα·
γε: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
γε: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
γε: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
γε: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
γε: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
γε: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
γε: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
γε: Il. 8:513: ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
γε: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
γε: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
γε: Il. 9:206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
γε: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
γε: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
γε: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
γε: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
γε: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
γε: Il. 9:434: εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
γε: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
γε: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
γε: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
γε: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
γε: Il. 9:561: τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων
γε: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
γε: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
γε: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γε: Il. 10:236: φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί.
γε: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
γε: Il. 10:302: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
γε: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
γε: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
γε: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
γε: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
γε: Il. 11:136: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα
γε: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
γε: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
γε: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
γε: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
γε: Il. 11:455: αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
γε: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
γε: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
γε: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
γε: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
γε: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
γε: Il. 12:99: Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
γε: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
γε: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
γε: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
γε: Il. 12:245: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες
γε: Il. 12:263: ἀλλ’ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις
γε: Il. 12:277: Ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.
γε: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
γε: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
γε: Il. 12:394: ἀλλ’ ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας
γε: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
γε: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
γε: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
γε: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
γε: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
γε: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
γε: Il. 13:319: νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων
γε: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
γε: Il. 13:465: ἀλλ’ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
γε: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
γε: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
γε: Il. 13:538: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα
γε: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
γε: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
γε: Il. 13:786: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.
γε: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
γε: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
γε: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
γε: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
γε: Il. 14:191: ἦέ κεν ἀρνήσαιο κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ,
γε: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
γε: Il. 14:221: ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.
γε: Il. 14:248: οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
γε: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
γε: Il. 14:395: οὔτε πυρὸς τόσσός γε ποτὶ βρόμος αἰθομένοιο
γε: Il. 14:397: οὔτ’ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι
γε: Il. 14:431: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα.
γε: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
γε: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
γε: Il. 15:51: τώ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ,
γε: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
γε: Il. 15:74: πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ,
γε: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
γε: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
γε: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
γε: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
γε: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
γε: Il. 15:360: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ’ Ἀπόλλων
γε: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
γε: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
γε: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
γε: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
γε: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
γε: Il. 15:676: ἀλλ’ ὅ γε νηῶν ἴκρι’ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,
γε: Il. 15:708: δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ’ ἄρα τοί γε
γε: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
γε: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
γε: Il. 16:61: ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν· ἤτοι ἔφην γε
γε: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
γε: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
γε: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
γε: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
γε: Il. 17:27: ἔμμεναι· οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα
γε: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
γε: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
γε: Il. 17:102: εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην,
γε: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γε: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
γε: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
γε: Il. 17:206: εἵλευ· ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω,
γε: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
γε: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
γε: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
γε: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
γε: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
γε: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
γε: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
γε: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
γε: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
γε: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
γε: Il. 17:497: νήπιοι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι
γε: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
γε: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
γε: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
γε: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
γε: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γε: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
γε: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γε: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
γε: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
γε: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
γε: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
γε: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
γε: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
γε: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
γε: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
γε: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
γε: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
γε: Il. 19:93: πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει
γε: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
γε: Il. 19:164: εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
γε: Il. 19:218: ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην
γε: Il. 19:327: εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.
γε: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
γε: Il. 19:344: κεῖνος ὅ γε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
γε: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
γε: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
γε: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
γε: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
γέ: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
γε: Il. 20:210: τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται
γε: Il. 20:211: σήμερον· οὐ γάρ φημ’ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν
γε: Il. 20:266: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν.
γε: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
γε: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
γε: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
γε: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
γε: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
γε: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
γε: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
γε: Il. 21:105: καὶ πάντων Τρώων, περὶ δ’ αὖ Πριάμοιό γε παίδων.
γε: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
γε: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
γε: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
γε: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
γε: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
γε: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
γε: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
γε: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
γε: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
γε: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
γε: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
γε: Il. 22:90: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν
γε: Il. 22:92: ἀλλ’ ὅ γε μίμν’ Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.
γε: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
γε: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
γε: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
γε: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
γε: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
γε: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
γε: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
γε: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
γε: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
γε: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
γε: Il. 22:487: ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιῶν,
γε: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
γε: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
γε: Il. 23:5: ἀλλ’ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
γε: Il. 23:35: Αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα
γε: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
γε: Il. 23:144: Σπερχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς
γε: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
γε: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
γε: Il. 23:173: ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν,
γε: Il. 23:217: παννύχιοι δ’ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ’ ἔβαλλον
γε: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
γε: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
γε: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
γε: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
γε: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
γε: Il. 23:461: ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν·
γε: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
γε: Il. 23:515: κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον·
γε: Il. 23:594: βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα πάντα
γε: Il. 23:621: αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
γε: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γε: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
γε: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
γε: Il. 23:875: τῇ ῥ’ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην,
γε: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
γε: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
γε: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
γε: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
γε: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
γε: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
γε: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
γε: Il. 24:259: ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
γε: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
γε: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
γε: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γε: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
γε: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
γε: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
γε: Il. 24:490: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων
γε: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
γε: Il. 24:540: ἀλλ’ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
γε: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
γε: Il. 24:575: τῖ’ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
γε: Il. 24:642: λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.
γε: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
γε: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
γε: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
γε: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
γε: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
γε: Od. 1:46: καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
γε: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
γε: Od. 1:195: σὸν πατέρ’· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου.
γε: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
γε: Od. 1:210: πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
γε: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
γε: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
γε: Od. 1:229: αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.”
γε: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
γέ: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
γε: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
γε: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
γε: Od. 1:443: ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,
γε: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
γε: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
γε: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
γε: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
γε: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
γε: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
γε: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
γε: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
γε: Od. 2:126: ποιεῖτ’, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέος βιότοιο.
γε: Od. 2:204: ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
γε: Od. 2:279: οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
γε: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
γε: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
γε: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
γε: Od. 3:114: πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων;
γε: Od. 3:115: οὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
γε: Od. 3:122: παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
γε: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
γε: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
γε: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
γε: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
γε: Od. 3:224: τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο.”
γε: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
γε: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
γε: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
γε: Od. 3:298: ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν
γε: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
γε: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
γε: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
γε: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
γε: Od. 4:32: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὣς νήπια βάζεις.
γε: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
γε: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
γε: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 4:195: ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν
γε: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 4:223: οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
γε: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
γε: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γε: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
γε: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
γε: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
γε: Od. 4:481: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
γε: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
γε: Od. 4:538: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
γε: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
γε: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
γε: Od. 4:810: “τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ’ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
γε: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
γε: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
γε: Od. 4:847: ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί.
γε: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
γε: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
γε: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
γε: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
γε: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
γε: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
γε: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
γε: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
γε: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
γε: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
γε: Od. 6:84: οὐκ οἴην· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
γε: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
γε: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
γε: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
γε: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
γε: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
γε: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
γε: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
γε: Od. 6:313: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
γε: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
γε: Od. 7:34: νηυσὶ θοῇσιν τοί γε πεποιθότες ὠκείῃσι
γε: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
γε: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
γε: Od. 7:75: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
γε: Od. 7:195: μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι
γε: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
γε: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
γε: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
γε: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
γε: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
γε: Od. 8:51: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
γε: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
γέ: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
γε: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
γε: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
γε: Od. 8:209: ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνήρ,
γε: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 8:313: ἀλλ’ ὄψεσθ’, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι,
γε: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
γε: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
γε: Od. 8:414: μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο
γε: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
γε: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
γε: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
γέ: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
γε: Od. 9:27: τρηχεῖ’, ἀλλ’ ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔ τι ἐγώ γε
γε: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
γε: Od. 9:191: ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι
γε: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
γε: Od. 9:264: τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί·
γε: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
γε: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
γε: Od. 9:393: φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
γε: Od. 9:431: τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ’ ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, -
γε: Od. 9:448: ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
γε: Od. 9:458: τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
γε: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
γε: Od. 9:554: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
γε: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
γε: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
γε: Od. 10:49: κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος. αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
γε: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
γε: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
γε: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
γε: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
γε: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
γε: Od. 10:496: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ·
γε: Od. 10:505: μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηῒ μελέσθω·
γε: Od. 11:118: ἀλλ’ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτείσεαι ἐλθών·
γε: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
γε: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
γε: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
γε: Od. 11:310: καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα·
γε: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
γε: Od. 11:312: εὖρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι.
γε: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
γε: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
γε: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
γε: Od. 11:430: κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε
γε: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
γε: Od. 11:447: ἦ μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς
γε: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
γε: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
γε: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
γε: Od. 11:506: αὐτάρ τοι παιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο
γέ: Od. 11:624: φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον.
γε: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
γε: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
γε: Od. 12:69: οἴη δὴ κείνῃ γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς
γε: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
γε: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
γε: Od. 12:188: ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
γε: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
γε: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
γε: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
γε: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
γε: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
γε: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
γε: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
γε: Od. 13:256: “πυνθανόμην Ἰθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
γε: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
γε: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
γε: Od. 13:356: “Νύμφαι Νηϊάδες, κοῦραι Διός, οὔ ποτ’ ἐγώ γε
γε: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
γε: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
γε: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
γε: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
γε: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
γε: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
γε: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
γέ: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
γε: Od. 14:226: λυγρά, τά τ’ ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
γε: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
γε: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
γέ: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
γε: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
γε: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
γε: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
γε: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
γε: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
γε: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
γε: Od. 15:255: ἔνθ’ ὅ γε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι.
γε: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
γε: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
γε: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
γε: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
γε: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
γε: Od. 15:491: ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
γε: Od. 15:523: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰθέρι ναίων,
γε: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
γε: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
γε: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
γε: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
γε: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
γε: Od. 16:136: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γε: Od. 16:142: αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πύλονδε,
γε: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
γε: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
γε: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
γε: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
γέ: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
γε: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
γέ: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
γε: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
γε: Od. 16:373: τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
γε: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
γε: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
γε: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
γε: Od. 17:62: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
γε: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
γε: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
γε: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
γε: Od. 17:193: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γε: Od. 17:244: τῶ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
γε: Od. 17:253: ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ.”
γε: Od. 17:281: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γε: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
γε: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
γε: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
γε: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
γε: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
γε: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
γε: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
γε: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
γε: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
γε: Od. 18:106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι
γε: Od. 18:123: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.”
γε: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
γε: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
γε: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
γε: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γε: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
γε: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
γε: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
γε: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
γέ: Od. 18:289: πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι Ἀχαιῶν, ὅς τις ἄριστος.”
γέ: Od. 18:327: “ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
γε: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
γε: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
γε: Od. 19:82: ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμῳῇσι κέκασσαι,
γε: Od. 19:86: ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι,
γε: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
γε: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
γε: Od. 19:264: τῆκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν·
γε: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
γε: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
γε: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
γε: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
γε: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
γε: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
γε: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
γε: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
γε: Od. 19:601: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
γε: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γε: Od. 20:132: ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
γε: Od. 20:145: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
γε: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
γε: Od. 20:200: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.
γε: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
γε: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
γε: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
γε: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
γε: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
γε: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
γε: Od. 21:205: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τῶν γε νόον νημερτέ’ ἀνέγνω,
γε: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
γε: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
γε: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
γε: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
γε: Od. 22:219: αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεθα χαλκῷ,
γε: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
γε: Od. 22:254: τῶν δ’ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.”
γε: Od. 22:315: παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
γε: Od. 22:325: τῶ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.”
γε: Od. 22:328: κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε·
γε: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
γε: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
γε: Od. 22:480: αὐτὰρ ὅ γε προσέειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν·
γε: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γε: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
γε: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
γε: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
γε: Od. 23:128: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.”
γε: Od. 23:166: “δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων
γε: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
γε: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
γε: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
γε: Od. 24:79: τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.
γε: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
γε: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
γε: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
γε: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
γε: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
γε: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
γε: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
γε: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
γε: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
γε: Od. 24:532: ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθῆτε τάχιστα.”
γεγάασι: Il. 4:325: ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν.
γεγάασι: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
γεγάασιν: Od. 5:35: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
γεγάασιν: Od. 6:62: πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
γεγάασιν: Od. 9:118: ὑλήεσσ’· ἐν δ’ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
γεγάασιν: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
γεγάασιν: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
γεγάασιν: Od. 19:279: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
γεγαῶτ’: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
γεγαῶτ’: Od. 4:144: Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
γεγαῶτα: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
γεγαῶτα: Od. 19:400: παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς·
γεγαῶτας: Il. 2:866: οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
γέγηθε: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
γέγηθε: Od. 6:106: ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ·
γεγήθει: Il. 11:682: ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,
γεγήθει: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
γέγον’: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
γεγόνει: Il. 13:355: ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ᾔδη.
γέγωνέ: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
γέγωνε: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
γέγωνε: Od. 6:294: τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας.
γέγωνέ: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
γέγωνε: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
γέγωνε: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
γεγωνεῖν: Il. 12:337: ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·
γεγωνέμεν: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
γεγωνέμεν: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
γεγώνευν: Od. 9:47: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
γεγώνευν: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
γεγωνώς: Il. 8:227: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
γεγωνώς: Il. 11:275: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
γεγωνώς: Il. 11:585: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
γεγωνώς: Il. 12:439: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
γεγωνώς: Il. 13:149: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
γεγωνώς: Il. 17:247: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
γείνασθαι: Il. 21:160: γείνασθαι· νῦν αὖτε μαχώμεθα φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ.
γείνασθαι: Od. 8:312: ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον.
γείνατ’: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
γείνατ’: Il. 7:10: γείνατ’ Ἀρηΐθοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις·
γείνατ’: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
γείνατο: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
γείνατο: Il. 3:238: αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ.
γείνατο: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
γείνατο: Il. 5:800: ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς.
γείνατο: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
γείνατο: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
γείνατο: Il. 6:26: ἣ δ’ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
γείνατο: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
γείνατο: Il. 14:323: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
γείνατο: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
γείνατο: Il. 21:85: γείνατο Λαοθόη θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος
γείνατο: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
γείνατο: Il. 21:142: γείνατο καὶ Περίβοια Ἀκεσσαμενοῖο θυγατρῶν
γείνατο: Il. 24:608: φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ’ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
γείνατο: Od. 6:25: “Ναυσικάα, τί νύ σ’ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
γείνατο: Od. 7:57: γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη,
γείνατο: Od. 11:299: ἥ ῥ’ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε,
γείνατο: Od. 15:242: γείνατο δ’ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ.
γείνεαι: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
γεινόμεθ’: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
γεινομένῳ: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
γεινομένῳ: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
γείτονες: Od. 4:16: γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο,
γείτονες: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
γείτονες: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
γελάσαι: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
γέλασαν: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
γελάσας: Od. 2:301: Ἀντίνοος δ’ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο·
γελάσασα: Il. 6:484: δακρυόεν γελάσασα· πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας,
γέλασσαν: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
γέλασσαν: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
γέλασσαν: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
γέλασσαν: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
γελάσσας: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
γελάσσας: Il. 21:508: εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·
γέλασσε: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
γέλασσε: Il. 21:408: τεύχεά τ’ ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη,
γέλασσε: Od. 17:542: σμερδαλέον κονάβησε· γέλασσε δὲ Πηνελόπεια,
γελοίϊον: Il. 2:215: ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν
γελόω: Od. 21:105: αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ.
γελόωντες: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
γελόωντες: Od. 20:374: Τηλέμαχον ἐρέθιζον, ἐπὶ ξείνοις γελόωντες.
γέλῳ: Od. 18:100: χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
γέλω: Od. 18:350: κερτομέων Ὀδυσῆα· γέλω δ’ ἑτάροισιν ἔτευχε·
γέλω: Od. 20:8: ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
γέλω: Od. 20:346: ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα.
γελώοντες: Od. 18:111: ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ’ ἐπέεσσι·
γελώοντες: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
γέλως: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
γέλως: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
γέλως: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
γέλως: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
γελώων: Od. 20:347: οἱ δ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν,
γένε’: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
γενεαὶ: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
γενεῇ: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
γενεῇ: Il. 4:60: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
γενεῇ: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
γενεὴ: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
γενεὴ: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
γενεῇ: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
γενεῇ: Il. 9:161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.
γενεῇ: Il. 11:785: τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
γενεῇ: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
γενεῇ: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
γενεῇ: Il. 18:365: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
γενεὴ: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
γενεὴ: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
γενεὴ: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
γενεὴ: Il. 21:191: κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται.
γενεῇ: Od. 1:387: ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.”
γενεὴ: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
γενεῇ: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
γενεή: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
γενεῇ: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
γενεὴ: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
γενεὴν: Il. 6:145: Τυδεΐδη μεγάθυμε τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις;
γενεήν: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
γενεήν: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
γενεὴν: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
γενεὴν: Il. 14:473: ἢ πάϊς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει.
γενεήν: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
γενεήν: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
γενεήν: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
γενεὴν: Il. 20:306: ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἔχθηρε Κρονίων·
γενεὴν: Il. 21:153: Πηλεΐδη μεγάθυμε τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις;
γενεὴν: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
γενεήν: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
γενεήν: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
γενεὴν: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
γενεήν: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
γενεὴν: Od. 16:117: ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων·
γενεὴν: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
γενεῆς: Il. 5:265: τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς
γενεῆς: Il. 5:268: τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης
γενεῆς: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
γενεῆς: Il. 10:68: πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον
γενεῆς: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
γενεῆς: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
γενεῆς: Il. 23:790: οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ’ ἀνθρώπων·
γενεῆφι: Il. 14:112: οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν·
γενεῆφι: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
γενεῆφιν: Il. 9:58: ὁπλότατος γενεῆφιν· ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις
γένεθ’: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
γενέθλη: Il. 2:857: τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
γενέθλη: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
γενέθλης: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
γενέθλης: Od. 4:232: ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.
γενέθλης: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
γένει: Il. 3:215: οὐδ’ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
γενειήσαντα: Od. 18:176: ἠρῶ ἀθανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσθαι.”
γενειήσαντα: Od. 18:269: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηαι,
γένειον: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
γένειον: Il. 24:516: οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
γένειον: Od. 16:176: κυάνεαι δ’ ἐγένοντο ἐθειράδες ἀμφὶ γένειον.
γενείου: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
γενείου: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
γενείου: Od. 19:473: ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν·
γενείῳ: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
γενέσθαι: Il. 3:323: ἡμῖν δ’ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 4:375: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 6:82: φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 6:98: ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Ἀχαιῶν φημι γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
γενέσθαι: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
γενέσθαι: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
γενέσθαι: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
γενέσθαι: Il. 17:151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
γενέσθαι: Il. 17:255: Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
γενέσθαι: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 18:179: Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι·
γενέσθαί: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
γενέσθαι: Il. 19:274: ἤθελ’ Ἀχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι.
γενέσθαι: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
γενέσθαι: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
γενέσθαι: Il. 23:671: ἐν πάντεσσ’ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι.
γενέσθαι: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
γενέσθαι: Od. 1:379: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
γενέσθαι: Od. 2:144: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
γενέσθαι: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
γενέσθαι: Od. 3:271: κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
γενέσθαι: Od. 4:173: νηυσὶ θοῇσι γενέσθαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς.
γενέσθαι: Od. 4:201: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· - περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
γενέσθαι: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
γενέσθαι: Od. 15:480: καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι
γενέσθαι: Od. 16:218: ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσθαι·
γενέσθαι: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
γενέσθαι: Od. 17:597: τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἥμιν πῆμα γενέσθαι.”
γενέσθαι: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
γενέσθαι: Od. 22:323: τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι,
γενέσθην: Il. 5:548: ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
γενέσθην: Od. 11:255: τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην
γενέσθην: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
γενέσθην: Od. 11:312: εὖρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι.
γενέσθω: Il. 8:181: μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω,
γενέσθω: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
γενέσθω: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
γενέσθω: Od. 22:491: “πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω.”
γένεσιν: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
γένεσιν: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
γένεσις: Il. 14:246: Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
γενέσκετο: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
γένετ’: Il. 1:49: δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
γένετ’: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
γένετ’: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
γένετ’: Il. 2:453: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
γένετ’: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
γένετ’: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
γένετ’: Il. 7:345: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴ γένετ’ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ
γένετ’: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
γένετ’: Il. 10:35: νηῒ πάρα πρύμνῃ· τῷ δ’ ἀσπάσιος γένετ’ ἐλθών.
γένετ’: Il. 11:13: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
γένετ’: Il. 11:50: ῥώοντ’· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ’ ἠῶθι πρό.
γένετ’: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
γένετ’: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
γένετ’: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
γένετ’: Il. 15:641: τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων
γένετ’: Il. 15:669: θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ’ ἀμφοτέρωθεν
γένετ’: Il. 18:221: ὣς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδαο.
γένετ’: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
γένετ’: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
γένετ’: Il. 23:490: καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ’ ἔρις γένετ’ ἀμφοτέροισιν,
γένετ’: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
γένετ’: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
γένετ’: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
γένετ’: Il. 24:61: Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ’ ἀθανάτοισι.
γένετ’: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
γένετ’: Od. 4:456: ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,
γένετ’: Od. 14:476: πηγυλίς· αὐτὰρ ὕπερθε χιὼν γένετ’ ἠΰτε πάχνη,
γένετ’: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
γενετῆς: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
γενετῆς: Od. 18:6: ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,
γένετο: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
γένετο: Il. 12:144: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
γένετο: Il. 12:392: Σαρπήδοντι δ’ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος
γένετο: Il. 15:396: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
γένετο: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
γένετο: Il. 16:508: Γλαύκῳ δ’ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι·
γένετο: Il. 16:581: Πατρόκλῳ δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο,
γένετο: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
γένετο: Il. 20:220: ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
γένετο: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
γένετο: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
γένετο: Il. 24:539: παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
γένετο: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
γένετο: Od. 4:11: ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης
γένετο: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
γένετο: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
γένευ: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
γένευς: Od. 15:533: ὑμετέρου δ’ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο
γένηαι: Il. 8:282: βάλλ’ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι
γένηαι: Il. 11:796: Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·
γένηαι: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
γένησθε: Il. 5:488: ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·
γένηται: Il. 1:341: χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι
γένηται: Il. 3:71: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
γένηται: Il. 3:92: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται
γένηται: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
γένηται: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
γένηται: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
γένηται: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
γένηται: Il. 12:71: εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται
γένηται: Il. 14:98: Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης,
γένηται: Il. 19:201: ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται
γένηται: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
γένηται: Il. 24:655: καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
γένηται: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
γένηται: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
γένηται: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
γένηται: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
γένηται: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
γένηται: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
γένηται: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
γένηται: Od. 13:208: καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται.
γένηται: Od. 13:365: αὐτοὶ δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.”
γένηται: Od. 15:446: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται,
γένηται: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
γένηται: Od. 17:23: αὐτίκ’ ἐπεί κε πυρὸς θερέω ἀλέη τε γένηται.
γένηται: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
γένηται: Od. 18:46: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
γένηται: Od. 18:83: αἴ κέν σ’ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
γένηται: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
γένηται: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
γένηται: Od. 23:137: μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται
γένηται: Od. 24:29: μοῖρ’ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται.
γενναῖον: Il. 5:253: οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι
γενοίατο: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
γενοίατο: Od. 1:266: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
γενοίατο: Od. 4:346: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
γενοίατο: Od. 17:137: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
γενοίμεθα: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
γενοίμην: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
γενοίμην: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
γενοίμην: Od. 16:103: εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην
γένοιο: Od. 9:456: εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
γένοιο: Od. 14:440: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
γένοιο: Od. 15:341: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
γένοιο: Od. 18:79: “νῦν μὲν μήτ’ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο,
γένοισθε: Il. 7:99: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε
γένοιτ’: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
γένοιτο: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
γένοιτο: Il. 4:289: τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
γένοιτο: Il. 5:3: Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·
γένοιτο: Il. 7:387: εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
γένοιτο: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
γένοιτο: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
γένοιτο: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
γένοιτο: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
γένοιτο: Il. 10:20: ἥ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο.
γένοιτο: Il. 13:233: ἐκ Τροίης, ἀλλ’ αὖθι κυνῶν μέλπηθρα γένοιτο,
γένοιτο: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
γένοιτο: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
γένοιτο: Il. 22:41: σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο
γένοιτο: Il. 22:287: καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο
γένοιτο: Il. 24:213: ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
γένοιτο: Od. 3:129: φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
γένοιτο: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
γένοιτο: Od. 7:316: Φαιήκων· μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο.
γένοιτο: Od. 8:21: ὥς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτο
γένοιτο: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
γένοιτο: Od. 8:414: μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο
γένοιτο: Od. 9:420: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο,
γένοιτο: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
γένοιτο: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
γένοιτο: Od. 17:546: τῶ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
γένοιτό: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
γένοιτο: Od. 18:161: θυμὸν μνηστήρων ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο
γένοιτο: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
γένοιτο: Od. 19:391: οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο.
γένοιτο: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
γένοιτό: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
γένοιτο: Od. 20:392: δόρπου δ’ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
γένοιτο: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
γένοιτο: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
γένοιτο: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
γένοιτο: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
γενόμεσθα: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
γενόμην: Il. 18:102: οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ’ ἑτάροισι
γενόμην: Il. 19:219: πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
γενόμην: Il. 21:440: καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
γενόμην: Od. 8:311: ἠπεδανὸς γενόμην· ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος,
γενόμην: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
γένοντο: Il. 5:63: ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
γένοντο: Il. 5:503: λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν
γένοντο: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
γένοντο: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
γένοντο: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
γένοντο: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
γένοντο: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
γένοντο: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
γένοντο: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
γένοντο: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
γένοντο: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
γένοντο: Od. 24:455: ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο·
γένος: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
γένος: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
γένος: Il. 5:544: ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ’ ἦν ἐκ ποταμοῖο
γένος: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
γένος: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
γένος: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
γένος: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
γένος: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
γένος: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
γένος: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
γένος: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
γένος: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
γένος: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
γένος: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
γένος: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
γένος: Od. 4:63: ἀλλ’ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων
γένος: Od. 6:35: πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
γένος: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
γένος: Od. 14:199: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων,
γένος: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
γένος: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
γένος: Od. 16:62: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων,
γένος: Od. 16:401: Τηλέμαχον· δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι
γένος: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
γένος: Od. 17:523: Κρήτῃ ναιετάων, ὅθι Μίνωος γένος ἐστίν.
γένος: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
γένος: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
γένος: Od. 20:212: ἀνδρί γ’ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων·
γένος: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
γένος: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
γένος: Od. 24:508: μή τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἳ τὸ πάρος περ
γένος: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
γέντο: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
γέντο: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
γέντο: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
γέντο: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
γέντο: Il. 18:477: ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.
γένυς: Od. 11:320: ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ.
γένυσσιν: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
γενύων: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
γένωμαι: Il. 8:180: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι,
γένωμαι: Il. 16:39: Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι.
γένωμαι: Il. 22:358: φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
γένωμαι: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
γένωμαι: Od. 11:73: νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
γένωμαι: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
γενώμεθα: Il. 10:193: αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
γενώμεθα: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
γενώμεθα: Il. 17:636: χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεθα νοστήσαντες,
γένωνται: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
γένωνται: Il. 20:308: καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.
γέρα: Il. 2:237: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται
γέρα: Il. 9:334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι·
γέρα: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
γεραιαί: Il. 6:296: βῆ δ’ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
γεραιὰς: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
γεραιάς: Il. 6:270: ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς·
γεραιάς: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
γεραιὲ: Il. 9:603: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
γεραιέ: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
γεραιέ: Il. 10:167: πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ’ ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ.
γεραιὲ: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
γεραιὲ: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
γεραιὲ: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
γεραιὲ: Il. 17:561: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ Ἀθήνη
γεραιὲ: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
γεραιὲ: Il. 24:433: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
γεραιὲ: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
γεραιέ: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
γεραιέ: Od. 14:131: αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
γεραιέ: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
γεραιὸς: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
γεραιός: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
γεραιός: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
γεραιὸς: Il. 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ’ ὁ γεραιὸς
γεραιός: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
γεραιὸς: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
γεραιὸς: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
γεραιὸς: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
γεραιὸς: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
γεραιὸς: Il. 24:279: ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
γεραιὸς: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
γεραιὸς: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
γεραιός: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
γεραίρεις: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
γέραιρεν: Il. 7:321: νώτοισιν δ’ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν
γέραιρεν: Od. 14:437: νώτοισιν δ’ Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν
Γεραιστὸν: Od. 3:177: ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
γεραίτερον: Od. 3:24: αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι.”
γεραίτερος: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
γεραίτερος: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
γεραίτερος: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
γεραίτερος: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
γεράνων: Il. 2:460: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
γεράνων: Il. 3:3: ἠΰτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό·
γεράνων: Il. 15:692: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
γεραρόν: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
γεραρώτερος: Il. 3:211: ἄμφω δ’ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς·
γέρας: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
γέρας: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
γέρας: Il. 1:123: πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;
γέρας: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
γέρας: Il. 1:135: ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ
γέρας: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
γέρας: Il. 1:161: καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
γέρας: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
γέρας: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
γέρας: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
γέρας: Il. 1:276: ἀλλ’ ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
γέρας: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
γέρας: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
γέρας: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
γέρας: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
γέρας: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
γέρας: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
γέρας: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
γέρας: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
γέρας: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
γέρας: Il. 16:54: καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ·
γέρας: Il. 16:56: κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
γέρας: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γέρας: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γέρας: Il. 18:444: κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
γέρας: Il. 19:89: ἤματι τῷ ὅτ’ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων.
γέρας: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
γέρας: Il. 23:9: Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
γέρας: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
γέρας: Od. 4:197: τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,
γέρας: Od. 7:10: Ἀλκινόῳ δ’ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα πᾶσι
γέρας: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
γέρας: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
γέρας: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
γέρας: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
γέρας: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
γέρας: Od. 20:297: ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῳ ἄλλῳ
γέρας: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
γέρας: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
Γερήνιος: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 2:601: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 7:170: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Γερήνιος: Il. 8:80: Νέστωρ οἶος ἔμιμνε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
Γερήνιος: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
Γερήνιος: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 9:179: τοῖσι δὲ πόλλ’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
Γερήνιος: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 10:138: ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
Γερήνιος: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 10:157: τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Γερήνιος: Il. 10:168: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 10:543: πρῶτος δ’ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
Γερήνιος: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 11:839: ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·
Γερήνιος: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Il. 15:370: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
Γερήνιος: Il. 15:659: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
Γερήνιος: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 3:386: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Γερήνιος: Od. 3:397: τὸν δ’ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Γερήνιος: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Γερήνιος: Od. 3:411: Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν,
Γερήνιος: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Γερήνιος: Od. 4:161: αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
γέρον: Il. 1:26: “ Μή σε, γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
γέρον: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γέρον: Il. 2:370: ἦ μὰν αὖτ’ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
γέρον: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
γέρον: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
γέρον: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
γέρον: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
γέρον: Il. 9:115: ὦ γέρον οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας·
γέρον: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
γέρον: Il. 23:618: τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω
γέρον: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γέρον: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
γέρον: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
γέρον: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
γέρον: Il. 24:546: τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
γέρον: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
γέρον: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
γέρον: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
γέρον: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
γέρον: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
γέρον: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
γέρον: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
γέρον: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
γέρον: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
γέρον: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
γέρον: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
γέρον: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
γέρον: Od. 4:465: οἶσθα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις;
γέρον: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
γέρον: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
γέρον: Od. 14:45: ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
γέρον: Od. 14:122: “ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
γέρον: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
γέρον: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
γέρον: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
γέρον: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
γέρον: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
γέρον: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
γέρον: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
γέρον: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
γέρονθ’: Il. 18:141: ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
γέροντ’: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
γέροντα: Il. 3:249: ὄτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν·
γέροντα: Il. 9:452: παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν’ ἐχθήρειε γέροντα.
γέροντα: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
γέροντα: Il. 24:332: ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ’ ἐλέησε γέροντα,
γέροντα: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
γέροντα: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
γέροντα: Od. 2:39: πρῶτον ἔπειτα γέροντα καθαπτόμενος προσέειπεν·
γέροντα: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
γέροντα: Od. 4:735: ἀλλά τις ὀτρηρῶς Δολίον καλέσειε γέροντα,
γέροντα: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
γέροντα: Od. 16:198: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠδὲ γέροντα.
γέροντα: Od. 16:456: ῥάβδῳ πεπληγυῖα πάλιν ποίησε γέροντα,
γέροντα: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
γέροντα: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
γέροντα: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
γέροντα: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
γέροντας: Il. 2:404: κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν,
γέροντας: Il. 8:518: παῖδας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας
γέροντας: Il. 9:89: Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν Ἀχαιῶν
γέροντας: Od. 7:189: ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες
γέροντες: Il. 2:789: πάντες ὁμηγερέες ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες·
γέροντες: Il. 9:36: ἴσασ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
γέροντες: Il. 9:258: τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
γέροντες: Il. 9:570: πύργων βαλλομένων· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
γέροντες: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
γέροντες: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
γέροντες: Il. 19:303: αὐτὸν δ’ ἀμφὶ γέροντες Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο
γέροντες: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
γέροντες: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
γέροντες: Od. 11:38: νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
γέροντες: Od. 21:21: παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες·
γέροντι: Il. 1:358: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι·
γέροντι: Il. 17:324: κήρυκι Ἠπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι
γέροντι: Il. 18:36: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι,
γέροντι: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
γέροντι: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
γέροντι: Od. 2:227: πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·
γέροντι: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
γέροντι: Od. 15:442: ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
γέροντι: Od. 16:153: κρύβδην· κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι.”
γέροντι: Od. 16:273: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι.
γέροντι: Od. 17:202: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
γέροντι: Od. 17:337: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι,
γέροντι: Od. 24:157: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
γέροντος: Il. 1:538: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
γέροντος: Il. 1:556: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·
γέροντος: Il. 2:793: τύμβῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
γέροντος: Il. 5:149: υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος·
γέροντος: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
γέροντος: Il. 8:100: στῆ δὲ πρόσθ’ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος,
γέροντος: Il. 9:465: πολλὸν δ’ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
γέροντος: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
γέροντος: Il. 15:378: ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος.
γέροντος: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
γέροντος: Il. 21:85: γείνατο Λαοθόη θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος
γέροντος: Il. 22:75: αἰδῶ τ’ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος,
γέροντος: Il. 24:164: κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
γέροντος: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
γέροντος: Il. 24:361: χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
γέροντος: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
γέροντος: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
γέροντος: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
γέροντος: Od. 4:365: Πρωτέος ἰφθίμου θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος,
γέροντος: Od. 4:395: αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον θείοιο γέροντος,
γέροντος: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
γέροντος: Od. 13:96: Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
γέροντος: Od. 13:345: Φόρκυνος μὲν ὅδ’ ἐστὶ λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
γέροντος: Od. 13:432: πάντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ θῆκε γέροντος,
γέροντος: Od. 14:9: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
γέροντος: Od. 14:451: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος·
γέροντος: Od. 24:58: ἀμφὶ δέ σ’ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος
γέροντος: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
γερόντων: Il. 2:21: Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων·
γερόντων: Il. 2:53: Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
γερόντων: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
γερόντων: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
γερόντων: Il. 15:721: ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων,
γερόντων: Od. 16:362: εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων.
γερόντων: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
γέρουσιν: Il. 4:344: ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί.
γέρουσιν: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
γέρουσιν: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
γερούσιον: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
γερούσιον: Il. 22:119: Τρωσὶν δ’ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι
γερούσιον: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
γέρων: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
γέρων: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
γέρων: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
γέρων: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
γέρων: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
γέρων: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
γέρων: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
γέρων: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
γέρων: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
γέρων: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
γέρων: Il. 7:125: ἦ κε μέγ’ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
γέρων: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
γέρων: Il. 7:324: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
γέρων: Il. 8:87: ὄφρ’ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε
γέρων: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
γέρων: Il. 9:93: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
γέρων: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
γέρων: Il. 9:400: κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς·
γέρων: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
γέρων: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
γέρων: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
γέρων: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
γέρων: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
γέρων: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
γέρων: Il. 10:549: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ γέρων περ ἐὼν πολεμιστής·
γέρων: Il. 11:624: τὴν ἄρετ’ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
γέρων: Il. 11:636: πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ’ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
γέρων: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
γέρων: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
γέρων: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
γέρων: Il. 11:782: Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ’ Ἀχιλῆϊ
γέρων: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
γέρων: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
γέρων: Il. 13:666: πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος
γέρων: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
γέρων: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
γέρων: Il. 16:196: τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ,
γέρων: Il. 18:331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
γέρων: Il. 19:311: Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων θ’ ἱππηλάτα Φοῖνιξ
γέρων: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
γέρων: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
γέρων: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
γέρων: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
γέρων: Il. 22:51: πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.
γέρων: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
γέρων: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
γέρων: Il. 24:217: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
γέρων: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
γέρων: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
γέρων: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
γέρων: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
γέρων: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
γέρων: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
γέρων: Il. 24:634: τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
γέρων: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
γέρων: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
γέρων: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
γέρων: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
γέρων: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
γέρων: Od. 3:393: τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
γέρων: Od. 3:436: ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
γέρων: Od. 3:444: Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
γέρων: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
γέρων: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
γέρων: Od. 4:191: Νέστωρ φάσχ’ ὁ γέρων, ὅτ’ ἐπιμνησαίμεθα σεῖο
γέρων: Od. 4:349: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
γέρων: Od. 4:384: πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερτής,
γέρων: Od. 4:401: τῆμος ἄρ’ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς
γέρων: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
γέρων: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
γέρων: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
γέρων: Od. 4:542: δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτής·
γέρων: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
γέρων: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
γέρων: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
γέρων: Od. 11:585: ὁσσάκι γὰρ κύψει’ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων,
γέρων: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
γέρων: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
γέρων: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
γέρων: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
γέρων: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
γέρων: Od. 17:140: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
γέρων: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
γέρων: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
γέρων: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
γέρων: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
γέρων: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
γεύσασθαι: Od. 17:413: αὖτις ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσασθαι Ἀχαιῶν·
γεύσασθαι: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
γεύσασθαι: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
γεύσεται: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
γευσόμεθ’: Il. 20:258: γευσόμεθ’ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
γέφυραι: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
γεφύρας: Il. 4:371: τί πτώσσεις, τί δ’ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας;
γεφύρας: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
γεφύρας: Il. 8:378: γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας,
γεφύρας: Il. 8:549: Οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
γεφύρας: Il. 11:160: κείν’ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας
γεφύρας: Il. 20:427: ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας.
γεφύρωσεν: Il. 15:357: ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον
γεφύρωσεν: Il. 21:245: ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν
Γῇ: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
Γῆ: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
γῆ: Il. 21:63: γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.
γῆ: Od. 13:233: τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν;
γῆ: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
γηθεῖ: Il. 14:140: γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι φόνον καὶ φύζαν Ἀχαιῶν
γηθήσαι: Il. 1:255: ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
γήθησαν: Il. 24:321: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
γήθησαν: Od. 15:165: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
γήθησε: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
γήθησε: Od. 5:486: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γήθησε: Od. 7:269: γαίης ὑμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ,
γήθησε: Od. 20:104: ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.
γήθησε: Od. 24:504: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γηθήσει: Il. 8:378: γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας,
γηθήσειε: Il. 9:77: καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
γηθήσειεν: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
γηθήσειεν: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
γηθήσειν: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
γήθησεν: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
γήθησεν: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
γήθησεν: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
γήθησεν: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
γήθησεν: Il. 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
γήθησεν: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
γήθησεν: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
γήθησέν: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
γήθησεν: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γήθησεν: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
γήθησεν: Od. 7:329: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γήθησεν: Od. 8:199: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γήθησεν: Od. 8:385: ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
γήθησεν: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
γήθησεν: Od. 13:250: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
γήθησέν: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
γήθησεν: Od. 18:281: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γήθησέν: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
γήθησεν: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
γηθοσύνῃ: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
γηθοσύνῃ: Il. 21:390: γηθοσύνῃ, ὅθ’ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας.
γηθοσύνη: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
γηθόσυνοι: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
γηθόσυνοι: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
γηθόσυνος: Il. 4:272: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ·
γηθόσυνος: Il. 4:326: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
γηθόσυνος: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
γηθόσυνος: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
γῆμ’: Od. 1:36: γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
γῆμαι: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
γῆμαι: Od. 21:158: γῆμαι Πηνελόπειαν, Ὀδυσσῆος παράκοιτιν·
γήμαιθ’: Od. 16:392: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
γήμαιθ’: Od. 21:162: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
γημαμένη: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
γήμαντα: Il. 9:399: γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
γήμας: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
γήμασθ’: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
γήμασθ’: Od. 19:159: γήμασθ’, ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων,
γήμασθ’: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
γήμασθ’: Od. 20:335: γήμασθ’ ὅς τις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν,
γήμασθ’: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
γήμασθαι: Od. 2:128: πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι.”
γήμασθαι: Od. 15:17: Εὐρυμάχῳ γήμασθαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας
γήμασθαι: Od. 18:289: πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι Ἀχαιῶν, ὅς τις ἄριστος.”
γῆμεν: Il. 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
γῆμεν: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
γῆμεν: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
γῆν: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
γῆν: Od. 17:237: ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας·
γήρᾳ: Od. 11:136: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
γήρᾳ: Od. 23:283: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
γήραϊ: Il. 3:150: γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ’ ἀγορηταὶ
γήραϊ: Il. 5:153: ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,
γήραϊ: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
γήραϊ: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
γήραΐ: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
γήραϊ: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
γήραϊ: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
γήραϊ: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
γήραϊ: Od. 24:233: γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
γήραος: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
γήραος: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
γήραος: Od. 15:246: παντοίην φιλότητ’· οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδόν,
γήραος: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
γήραος: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
γῆρας: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
γῆρας: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
γῆρας: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
γῆρας: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
γῆρας: Il. 9:446: γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα,
γῆρας: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
γηράς: Il. 17:197: γηράς· ἀλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα.
γῆρας: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
γῆρας: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
γῆρας: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
γῆρας: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
γῆρας: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
γῆρας: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
γῆρας: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
γῆρας: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
γῆράς: Od. 19:368: γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν·
γῆρας: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
γῆράς: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
γῆρας: Od. 24:249: αὐτόν σ’ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ’ ἅμα γῆρας
γῆρας: Od. 24:390: ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν.
γήρασκε: Il. 17:325: κηρύσσων γήρασκε φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς·
γηράσκει: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
γηρασκέμεν: Od. 4:210: αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν,
γηράσκοντα: Il. 2:663: ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος·
γηράσκοντα: Il. 24:541: γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
γηράσκωσι: Od. 15:409: ἀλλ’ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ’ ἀνθρώπων,
γῆρυς: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
γῆς: Od. 11:167: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν,
γῆς: Od. 11:302: οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες
γῆς: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
γῆς: Od. 12:27: ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.”
Γιγάντεσσιν: Od. 7:59: ὅς ποθ’ ὑπερθύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν.
Γιγάντων: Od. 7:206: ὥς περ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”
Γίγασιν: Od. 10:120: μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.
γίγνεθ’: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
γίγνετ’: Il. 7:410: γίγνετ’ ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
γίγνετ’: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
γίγνετ’: Il. 13:283: κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ’ ὀδόντων·
γίγνετ’: Il. 13:569: γίγνετ’ Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν.
γίγνετ’: Il. 16:302: τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή·
γίγνετ’: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
γίγνετ’: Il. 17:761: φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή.
γίγνετ’: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
γίγνετ’: Il. 23:505: γίγνετ’ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισθεν
γίγνεται: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
γίγνεται: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
γίγνεται: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
γίγνεται: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
γίγνεται: Il. 14:414: πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ
γίγνεται: Il. 15:359: γίγνεται, ὁππότ’ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.
γίγνεται: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
γίγνεται: Il. 18:212: γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι,
γίγνεται: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
γίγνεται: Il. 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
γίγνεται: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
γίγνεται: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
γίγνετο: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
γιγνομένοισιν: Il. 10:71: Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν.
γιγνόμενόν: Il. 23:79: ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ·
γιγνομένῳ: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
γιγνομένῳ: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
γίγνοντο: Il. 13:684: ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
γίγνωσκε: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
γίγνωσκε: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
γιγνώσκειν: Il. 17:688: γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει,
γιγνώσκεις: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
γιγνώσκεις: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
γιγνώσκετε: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
γιγνώσκῃς: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
γιγνώσκοντες: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
γιγνώσκω: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
γιγνώσκω: Il. 5:824: γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.
γιγνώσκω: Il. 8:175: γιγνώσκω δ’ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων
γιγνώσκω: Il. 11:650: γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
γιγνώσκω: Il. 13:223: γιγνώσκω· πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν.
γιγνώσκω: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
γιγνώσκων: Il. 5:182: ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ,
γιγνώσκων: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
γιγνώσκων: Il. 5:433: γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·
γιγνώσκων: Il. 11:111: γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
γιγνώσκων: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
γιγνώσκων: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
γιγνώσκων: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
γίνετ’: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
γίνετ’: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
γίνεται: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
γίνεται: Od. 8:586: γίνεται, ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ.”
γίνεται: Od. 9:35: γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
γίνεται: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
γίνεται: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
γίνεται: Od. 12:87: γίνεται, αὐτὴ δ’ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
γίνεται: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
γίνεται: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
γίνεται: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
γίνεται: Od. 14:157: γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει.
γίνεται: Od. 19:344: γίνεται· οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο
γίνεται: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
γίνετο: Od. 4:458: [γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον.]
γίνετο: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
γίνομαι: Od. 2:320: γίνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.”
γινόμενος: Od. 4:417: πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν
γίνοντ’: Od. 17:310: γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.”
γίνοντ’: Od. 19:561: γίνοντ’, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
γίνονται: Od. 4:362: πομπῆες γίνονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
γίνονται: Od. 4:418: ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ·
γίνονται: Od. 4:709: ἀνδράσι γίνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ’ ὑγρήν.
γίνονται: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
γίνονται: Od. 12:287: γίνονται· πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον,
γίνονται: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
γίνωσκε: Od. 22:501: κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας.
γινώσκειν: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
γίνωσκον: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
γίνωσκον: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
γίνωσκον: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
γινώσκουσα: Od. 20:94: ἤδη γινώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφι.
γινώσκω: Od. 16:136: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γινώσκω: Od. 17:193: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γινώσκω: Od. 17:269: γινώσκω δ’, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
γινώσκω: Od. 17:281: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
γινώσκω: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
γινώσκω: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
γινώσκων: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
γλάγος: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
γλάγος: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
γλακτοφάγων: Il. 13:6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.
Γλαῦκε: Il. 12:310: Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
Γλαῦκε: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
Γλαῦκε: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
γλαυκὴ: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
Γλαύκη: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
γλαυκιόων: Il. 20:172: γλαυκιόων δ’ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ
Γλαῦκον: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
Γλαῦκον: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
Γλαῦκον: Il. 12:309: αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ’ Ἱππολόχοιο·
Γλαῦκον: Il. 12:387: Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ’ Ἱππολόχοιο
Γλαῦκόν: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
Γλαῦκος: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
Γλαῦκος: Il. 6:119: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς
Γλαῦκος: Il. 6:155: αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην·
Γλαῦκος: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Γλαῦκος: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
Γλαῦκος: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
Γλαῦκος: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
Γλαῦκος: Il. 16:593: Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Γλαῦκος: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
Γλαῦκος: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Γλαύκου: Il. 12:392: Σαρπήδοντι δ’ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος
Γλαύκῳ: Il. 6:234: ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
Γλαύκῳ: Il. 16:508: Γλαύκῳ δ’ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι·
γλαυκῶπι: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
γλαυκῶπι: Od. 13:389: αἴ κέ μοι ὣς μεμαυῖα παρασταίης, γλαυκῶπι,
γλαυκώπιδα: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
γλαυκώπιδι: Il. 9:390: ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·
γλαυκώπιδι: Il. 11:728: αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην,
γλαυκώπιδι: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
γλαυκώπιδι: Il. 24:26: οὐδὲ Ποσειδάων’ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,
γλαυκώπιδι: Od. 2:433: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
γλαυκώπιδι: Od. 24:518: εὐξάμενος κούρῃ γλαυκώπιδι καὶ Διὶ πατρί,
γλαυκώπιδος: Il. 6:88: νηὸν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ
γλαυκώπιδος: Od. 3:135: μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
γλαυκώπιδος: Od. 24:540: κὰδ δ’ ἔπεσε πρόσθε γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
γλαυκῶπιν: Od. 1:156: αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην,
γλαυκῶπις: Il. 1:206: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Il. 2:172: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 2:446: θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 5:29: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Il. 5:793: Τυδεΐδῃ δ’ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Il. 7:33: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 8:357: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
γλαυκῶπις: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Il. 10:553: κούρη τ’ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 22:177: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 22:214: Πηλεΐωνα δ’ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Il. 22:238: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Il. 22:446: χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 1:178: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 1:221: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 1:364: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 2:382: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 2:393: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 2:399: αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 3:13: τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 3:25: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 3:229: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 3:356: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 3:371: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 4:795: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 6:24: τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 6:47: ἔνθ’ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.
γλαυκῶπις: Od. 6:112: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 7:27: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 7:78: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
γλαυκῶπις: Od. 13:236: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 13:361: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
γλαυκῶπις: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 15:9: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 16:451: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 18:187: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 19:604: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 20:44: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
γλαυκῶπις: Od. 21:358: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
γλαυκῶπις: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 24:516: τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαυκῶπις: Od. 24:541: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
γλαφυραὶ: Il. 2:516: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
γλαφυραὶ: Il. 2:602: τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
γλαφυραὶ: Il. 2:680: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
γλαφυραὶ: Il. 2:733: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
Γλαφύρας: Il. 2:712: Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
γλαφυρὰς: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
γλαφυρὰς: Il. 8:334: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
γλαφυράς: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
γλαφυράς: Il. 10:510: νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς,
γλαφυράς: Il. 10:531: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
γλαφυράς: Il. 11:281: νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
γλαφυράς: Il. 11:520: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
γλαφυράς: Il. 12:471: νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
γλαφυρὰς: Il. 13:423: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
γλαφυράς: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
γλαφυράς: Il. 16:296: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
γλαφυρὰς: Il. 16:840: νῆας ἔπι γλαφυρὰς πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
γλαφυράς: Il. 17:397: νῆας ἔπι γλαφυράς· περὶ δ’ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει
γλαφυράς: Il. 17:416: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα
γλαφυράς: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
γλαφυράς: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
γλαφυράς: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
γλαφυράς: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
γλαφυρὰς: Il. 23:849: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον.
γλαφυράς: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
γλαφυρὴ: Od. 4:356: τόσσον ἄνευθ’, ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς
γλαφυρῇ: Od. 10:23: νηῒ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιθι φαεινῇ
γλαφυρῇ: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
γλαφυρῇ: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
γλαφυρῇ: Od. 14:533: πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ εὗδον, βορέω ὑπ’ ἰωγῇ.
γλαφυρῇ: Od. 15:456: ἐν νηῒ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο.
γλαφυρὴν: Od. 8:257: οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος.
γλαφυρὴν: Od. 12:82: νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰθύνετε, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
γλαφυρὴν: Od. 19:274: ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
γλαφυρὴν: Od. 22:340: ἦ τοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
γλαφυρήν: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
γλαφυρῆς: Il. 2:88: πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
γλαφυρῇς: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
γλαφυρῆς: Od. 9:548: μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
γλαφυρῆς: Od. 12:83: οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ
γλαφυρῆς: Od. 12:218: βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήϊα νωμᾷς·
γλαφυρῆς: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
γλαφυρῆς: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
γλαφυρῆς: Od. 12:406: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
γλαφυρῆς: Od. 13:74: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι,
γλαφυρῆς: Od. 13:117: πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν
γλαφυρῆς: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
γλαφυρῆς: Od. 14:304: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
γλαφυρῆς: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
γλαφυρῆς: Od. 17:262: φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ’ ἀείδειν
γλαφυρῇσι: Il. 2:454: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γλαφυρῇσι: Il. 8:180: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι,
γλαφυρῇσι: Il. 11:14: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
γλαφυρῇσι: Il. 14:366: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ·
γλαφυρῇσι: Il. 22:392: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ’ ἄγωμεν.
γλαφυρῇσι: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
γλαφυρῇσι: Od. 3:287: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
γλαφυρῇσι: Od. 4:513: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη.
γλαφυρῇσιν: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
γλαφυρῇσιν: Il. 8:531: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
γλαφυρῇσιν: Il. 11:274: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
γλαφυρῇσιν: Il. 11:400: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
γλαφυρῇσιν: Il. 12:38: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο
γλαφυρῇσιν: Il. 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
γλαφυρῇσιν: Il. 15:603: τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν
γλαφυρῇσιν: Il. 16:18: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς;
γλαφυρῇσιν: Il. 18:304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
γλαφυρῇσιν: Il. 22:334: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,
γλαφυρῇσιν: Od. 9:99: νηυσὶ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
γλαφυροῖο: Od. 5:68: ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
γλαφυροῖο: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
γλαφυροῖσι: Od. 1:15: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
γλαφυροῖσι: Od. 1:73: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
γλαφυροῖσι: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
γλαφυροῖσι: Od. 9:30: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
γλαφυροῖσι: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
γλαφυροῖσι: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
γλαφυροῖσιν: Od. 4:403: ἐκ δ’ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·
γλαφυρὸν: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
γλαφυρῷ: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
γλαφυρῷ: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
γλαφυρῷ: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
γλαφυρῷ: Od. 9:476: ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι.
γλαφυρῷ: Od. 12:210: εἴλει ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν·
γλαφυρῷ: Od. 12:305: στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα
γλήνεα: Il. 24:192: κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
γλήνη: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
γλήνην: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
γλήνης: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
Γλισᾶντ’: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
γλουτὸν: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
γλουτὸν: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
γλουτούς: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
γλυκεραὶ: Od. 7:116: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
γλυκεραὶ: Od. 11:590: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι·
γλυκερῆς: Il. 13:637: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο,
γλυκερῆς: Od. 23:145: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.
γλυκεροῖο: Il. 11:89: σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
γλυκεροῖο: Od. 4:88: τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,
γλυκεροῖο: Od. 12:306: ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι
γλυκεροῖο: Od. 22:323: τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι,
γλυκερὸν: Od. 14:194: ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι
γλυκερὸν: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
γλυκερὸν: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
γλυκερὸς: Il. 10:4: ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα.
γλυκερὸς: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
γλυκερὸς: Od. 19:511: ὅν τινά γ’ ὕπνος ἕλῃ γλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ.
γλυκεροῦ: Il. 24:3: ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
γλυκερῷ: Il. 24:636: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
γλυκερῷ: Od. 4:295: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες.”
γλυκερῷ: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
γλυκερῷ: Od. 23:255: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες.”
γλυκερῷ: Od. 24:68: καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ’ ἥρωες Ἀχαιοὶ
γλυκερώτερον: Od. 9:28: ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.
γλύκιον: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
γλυκίων: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
γλυκίων: Il. 2:453: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
γλυκίων: Il. 11:13: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
γλυκίων: Il. 18:109: ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
γλυκὺ: Il. 1:598: οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων·
γλυκύθυμος: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
γλυκὺν: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
γλυκὺν: Od. 2:395: ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε,
γλυκὺν: Od. 8:445: εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ.”
γλυκὺν: Od. 10:548: “μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον,
γλυκὺν: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
γλυκὺν: Od. 18:188: κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν,
γλυκὺς: Il. 1:610: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
γλυκὺς: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
γλυκὺς: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
γλυκὺς: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
γλυκὺς: Il. 23:232: κλίνθη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν·
γλυκὺς: Od. 5:152: δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
γλυκὺς: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
γλυκὺς: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
γλυκὺς: Od. 10:31: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα·
γλυκὺς: Od. 13:282: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα,
γλυκύς: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
γλυκὺς: Od. 18:199: φθόγγῳ ἐπερχόμεναι· τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκε,
γλυκὺς: Od. 19:49: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
γλυκὺς: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
γλυκὺς: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
γλυφίδας: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
γλυφίδας: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
γλῶσσ’: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
γλῶσσα: Il. 2:804: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων·
γλῶσσα: Il. 4:438: ἀλλὰ γλῶσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
γλῶσσα: Od. 19:175: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
γλῶσσαι: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
γλῶσσαν: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
γλῶσσαν: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
γλῶσσαν: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
γλώσσας: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
γλώσσας: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
γλώσσης: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
γλώσσῃσιν: Il. 16:161: λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ
γλωχῖνα: Il. 24:274: ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ’ ἔκαμψαν.
γναθμοὶ: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
γναθμοῖο: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
γναθμοῖο: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
γναθμοῖο: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
γναθμοῖσι: Od. 20:347: οἱ δ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν,
γναθμὸν: Il. 16:405: γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ’ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων,
γναθμῶν: Od. 18:29: γναθμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.
γναμπτάς: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
γναμπτῇσι: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
γναμπτοῖσ’: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
γναμπτοῖσ’: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
γναμπτοῖσι: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
γναμπτοῖσι: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
γναμπτοῖσι: Od. 11:394: οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.
γναμπτοῖσι: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
γναμπτοῖσι: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
γναμπτοῖσι: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
γναμπτὸν: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
γνάμψεν: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
γνήσιοι: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
γνήσιον: Il. 11:102: υἷε δύω Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω
γνοῖεν: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
γνοίη: Il. 17:630: γνοίη ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει.
γνοίη: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
γνοίη: Od. 16:458: γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
γνοίη: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
γνοίην: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
γνοίης: Il. 3:53: γνοίης χ’ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν·
γνοίης: Il. 5:85: Τυδεΐδην δ’ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη
γνοίης: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
γνοίης: Od. 15:537: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
γνοίης: Od. 17:164: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
γνοίης: Od. 19:310: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
γνοίης: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
γνοίης: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
γνὺξ: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
γνὺξ: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
γνὺξ: Il. 5:357: ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο
γνὺξ: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
γνὺξ: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
γνὺξ: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
γνῷ: Il. 1:411: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
γνῶ: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
γνῶ: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
γνῶ: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
γνῶ: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
γνῶ: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
γνῷ: Il. 16:273: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
γνῶ: Il. 16:658: Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.
γνῶ: Od. 19:468: γνῶ ῥ’ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι·
γνώῃ: Il. 24:688: γνώῃ σ’ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
γνώῃ: Od. 17:556: εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
γνώῃς: Il. 23:487: ὁππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.
γνῶμεν: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
γνώμεναι: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
γνώμεναι: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
γνώμεναι: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
γνώμεναι: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
γνῶναι: Od. 2:159: ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
γνῶναι: Od. 13:312: “ἀργαλέον σε, θεά, γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι
γνῶναι: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
γνώομεν: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
γνώριμος: Od. 16:9: ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν,
γνῷς: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
γνώσεαι: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
γνώσεαι: Il. 10:88: γνώσεαι Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων
γνώσεαι: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
γνώσεσθε: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
γνώσεσθε: Il. 24:242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
γνώσετ’: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
γνώσεται: Il. 18:270: γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρὴν
γνώσῃ: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
γνῶσιν: Il. 6:231: γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι.
γνωσόμεθ’: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
γνωταί: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
γνῶτε: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
γνώτην: Od. 21:36: γνώτην ἀλλήλω· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν
γνωτοί: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
γνωτὸν: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
γνωτὸν: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
γνωτὸν: Il. 14:484: γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.
γνωτὸν: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
γνωτὸν: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
γνῶτον: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
γνωτὸν: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
γνωτούς: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
γνωτῶν: Il. 22:234: γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
γνώω: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
γνώω: Od. 17:549: αἴ κ’ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
γνώωσι: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
γνώωσι: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
γνώωσι: Il. 23:661: δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί,
γνώωσι: Il. 24:688: γνώῃ σ’ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
γοάασκεν: Od. 8:92: ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν.
γοάοιεν: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
γοάοιμεν: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
γοήμεναι: Il. 14:501: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν·
γοήσεται: Il. 21:124: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος
γοήσεται: Il. 22:353: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,
γόμφοισιν: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
γονὴ: Il. 24:539: παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
γονὴν: Od. 4:755: πάγχυ θεοῖς μακάρεσσι γονὴν Ἀρκεισιάδαο
Γονόεσσαν: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
γόνοιο: Il. 20:409: οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
γόνον: Il. 5:635: ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
γόνον: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
γόνον: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
γόνον: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
γόνον: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
γόνον: Od. 4:741: ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φθεῖσαι γόνον ἀντιθέοιο.”
γόνον: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
γόνον: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
γόνον: Od. 18:218: καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς
γόνον: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
γόνος: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
γόνος: Il. 24:59: αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
γόνος: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
γόνος: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
γόνος: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
γόνυ: Il. 7:118: φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι
γόνυ: Il. 11:546: ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων.
γόνυ: Il. 19:72: ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι
γόνυ: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
γόνυ: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
γόοιο: Il. 18:51: στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ’ ἐξῆρχε γόοιο·
γόοιο: Il. 18:316: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
γόοιο: Il. 22:430: Τρῳῇσιν δ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
γόοιο: Il. 23:10: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
γόοιο: Il. 23:17: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
γόοιο: Il. 23:98: ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο.
γόοιο: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
γόοιο: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
γόοιο: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
γόοιο: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
γόοιο: Il. 24:513: αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
γόοιο: Il. 24:524: οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο·
γόοιο: Il. 24:723: τῇσιν δ’ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
γόοιο: Il. 24:747: τῇσιν δ’ αὖθ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
γόοιο: Il. 24:761: τῇσι δ’ ἔπειθ’ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·
γόοιο: Od. 4:103: παύομαι· αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο· -
γόοιο: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
γόοιο: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
γόοιο: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
γόοιό: Od. 4:801: παύσειε κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
γόοιο: Od. 8:540: ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο
γόοιο: Od. 11:212: ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσθα γόοιο;
γόοιο: Od. 16:215: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ’ ἵμερος ὦρτο γόοιο·
γόοιό: Od. 17:8: κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
γόοιο: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
γόοιο: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
γόοιο: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
γόοιο: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
γόοιό: Od. 21:228: “παύεσθον κλαυθμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται
γόοιο: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
γόοιό: Od. 24:323: ἀλλ’ ἴσχευ κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
γόον: Il. 5:156: ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ
γόον: Il. 6:499: ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν.
γόον: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
γόον: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
γόον: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
γόον: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
γόον: Il. 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ’ ἀλίαστον ὄρινε.
γόον: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
γόον: Od. 10:248: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
γόον: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
γόον: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
γόον: Od. 20:349: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
γόος: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
γόος: Od. 10:398: πᾶσιν δ’ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα
γόου: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
γόου: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
γόου: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
γόου: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
γόους: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
γοόωντά: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
γοόωντας: Od. 10:209: κλαίοντες· κατὰ δ’ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν.
γοόωντες: Od. 12:234: ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·
γοόωσα: Il. 5:413: ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ
γοόωσά: Il. 6:373: πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
γοόωσα: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
γοόωσα: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
γοόωσα: Il. 22:476: ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν·
γοόωσά: Il. 23:106: ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
γοόωσα: Od. 4:721: τῇς δ’ ἁδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια·
γοόωσα: Od. 19:264: τῆκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν·
γοόωσα: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
γοόωσαν: Od. 4:800: εἷος Πηνελόπειαν ὀδυρομένην γοόωσαν
γοόωσαν: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
Γοργείη: Il. 5:741: ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου
Γοργείην: Od. 11:634: μή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
Γοργοῦς: Il. 8:349: Γοργοῦς ὄμματ’ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος.
Γοργυθίωνα: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
Γοργὼ: Il. 11:36: τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
Γόρτυνά: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
Γόρτυνος: Od. 3:294: ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ·
γοῦνα: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
γοῦνα: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
γοῦνα: Il. 14:467: οὔδεϊ πλῆντ’ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος.
γοῦνα: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
γοῦνα: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
γοῦνα: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
γοῦνα: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
γοῦνα: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
γοῦνα: Il. 23:444: φθήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα
γοῦνα: Od. 6:147: μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη.
γοῦνα: Od. 9:266: πολλούς. ἡμεῖς δ’ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα
γοῦνα: Od. 18:395: Ἀμφινόμου πρὸς γοῦνα καθέζετο Δουλιχιῆος,
γοῦνα: Od. 20:352: εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
γουνάζεο: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
γουναζέσθην: Il. 11:130: Ἀτρεΐδης· τὼ δ’ αὖτ’ ἐκ δίφρου γουναζέσθην·
γουνάζομαι: Il. 15:665: τῶν ὕπερ ἐνθάδ’ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων
γουνάζομαι: Od. 11:66: νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
γουνάζομαι: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
γούναθ’: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
γούναθ’: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
γούναθ’: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
γούναθ’: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
γούναθ’: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
γούναθ’: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
γούναθ’: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
γούναθ’: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
γούναθ’: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
γούναθ’: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
γούναθ’: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
γούνασι: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
γούνασι: Il. 5:408: οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν
γούνασι: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
γούνασι: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
γούνασι: Il. 21:506: δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη,
γούνασι: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
γούνασι: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
γούνασι: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
γούνασι: Od. 6:310: τὸν παραμειψάμενος μητρὸς περὶ γούνασι χεῖρας
γούνασι: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
γούνασι: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
γούνασι: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
γούνασι: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
γούνασιν: Il. 6:92: θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
γούνασιν: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
γούνασιν: Il. 6:303: θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
γούνασιν: Il. 9:455: μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
γούνασιν: Od. 16:443: πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν
γουνάσομαι: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
γούνατ’: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
γούνατ’: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
γούνατ’: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
γούνατ’: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
γούνατ’: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
γούνατ’: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
γούνατ’: Il. 11:578: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
γούνατ’: Il. 11:608: νῦν ὀΐω περὶ γούνατ’ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς
γούνατ’: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
γούνατ’: Il. 13:412: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε.
γούνατ’: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
γούνατ’: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
γούνατ’: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
γούνατ’: Il. 17:349: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
γούνατ’: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
γούνατ’: Il. 21:52: φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα·
γούνατ’: Il. 21:270: θυμῷ ἀνιάζων· ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα
γούνατ’: Il. 21:302: πλῶον καὶ νέκυες· τοῦ δ’ ὑψόσε γούνατ’ ἐπήδα
γούνατ’: Il. 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα.
γούνατ’: Il. 22:144: τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα.
γούνατ’: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
γούνατ’: Il. 22:388: ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ·
γούνατ’: Il. 24:498: τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
γούνατ’: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
γούνατ’: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
γούνατ’: Od. 14:69: πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε·
γούνατ’: Od. 14:236: ἐφράσαθ’, ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε,
γούνατ’: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
γούνατ’: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
γούνατ’: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
γούνατ’: Od. 24:381: ἄνδρας μνηστῆρας· τῶ κέ σφεων γούνατ’ ἔλυσα
γούνατά: Il. 17:386: γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ’ ὑπένερθεν ἑκάστου
γούνατα: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
γούνατα: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
γούνατα: Il. 24:465: τύνη δ’ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος,
γούνατα: Il. 24:478: χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
γούνατα: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
γούνατα: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
γούνατα: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
γούνατα: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
γούνατα: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
γούνατα: Od. 23:3: γούνατα δ’ ἐῤῥώσαντο, πόδες δ’ ὑπερικταίνοντο.
γούνατα: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
γούνατα: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
γούνατος: Il. 21:591: καί ῥ’ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ’ ἀφάμαρτεν.
γούνεσσι: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
γούνεσσι: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
γούνεσσιν: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
Γουνεὺς: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
γουνὸν: Od. 1:193: ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο.
γουνὸν: Od. 11:193: πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο
γουνὸν: Od. 11:323: ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων
γουνὸς: Il. 11:546: ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων.
γουνὸς: Od. 19:450: γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι
γουνοῦμαι: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
γουνοῦμαί: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
γουνοῦμαί: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
γουνοῦμαί: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
γουνούμενοι: Il. 22:240: λίσσονθ’ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι,
γουνούμενος: Il. 9:579: σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υἱόν·
γουνούμενος: Il. 15:660: λίσσεθ’ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον·
γουνούμενος: Od. 4:433: ἤϊα, πολλὰ θεοὺς γουνούμενος· αὐτὰρ ἑταίρους
γουνούμην: Od. 11:29: πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
γουνοῦσθαι: Od. 10:521: πολλὰ δὲ γουνοῦσθαι νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
γουνῷ: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
γουνῷ: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
γουνῷ: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
γούνων: Il. 1:407: τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων
γούνων: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
γούνων: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
γούνων: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
γούνων: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
γούνων: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
γούνων: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
γούνων: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
γούνων: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
γούνων: Il. 21:65: γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
γούνων: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
γούνων: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
γούνων: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
γούνων: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
γούνων: Il. 24:357: γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
γούνων: Od. 6:142: ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην,
γούνων: Od. 6:169: γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει.
γούνων: Od. 10:264: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων
γούνων: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
γούνων: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
γούνων: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
γούνων: Od. 22:337: ἦ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα.
γούνων: Od. 22:339: γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
γούνων: Od. 22:342: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων
γούνων: Od. 22:365: Τηλέμαχον δ’ ἄρ’ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων
γόῳ: Od. 4:102: ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
γόῳ: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
γόων: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
γοῶντες: Il. 18:315: παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες.
γοῶντες: Il. 18:355: Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες·
γοῶντες: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
Γραῖάν: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
γραίης: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
γραπτῦς: Od. 24:229: κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο, γραπτῦς ἀλεείνων,
γράψας: Il. 6:169: γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,
γράψεν: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
γρηῒ: Il. 3:386: γρηῒ δέ μιν ἐϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν
γρηῒ: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
γρηῒ: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
γρηῒ: Od. 23:33: γρηῒ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκε,
Γρήνικός: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
γρηῦ: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
γρηῢ: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
γρηῦ: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
γρηΰ: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
γρηῢς: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
γρηῢς: Od. 7:8: γρηῢς Ἀπειραίη, θαλαμηπόλος Εὐρυμέδουσα,
γρηῢς: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
γρηῦς: Od. 19:346: εἰ μή τις γρηῦς ἐστι παλαιή, κεδνὰ ἰδυῖα,
γρηῢς: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
γρηῢς: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
γρηῢς: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
γρηῢς: Od. 19:467: τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα
γρηῢς: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
γρηῢς: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
γρηῢς: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
Γρηῢς: Od. 23:1: Γρηῢς δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα,
γρηῢς: Od. 23:292: γρηῢς μὲν κείουσα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει,
γρηῢς: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
γρηῦς: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
γυάλοιο: Il. 5:189: δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
γυάλοισιν: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
γύαλον: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
γύαλον: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
γύαλον: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
γύαλον: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
Γυγαίη: Il. 2:865: υἷε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
Γυγαίῃ: Il. 20:391: Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν
γυῖα: Il. 3:34: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
γυῖα: Il. 4:230: γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·
γυῖα: Il. 4:469: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
γυῖα: Il. 5:811: ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν
γυῖα: Il. 6:27: καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
γυῖα: Il. 7:6: πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ’ ὑπὸ γυῖα λέλυνται,
γυῖα: Il. 7:12: αὐχέν’ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 7:215: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον,
γυῖα: Il. 8:452: σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα
γυῖα: Il. 10:95: στηθέων ἐκθρῴσκει, τρομέει δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα.
γυῖα: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
γυῖα: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 11:260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
γυῖα: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
γυῖα: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
γυῖα: Il. 13:435: θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα·
γυῖα: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
γυῖα: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
γυῖα: Il. 15:435: νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 15:581: θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα·
γυῖα: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 16:341: δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
γυῖα: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
γυῖα: Il. 17:524: νηδυίοισι μάλ’ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα.
γυῖα: Il. 18:31: στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
γυῖα: Il. 19:165: ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
γυῖα: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
γυῖα: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
γυῖα: Il. 20:44: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον
γυῖα: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
γυῖα: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
γυῖα: Il. 23:63: νήδυμος ἀμφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
γυῖα: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
γυῖα: Il. 23:691: ἑστήκειν· αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα.
γυῖα: Il. 23:726: κόψ’ ὄπιθεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα,
γυῖα: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
γυῖα: Il. 24:170: τυτθὸν φθεγξαμένη· τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
γυῖα: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
γυῖα: Od. 8:233: ἦεν ἐπηετανός· τῶ μοι φίλα γυῖα λέλυνται.”
γυῖα: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
γυῖα: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
γυῖα: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
γυῖα: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
γυῖα: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
γυῖα: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
γυίων: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
γυίων: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
γυίων: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
γυιώσειν: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
γυιώσω: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
γυμνόν: Il. 16:815: Πάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ’ ἐν δηϊοτῆτι.
γυμνόν: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γυμνόν: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γυμνὸν: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
γυμνὸν: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
γυμνόν: Il. 22:510: γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ’ ἐνὶ μεγάροισι κέονται
γυμνὸν: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
γυμνὸς: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
γυμνός: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
γυμνός: Od. 21:417: γυμνός· τοὶ δ’ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης
γυμνοῦ: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
γυμνοῦσθαι: Od. 6:222: γυμνοῦσθαι κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισι μετελθών.”
γυμνωθείη: Il. 12:428: ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
γυμνωθέντα: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
γυμνωθέντα: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
γυμνωθέντα: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
γυμνωθέντα: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
γυμνώθη: Od. 22:1: Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς,
γύναι: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
γύναι: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
γύναι: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
γύναι: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
γύναι: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
γύναι: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
γύναι: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
γύναι: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
γύναι: Od. 11:248: “χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ’ ἐνιαυτοῦ
γύναι: Od. 17:152: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
γύναι: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
γύναι: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
γύναι: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
γύναι: Od. 19:165: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
γύναι: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
γύναι: Od. 19:262: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
γύναι: Od. 19:336: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
γύναι: Od. 19:555: “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
γύναι: Od. 19:583: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
γύναι: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
γύναι: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
γύναι: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
γύναι: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
γύναι: Od. 23:350: “ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων
γύναι: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
γυναῖκ’: Il. 3:48: μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ’ εὐειδέ’ ἀνῆγες
γυναῖκ’: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
γυναῖκα: Il. 2:232: ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
γυναῖκά: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
γυναῖκά: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
γυναῖκα: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
γυναῖκα: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
γυναῖκά: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
γυναῖκα: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
γυναῖκα: Il. 17:36: χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο,
γυναῖκα: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
γυναῖκα: Il. 23:263: θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν
γυναῖκα: Il. 23:512: δῶκε δ’ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα
γυναῖκά: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
γυναῖκα: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
γυναῖκα: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
γυναῖκα: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
γυναῖκα: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
γυναῖκα: Od. 11:244: κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
γυναῖκα: Od. 14:64: οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
γυναῖκά: Od. 14:123: ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱόν,
γυναῖκα: Od. 14:211: ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων
γυναῖκα: Od. 15:237: ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα
γυναῖκα: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
γυναῖκα: Od. 15:478: τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
γυναῖκα: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
γυναῖκα: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
γυναῖκα: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
γυναῖκα: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
γυναῖκα: Od. 22:38: αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα,
γυναῖκας: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
γυναῖκας: Il. 8:165: πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας
γυναῖκας: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
γυναῖκας: Il. 9:139: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω,
γυναῖκας: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
γυναῖκας: Il. 9:281: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
γυναῖκας: Il. 9:366: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον
γυναῖκας: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
γυναῖκας: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
γυναῖκας: Il. 16:831: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
γυναῖκας: Il. 19:195: χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
γυναῖκας: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
γυναῖκας: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
γυναῖκας: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
γυναῖκας: Il. 20:252: νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,
γυναῖκας: Il. 23:261: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον.
γυναῖκας: Od. 3:154: κτήματά τ’ ἐντιθέμεσθα βαθυζώνους τε γυναῖκας.
γυναῖκας: Od. 13:44: ὑμεῖς δ’ αὖθι μένοντες ἐϋφραίνοιτε γυναῖκας
γυναῖκας: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
γυναῖκας: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
γυναῖκας: Od. 16:108: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
γυναῖκας: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
γυναῖκας: Od. 17:75: “Τηλέμαχ’, αἶψ’ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας,
γυναῖκας: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
γυναῖκας: Od. 18:340: ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.
γυναῖκας: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
γυναῖκας: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
γυναῖκας: Od. 19:490: δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.”
γυναῖκας: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
γυναῖκας: Od. 20:318: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
γυναῖκας: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
γυναῖκας: Od. 22:437: “ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν καὶ ἄνωχθε γυναῖκας·
γυναῖκας: Od. 23:298: παῦσαν ἄρ’ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας,
γυναῖκας: Od. 24:278: χωρὶς δ’ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
γυναικείας: Od. 11:437: ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς
γυναῖκες: Il. 2:226: πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 7:139: ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
γυναῖκες: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
γυναῖκες: Il. 11:395: πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.
γυναῖκες: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
γυναῖκες: Il. 18:495: αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
γυναῖκες: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
γυναῖκες: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
γυναῖκες: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
γυναῖκες: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
γυναῖκες: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
γυναῖκες: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
γυναῖκες: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
γυναῖκες: Od. 19:235: ἦ μὲν πολλαί γ’ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες.
γυναῖκες: Od. 19:370: οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 20:107: τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 22:421: πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες
γυναῖκες: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
γυναῖκες: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
γυναικὶ: Il. 3:157: τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
γυναικί: Il. 3:254: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ’ ἀμφὶ γυναικί·
γυναικί: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
γυναικί: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
γυναικί: Od. 4:796: εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί,
γυναικὶ: Od. 9:199: οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ’ ἠδὲ γυναικὶ
γυναικί: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
γυναικί: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
γυναικὶ: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
γυναικί: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
γυναικὶ: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
γυναικί: Od. 16:334: τῆς αὐτῆς ἕνεκ’ ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.
γυναικί: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
γυναικὶ: Od. 21:86: ἆ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ
γυναικὸς: Il. 1:429: χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς
γυναικός: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
γυναικὸς: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
γυναικὸς: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
γυναικὸς: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
γυναικός: Il. 17:435: ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,
γυναικὸς: Il. 19:110: ὅς κεν ἐπ’ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
γυναικὸς: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
γυναικός: Od. 1:13: τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
γυναικός: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
γυναικός: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
γυναικός: Od. 11:427: ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,
γυναικός: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
γυναικός: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
γυναικός: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
γυναικῶν: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
γυναικῶν: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
γυναικῶν: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
γυναικῶν: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 6:81: πάντῃ ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ’ ἐν χερσὶ γυναικῶν
γυναικῶν: Il. 6:289: ἔνθ’ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν
γυναικῶν: Il. 8:57: χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 9:130: ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 18:265: ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
γυναικῶν: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
γυναικῶν: Il. 22:48: τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
γυναικῶν: Il. 24:698: ἔγνω πρόσθ’ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
γυναικῶν: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
γυναικῶν: Od. 7:57: γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη,
γυναικῶν: Od. 7:97: λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν.
γυναικῶν: Od. 11:258: τοὺς δ’ ἑτέρους Κρηθῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 11:386: ἁγνὴ Περσεφόνεια γυναικῶν θηλυτεράων,
γυναικῶν: Od. 11:403: ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν;”
γυναικῶν: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 15:106: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
γυναικῶν: Od. 16:414: ἀλλ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 18:248: ἠῶθεν δαινύατ’, ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 20:60: Ἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν·
γυναικῶν: Od. 20:70: Ἥρη δ’ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 21:323: ἀλλ’ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν,
γυναικῶν: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
γυναικῶν: Od. 22:313: οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν
γυναικῶν: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
γυναικῶν: Od. 23:147: ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν.
γυναικῶν: Od. 23:166: “δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων
γυναικῶν: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
γυναικῶν: Od. 24:113: ἦε περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν;
γυναικῶν: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
γυναιμανὲς: Il. 3:39: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
γυναιμανὲς: Il. 13:769: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
γυναιξί: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
γυναιξὶ: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
γυναιξὶ: Od. 1:362: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
γυναιξί: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
γυναιξί: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
γυναιξὶ: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
γυναιξί: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
γυναιξὶ: Od. 18:186: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
γυναιξὶ: Od. 19:602: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
γυναιξὶ: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
γυναιξὶ: Od. 21:356: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
γυναιξὶ: Od. 22:37: δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
γυναιξὶ: Od. 22:434: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
γυναιξί: Od. 22:483: ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
γυναιξὶ: Od. 22:496: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι·
γυναιξί: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
γυναιξὶν: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
γυναιξὶν: Od. 4:751: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
γυναιξίν: Od. 4:760: εἰς ὑπερῷ’ ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
γυναιξίν: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
γυναιξίν: Od. 6:80: εἷος χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
γυναιξὶν: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
γυναιξίν: Od. 11:456: νῆα κατισχέμεναι, ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν.
γυναιξίν: Od. 16:413: βῆ δ’ ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
γυναιξὶν: Od. 17:49: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
γυναιξὶν: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
γυναιξὶν: Od. 19:408: ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
γυναιξὶν: Od. 21:8: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
γυναιξίν: Od. 22:427: σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμῳῇσι γυναιξίν.
γυναιξὶν: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
γυναιξὶν: Od. 23:364: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
γυναῖχ’: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
γυναίων: Od. 11:521: Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων.
γυναίων: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
γυνὴ: Il. 1:348: ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
γυνὴ: Il. 3:255: τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ’ ἕποιτο·
γυνὴ: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
γυνὴ: Il. 6:160: τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ’ Ἄντεια
γυνὴ: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
γυνὴ: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
γυνή: Il. 9:660: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε,
γυνὴ: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
γυνὴ: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
γυνὴ: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
γυνὴ: Il. 16:176: Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
γυνὴ: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
γυνὴ: Il. 22:164: ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·
γυνὴ: Il. 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
γυνή: Il. 24:708: οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
γυνή: Od. 2:249: οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,
γυνὴ: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
γυνὴ: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
γυνή: Od. 6:184: ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
γυνὴ: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
γυνὴ: Od. 8:523: ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα,
γυνή: Od. 10:228: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.”
γυνή: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
γυνὴ: Od. 11:237: φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·
γυνὴ: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
γυνὴ: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
γυνὴ: Od. 15:434: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
γυνὴ: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
γυνὴ: Od. 19:344: γίνεται· οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο
γυνὴ: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
γυνὴ: Od. 20:105: φήμην δ’ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς
γυνὴ: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
γυνὴ: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
γυνὴ: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
γυνὴ: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
γῦπε: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
γῦπες: Il. 4:237: τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
γῦπες: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
γῦπες: Il. 18:271: ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται
γῦπες: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
γῦπες: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
γύπεσσιν: Il. 11:162: κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν.
Γυραίην: Od. 4:507: ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν·
Γυρῇσίν: Od. 4:500: Γυρῇσίν μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσε
γυρὸς: Od. 19:246: γυρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος,
Γυρτιάδην: Il. 14:511: Γυρτιάδην Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων·
Γυρτώνην: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
γωρυτῷ: Od. 21:54: αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαεινός.