A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
αἴ: Il. 1:66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
αἴ: Il. 1:128: τριπλῇ τετραπλῇ τ’ ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
αἴ: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
αἴ: Il. 1:408: αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι,
αἴ: Il. 1:420: εἶμ’ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον αἴ κε πίθηται.
αἳ: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
αἴ: Il. 2:72: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν·
αἴ: Il. 2:83: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
αἳ: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
αἳ: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
αἳ: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
αἲ: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
αἵ: Il. 2:470: αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
αἳ: Il. 2:599: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
αἳ: Il. 2:626: νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,
αἵ: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
Αἳ: Il. 3:421: Αἳ δ’ ὅτ’ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ’ ἵκοντο,
αἳ: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
αἵ: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
αἳ: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
αἴ: Il. 4:98: αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱὸν
αἴ: Il. 4:170: αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο.
αἲ: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
αἵ: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
αἴ: Il. 4:249: ὄφρα ἴδητ’ αἴ κ’ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
αἲ: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
αἴ: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
αἴ: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
αἳ: Il. 5:63: ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
αἴ: Il. 5:129: τὼ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ’ ἵκηται
αἳ: Il. 5:141: αἳ μέν τ’ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται,
αἴ: Il. 5:260: αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ
αἴ: Il. 5:279: νῦν αὖτ’ ἐγχείῃ πειρήσομαι αἴ κε τύχωμι.
αἵ: Il. 5:332: τάων αἵ τ’ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
αἳ: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
αἳ: Il. 5:502: αἳ δ’ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
αἴ: Il. 5:762: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα
Αἳ: Il. 5:778: Αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ’ ὁμοῖαι
Αἳ: Il. 5:907: Αἳ δ’ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο
αἴ: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
αἳ: Il. 6:133: σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
αἴ: Il. 6:260: πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα.
αἴ: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
αἴ: Il. 6:277: αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
αἴ: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
Αἳ: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
αἳ: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
αἴ: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
αἳ: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
αἴ: Il. 6:443: αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο·
αἳ: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
αἴ: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
αἴ: Il. 7:118: φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι
αἲ: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
αἴ: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
αἴ: Il. 7:243: λάθρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ’ ἀμφαδόν, αἴ κε τύχωμι.
αἵ: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
αἴ: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
αἴ: Il. 7:387: εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
αἴ: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
αἳ: Il. 8:73: αἳ μὲν Ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
αἴ: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
αἴ: Il. 8:282: βάλλ’ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι
αἴ: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
αἳ: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
αἳ: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
αἵ: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
αἴ: Il. 8:471: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια Ἥρη
αἵ: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
αἳ: Il. 9:130: ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
αἴ: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
αἴ: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
αἴ: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
αἳ: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
αἵ: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
αἴ: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
αἴ: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
αἵ: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
αἵ: Il. 9:500: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι.
αἳ: Il. 9:503: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω.
αἳ: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
αἴ: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
αἱ: Il. 10:352: ἡμιόνων· αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν
αἲ: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
αἵ: Il. 11:228: σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.
αἴ: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
αἴ: Il. 11:405: πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
αἳ: Il. 11:535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
αἵ: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
αἴ: Il. 11:790: ταῦτ’ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.
αἴ: Il. 11:796: Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·
αἴ: Il. 11:798: αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
αἵ: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
αἴ: Il. 12:275: αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
αἱ: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
αἱ: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
αἵ: Il. 12:454: αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας
αἵ: Il. 13:102: φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην
αἴ: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
αἴ: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
αἴ: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
αἴ: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
αἴ: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
αἴ: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
αἳ: Il. 15:61: αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
αἴ: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
αἵ: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
αἳ: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
αἳ: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
αἴ: Il. 16:32: αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;
αἴ: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
αἲ: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
αἵ: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
αἴ: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
αἴ: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
αἵ: Il. 16:768: αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
αἴ: Il. 17:121: σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ Ἀχιλλῆϊ προφέρωμεν
αἴ: Il. 17:652: σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αἴ κεν ἴδηαι
αἴ: Il. 17:692: εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ
αἳ: Il. 18:49: ἄλλαι θ’ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
αἳ: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
αἳ: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
αἴ: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
αἴ: Il. 18:143: εἶμι παρ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
αἳ: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
αἴ: Il. 18:180: σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ.
αἴ: Il. 18:199: αἴ κέ σ’ ὑποδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
αἴ: Il. 18:213: αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται·
αἲ: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
αἴ: Il. 18:278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους· τῷ δ’ ἄλγιον, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
αἴ: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
αἵ: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
αἳ: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
αἴ: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
αἲ: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
αἳ: Il. 18:495: αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες
αἳ: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
αἳ: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
αἳ: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
αἳ: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
αἴ: Il. 18:601: ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν·
αἵ: Il. 19:31: μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν·
αἴ: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
αἴ: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
αἵ: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
αἵ: Il. 20:8: οὔτ’ ἄρα νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται
αἴ: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
αἳ: Il. 20:225: αἳ δ’ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους.
αἳ: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
αἵ: Il. 20:253: αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο
αἳ: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
αἴ: Il. 20:301: μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν Ἀχιλλεὺς
αἴ: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
αἳ: Il. 20:500: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
αἵ: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
αἴ: Il. 21:293: αὐτάρ τοι πυκινῶς ὑποθησόμεθ’ αἴ κε πίθηαι·
αἴ: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
αἳ: Il. 21:538: αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος· αὐτὰρ Ἀπόλλων
αἴ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
αἲ: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
αἲ: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
αἵ: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
αἴ: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
αἳ: Il. 23:376: αἳ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι.
αἳ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
αἴ: Il. 23:413: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
αἳ: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
αἳ: Il. 23:460: ἄλλος δ’ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ
αἳ: Il. 23:461: ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν·
αἳ: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
αἳ: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
αἳ: Il. 23:480: ἵπποι δ’ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἳ τὸ πάρος περ,
αἴ: Il. 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
αἴ: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
αἴ: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
αἴ: Il. 24:357: γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
αἵ: Il. 24:415: ἔσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν.
αἵ: Il. 24:479: δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας.
αἴ: Il. 24:592: μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
αἵ: Il. 24:616: νυμφάων, αἵ τ’ ἀμφ’ Ἀχελώϊον ἐῤῥώσαντο,
αἳ: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἴ: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
αἳ: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
αἳ: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
αἴ: Od. 1:279: σοὶ δ’ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι·
αἴ: Od. 1:379: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
αἴ: Od. 2:102: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.
αἳ: Od. 2:119: τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
αἴ: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
αἴ: Od. 2:144: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
αἴ: Od. 2:186: σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν.
αἴ: Od. 2:188: αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
αἴ: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
αἱ: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
αἵ: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
αἱ: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
αἲ: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
αἱ: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
αἱ: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
αἴ: Od. 4:34: ἄλλων ἀνθρώπων δεῦρ’ ἱκόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
αἳ: Od. 4:177: αἳ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
αἱ: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἴ: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
αἲ: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
αἴ: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
αἱ: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
αἵ: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
αἵ: Od. 4:708: νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ θ’ ἁλὸς ἵπποι
αἵ: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
αἴ: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
αἱ: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
αἱ: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
αἵ: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
αἱ: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
αἱ: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
αἳ: Od. 6:123: Νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
αἱ: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
αἱ: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
αἲ: Od. 6:244: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη
αἱ: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
αἱ: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
αἱ: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
αἱ: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
αἱ: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
αἲ: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
αἱ: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
αἲ: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
αἱ: Od. 8:435: αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
αἴ: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
αἱ: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
αἱ: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
αἵ: Od. 9:110: πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ’ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν
αἵ: Od. 9:127: νῆας ἐϋσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα
αἴ: Od. 9:502: “Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνθρώπων
αἴ: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
αἲ: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
αἱ: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
αἱ: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
αἱ: Od. 10:132: νηῦς ἐμή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ’ ὄλοντο.
αἵ: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
αἱ: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
αἴ: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
αἱ: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
αἱ: Od. 11:228: αἱ δ’ ἀμφ’ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,
αἱ: Od. 11:233: αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη
αἴ: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
αἱ: Od. 11:541: αἱ δ’ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων
αἵ: Od. 12:39: Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
αἴ: Od. 12:49: τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
αἴ: Od. 12:215: τύπτετε κληΐδεσσιν ἐφήμενοι, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
αἵ: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
αἳ: Od. 13:104: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται.
αἱ: Od. 13:110: αἱ μὲν πρὸς βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν,
αἱ: Od. 13:111: αἱ δ’ αὖ πρὸς νότου εἰσὶ θεώτεραι· οὐδέ τι κείνῃ
αἴ: Od. 13:182: δώδεκα κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
αἳ: Od. 13:348: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται·
αἴ: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
αἴ: Od. 13:389: αἴ κέ μοι ὣς μεμαυῖα παρασταίης, γλαυκῶπι,
αἱ: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
αἴ: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
αἲ: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
αἴ: Od. 15:312: πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ.
αἲ: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
αἲ: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
αἵ: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
αἳ: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
αἴ: Od. 17:51: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
αἴ: Od. 17:60: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
αἲ: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
αἲ: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
αἳ: Od. 17:213: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἴ: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
αἲ: Od. 17:251: αἲ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
αἴ: Od. 17:549: αἴ κ’ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
αἴ: Od. 18:83: αἴ κέν σ’ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
αἲ: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
αἱ: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
αἲ: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
αἵ: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
αἱ: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
αἴ: Od. 19:147: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.”
αἲ: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
αἵ: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
αἱ: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
αἵ: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
αἳ: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
αἱ: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
αἱ: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
αἳ: Od. 20:7: ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
αἱ: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
αἱ: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
αἱ: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
αἱ: Od. 20:149: “ἄγρειθ’, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι
αἱ: Od. 20:151: βάλλετε πορφυρέους· αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας
αἱ: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
αἱ: Od. 20:158: αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
αἱ: Od. 20:159: αἱ δ’ αὐτοῦ κατὰ δώματ’ ἐπισταμένως πονέοντο.
αἲ: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
αἳ: Od. 20:174: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἱ: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
αἴ: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
αἲ: Od. 20:236: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων·
αἵ: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
αἳ: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
αἲ: Od. 21:200: “Ζεῦ πάτερ, αἲ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,
αἱ: Od. 21:251: εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ
αἱ: Od. 21:252: ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, αἱ δ’ ἄλλῃσιν πολίεσσιν· -
αἳ: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
αἴ: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
αἴ: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
αἴ: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
αἲ: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
αἲ: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
αἴ: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
αἴ: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
αἴ: Od. 22:252: ἀλλ’ ἄγεθ’ οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
αἵ: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
αἳ: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
αἵ: Od. 22:432: ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο.”
αἱ: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
αἳ: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
αἵ: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
αἱ: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
αἱ: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
αἵ: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
αἴ: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
αἱ: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
αἴ: Od. 24:137: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.”
αἴ: Od. 24:217: αἴ κέ μ’ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν,
αἲ: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
αἴ: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
αἶα: Il. 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
αἶα: Od. 11:301: τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος αἶα·
Αἰαίη: Od. 9:32: Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
Αἰαίην: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
Αἰαίην: Od. 11:70: νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέα νῆα·
Αἰαίην: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
Αἰαίης: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
Αἰαίης: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
Αἰακίδαο: Il. 2:860: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Il. 2:874: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Il. 9:184: ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 10:402: ἵππων Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
Αἰακίδαο: Il. 16:134: ποικίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Il. 16:165: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Il. 16:854: χερσὶ δαμέντ’ Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 16:865: ἀντίθεον θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο·
Αἰακίδαο: Il. 17:76: ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
Αἰακίδαο: Il. 17:271: ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο·
Αἰακίδαο: Il. 17:388: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
Αἰακίδαο: Il. 17:473: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 17:486: ἵππω τώδ’ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Il. 18:221: ὣς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδαο.
Αἰακίδαο: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
Αἰακίδαο: Il. 21:178: ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο,
Αἰακίδαο: Il. 23:28: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ νηῒ ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Od. 11:471: ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδαο: Od. 11:538: ὣς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο
Αἰακίδῃ: Il. 18:433: Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν
Αἰακίδην: Il. 9:191: δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
Αἰακίδην: Il. 11:804: βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ’ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.
Αἰακίδης: Il. 16:15: ζώει δ’ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι;
Αἰακίδης: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
Αἰακὸς: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
αἶαν: Il. 2:850: Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
Αἶαν: Il. 7:234: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Αἶαν: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
αἶαν: Il. 8:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
αἶαν: Il. 9:502: πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
Αἶαν: Il. 9:640: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Αἶαν: Il. 11:465: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Αἶαν: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
αἶαν: Il. 13:4: νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν
Αἶαν: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
Αἶαν: Il. 13:824: Αἶαν ἁμαρτοεπὲς βουγάϊε ποῖον ἔειπες·
Αἶαν: Il. 17:120: Αἶαν δεῦρο πέπον, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος
Αἶαν: Il. 23:483: Αἶαν νεῖκος ἄριστε κακοφραδὲς ἄλλά τε πάντα
Αἶαν: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
αἶαν: Il. 23:742: χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
αἶαν: Il. 24:695: Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
Αἶαν: Od. 11:553: “Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες
αἶαν: Od. 24:509: ἀλκῇ τ’ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν.”
Αἴανθ’: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
Αἴανθ’: Il. 11:543: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ’ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
Αἴανθ’: Il. 11:588: Αἴανθ’, ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἕ φημι
Αἴανθ’: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
Αἴαντ’: Il. 4:285: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,
Αἴαντ’: Il. 7:311: Αἴαντ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
Αἴαντ’: Il. 12:354: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων
Αἴαντ’: Il. 17:508: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε
Αἴαντ’: Il. 17:669: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε
Αἴαντ’: Il. 17:747: Αἴαντ’ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
Αἴαντα: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
Αἴαντα: Il. 7:179: Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν,
Αἴαντα: Il. 7:321: νώτοισιν δ’ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν
Αἴαντα: Il. 10:53: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον
Αἴαντα: Il. 10:110: ἠδ’ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν.
Αἴαντα: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
Αἴαντα: Il. 10:175: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
Αἴαντα: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
Αἴαντα: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
Αἴαντα: Il. 11:590: ἵστασθ’ ἀμφ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
Αἴαντα: Il. 12:342: αἶψα δ’ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·
Αἴαντα: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
Αἴαντα: Il. 13:67: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν·
Αἴαντα: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
Αἴαντα: Il. 17:115: παπταίνων Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
Αἴαντα: Il. 17:174: ὅς τέ με φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι.
Αἴαντα: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
Αἴαντας: Il. 13:126: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες
Αἴαντε: Il. 2:406: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
Αἴαντε: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
Αἴαντε: Il. 6:436: ἀμφ’ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
Αἴαντε: Il. 10:228: ἠθελέτην Αἴαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
Αἴαντε: Il. 12:265: Ἀμφοτέρω δ’ Αἴαντε κελευτιόωντ’ ἐπὶ πύργων
Αἴαντε: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
Αἴαντε: Il. 13:46: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
Αἴαντε: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
Αἴαντε: Il. 13:197: Ἴμβριον αὖτ’ Αἴαντε μεμαότε θούριδος ἀλκῆς
Αἴαντε: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
Αἴαντε: Il. 16:555: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
Αἴαντε: Il. 16:556: Αἴαντε νῦν σφῶϊν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω,
Αἴαντε: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
Αἴαντε: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
Αἴαντε: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
Αἴαντε: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
Αἴαντε: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
Αἴαντες: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
Αἴαντες: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
Αἴαντες: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
Αἴαντές: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
Αἴαντες: Il. 18:157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν
Αἰάντεσσ’: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
Αἰάντεσσι: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
Αἰάντεσσι: Il. 4:280: τοῖαι ἅμ’ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν
Αἰάντεσσι: Il. 12:353: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
Αἰάντεσσι: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
Αἴαντι: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
Αἴαντι: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
Αἴαντι: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
Αἴαντι: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
Αἴαντι: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
Αἴαντι: Il. 23:822: καὶ τότε δή ῥ’ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
Αἴαντος: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
Αἴαντος: Il. 4:479: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
Αἴαντος: Il. 7:183: Αἴαντος· κῆρυξ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
Αἴαντος: Il. 7:245: καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
Αἴαντος: Il. 7:266: τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
Αἴαντος: Il. 7:309: Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους·
Αἴαντος: Il. 8:224: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
Αἴαντος: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
Αἴαντος: Il. 11:7: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
Αἴαντος: Il. 11:542: Αἴαντος δ’ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο.
Αἴαντός: Il. 13:681: ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου
Αἴαντος: Il. 13:695: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
Αἴαντος: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
Αἴαντος: Il. 14:401: Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ
Αἴαντος: Il. 15:289: χερσὶν ὑπ’ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο.
Αἴαντος: Il. 15:334: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
Αἴαντος: Il. 15:415: Ἕκτωρ δ’ ἄντ’ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο.
Αἴαντος: Il. 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
Αἴαντος: Il. 15:431: Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥα παρ’ αὐτῷ
Αἴαντος: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
Αἴαντος: Il. 16:114: Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
Αἴαντός: Il. 17:102: εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην,
Αἴαντος: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
Αἴαντος: Il. 17:235: νεκρὸν ὑπ’ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο
Αἴαντος: Il. 17:303: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
Αἴαντος: Il. 17:304: Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
Αἴαντός: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
Αἴαντός: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
Αἴαντος: Od. 11:543: οἴη δ’ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο
Αἴαντός: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
Αἴας: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
Αἴας: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Αἴας: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
Αἴας: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 3:229: οὗτος δ’ Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
Αἴας: Il. 4:473: Ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
Αἴας: Il. 5:610: τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 5:615: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας,
Αἴας: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
Αἴας: Il. 6:5: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν
Αἴας: Il. 7:187: ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε φαίδιμος Αἴας,
Αἴας: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
Αἴας: Il. 7:211: τοῖος ἄρ’ Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
Αἴας: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
Αἴας: Il. 7:224: τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 7:249: Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
Αἴας: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
Αἴας: Il. 7:268: δεύτερος αὖτ’ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
Αἴας: Il. 7:283: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 7:305: Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν.
Αἴας: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
Αἴας: Il. 8:330: Αἴας δ’ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος,
Αἴας: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
Αἴας: Il. 9:223: νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
Αἴας: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
Αἴας: Il. 9:685: Αἴας καὶ κήρυκε δύω πεπνυμένω ἄμφω.
Αἴας: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
Αἴας: Il. 11:489: Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
Αἴας: Il. 11:496: ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,
Αἴας: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
Αἴας: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
Αἴας: Il. 11:565: Αἴας δ’ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
Αἴας: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
Αἴας: Il. 12:349: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
Αἴας: Il. 12:362: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
Αἴας: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
Αἴας: Il. 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
Αἴας: Il. 12:378: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
Αἴας: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
Αἴας: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
Αἴας: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
Αἴας: Il. 13:76: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 13:190: Αἴας δ’ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ
Αἴας: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Αἴας: Il. 13:701: Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς
Αἴας: Il. 13:809: Αἴας δὲ πρῶτος προκαλέσσατο μάκρα βιβάσθων·
Αἴας: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 14:441: ἔνθα πολὺ πρώτιστος Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Αἴας: Il. 14:468: Αἴας δ’ αὖτ’ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι·
Αἴας: Il. 14:510: Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὖτα
Αἴας: Il. 14:519: πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός·
Αἴας: Il. 15:249: οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας
Αἴας: Il. 15:419: ἔνθ’ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας
Αἴας: Il. 15:436: Αἴας δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
Αἴας: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
Αἴας: Il. 15:516: ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ’ ἕλε Λαοδάμαντα
Αἴας: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
Αἴας: Il. 15:727: Αἴας δ’ οὐκέτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·
Αἴας: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
Αἴας: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
Αἴας: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
Αἴας: Il. 16:330: Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας
Αἴας: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Αἴας: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
Αἴας: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
Αἴας: Il. 17:137: ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει.
Αἴας: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
Αἴας: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
Αἴας: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
Αἴας: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
Αἴας: Il. 17:284: ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας
Αἴας: Il. 17:312: Αἴας δ’ αὖ Φόρκυνα δαΐφρονα Φαίνοπος υἱὸν
Αἴας: Il. 17:356: Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων·
Αἴας: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
Αἴας: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
Αἴας: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
Αἴας: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Αἴας: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Αἴας: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
Αἴας: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Αἴας: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
Αἴας: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
Αἴας: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
Αἴας: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
Αἴας: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Αἴας: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
Αἴας: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
Αἴας: Il. 23:842: τὸ τρίτον αὖτ’ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας
Αἴας: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
Αἴας: Od. 4:499: Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι·
Αἴας: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
αἶγα: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
αἶγα: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
αἶγα: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
Αἰγαίων’: Il. 1:404: Αἰγαίων’ — ὃ γὰρ αὖτε βίην οὗ πατρὸς ἀμείνων —
αἰγανέας: Od. 9:156: αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους
αἰγανέης: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
αἰγανέῃσιν: Il. 2:774: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
αἰγανέῃσιν: Od. 4:626: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
αἰγανέῃσιν: Od. 17:168: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
Αἰγὰς: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
αἶγας: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
Αἰγάς: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
αἶγας: Od. 2:56: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
αἶγας: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
Αἰγάς: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
αἶγας: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
αἶγας: Od. 9:155: αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.
αἶγας: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
αἶγας: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
αἶγας: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
αἶγας: Od. 17:213: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἶγας: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
αἶγας: Od. 17:535: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
αἶγας: Od. 20:174: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἶγας: Od. 20:186: βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας.
αἶγας: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
αἶγας: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
αἶγας: Od. 22:199: αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.”
Αἰγεΐδην: Il. 1:265: Θησέα τ’ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι·
αἰγείην: Od. 24:231: αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων.
αἴγειον: Il. 11:638: οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ’ αἴγειον κνῆ τυρὸν
αἴγειροι: Od. 9:141: κρήνη ὑπὸ σπείους· περὶ δ’ αἴγειροι πεφύασιν.
αἴγειροι: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
αἰγείροιο: Od. 7:106: ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
αἴγειρος: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
αἴγειρός: Od. 5:64: κλήθρη τ’ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
αἴγειρός: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
αἰγείρων: Od. 6:292: αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
αἰγείρων: Od. 17:208: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος,
αἰγείῳ: Il. 3:247: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν
αἰγείῳ: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
αἴγεον: Od. 9:196: βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο,
αἶγες: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
αἶγες: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
αἶγες: Od. 9:118: ὑλήεσσ’· ἐν δ’ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
αἶγες: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
αἶγες: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
αἴγεσιν: Il. 10:486: αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ,
Αἰγιάλεια: Il. 5:412: μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη
Αἰγιαλόν: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
Αἰγιαλόν: Il. 2:855: Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
αἰγιαλὸν: Od. 22:385: κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης
αἰγιαλὸς: Il. 14:34: αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
αἰγιαλῷ: Il. 2:210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
αἰγιαλῷ: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
αἰγίβοτος: Od. 4:606: αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.
αἰγίβοτος: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
αἰγίδ’: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
αἰγίδ’: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
αἰγίδ’: Od. 22:297: δὴ τότ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν
αἰγίδα: Il. 4:167: αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι
αἰγίδα: Il. 5:738: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
αἰγίδα: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
αἰγίδα: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
αἰγίδα: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
αἰγίδα: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
αἰγίδα: Il. 18:204: ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
αἰγίδα: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
αἰγίδι: Il. 24:20: καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
Αἰγίλιπα: Il. 2:633: καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
αἰγίλιπος: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
αἰγίλιπος: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
αἰγίλιπος: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
Αἴγιναν: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
Αἴγιον: Il. 2:574: Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
αἰγιόχοιο: Il. 1:202: “ Τίπτ’ αὖτ’ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος εἰλήλουθας;
αἰγιόχοιο: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
αἰγιόχοιο: Il. 2:157: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
αἰγιόχοιο: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 2:598: Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Il. 2:787: πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·
αἰγιόχοιο: Il. 3:426: ἔνθα κάθιζ’ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 5:115: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
αἰγιόχοιο: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 5:635: ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 5:693: εἷσαν ὑπ’ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ·
αἰγιόχοιο: Il. 5:714: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
αἰγιόχοιο: Il. 5:733: Αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Il. 6:420: νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 7:60: φηγῷ ἐφ’ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
αἰγιόχοιο: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 8:384: αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
αἰγιόχοιο: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
αἰγιόχοιο: Il. 10:553: κούρη τ’ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Ἀθήνη.
αἰγιόχοιο: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 12:209: κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 14:160: ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Il. 15:175: ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 15:242: παύετ’, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Il. 15:379: Τρῶες δ’ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Il. 17:176: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Il. 21:420: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη
αἰγιόχοιο: Il. 22:221: προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Od. 3:42: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Od. 3:394: εὔχετ’ ἀποσπένδων, κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Od. 4:752: εὔχε’ Ἀθηναίῃ κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Od. 4:762: “κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη,
αἰγιόχοιο: Od. 5:103: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Od. 5:137: ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
αἰγιόχοιο: Od. 6:105: τῇ δέ θ’ ἅμα Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Od. 6:324: “κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη·
αἰγιόχοιο: Od. 9:154: ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Od. 13:252: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο·
αἰγιόχοιο: Od. 13:371: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο.
αἰγιόχοιο: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
αἰγιόχοιο: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Od. 24:529: εἰ μὴ Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
αἰγιόχοιο: Od. 24:547: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
αἰγίοχος: Il. 2:375: ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν,
αἰγίοχος: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
αἰγίοχος: Od. 15:245: ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων
αἰγιόχου: Od. 9:275: οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν
Αἰγίσθοιο: Od. 1:29: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
Αἰγίσθοιο: Od. 1:42: ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
Αἰγίσθοιο: Od. 3:235: ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
Αἰγίσθοιο: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
Αἰγίσθοιο: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
Αἰγίσθοιο: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
Αἴγισθον: Od. 1:300: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
Αἴγισθον: Od. 3:198: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
Αἴγισθον: Od. 3:256: εἰ ζώοντ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
Αἴγισθον: Od. 3:308: [Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.]
Αἴγισθος: Od. 1:35: ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
Αἴγισθος: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
Αἴγισθος: Od. 3:250: Αἴγισθος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω;
Αἴγισθος: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
Αἴγισθος: Od. 4:518: τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ’ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος.
Αἴγισθος: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
Αἴγισθος: Od. 4:529: αὐτίκα δ’ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην·
Αἴγισθος: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
Αἰγίσθου: Od. 4:537: οὐδέ τις Αἰγίσθου, ἀλλ’ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν.
Αἰγίσθου: Od. 24:97: Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο.”
αἴγλη: Il. 2:458: αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
αἴγλη: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
αἴγλη: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
αἴγλη: Od. 6:45: πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
αἴγλη: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
αἰγλήεντος: Il. 1:532: εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
αἰγλήεντος: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
αἰγλήεντος: Od. 20:103: αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
αἰγὸς: Il. 4:105: αὐτίκ’ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
αἰγός: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
αἰγός: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
αἰγὸς: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
αἰγυπιοὶ: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
αἰγυπιοὶ: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
αἰγυπιοὶ: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
αἰγυπιοῖσι: Il. 7:59: ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι
αἰγυπιὸς: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
αἰγυπιὸς: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
Αἰγυπτίας: Il. 9:382: Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται,
Αἰγυπτίη: Od. 4:229: Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα
Αἰγυπτίῃσ’: Od. 4:127: Αἰγυπτίῃσ’, ὅθι πλεῖστα δόμοισ’ ἐν κτήματα κεῖται·
Αἰγύπτιος: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
Αἰγύπτιος: Od. 4:385: ἀθάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
Αἰγυπτίους: Od. 4:83: Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς,
Αἰγυπτίους: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
Αἰγυπτίων: Od. 14:263: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
Αἰγυπτίων: Od. 17:432: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
Αἰγύπτοιο: Od. 4:477: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
Αἰγύπτοιο: Od. 4:581: ἂψ δ’ εἰς Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
Αἴγυπτον: Od. 14:257: πεμπταῖοι δ’ Αἴγυπτον ἐϋῤῥείτην ἱκόμεσθα,
Αἴγυπτον: Od. 17:448: μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·
Αἴγυπτόνδ’: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
Αἴγυπτόνδ’: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
Αἴγυπτόνδε: Od. 14:246: Αἴγυπτόνδε με θυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσθαι,
Αἰγύπτου: Od. 4:355: Αἰγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι,
Αἰγύπτῳ: Od. 3:300: Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
Αἰγύπτῳ: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
Αἰγύπτῳ: Od. 14:258: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
Αἰγύπτῳ: Od. 14:275: αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· -
Αἰγύπτῳ: Od. 17:427: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
αἰγῶν: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
αἰγῶν: Il. 1:66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
αἰγῶν: Il. 1:316: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο·
αἰγῶν: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
αἰγῶν: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
αἰγῶν: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
αἰγῶν: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
αἰγῶν: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
αἰγῶν: Od. 14:103: ἐνθάδε τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
αἰγῶν: Od. 14:106: ζατρεφέων αἰγῶν ὅς τις φαίνηται ἄριστος.
αἰγῶν: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
αἰγῶν: Od. 17:247: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰγῶν: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰγῶν: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
αἰγῶν: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰγῶν: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
αἰγῶν: Od. 21:265: ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν,
αἰγῶν: Od. 22:135: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰγῶν: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰγῶν: Od. 22:161: βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰγῶν: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἵδ’: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
Ἀΐδαο: Il. 5:646: ἀλλ’ ὑπ’ ἐμοὶ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περήσειν.
Ἀΐδαο: Il. 8:367: εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν
Ἀΐδαο: Il. 8:368: ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
Ἀΐδαο: Il. 9:312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
Ἀΐδαο: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
Ἀΐδαο: Il. 21:48: πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι.
Ἀΐδαο: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
Ἀΐδαο: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀΐδαο: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
Ἀΐδαο: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
Ἀΐδαο: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
Ἀΐδαο: Il. 23:71: θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
Ἀΐδαο: Il. 23:76: νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
Ἀΐδαο: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
Ἀΐδαο: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
Ἀΐδαο: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
Ἀΐδαο: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
Ἀΐδαο: Od. 10:491: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
Ἀΐδαο: Od. 10:564: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
Ἀΐδαο: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
Ἀΐδαο: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
Ἀΐδαο: Od. 11:211: ὄφρα καὶ εἰν Ἀΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
Ἀΐδαο: Od. 11:277: ἡ δ’ ἔβη εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο κρατεροῖο,
Ἀΐδαο: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
Ἀΐδαο: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
Ἀΐδαο: Od. 12:21: “σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ’ Ἀΐδαο,
Ἀΐδαο: Od. 12:383: δύσομαι εἰς Ἀΐδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω.”
Ἀΐδαο: Od. 14:156: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
Ἀΐδαο: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
Ἀΐδαο: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
Ἀΐδαο: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
Ἀΐδαο: Od. 24:204: ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοισ’, ὑπὸ κεύθεσι γαίης·
Ἀΐδαο: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
αἵδε: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
αἵδε: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
αἵδε: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
αἰδεῖο: Il. 24:503: ἀλλ’ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον
αἰδεῖο: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
αἰδεῖσθαί: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
αἰδεῖσθαί: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
αἰδεῖσθε: Il. 5:530: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
αἰδεῖσθε: Il. 15:562: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
αἰδεῖται: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
αἴδεο: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
αἴδεο: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
αἴδεο: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
αἴδεο: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
αἰδέομαι: Il. 6:442: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
αἰδέομαι: Il. 22:105: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
αἰδέομαι: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
αἰδέομαι: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
αἰδέομαι: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
αἰδέομαι: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
αἰδέομαι: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
αἰδέομαι: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
αἰδέομαι: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
αἰδέσατ’: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
αἰδέσεται: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
αἰδέσεται: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
αἰδέσεται: Il. 24:208: οὐδέ τί σ’ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
αἰδεσθεὶς: Il. 4:402: αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο·
αἰδεσθείς: Il. 17:95: αἰδεσθείς, μή πώς με περιστήωσ’ ἕνα πολλοί·
αἴδεσθεν: Il. 7:93: αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·
αἰδέσθητε: Od. 2:65: ἄλλους τ’ αἰδέσθητε περικτίονας ἀνθρώπους,
αἴδεσσαι: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
αἰδέσσεται: Il. 22:419: ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ
αἰδέσσομαι: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
αἴδετο: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
αἴδετο: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
αἴδετο: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
αἴδετο: Od. 8:86: αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λείβων.
Ἀΐδεω: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
Ἀΐδεω: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
Ἀΐδεω: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
Ἀΐδεω: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
Ἀΐδῃ: Od. 10:534: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
Ἀΐδῃ: Od. 11:47: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
ἀΐδηλον: Il. 2:455: Ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
ἀΐδηλον: Il. 5:880: ἀλλ’ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ’ ἀΐδηλον·
ἀΐδηλον: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
ἀΐδηλον: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ἀΐδηλον: Od. 8:309: αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ’ ἀΐδηλον Ἄρηα,
ἀΐδηλον: Od. 16:29: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.”
ἀΐδηλον: Od. 23:303: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀΐδηλον ὅμιλον,
ἀΐδηλος: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
ἀΐδηλος: Od. 22:165: κεῖνος δὴ αὖτ’ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ’ αὐτοί,
ἀϊδήλως: Il. 21:220: στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως.
Ἀΐδην: Il. 9:565: κικλήσκουσ’ Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν
Ἀΐδης: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
Ἀΐδης: Il. 9:158: δμηθήτω· Ἀΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος,
Ἀΐδης: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
Ἀΐδης: Il. 15:191: παλλομένων, Ἀΐδης δ’ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,
Ἄϊδι: Il. 1:3: πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
Ἄϊδι: Il. 5:654: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
Ἄϊδι: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
Ἄϊδι: Il. 11:55: πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν.
Ἄϊδι: Il. 11:445: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
Ἄϊδι: Il. 16:625: εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
Ἄϊδι: Il. 23:244: θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι.
αἰδοῖ: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
αἰδοῖ: Od. 8:172: αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
αἰδόϊ: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
αἰδόϊ: Od. 14:505: ἀμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδόϊ φωτὸς ἐῆος·
αἰδοίη: Il. 2:514: παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
αἰδοίη: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
αἰδοίη: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
αἰδοίη: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
αἰδοίη: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
αἰδοίη: Il. 21:479: ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις
αἰδοίη: Od. 1:139: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίῃ: Od. 3:381: αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι·
αἰδοίη: Od. 3:451: θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
αἰδοίη: Od. 4:55: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίη: Od. 7:175: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίῃ: Od. 8:420: μητρὶ παρ’ αἰδοίῃ ἔθεσαν περικαλλέα δῶρα.
αἰδοίη: Od. 10:371: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίη: Od. 15:138: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίη: Od. 17:94: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
αἰδοίη: Od. 17:152: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
αἰδοίη: Od. 17:259: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα
αἰδοίη: Od. 18:314: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ αἰδοίη βασίλεια·
αἰδοίη: Od. 19:165: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
αἰδοίη: Od. 19:262: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
αἰδοίη: Od. 19:336: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
αἰδοίη: Od. 19:583: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
αἰδοίῃσ’: Od. 10:11: ἤματα· νύκτας δ’ αὖτε παρ’ αἰδοίῃσ’ ἀλόχοισιν
αἰδοίῃς: Il. 6:250: κοιμῶντο Πριάμοιο παρ’ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν·
αἰδοίῃς: Il. 21:460: πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι
αἰδοίης: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
αἰδοίοιο: Il. 4:402: αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο·
αἰδοίοιο: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
αἰδοίοιο: Od. 8:544: εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
αἰδοίοισιν: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
αἰδοίοισιν: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
αἰδοίοισιν: Od. 9:271: ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
αἰδοίοισιν: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
αἰδοῖον: Il. 10:114: ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον
αἰδοῖόν: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
αἰδοῖός: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
αἰδοῖος: Il. 11:648: αἰδοῖος νεμεσητὸς ὅ με προέηκε πυθέσθαι
αἰδοῖός: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
αἰδοῖος: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
αἰδοῖός: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
αἰδοῖός: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
αἰδοῖος: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
αἰδοῖός: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
αἰδοιότερος: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
αἰδοίους: Od. 19:316: ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι.
αἰδοίων: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
αἰδοίως: Od. 19:243: αἰδοίως δ’ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
αἰδομένη: Od. 16:75: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
αἰδομένη: Od. 19:527: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
αἰδόμενος: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
αἰδόμενος: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
αἰδόμενος: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
αἰδομένω: Il. 1:331: τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα
αἰδομένων: Il. 5:531: αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
αἰδομένων: Il. 15:563: αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
Ἄϊδος: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
Ἄϊδος: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
Ἄϊδος: Il. 6:284: εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
Ἄϊδος: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
Ἄϊδος: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
Ἄϊδος: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
Ἄϊδος: Il. 11:263: πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
Ἄϊδός: Il. 13:415: εἰς Ἄϊδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο
Ἄϊδος: Il. 14:456: αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
Ἄϊδος: Il. 16:856: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
Ἄϊδος: Il. 20:294: ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
Ἄϊδος: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
Ἄϊδος: Il. 22:362: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
Ἄϊδος: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
Ἄϊδος: Il. 23:74: ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
Ἄϊδος: Il. 23:137: ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ’ Ἄϊδος δέ.
Ἄϊδος: Il. 24:246: ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.
Ἄϊδός: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
Ἄϊδος: Od. 9:524: εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
Ἄϊδος: Od. 10:502: εἰς Ἄϊδος δ’ οὔ πώ τις ἀφίκετο νηῒ μελαίνῃ.”
Ἄϊδος: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
Ἄϊδος: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
Ἄϊδος: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
Ἄϊδος: Od. 11:635: ἐξ Ἄϊδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια.
Ἄϊδος: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
Ἄϊδόσδε: Od. 3:410: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
Ἄϊδόσδε: Od. 6:11: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
Ἄϊδόσδε: Od. 10:560: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν.
Ἄϊδόσδε: Od. 11:65: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθε.
Ἄϊδόσδε: Od. 11:475: πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
αἰδοῦς: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
αἰδοῦς: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
αἰδοῦς: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
ἀΐδρεϊ: Il. 3:219: ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
ἀϊδρείῃ: Od. 12:41: ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ
ἀϊδρείῃσι: Od. 11:272: ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο
ἀϊδρείῃσιν: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
ἀϊδρείῃσιν: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
ἄϊδρις: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
αἰδῶ: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
αἰδῶ: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
αἰδῶ: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
αἰδῶ: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
αἰδῶ: Il. 22:75: αἰδῶ τ’ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος,
αἰδῶ: Il. 24:111: αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
αἰδῶ: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
Ἀϊδωνεύς: Il. 20:61: ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,
Ἀϊδωνῆϊ: Il. 5:190: καί μιν ἔγωγ’ ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,
αἰδὼς: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
αἰδὼς: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
αἰδὼς: Il. 13:95: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κοῦροι νέοι· ὔμμιν ἔγωγε
αἰδώς: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
αἰδὼς: Il. 15:502: αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
αἰδὼς: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
αἰδὼς: Il. 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
αἰδὼς: Il. 17:336: αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ’ ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
αἰδὼς: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
αἰδὼς: Od. 3:24: αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι.”
αἰδὼς: Od. 17:347: αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.”
ἄϊε: Il. 10:532: Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε·
ἄϊε: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
αἰεὶ: Il. 1:52: βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
αἰεί: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
αἰεὶ: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
αἰεὶ: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
αἰεί: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
αἰεὶ: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
αἰεὶ: Il. 2:46: εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 2:88: πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
αἰεί: Il. 2:186: δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί·
αἰεί: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
αἰεί: Il. 3:60: αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς
αἰεὶ: Il. 3:108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
αἰεὶ: Il. 3:408: ἀλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε καί ἑ φύλασσε,
αἰεὶ: Il. 4:11: αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει·
αἰεὶ: Il. 4:262: δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
αἰεί: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
αἰεὶ: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
αἰεὶ: Il. 6:445: αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι
αἰεὶ: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
αἰεὶ: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
αἰεί: Il. 9:317: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
αἰεὶ: Il. 9:322: αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν.
αἰεὶ: Il. 10:188: νύκτα φυλασσομένοισι κακήν· πεδίον δὲ γὰρ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
αἰεὶ: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
αἰεὶ: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
αἰεί: Il. 10:347: αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν
αἰεὶ: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
αἰεί: Il. 10:364: λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί.
αἰεὶ: Il. 10:548: αἰεὶ μὲν Τρώεσσ’ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι
αἰεὶ: Il. 11:168: ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκλήγων ἕπετ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
αἰεί: Il. 13:22: χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί.
αἰεὶ: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 13:460: ἑσταότ’· αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ
αἰεί: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
αἰεὶ: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
αἰεί: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
αἰεὶ: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 15:190: ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 15:687: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε
αἰεὶ: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 15:732: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε·
αἰεὶ: Il. 16:105: πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
αἰεὶ: Il. 16:261: αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας
αἰεὶ: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
αἰεί: Il. 16:688: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν·
αἰεί: Il. 17:148: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
αἰεί: Il. 17:176: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο,
αἰεὶ: Il. 17:364: παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον· μέμνηντο γὰρ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
αἰεὶ: Il. 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
αἰεὶ: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
αἰεὶ: Il. 19:68: ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
αἰεὶ: Il. 19:132: τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο
αἰεὶ: Il. 19:232: ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰεὶ
αἰεί: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
αἰεί: Il. 19:300: τώ σ’ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα μείλιχον αἰεί.
αἰεὶ: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
αἰεὶ: Il. 20:298: μὰψ ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 21:215: ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.
αἰεὶ: Il. 21:263: ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο
αἰεὶ: Il. 21:605: ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι·
αἰεί: Il. 22:198: πρὸς πεδίον· αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ’ αἰεί.
αἰεί: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
αἰεὶ: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
αἰεὶ: Il. 23:379: αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην,
αἰεὶ: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
αἰεὶ: Il. 23:502: αἰεὶ δ’ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον,
αἰεὶ: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
αἰεὶ: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
αἰεί: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
αἰεὶ: Il. 24:639: ἀλλ’ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
αἰεὶ: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
αἰεὶ: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
αἰεί: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
αἰεὶ: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
αἰεὶ: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 1:343: τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
αἰεὶ: Od. 4:89: ἀλλ’ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.
αἰεὶ: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
αἰεὶ: Od. 4:368: αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχθυάασκον
αἰεὶ: Od. 4:567: ἀλλ’ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
αἰεὶ: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
αἰεὶ: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
αἰεὶ: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
αἰεὶ: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
αἰεὶ: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 7:294: ἑρξέμεν· αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν.
αἰεὶ: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
αἰεὶ: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
αἰεὶ: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
αἰεί: Od. 9:386: ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·
αἰεί: Od. 9:513: ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην
αἰεί: Od. 9:545: εἵατ’ ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί,
αἰεὶ: Od. 10:8: οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ
αἰεὶ: Od. 10:32: αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ
αἰεὶ: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
αἰεὶ: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
αἰεὶ: Od. 11:608: δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς.
αἰεὶ: Od. 13:9: αἰεὶ πίνετ’ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ’ ἀοιδοῦ·
αἰεί: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
αἰεὶ: Od. 13:148: ἀλλὰ σὸν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομαι ἠδ’ ἀλεείνω.
αἰεὶ: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
αἰεὶ: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 13:320: ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
αἰεί: Od. 13:330: “αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
αἰεὶ: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
αἰεὶ: Od. 14:19: αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
αἰεὶ: Od. 14:60: αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
αἰεί: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
αἰεὶ: Od. 14:224: ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν
αἰεὶ: Od. 15:332: αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα,
αἰεὶ: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
αἰεί: Od. 15:534: ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ’ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.”
αἰεὶ: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
αἰεί: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
αἰεὶ: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
αἰεὶ: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
αἰεὶ: Od. 17:245: τὰς νῦν ὑβρίζων φορέεις, ἀλαλήμενος αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 17:388: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἰς μνηστήρων
αἰεὶ: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 18:48: αἰεὶ δ’ αὖθ’ ἥμιν μεταδαίσεται, οὐδέ τιν’ ἄλλον
αἰεί: Od. 18:174: ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί.
αἰεὶ: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
αἰεί: Od. 19:120: ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί·
αἰεὶ: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
αἰεί: Od. 20:385: ἀλλ’ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεί,
αἰεὶ: Od. 21:69: ἐχράετ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ
αἰεί: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
αἰεὶ: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
αἰεὶ: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
αἰεί: Od. 22:228: εἰνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεί,
αἰεὶ: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
αἰεί: Od. 22:380: πάντοσε παπταίνοντε, φόνον ποτιδεγμένω αἰεί.
αἰεὶ: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
αἰεὶ: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
αἰεὶ: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
αἰεί: Od. 24:396: μίμνομεν ἐν μεγάροισ’, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί.”
αἰεί: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
αἰεί: Od. 24:483: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί,
αἰειγενετάων: Il. 2:400: ἄλλος δ’ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενετάων: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
αἰειγενετάων: Il. 14:244: ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενετάων: Il. 14:332: πῶς κ’ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενετάων: Il. 16:93: μή τις ἀπ’ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενετάων: Od. 23:81: “μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενετάων: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
αἰειγενέτῃσι: Il. 6:527: δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι
αἰειγενέτῃσι: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
αἰειγενέτῃσιν: Il. 3:296: ἔκχεον, ἠδ’ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
αἰειγενέτῃσιν: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
αἰειγενέτῃσιν: Od. 2:432: λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσιν,
ἀΐεις: Il. 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
ἀΐεις: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἀΐεις: Il. 15:248: οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
ἀΐεις: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
ἀΐεις: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
αἰὲν: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
αἰὲν: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
αἰὲν: Il. 3:272: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
αἰὲν: Il. 5:605: ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω
αἰὲν: Il. 5:701: οὔτε ποτ’ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ’ αἰὲν ὀπίσσω
αἰὲν: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
αἰὲν: Il. 6:208: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
αἰὲν: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
αἰὲν: Il. 8:361: σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς·
αἰὲν: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
αἰὲν: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
αἰὲν: Il. 9:512: Ἀτρεΐδης, ἀλλ’ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι,
αἰὲν: Il. 11:154: αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ’ Ἀργείοισι κελεύων.
αἰὲν: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
ἄϊεν: Il. 11:463: τρὶς δ’ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
αἰὲν: Il. 11:564: νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.
αἰὲν: Il. 11:783: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
αἰέν: Il. 11:826: χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
αἰὲν: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
αἰὲν: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
αἰὲν: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
αἰὲν: Il. 13:634: Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται
αἰὲν: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
αἰὲν: Il. 15:204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
αἰὲν: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
αἰὲν: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
αἰὲν: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
αἰὲν: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
αἰὲν: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
αἰὲν: Il. 16:646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
αἰὲν: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
αἰὲν: Il. 19:253: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
αἰὲν: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
αἰὲν: Il. 21:543: αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
αἰὲν: Il. 22:146: τείχεος αἰὲν ὑπ’ ἐκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,
αἰὲν: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
αἰὲν: Il. 23:821: αἰὲν ἐπ’ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ.
αἰὲν: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
αἰὲν: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
αἰὲν: Od. 1:68: ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν
αἰὲν: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
αἰὲν: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
αἰὲν: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
αἰὲν: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
αἰὲν: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
αἰὲν: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
αἰὲν: Od. 4:108: αὐτῷ κήδε’ ἔσεσθαι, ἐμοὶ δ’ ἄχος αἰὲν ἄλαστον
αἰὲν: Od. 4:583: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων,
αἰὲν: Od. 5:7: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
αἰὲν: Od. 5:210: σὴν ἄλοχον, τῆς τ’ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.
αἰὲν: Od. 6:156: αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο,
αἰὲν: Od. 8:306: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
αἰὲν: Od. 8:309: αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ’ ἀΐδηλον Ἄρηα,
αἰὲν: Od. 8:365: ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
αἰὲν: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
αἰὲν: Od. 10:464: αἰὲν ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι· οὐδέ ποθ’ ὕμιν
αἰὲν: Od. 11:167: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν,
αἰὲν: Od. 11:270: τὴν ἔχεν Ἀμφιτρύωνος υἱὸς μένος αἰὲν ἀτειρής.
αἰὲν: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
αἰὲν: Od. 11:575: χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές.
αἰὲν: Od. 12:64: ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη·
αἰὲν: Od. 12:371: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
αἰὲν: Od. 12:377: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
αἰὲν: Od. 13:255: αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι νόον πολυκερδέα νωμῶν· -
αἰὲν: Od. 14:21: πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον
αἰὲν: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
αἰὲν: Od. 14:458: πάννυχος, αὐτὰρ ἄη ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος.
αἰὲν: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
αἰὲν: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
αἰὲν: Od. 16:366: αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
αἰὲν: Od. 19:591: ἀλλ’ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν
αἰὲν: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
αἰὲν: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
αἰὲν: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
αἰὲν: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
αἰετὸν: Il. 8:247: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν,
αἰετὸν: Il. 24:315: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
αἰετὸς: Il. 12:201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
αἰετὸς: Il. 12:219: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
αἰετὸς: Il. 13:822: αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν
αἰετὸς: Il. 15:690: ἀλλ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
αἰετός: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
αἰετὸς: Il. 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις,
αἰετὸς: Od. 15:161: αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,
αἰετὸς: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
αἰετὸς: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
αἰετὸς: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
αἰετὸς: Od. 20:243: αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν.
αἰετὸς: Od. 24:538: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις.
αἰετοῦ: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
αἰετὼ: Od. 2:146: ὣς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς
αἰζήϊος: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
αἰζήϊος: Od. 12:83: οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ
αἰζηοί: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
αἰζηοὶ: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
αἰζηοί: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
αἰζηὸς: Il. 23:432: ὅν τ’ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης,
αἰζηοὺς: Il. 15:66: Ἰλίου προπάροιθε πολέας ὀλέσαντ’ αἰζηοὺς
αἰζηοὺς: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
αἰζηῷ: Il. 16:716: ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
αἰζηῶν: Il. 2:660: πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν.
αἰζηῶν: Il. 4:280: τοῖαι ἅμ’ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν
αἰζηῶν: Il. 5:92: πολλὰ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ’ αἰζηῶν·
αἰζηῶν: Il. 8:298: πάντες δ’ ἐν χροῒ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν·
αἰζηῶν: Il. 10:259: κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν.
αἰζηῶν: Il. 14:4: μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν.
αἰζηῶν: Il. 15:315: ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ’ ἀρηϊθόων αἰζηῶν,
αἰζηῶν: Il. 20:167: ἔρχεται, ἀλλ’ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν
αἰζηῶν: Il. 21:146: Ξάνθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν,
αἰζηῶν: Il. 21:301: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαὶ κταμένων αἰζηῶν
αἰζηῶν: Od. 12:440: κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν,
αἴης: Il. 2:162: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης·
αἴης: Il. 2:178: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης;
αἴης: Il. 4:172: αὐτίκα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης·
αἴης: Il. 11:816: ὣς ἄρ’ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
αἴης: Il. 15:740: πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης·
αἴης: Il. 16:539: οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
αἴης: Il. 23:327: ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης
αἴης: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
αἴης: Od. 1:75: οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
αἴης: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
αἴης: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
αἴης: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
αἴης: Od. 10:236: φάρμακα λύγρ’, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
αἴης: Od. 10:472: “δαιμόνι’, ἤδη νῦν μιμνῄσκεο πατρίδος αἴης,
αἴης: Od. 13:249: τήν περ τηλοῦ φασὶν Ἀχαιΐδος ἔμμεναι αἴης.”
αἴης: Od. 18:145: ἀνδρός, ὃν οὐκέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης
αἴης: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
αἴης: Od. 23:353: ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης.
αἴης: Od. 24:290: δύσμορον· ὅν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
Αἰήταο: Od. 10:137: αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο·
Αἰήταο: Od. 12:70: Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ’ Αἰήταο πλέουσα·
αἴητον: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
αἴθ’: Il. 1:415: αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων
αἴθ’: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
αἴθ’: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
αἴθ’: Il. 14:84: οὐλόμεν’ αἴθ’ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
αἴθ’: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
αἴθ’: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
αἴθ’: Il. 24:253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ’ ἅμα πάντες
αἴθ’: Od. 7:331: “Ζεῦ πάτερ, αἴθ’, ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα
αἴθ’: Od. 13:204: πλάγξομαι; αἴθ’ ὄφελον μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν
αἴθ’: Od. 14:440: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
αἴθ’: Od. 15:341: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
αἴθ’: Od. 17:494: “αἴθ’ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος Ἀπόλλων.”
αἴθ’: Od. 18:401: “αἴθ’ ὤφελλ’ ὁ ξεῖνος ἀλώμενος ἄλλοθ’ ὀλέσθαι
αἰθαλόεν: Il. 2:415: αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα,
αἰθαλόεντος: Od. 22:239: αὐτὴ δ’ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον
αἰθαλόεσσαν: Il. 18:23: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
αἰθαλόεσσαν: Od. 24:316: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
αἴθε: Il. 22:41: σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο
αἴθε: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
αἴθε: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
αἰθέρ’: Il. 14:287: μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
αἰθέρ’: Il. 15:686: φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ’ ἵκανεν,
αἰθέρ’: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
αἰθέρ’: Il. 18:214: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ἵκανε·
αἰθέρ’: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
αἰθέρα: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
αἰθέρα: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
αἰθέρι: Il. 2:412: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε κελαινεφὲς αἰθέρι ναίων
αἰθέρι: Il. 4:166: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων
αἰθέρι: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
αἰθέρι: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
αἰθέρι: Il. 17:371: εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ’ αἰθέρι, πέπτατο δ’ αὐγὴ
αἰθέρι: Od. 15:523: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰθέρι ναίων,
αἰθέρος: Il. 2:458: αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
αἰθέρος: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
αἰθέρος: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
αἰθέρος: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
αἰθέρος: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
αἰθέρος: Il. 17:425: χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο·
αἰθέρος: Il. 19:351: οὐρανοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι’ αἰθέρος. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
αἰθέρος: Od. 5:50: Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
αἰθέρος: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
Αἴθη: Il. 23:409: Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα· τί ἢ λείπεσθε φέριστοι;
Αἴθην: Il. 23:295: Αἴθην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον·
αἰθήρ: Il. 8:552: φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὅτε τ’ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
αἰθήρ: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
αἰθήρ: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
Αἴθης: Il. 23:525: ἵππου τῆς Ἀγαμεμνονέης καλλίτριχος Αἴθης·
Αἰθίκεσσι: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
Αἰθίοπας: Od. 1:22: ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
Αἰθίοπας: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
Αἰθίοπάς: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
Αἰθιόπεσσιν: Od. 5:287: ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·
Αἰθιοπῆας: Il. 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
Αἰθιόπων: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
Αἰθιόπων: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
αἰθομένας: Od. 1:428: τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
αἰθομένας: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
αἰθομένας: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
αἰθομένοιο: Il. 6:182: δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο,
αἰθομένοιο: Il. 8:559: εἴατο πεντήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο.
αἰθομένοιο: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
αἰθομένοιο: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
αἰθομένοιο: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
αἰθομένοιο: Il. 14:395: οὔτε πυρὸς τόσσός γε ποτὶ βρόμος αἰθομένοιο
αἰθομένοιο: Il. 16:81: ἔμπεσ’ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο
αἰθομένοιο: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
αἰθομένοιο: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
αἰθομένοιο: Il. 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
αἰθομένοιο: Od. 11:220: ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
αἰθομένοιο: Od. 19:39: φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο.
αἰθομένοιο: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
αἰθομένοισ’: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
αἰθομένοις: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
αἰθομένοισιν: Od. 18:343: αὐτὰρ ὁ πὰρ λαμπτῆρσι φαείνων αἰθομένοισιν
αἰθόμενον: Il. 13:320: ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν.
αἰθόμενον: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
αἰθομένου: Il. 22:135: ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.
αἴθοπα: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
αἴθοπα: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
αἴθοπα: Il. 14:5: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Il. 16:226: οὔτ’ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ’ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον,
αἴθοπα: Il. 16:230: νίψατο δ’ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ’ αἴθοπα οἶνον.
αἴθοπα: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 2:57: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
αἴθοπα: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
αἴθοπα: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
αἴθοπα: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 14:447: σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
αἴθοπα: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
αἴθοπα: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
αἴθοπα: Od. 17:536: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
αἴθοπα: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
αἴθοπα: Od. 24:364: ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ’ αἴθοπα οἶνον.
αἴθοπι: Il. 4:495: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
αἴθοπι: Il. 5:562: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
αἴθοπι: Il. 5:681: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
αἴθοπι: Il. 13:305: ἤϊσαν ἐς πόλεμον κεκορυθμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
αἴθοπι: Il. 17:3: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
αἴθοπι: Il. 17:87: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
αἴθοπι: Il. 17:592: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
αἴθοπι: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
αἴθοπι: Il. 20:111: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
αἴθοπι: Il. 20:117: Αἰνείας ὅδ’ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
αἴθοπι: Il. 23:237: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ’ αἴθοπι οἴνῳ
αἴθοπι: Il. 23:250: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
αἴθοπι: Il. 24:791: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
αἴθοπι: Od. 21:434: πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
αἴθουσαί: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
αἰθούσῃ: Il. 9:468: πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ’ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς,
αἰθούσῃ: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
αἰθούσῃ: Od. 3:399: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν, ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
αἰθούσῃ: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
αἰθούσῃ: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
αἰθούσῃ: Od. 7:345: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ·
αἰθούσῃ: Od. 20:176: καὶ τὰς μὲν κατέδησαν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
αἰθούσῃ: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
αἰθούσῃ: Od. 21:390: κεῖτο δ’ ὑπ’ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης
αἰθούσῃ: Od. 22:449: κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς,
αἰθούσης: Il. 24:238: αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
αἰθούσης: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
αἰθούσης: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
αἰθούσης: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
αἰθούσης: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
αἰθούσης: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
αἰθούσῃσι: Il. 6:243: ξεστῇς αἰθούσῃσι τετυγμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
αἰθούσῃσιν: Il. 20:11: ξεστῇς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ
Αἴθρη: Il. 3:144: Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις·
αἴθρη: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
αἴθρη: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
αἰθρηγενέος: Il. 15:171: ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο,
αἰθρηγενέος: Il. 19:358: ψυχραὶ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο,
αἰθρηγενέτης: Od. 5:296: καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων.
αἴθρην: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
αἴθρῳ: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
αἰθυίῃ: Od. 5:337: αἰθυίῃ δ’ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,
αἰθυίῃ: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
Αἴθων: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
αἴθων: Il. 15:690: ἀλλ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
Αἴθων: Od. 19:183: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
αἴθωνα: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
αἴθωνα: Il. 16:488: αἴθωνα μεγάθυμον ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι,
αἴθωνα: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
αἴθωνα: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
αἴθωνας: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
αἴθωνας: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
αἴθωνας: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
αἴθωνας: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
αἴθωνες: Il. 2:839: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
αἴθωνες: Il. 12:97: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
αἴθωνες: Od. 18:372: αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
αἴθωνι: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
αἴθωνι: Il. 7:473: ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ’ αἴθωνι σιδήρῳ,
αἴθωνι: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
αἴθωνος: Il. 10:24: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
αἴθωνος: Il. 10:178: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
ἀϊκὰς: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
ἀϊκῶς: Il. 22:336: ἑλκήσουσ’ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.
αἷμ’: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
αἷμ’: Il. 5:208: ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.
αἷμ’: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
αἷμ’: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
αἷμ’: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
αἷμ’: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
αἷμ’: Il. 15:11: αἷμ’ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ’ Ἀχαιῶν.
αἷμ’: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
αἷμ’: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
αἷμα: Il. 1:303: αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. ”
αἷμα: Il. 4:140: αὐτίκα δ’ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
αἷμα: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
αἷμά: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
αἷμα: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
αἷμα: Il. 5:339: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ’ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
αἷμα: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
αἷμα: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
αἷμα: Il. 7:329: τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐΰῤῥοον ἀμφὶ Σκάμανδρον
αἷμα: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
αἷμα: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
αἷμα: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
αἷμα: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
αἷμα: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
αἷμα: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
αἷμα: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
αἷμα: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
αἷμα: Il. 11:844: ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
αἷμα: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
αἷμα: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
αἷμα: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
αἷμα: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
αἷμα: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
αἷμα: Il. 16:667: εἰ δ’ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
αἷμα: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
αἷμα: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
αἷμα: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
αἷμα: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
αἷμα: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
αἷμα: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
αἷμα: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
αἷμα: Il. 22:70: οἵ κ’ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ
αἷμα: Il. 23:34: πάντῃ δ’ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔῤῥεεν αἷμα.
αἷμα: Il. 23:697: αἷμα παχὺ πτύοντα κάρη βάλλονθ’ ἑτέρωσε·
αἷμα: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
αἷμα: Il. 24:419: οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ’ αἷμα νένιπται,
αἷμα: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
αἷμά: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
αἷμα: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
αἷμα: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
αἷμα: Od. 11:98: κουλεῷ ἐγκατέπηξ’. ὁ δ’ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
αἷμα: Od. 11:153: ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ’ ἔγνω
αἷμα: Od. 11:228: αἱ δ’ ἀμφ’ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,
αἷμα: Od. 11:232: οὐκ εἴων πίνειν ἅμα πάσας αἷμα κελαινόν.
αἷμα: Od. 16:441: αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ
αἷμα: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
αἷμα: Od. 19:457: δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν
αἷμα: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
αἱμασιάς: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
αἱμασιὰς: Od. 24:224: αἱμασιὰς λέξοντες ἀλῳῆς ἔμμεναι ἕρκος
αἵματι: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
αἵματι: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
αἵματι: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
αἵματι: Il. 6:268: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.
αἵματι: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
αἵματι: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
αἵματι: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
αἵματι: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
αἵματι: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
αἵματι: Il. 12:430: πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν
αἵματι: Il. 15:118: κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ’ αἵματι καὶ κονίῃσιν.
αἵματι: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
αἵματι: Il. 16:159: δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν·
αἵματι: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
αἵματι: Il. 16:639: ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
αἵματι: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
αἵματί: Il. 17:51: αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι
αἵματι: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
αἵματι: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
αἵματι: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
αἵματι: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
αἵματι: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
αἵματι: Il. 21:21: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ.
αἵματι: Il. 21:325: μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι.
αἵματι: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
αἵματι: Od. 9:397: ἐξέρυσ’ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.
αἵματι: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
αἵματι: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
αἵματί: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
αἵματι: Od. 18:336: δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
αἵματι: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
αἵματι: Od. 22:309: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
αἵματι: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
αἵματι: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
αἵματι: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
αἵματι: Od. 24:185: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
αἱματόεις: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
αἱματόεις: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
αἱματόεντ’: Il. 22:369: αἱματόεντ’· ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν,
αἱματόεντα: Il. 7:425: ἀλλ’ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα
αἱματόεντα: Il. 9:326: ἤματα δ’ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων
αἱματόεντα: Il. 13:617: πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν,
αἱματόεντα: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
αἱματόεντα: Il. 14:7: θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα·
αἱματόεντα: Il. 16:841: αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.
αἱματόεντα: Il. 18:345: Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα.
αἱματόεντα: Il. 23:41: Πηλεΐδην λούσασθαι ἄπο βρότον αἱματόεντα.
αἱματόεντα: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
αἱματόεντος: Il. 9:646: οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος
αἱματόεντος: Il. 19:313: τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος.
αἱματόεσσα: Il. 2:267: σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
αἱματόεσσα: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
αἱματοέσσας: Il. 16:459: αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε
αἱματοέσσης: Il. 13:393: βεβρυχὼς κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης.
αἱματοέσσης: Il. 16:486: βεβρυχὼς κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης.
αἵματος: Il. 5:289: αἵματος ἆσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.
αἵματος: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
αἵματος: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
αἵματος: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
αἵματος: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
αἵματος: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
αἵματός: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
αἵματος: Il. 20:78: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
αἵματος: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
αἵματος: Il. 22:267: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
αἵματός: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
αἵματος: Od. 10:537: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
αἵματος: Od. 11:50: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
αἵματος: Od. 11:89: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
αἵματος: Od. 11:96: αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.”
αἵματος: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
αἵματος: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
αἵματος: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
αἵματος: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
αἵματος: Od. 18:45: κατθέμεθα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.
αἵματος: Od. 18:119: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος· Ἀμφίνομος δὲ
αἵματος: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
αἵματος: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
Αἵμονά: Il. 4:296: Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν·
αἵμονα: Il. 5:49: υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης
Αἱμονίδαο: Il. 17:467: Ἀλκιμέδων υἱὸς Λαέρκεος Αἱμονίδαο·
Αἱμονίδης: Il. 4:394: Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν,
αἱμοφόρυκτα: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
αἱμυλίοισι: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
αἴν’: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
αἰνὰ: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
αἰνὰ: Il. 22:431: τέκνον ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα
αἰνὰ: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
αἰνὰ: Od. 16:255: μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλθών.
αἰναρέτη: Il. 16:31: αἰναρέτη· τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ
Αἰνέας: Il. 13:541: ἔνθ’ Αἰνέας Ἀφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας
αἴνεε: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
Αἰνεία: Il. 5:180: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων
Αἰνεία: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
Αἰνείᾳ: Il. 5:272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.
Αἰνείᾳ: Il. 5:432: Αἰνείᾳ δ’ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
Αἰνείᾳ: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
Αἰνείᾳ: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
Αἰνεία: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
Αἰνεία: Il. 13:463: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε νῦν σε μάλα χρὴ
Αἰνείᾳ: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
Αἰνεία: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
Αἰνεία: Il. 17:327: Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε
Αἰνεία: Il. 17:485: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων
Αἰνείᾳ: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
Αἰνεία: Il. 20:83: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
Αἰνεία: Il. 20:178: Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν
Αἰνεία: Il. 20:332: Αἰνεία, τίς σ’ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει
Αἰνείαν: Il. 5:378: Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν.
Αἰνείαν: Il. 5:435: Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
Αἰνείαν: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
Αἰνείαν: Il. 5:512: αὐτὸς δ’ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο
Αἰνείαν: Il. 8:108: οὕς ποτ’ ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρε φόβοιο.
Αἰνείαν: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
Αἰνείαν: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
Αἰνείαν: Il. 13:477: Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον· αὖε δ’ ἑταίρους
Αἰνείαν: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
Αἰνείαν: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
Αἰνείαν: Il. 17:323: Αἰνείαν ὄτρυνε δέμας Περίφαντι ἐοικὼς
Αἰνείαν: Il. 17:484: αὐτίκα δ’ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
Αἰνείαν: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
Αἰνείαν: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
Αἰνείαν: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
Αἰνείαν: Il. 23:292: Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν Ἀπόλλων.
Αἰνείαο: Il. 5:263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,
Αἰνείαο: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
Αἰνείαο: Il. 5:323: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
Αἰνείαο: Il. 5:559: τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ’ Αἰνείαο δαμέντε
Αἰνείαο: Il. 5:564: τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη.
Αἰνείαο: Il. 13:504: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
Αἰνείαο: Il. 16:614: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
Αἰνείαο: Il. 20:175: ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο.
Αἰνείαο: Il. 20:263: ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο
Αἰνείαο: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
Αἰνείαο: Il. 20:274: καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
Αἰνείαο: Il. 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
Αἰνείαο: Il. 20:307: νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει
Αἰνείαο: Il. 20:323: ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο·
Αἰνείας: Il. 2:820: Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη
Αἰνείας: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
Αἰνείας: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Αἰνείας: Il. 5:247: Αἰνείας δ’ υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο
Αἰνείας: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
Αἰνείας: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
Αἰνείας: Il. 5:468: Αἰνείας υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο·
Αἰνείας: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
Αἰνείας: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
Αἰνείας: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
Αἰνείας: Il. 12:99: Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
Αἰνείας: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
Αἰνείας: Il. 13:500: Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
Αἰνείας: Il. 13:502: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν Ἰδομενῆος·
Αἰνείας: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
Αἰνείας: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
Αἰνείας: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
Αἰνείας: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
Αἰνείας: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
Αἰνείας: Il. 17:344: ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ
Αἰνείας: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
Αἰνείας: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
Αἰνείας: Il. 17:754: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
Αἰνείας: Il. 20:86: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
Αἰνείας: Il. 20:117: Αἰνείας ὅδ’ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
Αἰνείας: Il. 20:160: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
Αἰνείας: Il. 20:161: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει
Αἰνείας: Il. 20:199: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
Αἰνείας: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
Αἰνείας: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
Αἰνείας: Il. 20:288: ἔνθά κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
Αἰνείας: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
Αἰνείας: Il. 20:327: Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,
Αἰνείας: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
αἰνεῖτ’: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
αἰνεῖτον: Od. 18:64: ξεινοδόκος μὲν ἐγών, ἐπὶ δ’ αἰνεῖτον βασιλῆες,
Αἰνείω: Il. 5:534: Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου Δηϊκόωντα
αἰνῇ: Il. 3:20: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
αἰνὴ: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
αἰνή: Il. 5:379: οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,
αἰνή: Il. 6:1: Τρώων δ’ οἰώθη καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή·
αἰνῇ: Il. 7:40: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
αἰνῇ: Il. 7:51: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι·
αἰνῇ: Il. 13:207: υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
αἰνῇ: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
αἰνῇ: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
αἰνὴ: Il. 18:171: Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ
αἰνῇ: Il. 22:64: βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
αἰνῇ: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
αἰνῇ: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
αἰνῇ: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
αἰνὴν: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
αἰνήν: Il. 4:65: ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν,
αἰνήν: Il. 5:496: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
αἰνήν: Il. 6:105: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
αἰνήν: Il. 11:213: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
αἰνήν: Il. 16:256: εἰσιδέειν Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν.
αἰνήν: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
αἰνὴν: Od. 24:475: ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
αἰνῆς: Il. 5:409: ἐλθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
αἰνῆς: Il. 7:119: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
αἰνῆς: Il. 7:174: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
αἰνῆς: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
αἰνῇσιν: Il. 5:886: αὐτοῦ πήματ’ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν,
αἰνήσουσιν: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
αἰνήσωσι: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
αἰνήσωσιν: Il. 23:552: ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ’ αἰνήσωσιν Ἀχαιοί.
αἰνίζομ’: Il. 13:374: Ὀθρυονεῦ περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
αἰνίζομ’: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
Αἴνιον: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
Αἰνόθεν: Il. 4:520: Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθει.
αἰνόθεν: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
αἰνομόροισιν: Od. 9:53: ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν’ ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν.
αἰνομόροισιν: Od. 24:169: ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
αἰνόμορον: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
αἰνὸν: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
αἰνὸν: Il. 8:124: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
αἰνὸν: Il. 8:147: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
αἰνὸν: Il. 8:316: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
αἰνὸν: Il. 8:449: ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε.
αἰνὸν: Il. 15:208: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει
αἰνὸν: Il. 16:52: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει,
αἰνὸν: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
αἰνὸν: Il. 16:449: υἱέες ἀθανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις.
αἰνὸν: Il. 16:508: Γλαύκῳ δ’ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι·
αἰνὸν: Il. 17:83: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
αἰνὸν: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
αἰνὸν: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
αἰνὸν: Il. 22:43: κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
αἶνον: Il. 23:652: ᾤχετ’, ἐπεὶ πάντ’ αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο.
αἰνόν: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
αἰνὸν: Od. 18:274: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
αἰνὸν: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
αἰνοπαθῆ: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
αἰνὸς: Il. 7:215: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον,
αἰνὸς: Il. 11:117: χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
αἰνὸς: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
αἰνὸς: Il. 20:44: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον
αἰνός: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
αἶνος: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
αἰνὸς: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
αἶνος: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
Αἰνότατε: Il. 1:552: “ Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;
αἰνότατε: Il. 4:25: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες·
αἰνότατε: Il. 8:462: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
αἰνότατε: Il. 14:329: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
αἰνότατε: Il. 16:440: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
αἰνότατε: Il. 18:361: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
αἰνοτάτη: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
αἰνοτάτην: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
αἰνότατον: Il. 13:52: τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάθωμεν,
αἰνότατον: Od. 8:519: κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα
αἰνότατον: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
αἰνότατος: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
αἰνοτάτῳ: Il. 8:476: στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος·
αἰνότερον: Od. 11:427: ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,
αἴνου: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
αἰνύμεναι: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
αἰνύμενοι: Od. 9:232: τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον
αἰνύμενος: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
αἰνυμένους: Od. 9:225: τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα
αἰνυμένῳ: Od. 9:249: πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
αἴνυτ’: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
αἴνυται: Od. 14:144: ἀλλά μ’ Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
αἴνυτο: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
αἴνυτο: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
αἴνυτο: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
αἴνυτο: Il. 15:459: αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
αἴνυτο: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
αἴνυτο: Od. 21:53: ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον
αἰνῷ: Il. 10:312: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
αἰνῷ: Il. 10:399: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
αἰνῶς: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
αἰνῶς: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
αἰνῶς: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
αἰνῶς: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
αἰνῶς: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
αἰνῶς: Il. 10:38: ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
αἰνῶς: Il. 10:538: ἀλλ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν
αἰνῶς: Il. 10:547: αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο.
αἰνῶς: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 18:261: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα·
αἰνῶς: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
αἰνῶς: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
αἰνῶς: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
αἰνῶς: Od. 1:264: ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -
αἰνῶς: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
αἰνῶς: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
αἰνῶς: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
αἰνῶς: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
αἰνῶς: Od. 9:379: ἅψασθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ’ αἰνῶς,
αἰνῶς: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
αἰνῶς: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
αἰνῶς: Od. 19:324: ἐνθάδ’ ἔτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς.
αἰνῶς: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
αἰνῶς: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
ἀΐξαντα: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἀΐξαντα: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἀΐξαντα: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἀΐξαντε: Il. 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
ἀΐξαντε: Il. 12:145: ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην
ἀΐξαντε: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
ἀΐξαντε: Od. 10:117: τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.
ἀΐξας: Il. 5:81: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·
ἀΐξας: Il. 10:456: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
ἀΐξας: Il. 14:462: λικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ’ Ἀντήνορος υἱὸς
ἀΐξας: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
ἀΐξας: Il. 16:474: ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδ’ ἐμάτησε·
ἀΐξας: Il. 17:734: πρόσσω ἀΐξας περὶ νεκροῦ δηριάασθαι.
ἀΐξας: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
ἀΐξας: Od. 19:451: λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ’ ὀστέον ἵκετο φωτός.
ἀΐξας: Od. 22:90: ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ,
ἀΐξας: Od. 22:98: φασγάνῳ ἀΐξας ἠὲ προπρηνέα τύψας.
ἀΐξασα: Il. 2:167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα·
ἀΐξασα: Il. 4:74: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
ἀΐξασα: Il. 7:19: βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα
ἀΐξασα: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
ἀΐξασα: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
ἀΐξασα: Il. 22:187: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
ἀΐξασα: Il. 24:121: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἀΐξασα: Od. 1:102: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἀΐξασα: Od. 24:488: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
ἀΐξασαι: Il. 24:711: τιλλέσθην ἐπ’ ἄμαξαν ἐΰτροχον ἀΐξασαι
ἀΐξασθαι: Il. 22:195: ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους,
ἀΐξασκε: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
ἀΐξῃ: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ἀΐξῃ: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
ἀΐξωσι: Il. 17:726: βλημένῳ ἀΐξωσι πρὸ κούρων θηρητήρων·
ἀΐοιεν: Il. 10:189: τετράφαθ’, ὁππότ’ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων.
αἰόλα: Il. 5:295: αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι
αἰόλαι: Il. 22:509: αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται
Αἰολίδαο: Od. 11:237: φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·
Αἰολίδης: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
Αἰολίην: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
Αἰολίην: Od. 10:55: αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι.
αἰόλλῃ: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
αἰολοθώρηξ: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
αἰολοθώρηξ: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
αἰόλοι: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
αἰολομίτρην: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
αἰόλον: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
αἰόλον: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
αἰόλον: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
Αἴολον: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
Αἰόλοο: Od. 10:36: δῶρα παρ’ Αἰόλοο μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο.
Αἰόλοο: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
αἰολοπώλους: Il. 3:185: ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους
αἰόλος: Il. 19:404: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος
Αἴολος: Od. 10:2: Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι,
Αἴολος: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
αἰόλος: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
ἄϊον: Il. 15:252: ἤματι τῷδ’ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.
ἄϊον: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
ἀΐοντες: Il. 11:532: μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
ἀΐοντες: Od. 9:401: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
ἀΐοντες: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
ἀΐοντες: Od. 14:266: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἀΐοντες: Od. 17:435: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἀΐοντες: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
ἀϊόντεσσι: Od. 1:352: ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται.
ἀΐοντι: Il. 16:508: Γλαύκῳ δ’ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι·
ἀΐοντι: Il. 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
ἀΐουσα: Il. 23:199: ἀράων ἀΐουσα μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν.
ἀΐουσα: Od. 24:48: ἀγγελίης ἀΐουσα· βοὴ δ’ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
αἰπὰ: Il. 8:369: οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.
αἰπὰ: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
αἰπεῖα: Il. 2:811: Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη
αἰπεῖα: Il. 11:710: ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη
αἰπεῖά: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
Αἴπειαν: Il. 9:152: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
Αἴπειαν: Il. 9:294: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
αἰπεῖαν: Il. 9:664: Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον.
αἰπεινὰ: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
αἰπεινὰ: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
αἰπεινὰ: Od. 6:123: Νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
αἰπεινῇ: Il. 13:217: ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
αἰπεινή: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπεινῇ: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
αἰπεινὴν: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
αἰπεινήν: Il. 6:35: Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ’ ἕλε Λήϊτος ἥρως
αἰπεινὴν: Il. 15:558: Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.
αἰπεινήν: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
αἰπεινῆς: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
αἰπεινῆς: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
αἰπεινῆς: Il. 15:215: Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ’ ἐθελήσει
αἰπεινὸν: Il. 15:257: ῥύομ’, ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.
αἰπήεσσαν: Il. 21:87: Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.
αἰπήν: Il. 13:625: ξεινίου, ὅς τέ ποτ’ ὔμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν·
αἰπήν: Od. 3:130: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
αἰπήν: Od. 8:516: ἄλλον δ’ ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν,
αἰπήν: Od. 11:533: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
αἰπήν: Od. 13:316: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
αἰπόλια: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
αἰπόλια: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
αἰπόλια: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
αἰπόλια: Od. 14:103: ἐνθάδε τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
αἰπολίοισι: Od. 17:213: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἰπολίοισι: Od. 20:174: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
αἰπολίοισιν: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
αἰπόλοι: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
αἰπόλον: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
αἰπόλον: Od. 21:265: ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν,
αἰπόλος: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
αἰπόλος: Od. 17:247: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰπόλος: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰπόλος: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰπόλος: Od. 22:135: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
αἰπόλος: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰπόλος: Od. 22:161: βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰπόλος: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
αἰπὺ: Il. 2:538: Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
Αἰπὺ: Il. 2:592: καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
αἰπὺ: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
αἰπύ: Il. 2:829: καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
αἰπύ: Il. 6:327: λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
αἰπύ: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
αἰπύ: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
αἰπὺ: Il. 15:71: Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.
αἰπὺ: Od. 3:287: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
αἰπὺ: Od. 3:485: ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον.
αἰπὺ: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
αἰπὺ: Od. 10:81: ἑβδομάτῃ δ’ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον,
αἰπύ: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
αἰπὺ: Od. 15:193: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον·
αἰπὺ: Od. 19:431: ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ
αἰπὺν: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
αἰπὺν: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
αἰπὺν: Il. 6:57: πρὸς Τρώων; τῶν μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον
αἰπὺν: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπὺν: Il. 11:600: εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
αἰπὺν: Il. 14:506: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπὺν: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
αἰπὺν: Il. 15:223: οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν
αἰπὺν: Il. 16:283: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπύν: Il. 16:651: ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.
αἰπὺν: Il. 16:859: Πατρόκλεις τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον;
αἰπύν: Il. 17:365: ἀλλήλοις ἀν’ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν.
αἰπὺν: Il. 18:129: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπὺν: Od. 1:11: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
αἰπὺν: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
αἰπὺν: Od. 4:843: Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες.
αἰπὺν: Od. 9:286: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.”
αἰπὺν: Od. 9:303: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ’ αἰπὺν ὄλεθρον·
αἰπὺν: Od. 11:278: ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ’ ὑψηλοῖο μελάθρου
αἰπὺν: Od. 12:287: γίνονται· πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον,
αἰπὺν: Od. 12:446: εἰσιδέειν· οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπὺν: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
αἰπὺν: Od. 17:47: ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
αἰπὺν: Od. 22:43: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
αἰπὺν: Od. 22:67: ἀλλά τιν’ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.”
αἰπὺς: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
αἰπὺς: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
αἰπὺς: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
αἰπὺς: Il. 17:155: οἴκαδ’ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Od. 5:305: παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
αἰπὺς: Od. 22:28: ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
Αἰπύτιον: Il. 2:604: Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
αἱρεῖ: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
αἱρεῖ: Il. 11:89: σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
αἱρεῖ: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
αἱρεῖ: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
αἱρεῖ: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
αἱρείτω: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
αἱρείτω: Il. 10:193: αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
αἱρεύμενοι: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
αἱρήσεαι: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
αἱρήσει: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
αἱρήσει: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
αἱρήσειν: Il. 2:37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
αἱρήσειν: Il. 13:42: αἱρήσειν, κτενέειν δὲ παρ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
αἱρησέμεν: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
αἱρησέμεν: Il. 18:260: ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας.
αἱρήσομαι: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
αἱρήσομεν: Il. 2:141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
αἱρήσομεν: Il. 2:329: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
αἱρήσομεν: Il. 9:28: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
αἴροντας: Il. 17:724: Τρωϊκός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας Ἀχαιούς.
Ἄϊρος: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
αἶσα: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
αἶσα: Il. 16:707: χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα
αἶσα: Il. 20:127: σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα
αἶσα: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
αἶσα: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
αἶσα: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
αἶσα: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
αἶσα: Od. 7:197: πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι
αἶσα: Od. 8:511: αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
αἶσα: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
αἶσα: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
αἶσα: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
αἶσα: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
αἶσα: Od. 15:276: φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.
αἶσα: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
αἶσα: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
αἶσα: Od. 23:315: καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι
αἶσαν: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
αἶσαν: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
αἶσαν: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
αἶσαν: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
αἶσαν: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
αἶσαν: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
αἶσαν: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
αἶσαν: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
αἶσαν: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
αἶσαν: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
αἶσαν: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
αἶσαν: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
αἴσῃ: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
αἴσῃ: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
αἴσῃ: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
αἴσῃ: Il. 9:604: χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
αἴσῃ: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
αἴσῃ: Il. 16:441: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
αἴσῃ: Il. 22:61: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα
αἴσῃ: Il. 22:179: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
αἴσῃ: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
αἴσῃ: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
αἴσῃ: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
αἴσῃ: Od. 19:259: τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
Αἰσήποιο: Il. 2:825: ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο
Αἰσήποιο: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
Αἴσηπον: Il. 6:21: βῆ δὲ μετ’ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη
Αἴσηπος: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
ἄϊσθε: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ἀΐσθων: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
αἴσιμα: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
αἴσιμα: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
αἴσιμα: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
αἴσιμα: Od. 2:231: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
αἴσιμα: Od. 5:9: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
αἴσιμα: Od. 7:310: μαψιδίως κεχολῶσθαι· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
αἴσιμα: Od. 8:348: τείσειν αἴσιμα πάντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·”
αἴσιμα: Od. 14:84: ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ’ ἀνθρώπων.
αἴσιμα: Od. 14:433: ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
αἴσιμα: Od. 15:71: ἔξοχα δ’ ἐχθαίρῃσιν· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
αἴσιμα: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
αἴσιμα: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
αἰσίμη: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
αἴσιμον: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
αἴσιμον: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
αἴσιμον: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
αἴσιμον: Il. 21:100: πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ
αἴσιμόν: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
αἴσιμον: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
αἴσιμον: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
αἴσιμον: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
αἴσιμον: Od. 16:280: πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.
αἴσιον: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
Αἴσονά: Od. 11:259: Αἴσονά τ’ ἠδὲ Φέρητ’ Ἀμυθάονά θ’ ἱππιοχάρμην.
ἀΐσσοντα: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
ἀΐσσονται: Il. 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ἀΐσσονται: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
ἀΐσσονται: Il. 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ἀΐσσοντε: Il. 12:148: δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην
ἀΐσσοντος: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
ἀΐσσουσα: Il. 18:212: γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι,
ἀΐσσουσι: Il. 11:552: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀΐσσουσι: Il. 17:662: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν,
ἀΐσσουσιν: Od. 10:495: οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.”
ἀΐσσων: Il. 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ἀΐσσων: Il. 11:484: ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
ἀΐσσων: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
ἄϊστον: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
ἄϊστον: Od. 1:235: οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων
ἄϊστος: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
ἀϊστώθησαν: Od. 10:259: οἱ δ’ ἅμ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν
ἀϊστώσειαν: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
Αἰσυήταο: Il. 2:793: τύμβῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
Αἰσυήταο: Il. 13:427: ἔνθ’ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν
αἴσυλα: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
αἴσυλα: Il. 20:202: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
αἴσυλα: Il. 20:433: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
αἴσυλα: Il. 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις
αἴσυλα: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
αἴσυλα: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
Αἰσύμηθεν: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
αἰσυμνῆται: Od. 8:258: αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν,
αἰσυμνητῆρι: Il. 24:347: βῆ δ’ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
Αἴσυμνόν: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
αἴσχε’: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
αἴσχεα: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
αἴσχεα: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
αἴσχεα: Od. 1:229: αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.”
αἴσχεα: Od. 19:373: τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀλεείνων
αἴσχεος: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
αἴσχιον: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
αἴσχιστος: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
αἶσχος: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
αἶσχος: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
αἰσχροῖς: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
αἰσχροῖς: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
αἰσχροῖς: Il. 13:768: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
αἰσχροῖσιν: Il. 24:238: αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
αἰσχρὸν: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
αἰσχρόν: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
αἰσχρῶς: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
αἰσχρῶς: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
αἰσχύνει: Il. 24:418: οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
αἰσχυνέμεν: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
αἰσχύνομαι: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
αἰσχυνόμενοι: Od. 21:323: ἀλλ’ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν,
αἰσχυνόμενός: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
αἰσχύνων: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
αἰσχύνωσι: Il. 22:75: αἰδῶ τ’ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος,
αἴτει: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
αἰτήσασα: Od. 24:85: μήτηρ δ’ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ’ ἄεθλα
αἰτήσοντα: Od. 18:49: πτωχὸν ἔσω μίσγεσθαι ἐάσομεν αἰτήσοντα.”
αἰτήσουσα: Od. 20:74: κούρῃσ’ αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο,
αἰτήσων: Od. 17:365: βῆ δ’ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον,
αἰτιάασθαι: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
αἰτιάασθαι: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
αἰτίζειν: Od. 17:346: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
αἰτίζειν: Od. 17:351: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
αἰτίζεις: Od. 20:182: αἰτίζεις· εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλοθι δαῖτες Ἀχαιῶν.”
αἰτίζῃ: Od. 4:651: αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη.
αἰτίζων: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
αἰτίζων: Od. 17:228: βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ’ ἄναλτον.
αἰτίζων: Od. 17:502: ἀνέρας αἰτίζων· ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει·
αἰτίζων: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
αἰτίζων: Od. 19:273: αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους
αἰτίζων: Od. 20:179: ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε;
αἰτίη: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
αἴτιοί: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
αἴτιοί: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
αἴτιοι: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
αἴτιοι: Od. 1:348: αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
αἴτιοί: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
αἴτιός: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
αἴτιος: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
αἴτιος: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
αἴτιός: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
αἴτιος: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
αἴτιός: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
αἴτιος: Od. 1:348: αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
αἴτιος: Od. 8:311: ἠπεδανὸς γενόμην· ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος,
αἴτιος: Od. 11:559: αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων
αἴτιος: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
αἴτιος: Od. 22:155: αἴτιος, - ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν
αἰτιόωνται: Od. 1:32: “ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.
αἰτιόῳο: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
αἰτιόῳτο: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
Αἰτώλιον: Il. 5:706: Τρῆχόν τ’ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,
Αἰτώλιος: Il. 4:399: τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος· ἀλλὰ τὸν υἱὸν
Αἰτωλοὶ: Il. 9:525: Κουρῆτές τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι
Αἰτωλοὶ: Il. 9:527: Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς,
Αἰτωλοῖσι: Il. 2:643: τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
Αἰτωλοῖσιν: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
Αἰτωλοῖσιν: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
Αἰτωλὸς: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
Αἰτωλὸς: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
Αἰτωλὸς: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
Αἰτωλῶν: Il. 2:638: Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
Αἰτωλῶν: Il. 5:843: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·
Αἰτωλῶν: Il. 9:545: Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
Αἰτωλῶν: Il. 9:571: Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους,
Αἰτωλῶν: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
Αἰτωλῶν: Il. 23:633: οὔτ’ αὐτῶν Πυλίων οὔτ’ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
ἀϊχθῆναι: Il. 5:854: ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.
ἀϊχθήτην: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
αἰχμὰς: Il. 4:324: αἰχμὰς δ’ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
αἰχμὰς: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
αἰχμάς: Il. 14:422: αἰχμάς· ἀλλ’ οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν
αἰχμάσσουσι: Il. 4:324: αἰχμὰς δ’ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
αἰχμὴ: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
αἰχμὴ: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
αἰχμὴ: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
αἰχμὴ: Il. 5:282: αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη·
αἰχμὴ: Il. 5:293: αἰχμὴ δ’ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα·
αἰχμὴ: Il. 5:658: Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή·
αἰχμὴ: Il. 5:661: βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα
αἰχμὴ: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
αἰχμὴ: Il. 6:320: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
αἰχμή: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
αἰχμὴ: Il. 8:495: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης,
αἰχμή: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
αἰχμὴ: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
αἰχμὴ: Il. 13:504: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
αἰχμὴ: Il. 15:542: αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
αἰχμὴ: Il. 16:118: αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα.
αἰχμῇ: Il. 16:315: μυὼν ἀνθρώπου πέλεται· περὶ δ’ ἔγχεος αἰχμῇ
αἰχμὴ: Il. 16:614: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
αἰχμὴ: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
αἰχμὴ: Il. 17:310: αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε·
αἰχμὴ: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
αἰχμὴ: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
αἰχμή: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
αἰχμὴ: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
αἰχμῇ: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
αἰχμὴν: Il. 13:562: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν
αἰχμήν: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
αἰχμῆς: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
αἰχμῆς: Il. 16:115: πλῆξ’ ἄορι μεγάλῳ αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν,
αἰχμῆς: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
αἰχμητὰ: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
αἰχμητά: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
αἰχμηταὶ: Il. 2:543: αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
αἰχμηταὶ: Il. 12:419: οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο
αἰχμητάων: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
αἰχμητάων: Il. 2:846: Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων
αἰχμητάων: Il. 3:49: ἐξ ἀπίης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων
αἰχμητάων: Il. 8:33: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
αἰχμητάων: Il. 8:464: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
αἰχμητάων: Il. 8:472: ὀλλύντ’ Ἀργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων·
αἰχμητάων: Il. 12:128: υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων,
αἰχμητάων: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
αἰχμητάων: Od. 11:559: αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων
αἰχμητάων: Od. 24:81: χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
αἰχμητῇ: Il. 4:87: Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ κρατερῷ αἰχμητῇ,
αἰχμητὴν: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
αἰχμητήν: Il. 5:602: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
αἰχμητὴν: Il. 5:706: Τρῆχόν τ’ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,
αἰχμητὴν: Il. 6:97: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο,
αἰχμητὴν: Il. 6:278: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο.
αἰχμητήν: Il. 11:738: Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο,
αἰχμητὴν: Il. 13:171: Ἴμβριον αἰχμητὴν πολυΐππου Μέντορος υἱόν·
αἰχμητήν: Il. 16:493: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
αἰχμητήν: Il. 22:269: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.
αἰχμητὴν: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
αἰχμητής: Il. 3:179: ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς κρατερός τ’ αἰχμητής·
αἰχμητής: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
αἰχμητής: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
αἶψ’: Il. 5:97: αἶψ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,
αἶψ’: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
αἶψ’: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
αἶψ’: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
αἶψ’: Il. 17:691: ἀλλὰ σύ γ’ αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
αἶψ’: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
αἶψ’: Il. 23:155: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ’ Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς·
αἶψ’: Il. 23:700: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα
αἶψ’: Il. 23:740: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα
αἶψ’: Od. 2:292: αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες
αἶψ’: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
αἶψ’: Od. 4:283: ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ’ ὑπακοῦσαι·
αἶψ’: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
αἶψ’: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
αἶψ’: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
αἶψ’: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
αἶψ’: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
αἶψ’: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
αἶψ’: Od. 10:48: τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
αἶψ’: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
αἶψ’: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
αἶψ’: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
αἶψ’: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
αἶψ’: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
αἶψ’: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
αἶψ’: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
αἶψ’: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
αἶψ’: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
αἶψ’: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
αἶψ’: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
αἶψ’: Od. 17:75: “Τηλέμαχ’, αἶψ’ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας,
αἶψ’: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
αἶψά: Il. 1:303: αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. ”
αἶψα: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
αἶψα: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
αἶψα: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
αἶψα: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
αἶψα: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
αἶψα: Il. 4:118: αἶψα δ’ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν,
αἶψα: Il. 5:242: αἶψα δὲ Τυδεΐδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Il. 5:329: αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους
αἶψα: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
αἶψα: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
αἶψα: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
αἶψα: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
αἶψα: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
αἶψα: Il. 8:351: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Il. 9:201: αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
αἶψα: Il. 10:139: φθεγξάμενος· τὸν δ’ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ’ ἰωή,
αἶψα: Il. 10:359: φευγέμεναι· τοὶ δ’ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν.
αἶψα: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
αἶψα: Il. 11:346: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
αἶψα: Il. 11:392: ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.
αἶψα: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
αἶψα: Il. 11:601: αἶψα δ’ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε
αἶψα: Il. 12:342: αἶψα δ’ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·
αἶψα: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
αἶψα: Il. 13:67: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν·
αἶψά: Il. 13:486: αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίμην.
αἶψα: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
αἶψα: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
αἶψα: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
αἶψα: Il. 16:123: νηῒ θοῇ· τῆς δ’ αἶψα κατ’ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ.
αἶψα: Il. 16:355: αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας·
αἶψά: Il. 16:624: αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς
αἶψά: Il. 17:159: αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω.
αἶψά: Il. 17:162: αἶψά κεν Ἀργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ
αἶψα: Il. 18:532: βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
αἶψα: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
αἶψα: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
αἶψά: Il. 19:221: αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν,
αἶψα: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
αἶψα: Il. 19:317: αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ’ Ἀχαιοὶ
αἶψα: Il. 19:341: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
αἶψα: Il. 23:139: κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην.
αἶψα: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
αἶψα: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
αἶψα: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
αἶψα: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
αἶψα: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
αἶψα: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
αἶψα: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
αἶψα: Il. 24:783: ζεύγνυσαν, αἶψα δ’ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
αἶψα: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
αἶψά: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
αἶψα: Od. 2:6: αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
αἶψα: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
αἶψα: Od. 5:320: αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς·
αἶψα: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
αἶψα: Od. 8:96: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
αἶψα: Od. 8:254: Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν
αἶψα: Od. 8:386: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
αἶψα: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
αἶψα: Od. 8:535: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
αἶψα: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
αἶψα: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
αἶψα: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
αἶψα: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
αἶψα: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
αἶψα: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
αἶψά: Od. 12:346: αἶψά κεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι πίονα νηὸν
αἶψα: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
αἶψα: Od. 13:36: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα,
αἶψα: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
αἶψά: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
αἶψά: Od. 14:131: αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
αἶψα: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
αἶψα: Od. 14:263: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
αἶψα: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
αἶψα: Od. 15:193: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον·
αἶψα: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
αἶψά: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
αἶψα: Od. 15:469: ἡ δ’ αἶψα τρί’ ἄλεισα κατακρύψασ’ ὑπὸ κόλπῳ
αἶψα: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
αἶψα: Od. 16:7: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Od. 16:221: εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
αἶψα: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
αἶψά: Od. 16:441: αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ
αἶψά: Od. 17:315: αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
αἶψα: Od. 17:432: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
αἶψά: Od. 17:540: αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτείσεται ἀνδρῶν.”
αἶψα: Od. 17:543: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψά: Od. 17:561: “Εὔμαι’, αἶψά κ’ ἐγὼ νημερτέα πάντ’ ἐνέποιμι
αἶψα: Od. 17:591: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
αἶψά: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
αἶψα: Od. 19:3: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Od. 19:35: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
αἶψα: Od. 19:360: αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.”
αἶψα: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
αἶψα: Od. 19:458: ἔσχεθον, αἶψα δ’ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός.
αἶψα: Od. 20:361: ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
αἶψα: Od. 22:150: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Od. 22:163: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
αἶψα: Od. 22:355: αἶψα δ’ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
αἶψα: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
αἶψα: Od. 23:112: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
αἶψα: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
αἶψα: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
αἶψα: Od. 24:494: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
αἶψα: Od. 24:505: αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
αἶψα: Od. 24:519: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος.”
αἶψα: Od. 24:522: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
αἰψηρήν: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
αἰψηρήν: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
αἰψηρὸς: Od. 4:103: παύομαι· αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο· -
αἰὼν: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
αἰὼν: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
αἰὼν: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἀΐων: Il. 15:378: ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος.
αἰών: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
αἰὼν: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
αἰὼν: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
αἰὼν: Od. 5:152: δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
αἰὼν: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
αἰὼν: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
αἰῶνα: Od. 18:204: αἰῶνα φθινύθω, πόσιος ποθέουσα φίλοιο
αἰῶνος: Il. 22:58: Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς.
αἰῶνος: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
αἰῶνός: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
ἀκάκητα: Il. 16:185: Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν
ἀκάκητα: Od. 24:10: Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
ἀκαλαῤῥείταο: Il. 7:422: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο
ἀκαλαῤῥείταο: Od. 19:434: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο,
Ἀκάμαντ’: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
Ἀκάμαντ’: Il. 11:60: ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.
Ἀκάμαντα: Il. 16:342: Μηριόνης δ’ Ἀκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισι
ἀκάμαντα: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
ἀκάμαντα: Il. 18:239: Ἠέλιον δ’ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἀκάμαντα: Il. 18:484: ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
Ἀκάμαντι: Il. 5:462: εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·
ἀκάμαντι: Il. 16:176: Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
Ἀκάμαντος: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
Ἀκάμας: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
Ἀκάμας: Il. 2:844: Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως
Ἀκάμας: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
Ἀκάμας: Il. 14:475: ἔνθ’ Ἀκάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ
Ἀκάμας: Il. 14:477: τῷ δ’ Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἀκάματον: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
ἀκάματον: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
ἀκάματον: Il. 15:731: Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ·
ἀκάματον: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
ἀκάματον: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
ἀκάματον: Il. 21:13: φευγέμεναι ποταμὸν δέ· τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ
ἀκάματον: Il. 21:341: φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ.
ἀκάματον: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
ἀκάματον: Od. 20:123: ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.
ἀκάματον: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
ἀκάνθας: Od. 5:328: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
Ἀκάστῳ: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
ἀκαχήατο: Il. 12:179: νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν
ἀκάχημαι: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
ἀκάχημαι: Od. 19:95: ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι, ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι.”
ἀκαχήμενοι: Od. 9:62: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἀκαχήμενοι: Od. 9:105: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ.
ἀκαχήμενοι: Od. 9:565: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἀκαχήμενοι: Od. 10:77: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ·
ἀκαχήμενοι: Od. 10:133: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἀκαχήμενον: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
ἀκαχήμενον: Il. 19:312: τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον· οὐδέ τι θυμῷ
ἀκαχήμενος: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
ἀκαχήμενος: Il. 24:550: οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
ἀκαχήμενος: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἀκαχήμενος: Od. 13:286: ᾤχοντ’· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.”
ἀκαχήμενος: Od. 15:481: ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἀκαχήμενος: Od. 20:84: ἤματα μὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ,
ἀκάχησε: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
ἀκάχησθαι: Il. 19:335: τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ’ ἀκάχησθαι
ἀκάχησθαι: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
ἀκάχηται: Od. 23:360: ὀψόμενος πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται·
ἀκαχίζεις: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
ἀκαχίζεο: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
ἀκαχίζευ: Od. 11:486: ἐνθάδ’ ἐών· τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.”
ἀκαχμένα: Il. 12:444: κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες,
ἀκαχμένα: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
ἀκαχμένον: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀκαχμένον: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀκαχμένον: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀκαχμένον: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
ἀκαχμένον: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀκαχμένον: Od. 5:235: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἀκαχμένον: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀκαχμένον: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
ἀκαχμένον: Od. 22:80: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἆλτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἀκαχοίμεθα: Il. 16:16: τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων.
ἀκαχοίμην: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
ἀκάχοιτο: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
ἀκάχοιτο: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
ἀκάχοντο: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἀκειόμενοι: Il. 16:29: ἕλκε’ ἀκειόμενοι· σὺ δ’ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
ἀκειόμενον: Od. 14:383: νῆας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι·
ἀκέοντ’: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
ἀκέοντα: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
ἀκέοντό: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
ἀκέοντό: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
ἀκέουσ’: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
ἀκέουσα: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
ἀκέουσα: Il. 1:569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
ἀκερσεκόμης: Il. 20:39: Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἀκέσασθε: Od. 10:69: σχέτλιος. ἀλλ’ ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.”
ἀκέσματ’: Il. 15:394: φάρμακ’ ἀκέσματ’ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων.
ἄκεσσαι: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
Ἀκεσσαμενοῖο: Il. 21:142: γείνατο καὶ Περίβοια Ἀκεσσαμενοῖο θυγατρῶν
ἀκεσταί: Il. 13:115: ἀλλ’ ἀκεώμεθα θᾶσσον· ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν.
ἀκεώμεθα: Il. 13:115: ἀλλ’ ἀκεώμεθα θᾶσσον· ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν.
ἀκέων: Il. 1:34: βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
ἀκέων: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
ἀκέων: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἀκέων: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
ἀκέων: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
ἀκέων: Od. 9:427: τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
ἀκέων: Od. 10:52: ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
ἀκέων: Od. 14:110: ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
ἀκέων: Od. 17:465: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
ἀκέων: Od. 17:491: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
ἀκέων: Od. 20:184: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
ἀκέων: Od. 20:385: ἀλλ’ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεί,
ἀκέων: Od. 21:89: ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε
ἀκηδέα: Od. 6:26: εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
ἀκηδέα: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
ἀκηδέα: Od. 24:187: σώματ’ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος·
ἀκηδέες: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
ἀκηδέες: Il. 24:526: ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί.
ἀκηδέες: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
ἀκήδεις: Il. 23:70: οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
ἀκήδεσεν: Il. 14:426: τῶν δ’ ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν
ἀκήδεστοι: Il. 6:60: Ἰλίου ἐξαπολοίατ’ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.
ἀκηδέστως: Il. 22:465: ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἀκηδέστως: Il. 24:417: ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
ἀκηδής: Il. 24:554: κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
ἀκηδής: Od. 20:130: εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
ἀκήλητος: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
ἀκὴν: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἀκὴν: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
ἀκὴν: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἀκὴν: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἀκὴν: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἀκὴν: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἀκὴν: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἀκὴν: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
ἀκὴν: Od. 4:285: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες Ἀχαιῶν,
ἀκὴν: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἀκὴν: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἀκὴν: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἀκὴν: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἀκὴν: Od. 21:239: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.
ἀκὴν: Od. 21:385: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.”
ἀκηράσιον: Od. 9:205: ἡδὺν ἀκηράσιον, θεῖον ποτόν· οὐδέ τις αὐτὸν
ἀκήρατα: Od. 17:532: αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ’ ἀκήρατα κεῖτ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἀκήρατον: Il. 24:303: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
ἀκήρατος: Il. 15:498: καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
ἀκήριοι: Il. 7:100: ἥμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι ἀκλεὲς αὔτως·
ἀκήριοι: Il. 21:466: ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα
ἀκήριοι: Od. 12:98: τῇ δ’ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται
ἀκήριοι: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
ἀκήριον: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
ἀκήριον: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
ἀκήριον: Il. 11:392: ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.
ἀκήριον: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
ἀκηχέδατ’: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
ἀκηχέμεναι: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
ἀκηχεμένη: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
ἀκιδνοτέρη: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
ἀκιδνότερον: Od. 18:130: οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο
ἀκιδνότερος: Od. 8:169: ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
ἄκικυς: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ἄκικυς: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
ἀκίχητα: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
ἄκλαυτον: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
ἄκλαυτον: Od. 11:54: ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
ἄκλαυτον: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
ἄκλαυτος: Il. 22:386: κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος
ἀκλέα: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
ἀκλεέες: Il. 12:318: οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν
ἀκλεὲς: Il. 7:100: ἥμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι ἀκλεὲς αὔτως·
ἀκλειῶς: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
ἀκλειῶς: Od. 1:241: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·
ἀκλειῶς: Od. 14:371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
ἀκλήρῳ: Od. 11:490: ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
ἄκμηνον: Il. 19:320: ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων
ἄκμηνος: Il. 19:163: ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
ἄκμηνος: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
ἀκμηνὸς: Od. 23:191: ἀκμηνὸς θαλέθων· πάχετος δ’ ἦν ἠΰτε κίων.
ἀκμήνους: Il. 19:207: νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἀκμῆς: Il. 10:173: νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἀκμῆτας: Il. 15:697: φαίης κ’ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν
ἀκμῆτες: Il. 11:801: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ἀκμῆτες: Il. 16:44: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ἀκμοθέτοιο: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
ἀκμοθέτῳ: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
ἀκμοθέτῳ: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
ἄκμονα: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
ἄκμονά: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
ἄκμονα: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
ἄκμονας: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
ἀκοίτην: Od. 5:120: ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ’ ἀκοίτην.
ἀκοίτην: Od. 21:88: κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὤλεσ’ ἀκοίτην.
ἀκοίτης: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
ἄκοιτιν: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Il. 9:397: τάων ἥν κ’ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ’ ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: Il. 9:399: γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Il. 9:450: τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δ’ ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Il. 14:268: δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
ἄκοιτιν: Il. 18:87: ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: Od. 1:39: μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
ἄκοιτιν: Od. 3:268: Ἀτρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: Od. 7:66: Ἀρήτην· τὴν δ’ Ἀλκίνοος ποιήσατ’ ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Od. 11:266: τὴν δὲ μετ’ Ἀλκμήνην ἴδον, Ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν,
ἄκοιτιν: Od. 13:42: ὄλβια ποιήσειαν· ἀμύμονα δ’ οἴκοι ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Od. 18:144: κτήματα κείροντας καὶ ἀτιμάζοντας ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
ἄκοιτιν: Od. 21:325: "ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
ἄκοιτιν: Od. 24:459: κτήματα κείροντες καὶ ἀτιμάζοντες ἄκοιτιν
ἄκοιτις: Il. 3:138: τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις.
ἄκοιτις: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
ἄκοιτις: Il. 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
ἀκοίτις: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
ἄκοιτις: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
ἀκόλους: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
ἀκομιστίη: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
ἄκοντα: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
ἄκοντα: Il. 14:454: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα,
ἄκοντα: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
ἄκοντα: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
ἄκοντα: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
ἄκοντα: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
ἄκοντες: Il. 11:551: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
ἄκοντες: Il. 17:661: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
ἄκοντες: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
ἄκοντι: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
ἄκοντι: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
ἄκοντι: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
ἄκοντι: Il. 20:413: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ἄκοντι: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
ἄκοντι: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
ἀκόντιζον: Il. 14:421: ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς
ἀκοντίζουσι: Il. 12:44: ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς
ἀκοντίζω: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
ἀκοντίσαι: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
ἀκόντισαν: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ἀκόντισαν: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ἀκόντισαν: Od. 22:272: αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ἀκόντισαν: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
ἀκοντίσατ’: Od. 22:252: ἀλλ’ ἄγεθ’ οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἀκόντισε: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀκόντισε: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
ἀκόντισε: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἀκόντισε: Il. 8:118: τοῦ δ’ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός·
ἀκόντισε: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἀκόντισε: Il. 13:183: Ἕκτωρ δ’ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἀκόντισε: Il. 13:403: Ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἀκόντισε: Il. 13:516: τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀκόντισε: Il. 14:401: Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ
ἀκόντισε: Il. 14:460: καρπαλίμως δ’ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἀκόντισε: Il. 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἀκόντισε: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀκόντισε: Il. 16:284: Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀκόντισε: Il. 17:304: Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
ἀκόντισε: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἀκόντισε: Il. 17:525: Ἕκτωρ δ’ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
ἀκόντισε: Il. 17:574: βῆ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἀκόντισε: Il. 17:608: Τρῶες· ὃ δ’ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
ἀκόντισεν: Il. 4:490: Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.
ἀκόντισεν: Il. 13:502: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν Ἰδομενῆος·
ἀκοντίσσαι: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
ἀκοντίσσαι: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ἀκοντίσσαι: Il. 16:359: ἵετ’ ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
ἀκοντίσσαντος: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἀκοντίσσαντος: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἀκοντισταὶ: Il. 16:328: υἷες ἀκοντισταὶ Ἀμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν
ἀκοντιστὰς: Od. 18:262: ἠμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν
ἀκοντιστὺν: Il. 23:622: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
ἀκόντων: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
ἀκόντων: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἀκόντων: Il. 15:646: τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ’ ἕρκος ἀκόντων·
ἀκόντων: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
ἀκόντων: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
ἀκόντων: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἀκόρητοι: Il. 13:621: Τρῶες ὑπερφίαλοι δεινῆς ἀκόρητοι ἀϋτῆς,
ἀκόρητοι: Il. 13:639: ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.
ἀκόρητοι: Il. 14:478: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἀπειλάων ἀκόρητοι
ἀκόρητον: Il. 20:2: ἀμφὶ σὲ Πηλέος υἱὲ μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί,
ἀκόρητος: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
ἀκορήτω: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
ἄκος: Il. 9:250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ἄκος: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
ἄκοσμά: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
ἀκοστήσας: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἀκοστήσας: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἀκουάζεσθε: Od. 13:9: αἰεὶ πίνετ’ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ’ ἀοιδοῦ·
ἀκουάζεσθον: Il. 4:343: πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
ἀκουάζωνται: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
ἄκουε: Il. 2:200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
ἄκουε: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
ἀκούει: Od. 21:292: ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει.
ἀκούειν: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
ἀκούειν: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
ἀκούειν: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
ἀκούεις: Il. 7:406: Ἰδαῖ’ ἤτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις
ἀκούεις: Od. 15:403: νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις,
ἀκούεις: Od. 21:290: δαίνυσαι οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις
ἀκουέμεν: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
ἀκουέμεν: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
ἀκουέμεν: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
ἀκουέμεν: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
ἀκουέμεν: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἀκουέμεν: Od. 4:94: καὶ πατέρων τάδε μέλλετ’ ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν
ἀκουέμεν: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἀκουέμεν: Od. 12:49: τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἀκουέμεν: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
ἀκουέμεν: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
ἀκουέμεν: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
ἀκουέμεναί: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
ἀκουέμεναι: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
ἄκουεν: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
ἀκούετε: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
ἀκούετε: Od. 3:193: Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες,
ἀκούετε: Od. 4:688: ὑμετέρων τὸ πρόσθεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες,
ἀκούετε: Od. 11:458: εἴ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε παιδὸς ἐμοῖο
ἀκούετο: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
ἀκουή: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
ἀκουήν: Od. 2:308: ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.”
ἀκουὴν: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἀκουὴν: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἀκουὴν: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἀκουήν: Od. 17:43: λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
ἀκούομεν: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
ἀκούομεν: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ἀκούομεν: Od. 2:118: κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
ἄκουον: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
ἄκουον: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
ἄκουον: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
ἄκουον: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
ἄκουον: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
ἄκουον: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
ἀκούοντες: Il. 19:256: Ἀργεῖοι κατὰ μοῖραν ἀκούοντες βασιλῆος.
ἀκούοντες: Il. 20:204: πρόκλυτ’ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων·
ἀκούοντες: Od. 1:326: εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε
ἀκούοντες: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
ἀκούοντος: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
ἀκούοντος: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
ἀκούουσ’: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
ἀκούουσαι: Il. 4:435: ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ἀκούουσαι: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
ἀκουούσης: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
ἄκουρον: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἄκουσ’: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἄκουσ’: Od. 8:143: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο,
ἄκουσα: Il. 1:396: πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα
ἄκουσα: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
ἄκουσα: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
ἄκουσα: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
ἄκουσα: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
ἄκουσα: Od. 8:564: ἀλλὰ τόδ’ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα
ἄκουσα: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
ἄκουσα: Od. 19:270: ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
ἄκουσα: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
ἄκουσα: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
ἀκούσαι: Il. 7:129: τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ’ Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι,
ἀκούσαι: Il. 19:81: ἀνδρῶν δ’ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι
ἀκοῦσαι: Od. 2:375: ἢ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
ἀκοῦσαι: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
ἀκοῦσαι: Od. 4:748: ἤ σ’ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
ἀκοῦσαι: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
ἀκοῦσαι: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
ἀκοῦσαι: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
ἀκοῦσαι: Od. 17:115: ζωοῦ οὐδὲ θανόντος ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι,
ἀκοῦσαι: Od. 17:525: προπροκυλινδόμενος· στεῦται δ’ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι
ἀκούσαμεν: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
ἀκούσαμεν: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
ἄκουσαν: Il. 10:276: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν.
ἄκουσαν: Il. 11:137: μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσαν·
ἄκουσαν: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
ἄκουσαν: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ἄκουσαν: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ἀκούσαντες: Il. 10:184: θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ’ ὕλην
ἀκούσας: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ἀκούσας: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἀκούσας: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ἀκούσας: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἀκούσας: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
ἀκούσας: Il. 11:602: φθεγξάμενος παρὰ νηός· ὃ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας
ἀκούσας: Il. 12:273: τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας,
ἀκούσας: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἀκούσας: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
ἀκούσας: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
ἀκούσας: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
ἄκουσας: Od. 3:94: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
ἀκούσας: Od. 4:114: δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
ἄκουσας: Od. 4:324: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
ἄκουσας: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
ἀκούσας: Od. 8:491: ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.
ἀκούσας: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
ἀκούσας: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἄκουσας: Od. 17:106: νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας.”
ἀκουσάτω: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
ἄκουσε: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
ἄκουσε: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
ἄκουσε: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
ἄκουσε: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
ἄκουσε: Il. 20:318: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἄκουσε: Il. 20:380: ταρβήσας, ὅτ’ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος.
ἄκουσε: Il. 21:98: λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσε·
ἄκουσε: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἄκουσε: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
ἄκουσε: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
ἄκουσε: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἄκουσε: Od. 9:497: εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε,
ἄκουσε: Od. 13:159: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἄκουσε: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἄκουσε: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
ἀκούσεαι: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
ἀκούσειαν: Il. 2:98: σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
ἀκούσειαν: Il. 2:282: μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν·
ἄκουσεν: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ἄκουσεν: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄκουσεν: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
ἄκουσεν: Od. 8:95: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἄκουσεν: Od. 8:534: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἄκουσεν: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ἄκουσεν: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ἄκουσεν: Od. 23:326: ἠδ’ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
ἀκούσῃ: Il. 14:90: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ
ἀκούσῃ: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
ἀκούσῃ: Il. 21:575: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ·
ἀκούσῃ: Od. 1:94: νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ,
ἀκούσῃ: Od. 12:41: ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ
ἀκούσῃ: Od. 12:48: κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ
ἀκούσῃ: Od. 14:493: “σίγα νῦν, μή τίς σευ Ἀχαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ.”
ἀκούσῃ: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἀκούσῃ: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἀκούσῃς: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
ἀκούσῃς: Od. 1:287: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
ἀκούσῃς: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἀκούσῃς: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
ἀκούσῃς: Od. 12:52: ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ’ ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν.
ἀκούσῃς: Od. 12:185: νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς.
ἄκουσον: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἄκουσον: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
ἄκουσον: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
ἄκουσον: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
ἄκουσον: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἄκουσον: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
ἄκουσον: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἄκουσον: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
ἄκουσον: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἀκούσονται: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
ἀκούσω: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
ἀκούσω: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
ἀκούσω: Od. 2:218: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω,
ἀκούσω: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἀκούσω: Od. 2:360: νόστον πευσόμενος πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσω.”
ἀκούσω: Od. 3:83: πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
ἀκούσω: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
ἀκούω: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
ἀκούω: Od. 16:10: ἀλλὰ περισσαίνουσι· ποδῶν δ’ ὑπὸ δοῦπον ἀκούω.”
ἀκούων: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
ἀκούων: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
ἀκούων: Il. 24:490: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων
ἀκούων: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
ἀκούων: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
ἀκούων: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
ἀκούων: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
ἀκούων: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
ἀκούων: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
ἀκούων: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
ἀκούων: Od. 23:135: ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων,
ἀκούων: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
ἄκρα: Il. 9:241: στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
ἀκράαντα: Od. 19:565: οἵ ῥ’ ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·
ἀκράαντον: Il. 2:138: αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
ἀκράαντον: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
ἀκραέϊ: Od. 14:253: ἐπλέομεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἀκραέϊ: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἀκραῆ: Od. 2:421: ἀκραῆ ζέφυρον, κελάδοντ’ ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
ἄκραι: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
ἄκραι: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
ἄκραι: Il. 17:264: βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι
ἄκραι: Il. 23:519: τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι
ἄκρας: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
ἄκρῃ: Il. 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
ἄκρῃ: Il. 6:88: νηὸν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ
ἄκρῃ: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
ἄκρῃ: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
ἄκρῃ: Il. 7:345: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴ γένετ’ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ
ἄκρη: Il. 17:309: τὸν βάλ’ ὑπὸ κληῗδα μέσην· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἄκρη
ἄκρῃ: Od. 9:285: ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ’ ἐκ πόντου ἔνεικεν·
ἄκρην: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
ἄκρην: Il. 8:83: ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων
ἄκρην: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
ἄκρην: Il. 22:383: ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,
ἄκρην: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
ἄκρης: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
ἄκρης: Il. 6:512: ὣς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης
ἄκρης: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
ἄκρης: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
ἄκρης: Il. 22:411: Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ’ ἄκρης.
ἄκρης: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
ἄκρης: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
ἄκρης: Od. 8:508: ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης,
ἄκρητοι: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
ἄκρητοι: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
ἄκρητον: Od. 2:341: ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἄκρητον: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
ἀκρήτῳ: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
ἄκριας: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
ἄκριας: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
ἄκριας: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
ἄκριας: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
ἀκρίδες: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
Ἀκρισιώνης: Il. 14:318: οὐδ’ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
ἄκριτα: Il. 3:412: πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
ἄκριτα: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ἄκριτα: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ἄκριτα: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
ἄκριτα: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
ἄκριτοί: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
ἀκριτόμυθε: Il. 2:246: Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,
ἀκριτόμυθοι: Od. 19:560: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
ἄκριτον: Il. 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν δείμομεν ὦκα
ἄκριτον: Il. 7:436: ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν
ἄκριτον: Od. 18:174: ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί.
ἄκριτον: Od. 19:120: ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί·
ἀκριτόφυλλον: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
ἄκροι: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἄκροι: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἄκροισι: Od. 12:239: ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ’ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.
ἀκροκελαινιόων: Il. 21:249: ἀκροκελαινιόων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο
ἀκρόκομοι: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
ἄκρον: Il. 13:615: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον
ἄκρον: Il. 14:291: Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον
ἄκρον: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
ἄκρον: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
ἄκρον: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
ἄκρον: Il. 20:229: ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον.
ἄκρον: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
ἄκρον: Od. 3:278: ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
ἄκρον: Od. 9:328: ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
ἄκρον: Od. 9:483: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἄκρον: Od. 9:540: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἄκρον: Od. 11:597: ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ’ ἀποστρέψασκε Κραταιΐς·
Ἀκρόνεώς: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
ἀκρόπολιν: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἀκρόπολιν: Od. 8:504: αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
ἀκροπόλοισιν: Il. 5:523: νηνεμίης ἔστησεν ἐπ’ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν
ἀκροπόλοισιν: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
ἀκροπόρους: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἀκροτάτας: Il. 14:228: ἀκροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν·
ἀκροτάτῃ: Il. 1:499: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·
ἀκροτάτῃ: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
ἀκροτάτῃ: Il. 5:754: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο.
ἀκροτάτῃ: Il. 8:3: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·
ἀκροτάτη: Il. 14:284: βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη.
ἀκροτάτῃ: Il. 22:172: ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς
ἀκροτάτη: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
ἀκροτάτης: Il. 6:470: δεινὸν ἀπ’ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας.
ἀκροτάτης: Il. 13:12: ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης
ἀκροτάτης: Il. 14:157: Ζῆνα δ’ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης
ἀκροτάτης: Il. 20:52: ὀξὺ κατ’ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων,
ἀκρότατον: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
ἀκρότατον: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
ἀκρότατον: Il. 15:536: κύμβαχον ἀκρότατον νύξ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
ἀκρότατον: Od. 22:127: ἀκρότατον δὲ παρ’ οὐδὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
ἀκροτάτῳ: Il. 2:312: ὄζῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες
ἀκροτάτῳ: Il. 2:793: τύμβῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
ἀκροτάτῳ: Od. 12:15: πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ εὐῆρες ἐρετμόν.
ἄκρους: Il. 12:282: ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους
ἄκρους: Il. 16:640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.
ἄκρῳ: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
ἄκρῳ: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
ἄκρῳ: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
ἄκρῳ: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
ἄκρῳ: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
ἄκρῳ: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
ἀκταὶ: Od. 5:405: ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· -
ἀκταὶ: Od. 10:89: ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ἀκταὶ: Od. 13:98: ἀκταὶ ἀποῤῥῶγες, λιμένος πότι πεπτηυῖαι,
Ἀκταίη: Il. 18:41: Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια
ἀκταῖς: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
ἀκτάων: Il. 20:50: ἄλλοτ’ ἐπ’ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀΰτει.
ἀκτῇ: Il. 2:395: ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
ἀκτή: Od. 10:509: ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης
ἀκτή: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
ἀκτὴ: Od. 13:234: ἤ πού τις νήσων εὐδείελος, ἦέ τις ἀκτὴ
ἀκτῇ: Od. 14:429: καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
ἀκτῇ: Od. 24:82: ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ,
ἀκτήμων: Il. 9:126: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
ἀκτήμων: Il. 9:268: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
ἀκτήν: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
ἀκτὴν: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
ἀκτὴν: Il. 18:68: ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
ἀκτὴν: Il. 21:76: πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτὴν
ἀκτὴν: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
ἀκτήν: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
ἀκτὴν: Od. 15:36: αὐτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰθάκης ἀφίκηαι,
ἀκτὴν: Od. 24:378: ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων,
ἀκτῆς: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἀκτῆς: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
ἀκτῆς: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
ἀκτῆς: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
ἀκτῆς: Od. 10:140: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηῒ κατηγαγόμεσθα σιωπῇ
ἀκτίνεσσιν: Il. 10:547: αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο.
ἀκτίνεσσιν: Od. 11:16: Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
ἀκτῖσιν: Od. 5:479: οὔτε ποτ’ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
ἀκτῖσιν: Od. 19:441: οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
Ἀκτορίδαο: Il. 16:189: τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος Ἀκτορίδαο
Ἀκτορίς: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
Ἀκτορίωνε: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
Ἀκτορίωνε: Il. 11:749: καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ’ ἀλάπαξα,
Ἀκτορίωνε: Il. 23:638: οἴοισίν μ’ ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε
Ἀκτορίωνος: Il. 13:185: τυτθόν· ὃ δ’ Ἀμφίμαχον Κτεάτου υἷ’ Ἀκτορίωνος
Ἄκτορος: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
Ἄκτορος: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
Ἄκτορος: Il. 16:14: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν,
ἄκυλον: Od. 10:242: πὰρ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης
ἀκωκὴ: Il. 5:16: Τυδεΐδεω δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἀκωκή: Il. 5:67: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἀκωκὴ: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
ἀκωκή: Il. 11:253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.
ἀκωκή: Il. 13:251: ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,
ἀκωκὴ: Il. 16:323: ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
ἀκωκὴ: Il. 16:478: Πατρόκλου δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἀκωκή: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
ἀκωκῇ: Il. 17:295: ἤρικε δ’ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ
ἀκωκῇ: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
ἀκωκή: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἀκωκῇ: Il. 23:821: αἰὲν ἐπ’ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ.
ἀκωκή: Od. 19:453: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή·
ἀκωκή: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
ἀκωκῆς: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο